Teologiska dispyter


Kanske något provocerande rubriken i dagens text, kommer inte på något bättre med tanke på det som jag ville beskriva nedan. Så, det är ingen provokation från min sida, snarare ett sätt att beskriva och försvara vår tro och övertygelse i förhållande till varandra, eller vid samtal.

Till att börja med vill jag berätta att min historia och uppväxt har fört med sig ett sunt tänkande på det andliga område. Det har jag berättat många gånger och det tål att upprepas.  Som barn och ungdom har vi alltid matats med förmaning att vi skall akta oss för allt som inte hör till den Katolska läran. Jag kan inte svara hur andra reagerade på detta, mig har det följt hela livet, vilket jag är positivt i det avseende att jag var försiktig mot all form av andligt förkunnelse. Det blev ett  livsstil att först pröva  och se vad det handlar om. Nej jag hade inga kunskaper om vad som står skrivet i bibeln, annat än det som man läste i katekesen i det katolska samfundet.

Och visst hamnade jag i diskussioner  bland andra troende av diverse samfund. Så här efteråt kan jag inte minnas att alla dessa diskussioner lede till något konkret just då. Nu drygt 50 år senare har jag fått klarare bild och saker har fallit på plats under årens lopp. Man växer med kunskapen och kan jämföra då och nu. Det som var helt okänd för mig då, kom i ett annat ljus bit för bit dock var den avgörande punkten  att jag var en sökare och som sådan vill jag veta sanningen.

Nu kanske någon undrar:  Vad är sanning?  Ganska intressant, när vi tänker efter… Att försöka köra med övertalning eller smickrande ord är inte till något gagn varken för er läsare eller för mig som skriver. Ännu värre blir det om jag kör med skrämsel propaganda , det skapar ångest och oro, kanske tom en uppfattning om en sträng Gud som bara väntar på att straffa sina barn. Nej ingeting kan vara mer fel än  sådant förkunnelse.

Hur är det då?  Joh 14:1-6

1 Låt inte era hjärtan oroas. Ni tror på Gud, tro också på mig. 2 I min Faders hus finns många boningar. Och om det inte vore så, skulle jag ha sagt er det. Jag går bort för att bereda plats åt er. 3 Och när jag har gått bort för att bereda plats åt er, ska jag komma tillbaka och ta er till mig, för att också ni ska vara där jag är. 4 Och vart jag går, vet ni,* och vägen vet ni. 5 Tomas sa till honom: Herre, vi vet inte vart du går, så hur kan vi veta vägen? 6 Jesus sa till honom: Jag är vägen, sanningen och livet. Ingen kommer till Fadern utom genom mig.”…

Från Joh 18:33-38 läser vi följande:

33 Då gick Pilatus in i landshövdingens palats igen och kallade Jesus till sig och sa till honom: Är du judarnas Konung? 34 Jesus svarade honom: Säger du detta av dig själv, eller har andra sagt det till dig om mig? 35 Pilatus svarade: Inte är väl jag en jude? Ditt eget folk och översteprästerna har överlämnat dig åt mig. Vad har du gjort? 36 Jesus svarade: Mitt rike är inte av denna världen. Om mitt rike vore av denna världen, hade mina tjänare kämpat för att jag inte skulle bli överlämnad åt judarna. Men nu är mitt rike inte härifrån. 37 Då sa Pilatus till honom: Så är du då en Konung? Jesus svarade: Du säger att jag är en Konung. Till det är jag född, och till det har jag kommit i världen, för att jag skulle vittna för sanningen. Var och en som är av sanningen hör min röst. 38 Pilatus sa till

honom: Vad är sanning? Och när han hade sagt detta, gick han ut till judarna igen och sa till dem: Jag finner honom inte skyldig till något.”…

Här har vi texten från samma författare som har varit med från början, apostel och lärjungen Johannes  som berättar  sanningen  om Jesus.

Att hitta sanningen var min uppgift också, så vem kunde ge mig sanningen?  I mitt fall var det en mognads process  efter en tids sökande, för det mesta mentalt, genom mina tankar. När jag väl mognade då var jag beredd att ta steget i praktisk handling. Jag hade inget att förlora, så blev jag född på nytt när jag och min förra hustru, som är hos Jesus sen en tid tillbaka, beslutade av fri vilja att i bön söka vägledning hemma i vår lägenhet.

Jag kan inte förklara hur Gud gjorde eller gör, men kan inte förneka heller att mitt liv blev förvandlad och det har hållit sen dess, 47 år sen.

Skall avrunda dagens artikel med det som jag började:  Dispiter, oändliga diskussioner, övertalning eller skrämsel, är det ett sätt att visa på Gud? Nej, absolut inte, är det att lova guld och gröna skogar och framgång med hälsa för att bli Guds barn, nej, inte det heller. Är det då att anpassa sig  till den moderna världen och vara likt den för att vara Guds barn?  Eller är det att vara medlem i ett vist samfund för att komma till Jesus? Nej, nej och åter nej, vad står det i texten ovan? Att vara med i ett samfund har en praktisk betydelse för gemenskapen, men det garanterar inte att man kommer till Gud när tiden väl kommer.

Att bli Jesu efterföljare och ta vara på hans ord så som apostlarna gjorde, att bejaka rättfärdighet genom Jesus som fullbordade det blir man själv rättfärdig, trotts våra mänskliga fel och brister som kommer upp i dagen titt som tätt. Motivet, tron och längtan att göra det som är rätt är det som räknas. Det är så att i vår egen kraft kan vi inget göra, men genom förtröstan och tron på honom som ger kraft åt dem som ”vill” kan vi övervinna både motgångar och prövningar. Förvisning och tron finns där så länge vi vill.

/Claudio

Kristi Himmelsfärd och Pingst


Det är två helger som har stor betydelse i det kristna arvet och traditionen. Jag vill därför fördjupa mig av just den betydelse den bär med sig. Jo vist handlar det om ledighet från sitt arbete för de flesta, och så kommer helgerna i en tid då naturen är som vackrast vilket förstärker stämningen av helgen  och traditionen.

Det är dock inte riktig det som jag ville prata/skriva om, lugn ni som undrar om inte jag skall ge mig ut i okända marker, för att tala bildspråk. Nej då, vad jag ville lyfta upp är den konkreta betydelsen för oss människor. Det är klart att det handlar om tro som utgår ifrån ”Testamentet” som har lämnats till människor  och beseglats med döden för att vinna giltighet, inte bara i denna världen, utan i evighet.

Detta handlar inte om testamente på ett jordisk sätt, referens till Hebr. 9:15-17

15 Och på grund av detta är han medlare för det nya förbundet, för att de som är kallade kan få löftet om det eviga arvet, sedan han dött för att friköpa dem från överträdelserna under det första förbundet. 16 För där ett testamente finns, är det ju nödvändigt att han som skrev det är död, 17 för ett testamente blir giltigt först genom döden, eftersom det inte träder i kraft så länge den som upprättade det lever.”…

Det jordiska testamentet är giltig här på jorden efter att givaren har dött, men givaren av det himmelska testamentet var död, men stod också upp som seger över döden och trädde in i den himmelska världen igen som segraren och försonaren mellan människor och Gud, nämligen ”Människosonen” med namnet Jesus på jorden, ”Kristus-Frälsaren-Messias  och Guds Son i himmelen.

Var vill jag komma med rubriken ovan?

Jo, det som jag noterar från gång till annan, särskilt när vi firar större helger som Jul, Påsk, Kristi Himmelsfärd och Pingst så är det många som har svårt att tro på det som vi läser i Guds ord.

Då frågar jag: Varför?

Kan det bero på att vårt förstånd greppar inte det som skulle vara övernaturligt? Ja, det är säkert så, men då kommer följd frågan: Varför kan vi tro på visa delar men inte på andra, det som Bibeln talar om?

Jag tror att vi har en tendens att förmänskliga Gud och placera Honom i en ram som vi betraktar och vårdar tanken om det. Det som  syns  i bilden avfärdas som icke giltigt.

Här vill jag lämna  referens från 1 Mos 18:13 först:

” Finns det något som är omöjligt för Gud?”…

Nästa: Jeremia 32:27

” ”Se, jag är Herren, allt kötts Gud. Skulle något vara omöjligt för mig?”

Och Matteus 19:26

26 Då såg Jesus på dem och sa till dem: För människor är det omöjligt, men för Gud är allting möjligt.”…

Med dessa referenser vill jag sagt att vi får tro på en Gud så som Han har sagt sig Vara och är den Han Är. Med andra ord gäller också våra högtider som påminnelse och löfte att han skall infria det som han hade sagt till sina lärjungar i sin undervisning. Kristi Himmelsfärd var ett smärtsam avsked från hans närmaste. Det var mycket som dessa inte förstod, kanske förstod de inte om den Helige Anden ”Pingsten”  heller som skulle komma deras svaghet till hjälp. Däremot förstod de att de skulle samlas i Jerusalem där de kunde ta emot den Helige Ande som gav dem kraft och inspiration att fortsätta och berätta om allt som de har varit med om. Kort sagt, hela evangeliet, från Kristi födelse till hans död, uppståndelse och hans himmelsfärd.

För att avrunda det hela vill jag citera från Apg: 1:1-11

1 I min förra skrift, gode Teofilus, har jag berättat om allt det som Jesus började både att göra och lära, 2 fram till den dag då han blev upptagen, sedan han genom den Helige Ande hade gett befallningar åt apostlarna som han hade utvalt. 3 För dem hade han också efter sitt lidande, genom många säkra bevis visat sig levande, då han lät sig ses av dem i fyrtio dagar och talade med dem om Guds rike. 4 Då han hade församlat dem, befallde han dem: Lämna inte Jerusalem utan invänta Faderns löfte som ni har hört av mig. 5 För Johannes döpte verkligen i vatten, men ni ska om några få dagar bli döpta i den Helige Ande. 6 Då de nu var samlade frågade de honom och sa: Herre, ska du i denna tid återupprätta riket åt Israel? 7 Då sa han till dem: Det är inte er sak att veta tider eller stunder som Fadern i sin makt har fastställt. 8 Men ni ska få kraft efter att den Helige Ande har kommit över er och ni ska vara vittnen* åt mig både i Jerusalem och i hela Judeen och Samarien och ända till jordens yttersta gräns. 9 Och när han hade sagt detta, såg de hur han lyftes upp, och en molnsky tog honom ur deras åsyn. 10 Och medan de uppmärksamt såg mot himlen, när han for upp, se, då stod två män i vita kläder hos dem. 11 Och de sa: Ni galileiska män, varför står ni och ser upp mot himlen? Denne Jesus som har blivit upptagen från er till himlen, han ska komma igen på samma sätt som ni har sett honom fara upp till himlen.

/Claudio

Uppfylla rättfärdighet


Låter det krångligt, övermodig  eller ouppnåeligt, förresten, varför så högttydlig när man lika gärna kan skriva ”att göra rätt? 

Låt oss se på helheten och ta de i detalj:

  1. Vad
  2. Vem
  3. Hur
  4. Vad vill jag säga  med att göra rätt?

Som de flesta redan anar så handlar inte artikel om  den allmänna, stadsfästa lagen. Den är inpräntad hos regeringen och riksdan som samhälles fundament. Därför handlar det om andliga ting utifrån Guds påbud uppenbarad i människan Jesus, kommen från Sin Fader.

Nu kanske någon vaken läsare protesterar och undrar om detta verkligen stämmer? Om vi tänker oss globalt över världen, där de troende  är förföljda och riskerar döden tom, då kan vi väl inte försvara  lagar som är i strid med människors övertygelse, man måste väl lyda Gud först? Vad säger Jesus till Fariseena när de ville sätta honom på prov?

Matt 22:21  ” 21 De sa till honom: Kejsarens. Då sa han till dem: Ge då kejsaren det som tillhör kejsaren, och Gud det som tillhör Gud.”…

Här tycks råda ett motsats förhållande, kanske någon tycker? Inte, vill jag påstå, därför att all överhet är tillsatt av Gud.

Rom 13:1

1 Varje människa ska underordna sig överheterna. För det finns ingen överhet som inte är av Gud. De överheter som finns är förordnade av Gud.”…

Vad säger Paulus om överheten och vad säger han inte? ”Citat från Niklas Piensoho”
1. Bibeln talar om att Gud i sin försyn, osynlig och okänd men verklig, är närvarande och verksam i människors samhällsbyggen. Världen utanför kyrkan är inte gudlös. Gud verkar långt utanför församlingens ramar. Skillnaden är att församlingen är en gemenskap som känner Gud på ett personligt och ömsesidigt sätt. Utanför församlingen är Gud okänd eller i alla fall inte igenkänd. Men Gud finns närvarande och aktiv även i de politiska, samhällsbyggande systemen.”slut citat”

Dessutom  tycker jag, utifrån vad vi läser i  1Kor 14:33  är Gud ordningens Gud för samhällets bestånd, annars hade det varit anarki ( splittring, kaos) i samhället.

Så här långt om det samhälleliga rättfärdighet.

  • Vem gäller den andliga rättfärdigheten?

Vi vänder på frågan: För vem kom Jesus och föddes som människa ? Har vi förreträde som kallar oss ”Kristi efterföljare?” Nej, naturlitvist inte, jag vill tom påstå att inte ens Judar har förreträde om ni förstår mig rätt. Jag tror på en rättfärdig Gud som inte har anseende till personer. Däremot utvalde han ett specifik folk i historien (skapelsen)  för att förhärliga sitt namn. Vi läser om skapelsen, första människan  lagen på gott och ont och profeterna  sammanfattat i gamla testamentet.  Detta gällde som  levnads regler för både Judar och andra folk då.

Efter Jesu födelse  inträder den nya förbundet  och kallas för ”Nådens Förbund”  Det gäller som försoning (bryggan) mellan den jordiska och himmelska. Den gamla byggde på egna gärningar som rättfärdighet mot den himmelska. Således gäller samma lagar idag för samhällets bestånd, men som egen rättfärdighet gäller den inte  eftersom all rättfärdighet går genom Jesu som är ”Kristus-Messias-Människosonen” och världens frälsare.

3.Hur hänger det ihop?

När Jesus kom gående i öknen mot Johannes döparen, möte han mycket folk som lyssnade till Johannes. Kom ihåg att detta är början av evangelisten Johannes , alltså inte samma Johannes, utan den som blev utvald som apostel bland de andra 11. Han berättar från början vad han har sett och hört.

Johannes döparen var också utvald som en profet för att förberedda vägen till Jesu framträdande.  Därför kunde han ropa vid Jesu ingående:  ”Se Guds Lamm som tar bort världens synd”…

Jag möte människor under min tid som troende, som de påstod att de har aldrig syndat. Vad är då synd?

Rom 3:21-24

21 Men nu har, utan lag, Guds rättfärdighet uppenbarats, som lagen och profeterna vittnar om, 22 nämligen Guds rättfärdighet, som kommer genom Jesu Kristi tro, till alla och över alla* dem som tror. För här finns ingen skillnad. 23 För alla har syndat och saknar härligheten från Gud, 24 och utan att ha förtjänat det blir de rättfärdiga av hans nåd, därför att de är friköpta av Kristus Jesus, ”…  

Därför kan vi läsa om gamla testamentet att synden kom genom en enda människa och gäller alla människor både då och nu. Men Gud hade överseende med människor som levde av lagen som i sig var försvagad till sin andliga natur. Därför behövdes bättre offer och då blev det Gud som steg ner i människogestalt och blev Guds lamm och offer till försoning för alla vilket Johannes döparen bekräftar med sina ord.

Det handlar om mer som vi kan se och förstå av det som är skrivet i Guds ord.  Jesus ville bli döpt!… varför? Han kom från sin Fader och hade inte syndat, Johannes protesterade att det var han som behövde döpas av Jesus. Låt oss se vad Jesus svarade som avslutning till dagens artikel:

Joh 1:19-23

19 Och detta är Johannes vittnesbörd, när judarna sände präster och leviter från Jerusalem för att fråga honom: Vem är du? 20 Då bekände han och förnekade inte, utan bekände: Jag är inte Kristus. 21 Då frågade de honom: Vem är du då? Är du Elia? Och han sa: Det är jag inte. Är du profeten? Och han svarade: Nej. 22 Då sa de till honom: Vem är du? Vad säger du om dig själv, så att vi kan ge ett svar till dem som har sänt oss? 23 Han sa: Jag är rösten av en som ropar i öknen: Gör Herrens väg rak, som profeten Jesaja har sagt.”…

Matt 3:13-17

13 Då kom Jesus från Galileen till Jordan, till Johannes, för att låta döpa sig av honom. 14 Men Johannes försökte hindra honom och sa: Jag behöver döpas av dig, och du kommer till mig? 15 Då svarade Jesus och sa till honom: Låt det ske nu, för på detta sätt ska vi göra för att uppfylla all rättfärdighet. Då tillät han honom det. 16 Och när Jesus hade blivit döpt, steg han genast upp ur vattnet, och se, då öppnades himlarna för honom, och han såg Guds Ande sänka sig ner som en duva och komma över honom. 17 Och se, en röst från himlen* sa: Denne är min älskade Son. I honom har jag ett gott behag.”…

Jag skall avsluta artikel med Matteus berättelse och Jesu egna ord om vad han menar. Vi läser i evangelierna att Han är ”Vägen, Sanningen och Livet” till detta visar Jesus en förebild på hur man skall göra för att vara rättfärdig och få syndernas förlåtelse. Att Jesus döptes var en handling till oss andra för att begrava den gamla människan under vatten och resa sig upp till ett nytt liv i Kristus.

Att bli döpt är en lydnads handling, medveten beslut och hör till dem som förstår innebörden av handlingen för den tro man är förvisad om.

/Claudio

Till en okänd Gud?


I den gamla världen  fanns det många så kallade Gudar som man bad till i tron att om man blidkade dessa skulle det gå väl för människor. Egyptier hade sina gudar som det tillbad och vördade. Vilka var dessa gudar och vilken hjälp kunde människor få av dessa? Sol guden var en av dem, en annan var ormens gud.

Vidare genom historien, vet vi att människor sökte livets mening  och gjorde sig totempålar som skulle vara deras gud. En annan som vi läser om är Bals gud och hans profeter som kom i konfrontation med Israels Gud genom profeten Elia. För den som vill läsa om det finns det uppskrivet i 1 Kon 18. Av utrymmes skäll skall jag inte skriva om det. Konstaterar bara att sökning av gudaväsen är en gammal företeelse, vilket understryker att vi är evighets människor. Salomo, Israels kung uttrycker det så här i boken Predikaren 3:11-14  ”

”Allt har Han (Gud) skönt för sin tid, ja Han har också lagt evigheten i människornas hjärtan, dock så att det förmår inte förstå till fullo, från början till slut, fatta det verk som Gud har gjort. Jag insåg att ingenting är bättre för dem, än att de är glada och gör sig goda dagar, så länge de lever. Jag insåg att allt vad Gud gör skall förbli evinnerligen, Man kan inte lägga till något till det, ej heller ta något av det. Och Gud har så gjort för att man skall frukta Honom.”…

Romarriket hade sina egna gudar där det var fritt fram att dyrka vem man ville så länge man inte försummade kejsaren. Vikingar hade sina och infödingar åter sina gudar. I vår moderna tid finns en blandning av både nytt och gamalt. För att vi skall förstå innebörden av det, skall jag bifoga Paulus redogörelse från sin  missions resa  när han och Silas kom till Athen:

Appg 17:16-24

16 Medan Paulus väntade på dem i Aten, blev han upprörd i sin ande då han såg staden vara fylld med avgudadyrkan. 17 Därför samtalade han i synagogan med judarna och med dem som fruktade Gud, och på torget var dag med dem som han träffade där. 18 Och några filosofer av epikureerna och stoikerna diskuterade med honom. Och några sa: Vad är det den där pratmakaren vill säga? Och andra sa: Han tycks vara en förkunnare av främmande gudar, eftersom han predikade Jesus och uppståndelsen för dem. 19 Och de tog honom med sig och förde honom till Areopagen och sa: Kan vi få veta vad det är för en ny lära som du förkunnar? 20 För det du låter oss höra är främmande för oss. Vi vill nu veta vad detta betyder. 21 För alla atenare och främlingar som var där hade inte tid för annat än att tala om eller höra på något nytt.

22 Då trädde Paulus fram mitt på Areopagen och sa: Män, atenare, jag ser av allt att ni är mycket religiösa*. 23 För medan jag har gått omkring och beskådat det som ni dyrkar, har jag funnit ett altare med inskriften: Åt en okänd gud. Han som ni alltså tillber utan att känna till, honom* förkunnar jag för er. 24 Gud som har gjort världen och allt som är i den, han som är Herre över hi27 för att de ska söka Herren*, om de möjligen skulle kunna treva sig fram till honom och finna honom, fast han inte är långt borta från någon enda av oss.”…

Här har vi själva kärnan och grunden i det som var viktig för apostlarna, undervisning och fostran direkt från Jesus. Nu skulle inte människor behöva syssla med okända tomtepålar och egna beläten för att hitta fram till sin Skapare och frälsning. Nu skall Jesus pressenteras för folket i då tidens värld och uppdraget skall föras vidare över hela jorden i vår tid för att alla skall höra om hoppets evangelium. Budskapet om den Sanne Guden som kom som en människa i Jesus Guds Son, Kristus och Frälsaren som är Vägen, Sanningen och Livet. Att hitta hem till Gud är hjärtats inställning i bön och suckan med viljan-motivet att lära känna  Honom, som Var, Är  och Förblir den som Han har sagt sig vara.

Om honom berättar apostel Johannes i den första kapitel som jag åter citerar: Joh 1:1-5, 9-15

1 I begynnelsen var Ordet*, och Ordet var hos Gud, och Ordet var Gud. 2 Den samme var i begynnelsen hos Gud. 3 Allt blev till genom honom, och utan honom blev ingenting till, som har blivit till. 4 I honom var liv, och livet var människornas ljus. 5 Och ljuset lyser i mörkret, och mörkret har inte övervunnit det.”…

9 Det sanna ljuset, som ger ljus åt alla människor som kommer in i världen. 10 Han var i världen och världen hade blivit till genom honom, men världen kände honom inte. 11 Han kom till sitt eget, men hans egna tog inte emot honom. 12 Men så många som tog emot honom, åt dem gav han rätt att bli Guds barn, åt dem som tror på hans namn. 13 De som blev födda, inte av blod, inte heller av köttets vilja, inte heller av någon mans vilja, utan av Gud. 14 Och Ordet blev kött och bodde* bland oss, och vi såg hans härlighet, den härlighet som den Enfödde har av Fadern, full av nåd och sanning. 15 Johannes vittnade om honom och ropade och sa: Det var om honom som jag sa: Han som kommer efter mig är förmer än mig, eftersom han var före mig.”…

Paulus var en äkta Jude uppfostrad enligt Judisk tradition men han hade inte kunskapen och sanningen i början. Istället ägnade han sitt liv till att förfölja och döda Jesu efterföljare. På Damaskus vägen möte han ljuset som gjorde honom blind och hörde en röst:” Saul, Saul varför förföljer du mig?”… Du kan läsa om det själv  i Apg 9:1-9

Saulus blev Paulus efter sin dramatiska omvändelse och vigde sitt liv till att vara en apostel och missionär.

”En okänd Gud”… hur många vandrar i mörkret utan att vara medvetna om det, dessa sätter sitt hopp till en andlig väsen i tron att det skulle hjälpa dem i livet, och ge dem sin frid? Eller, hemska tanke, hur många är det som offrar allt för att blidka dessa så kallade Gudar, med offer menar jag både materiellt  och kroppsligt.

Nej jag vill inte trötta ut er med att skriva långa artiklar, att läsa Guds ord och det som jag citerar här ovan är den bästa referensen och vägledning.    

/Claudio

Det kristna budskapets betoning


Mitt motto är: ”Tydlighet och saklighet för att det skall vara lätt begriplig”

Hur kan jag säga så, jag har inte ens teologi utbildning? Låt oss ta det precis för vad det är, jag menar, förutsättningar har vi alla och möjlighet att kunna läsa, vilket är alla förunnat att göra det, i alla fall här i Sverige. Det andra är att vi vill ha en tro på något som håller, en övertygelse om det vi hoppas på och som vi har funnit fungerar. Visa har det med sig från barnsben, andra har tagit det till sig genom någon annans berättelse. Gemensamt för oss alla är att vi är tänkande människor och kan undersöka/pröva för att se om det är så som många vill visa på och dela det med sig.

Det tredje är att vi är normala  människor, folk som i allmänhet är. Därför menar jag, utifrån beskrivningen ovan  har vi möjlighet att välja. Eftersom artikel handlar om tron och vad vi betonar i den  så är det viktig att se vad som är sagt och vem som har sagt.

Därför vill jag börja med  Paulus, som i och för sig kom efter Jesus och var en förföljare av de kristna men genom sin omvändelse blev en hängiven missionär i då tidens värld.

Rom 10:17 läser vi följande:

17 Alltså kommer tron av det hörda och det hörda genom Guds* ord.”…  

Här har vi själva nyckel till tron, dvs. någon måste ta tillfälle i akt och berätta vad det handlar om. Lägg märke till att principen med övertalning eller omvändelse under galgen fungerar inte och skall således inte tillämpas. Här handlar det om nyfikenhet, sökning, bearbetning/prövning av tankar och stillhet och vördnad  inför den som har sagt det, alltså Gud själv som bliv förkroppsligad genom Jesus, Messias-Frälsaren. Med andra ord måste det finnas behov, just behovet är något som kommer och går beroende på vårt mentala tillstånd. Det handlar inte om sjukdom, utan om våra tankar och vad som upptar dem.

När tron väl kommer, hur, kan vi läsa här: Joh 6:44

44 Ingen kan komma till mig, om inte Fadern som har sänt mig drar honom, ”…

För att inte krångla till det, så är det som så att om någon väljer  att tro  på det hörda ordet så är detta en maning och sökning från Guds Ande, den tredje Gud i ”Treenighet”. Observera att man kan välja att gå vidare eller låta det vara. Det är Guds princip att vi är skapta med en fri vilja, vilket vi kan se redan i början av skapelsen och uppmaning till första människan att välja mellan kunskapens trä på gott och ont.

Nå väl, om man väl har kommit till tro och vill följa Jesus så som han undervisade om, då får vi ta allt till oss så som han undervisade de första efterföljare när han var bland dem. Och det är just detta som är det viktiga att vi betonar Jesu ord som referens på att det skall finnas täckning för det som är sagt. Ni kommer väl ihåg artikel nedan om den ”Postmoderna människan”  där allt är så flyktig och anpassningsbart efter tiden vi lever i? Artikel finns här för den som vill läsa den.

Så… vad handlar det om? Vi går till Hebr 6:1-3

1 Låt oss därför lämna de första grunderna av Kristi lära och sträva vidare mot det som hör till fullkomligheten. Låt oss inte på nytt lägga grunden med omvändelse* från döda gärningar och med tro på Gud, 2 med läran om dop och handpåläggning, om de dödas uppståndelse och evig dom. 3 Och detta ska vi göra, om Gud tillåter det.”…

Det här är bara första grunderna i vårt ställningstagande om tro. För att kunna gå vidare skall man ”mata själen med andlig mat” som är Guds ord, som gör att också tron växer och man blir tryggare och starkare i sin förvisning och övertygelsen. Det handlar alltså inte om egna krafter, utan handlar om att man blir mera lik Jesus och kan möta vardagen så som han gjorde när han var bland människor.

Något som vi möter ibland är människor som gärna predikar/ undervisar  andra med lösrykta versar från bibeln. Det i sig som dessa  läser, behöver inte vara fel  men kan få en helt annan betydelse om inte texten förklaras i sitt sammanhang. Därför menar jag, skall man läsa evangelierna om Jesus, i första hand, för att ta till sig hur han bemötte  andra och vad som var centralt i hans undervisning. Det är också ett sätt att överbrygga missförstånd och skapande av nya läror.

Dessutom, vilket är nog så viktig, tydlighet med referens hänvisning, skapar förtroende  och nyfikenhet.

/Claudio

Rättvisans principer


Några tankar om handlingar i samhälle hur vi ser på om det är rätt eller fel.  Det står skrivet: ”Öga för öga, tand för tand”…  Här vill jag ge min egen syn på vad Guds ord säger, för det finns fallgroppar som man kan hamna och förorsaka större skada än nytta.

Låt mig ta några exempel från det  verkliga livet: Är det rätt att bränna koranen, muslimernas bibel, som markering om att inte förknippas med deras tro?

Eller, är det rätt att provocera andra när vi själva blir provocerade?

Från Matt 5:38

38 Ni har hört att det är sagt: Öga för öga och tand för tand.”… vers 44 ” 44 Men jag säger er: Älska era fiender, välsigna dem som förbannar er, gör väl mot dem som hatar er, och be för dem som hånar er och* förföljer er”…

Nu blev det lösryckta versar i Jesu bergspredikan för att betona rättvisans principer utifrån en kristen synpunkt.  Vi går  till händelsen när Jesus blev gripen : Matt 26:51-54

51 Och se, en av dem som var med Jesus räckte ut handen, drog ut sitt svärd och högg till översteprästens tjänare och högg av hans öra. 52 Då sa Jesus till honom: Stick ditt svärd tillbaka i skidan. För alla de som tar till svärd ska dödas med svärd. 53 Eller tror du inte att jag nu kan be min Fader, och han skulle genast sända till mig mer än tolv legioner* änglar? 54 Men hur skulle då Skrifterna uppfyllas, som säger att detta måste ske?”

Vad handlar texten om egentligen?

Jo, Guds uppenbarade frälsning skulle gå i fullbordan, detta var en andlig kamp, men också ett exempel om att några som följde Jesus ville försvara honom  på värdslig sätt. Parallell till texten ovan finner vi i möte mellan Petrus och Jesus  i Mark 8:32-33 när Jesus berättade om att han måste lida döden så som det var förutsagd från början. Men Petrus förstod inte innebörden  av Jesu berättelse, därför tolkade han nuet och på ett jordisk/världslig sätt.

Vad jag ville komma fram till är att också vi människor har, eller vill gärna försvara vår kristna övertygelse på mänskligt  sätt. Exempel har vi sett genom historien  där krig har utkämpats mellan Islam och Korsfarare. Det finns en del kristna i USA  som  förespråkar krig med vapen mot dem som inte delar deras övertygelse. Ett annat exempel är kriget på Nordirland mellan Katoliker och Protestanter.

Då frågar jag: Hur kan man komma  så långt ifrån Jesu undervisning? Betyder det att  man tar den kristna tron  bara som en tillhörighet som etikett? Eller är man inte medveten om att det finns en andlig kamp att utkämpa. Det senare  tycks vara ganska vanligt eftersom det handlar om andliga ting som är svåra att förstå. Med  det menar jag, det finns en andlig kraft i den destruktiva andliga världen och som är motsatsen till Guds kraft som vi tror på och som vi har fått övertygelse om. Just därför, när vi blev födda på nytt har vi fått en andlig natur genom Guds Ande  och behöver inte strida på ett världsligt vis för att försvara det andliga.

Jag skall avsluta dagens artikel med citat från Paulus brev till församlingen i Efesos 6:10-18

10 Till sist, mina bröder*, bli starka i Herren och i hans väldiga kraft. 11 Ta på er hela Guds vapenrustning, så att ni kan stå emot djävulens listiga angrepp. 12 För vår strid är inte mot kött och blod utan mot furstendömen, mot makterna, mot mörkrets* världshärskare i denna världen, mot ondskans andemakter i himlarna. 13 Ta därför på er hela Guds vapenrustning, så att ni kan stå emot på den onda dagen, och förbli stående när ni har fullgjort allt. 14 Stå därför fasta, spänn på er sanningen som bälte kring era höfter och kläd er i rättfärdighetens pansar 15 och ha som skor på fötterna den beredskap som fridens evangelium ger. 16 Framför* allt ta trons sköld, med vilken ni kan släcka alla den ondes brinnande pilar. 17 Och ta frälsningens hjälm och Andens svärd som är Guds ord, 18 under all bön och åkallan, be alltid i Anden. Och vaka med all uthållighet och bön för alla de heliga.”

Sammanfattning:

Som troende skall vi lämna över domen  till vår Herre som är rättvis, som värdsliga som vi är har vi lagar och förordningar som staten har stiftat, dem skall vi följa som goda medborgare.

”Låt oss ge Kejsaren vad denne tillhör, och Gud vad  Honom tillhör”… Från Mark 12:13

/Claudio

Den moderna teologi?


Med den gemensamma benämningen  ”Postmodernismen” förspråkar visa en ekumenik och menar att det finns ett smörgåsbord  av olika trosinriktningar där man kan blanda allt eftersom det passar i den moderna världen.

Så här beskriver Wikipedia  Postmodernism: citat

Postmodernism är ett ord som syftar på en utveckliunder tng inom kritisk teorifilosofiarkitekturkonstlitteratur och kultur som kan beskrivas som antingen sprungen ur eller en reaktion på modernism och modernitet. Postmodernismen har även definierats som trevandet efter något nytt sedan luften gått ur modernismen.”… slut citat.

När det gäller teologi så tolkar jag detta utifrån Wikipedias beskrivning, att det finns inga fasta gränser, utan allt verkar vara flyttande och anpassningsbart allt eftersom det passar den moderna människan.

Tyvärr har detta kommit in i visa kyrkor och församlingar, man tar och blandar från andra religioner och påstår att detta är välbehagligt för Gud.

Nu frågar jag: Bortser man ifrån den första ”Apostoliska förkunnelsen” under täckmantel att vi har blivit mer upplysta och skall därför anpassa oss  till nutiden? Eller det som är ännu värre: Bortser man från Jesu egna ord när han talade i vardagliga liknelser för att människor skulle förstå vad han menade?

Paulus vände sig till Timoteos i sitt brev och säger följande: 2 Tim 4:3-4

3 För den tid ska komma, då de inte ska tåla den sunda läran, utan efter sina egna begär ska de samla åt sig lärare, allteftersom det kliar dem i öronen, 4 och vända sina öron från sanningen och vända sig till myter.”…

Hur skall vi förhålla oss till ekumenik? Det är korrekt att Jesus bad om att de troende skall var ett, Joh 17. Det första steget är då att vi skall stå eniga vid den första grunden som Jesus instiftade och blev ett föredöme för att vi skall uppfylla  ”all rättfärdighet” Att uppfylla rättfärdighet innebär inte att vi är eller skall bli som ”Gudar”, den tanke är en högfärds tanke då man gör anspråk att vara Guds like. Tvärt om säger Jesus i Matt 11:29  ” 29 Ta på er mitt ok och lär av mig, för jag är mild och ödmjuk i hjärtat, och ni ska finna ro för era själar. 30 För mitt ok är milt, och min börda är lätt. ”…

Jakobs brevet beskriver det så här i kap 4:6

6 Men större är den nåd han ger, därför heter det: Gud står emot de högmodiga, men de ödmjuka ger han nåd.”…

Och ett ord från Joh 15:4-8 bifogar jag följande:

4 Förbli i mig, och jag i er. Såsom grenen inte kan bära frukt av sig själv, om den inte förblir i vinträdet, så kan inte heller ni det, om ni inte förblir i mig. 5 Jag är vinträdet, ni är grenarna. Den som förblir i mig, och jag i honom, han bär rik frukt. För utan mig kan ni ingenting göra. 6 Om någon inte förblir i mig, kastas han ut som en gren och torkar bort, och man samlar ihop dem och kastar dem i elden för att brännas. 7 Om ni förblir i mig, och mina ord förblir i er, kan ni be om vad ni vill, och det ska bli gjort för er.”…

Kort sagt, som Guds folk, församling eller kyrkor, har Gud kallat oss till Kristi efterföljelse. Apostlarna hade Jesus hos sig som undervisade dem, sen blev de självständiga när Jesus for tillbaka till sin Fader och Den Helige Ande tog över som ledsagare och vägvisare för att evangelium om syndernas förlåtelse och evig liv skall bli predikat, först genom apostlar och sen genom dem som kom till tro på deras ord. Därför menar jag, är också vårt  uppgift att vara Kristus trogna. Vi har hans testamente , Guds ord  och hjälparen, Helig Ande som skall visa vägen med vishet och kraft. Betänk att vi är bara redskap som är kallade till trohet och överlåtelse.

Avslutar med  Upp 22:12-17 Sista boken i bibeln.

12 Och se, jag kommer snart och har min lön med mig för att ge åt var och en efter hans gärningar. 13 Jag är Alfa och Omega, begynnelsen och änden, den förste och den siste.* 14 Saliga är de som håller hans bud*, så att de får rätt till livets träd och får gå in genom portarna i staden. 15 Men* utanför är hundarna och trollkarlarna och de otuktiga och mördarna och avgudadyrkarna och alla de som älskar lögnen och håller sig till den. 16 Jag, Jesus, har sänt min ängel för att han skulle vittna för er om detta i församlingarna. Jag är Davids rot och ättling, och den klara morgonstjärnan. 17 Och Anden och bruden säger: Kom! Och den som hör det ska säga: Kom! Och låt honom som törstar komma. Och den som vill får fritt ta av livets vatten.”

/Claudio

Söknings betraktelse


Tänker på sektbildning  och människor som är sökare som blir fångade i sekter som slavar åt så kallade profet gestalter. Vad är det för tanke som styr längtande människor till en sådan gemenskap?

Vad är det för ledare som började i många fall sunt för  att så småningom övergå i destruktiva tankar? Jag hoppas med den här betraktelse finna några svar  och orsaken till den  osunda lära.

Jag börjar från början med definitionen av ”andlighet”

Citat från Wikipedia:

”Andlighet  eller själslivet,  som utgår från tron att människan har en inneboende ande.

Enkelt uttryck kan vi säga, ande. kropp och själ.

 Andlighet är förknippat med begrepp som fromhet, helighet, religiositet, själfullhet, spiritualitet och mysticism. Andlighet kan både handla om tro och sökande,”… Detta är således förenklade definitioner om andlighet, som jag lånade visa ord från Wikipedia.

Lägg märke till att andlighet innebär så många område, det är ett sätt att beskriva religiös beteende  och  en tro som man inte kan greppa. Kan du greppa din tro, kanske någon invänder? Mer om svaret under artikelns gång…

För att få svar på detta måste vi beakta visa grund tankar om vad det handlar om:

                      1.Söknings tid

                      2.Mottagning

                      3.Prövning

Söknings tid-vill jag beskriva utifrån min egen erfarenhet, som en tid då man har behov av extensiela värde, dvs. en tillvaro som man undrar över om det finns en Gud och hur allt hänger samman. Att jag själv brottades med dessa frågor är inget konstigt, möjligen kunde det varit för ca 50 år sedan, eftersom jag förstod inte den processen som jag hade i mitt liv då. Under årens lopp växer instinkten, nyfikenhet tar vid och man vill gå vidare för att se om man kan hitta mera kunskap.

Som referens till detta bifogar jag ett stycke från Predikarens bok 3:11-14

11  Allt har han gjort skönt i sin tid. Även evigheten har han lagt i människornas hjärtan. Ändå kan de inte förstå Guds verk från början till slut.

12  Jag insåg att det inte finns något bättre för dem än att vara glada och göra det goda så länge de lever. 13  Och när en människa äter och dricker och ser det goda i sin möda, då är det en Guds gåva.

14  Jag insåg att allt som Gud gör består för evigt. Till det kan inget läggas, och från det kan inget dras. Så har Gud gjort för att man ska frukta honom. 15  Det som är har redan varit. Det som kommer att hända har också hänt förut. Gud kallar fram det

Som vi ser är vi evighets skapelse med en nedlagt längtan att lära känna det eviga. Därför menar jag, skall man inte förakta sin söknings tid. Här ligger också en stor fara med att man blir fångad i diverse villfarelse och så småningom hamnar i en sekt.

Låt oss gå vidare och undersöka vad ”Mottagning” betyder:

Är man intresserad av hur allt hänger ihop då är man villig att ta till sig information. Det betyder inte per automatik att man accepterar eller tror på detta. Mottagning kan också betyda kunskap, den är dock inte liktydlig med sanningen. Ni som kan bibeln vet redan att i begynnelsen, när Gud skapade människan , så fick dessa uppmaning till att ge akt på ”Kunskapens frukt på gott och ont”…

Vi ser och förstår att redan då var människan utrustad med en fri vilja för att välja rätt eller fel. Utbud av kunskapen idag är så mycket större, men vaksamhet att bedöma vad som är rätt eller fel måste också bli större för att vi skall hamna rätt.

Prövning- den logiska tänkande för allt i livet som  möter oss. En sund människa som tänker och överväger, skapar frågor och försöker finna svar på vad det har för betydelse för ens liv. Eftersom detta är en artikel om andliga frågor så är det självklart för mig att man skall söka kunskap i grundkällan. Jag har fyllt mitt kunskap från Guds ord-bibeln, utan att göra anspråk på att jag kan allt. Där har jag mycket kvar att lära trotts min  ålder.

Tyvärr är bristen på kunskap oftast en källa till att man hamnar i olika sekter och bland vilolärare som utger sig för att vara Messias gestalter eller Guds profeter. Dessa är inget annat än ulvar i fåra kläder  som vill ha makt över andra människor för sin egen vinnings skull.

”Var och en blir salig på sin egen tro” säger ordspråket…Salig man kanske blir, frågan är var skall man tillbringa evigheten när man väl går över gränsen?

För många år sedan läste jag en artikel om en känd skådespelerska som utryckte sin längtan att hon skulle betala väldig mycket för att få äga frid i sin själ.Detta har jag tänkt på genom åren… betala? Det är redan betalat, Gud kommen i köttet som Jesus och Messias har försonat oss med Gud genom sitt lidande, död och uppståndelse. Att bejaka detta borgar för alla människor för att komma rätt i livet.

Ett ord på vägen till sist: Matt 7:7-8

7 Be och ni ska få, sök och ni ska finna, bulta och det ska öppnas för er. 8 För var och en som ber, han får, och den som söker, han finner, och för honom som bultar ska det öppnas.”…

/Claudio

Bröllop


Kan tänka mig att de flesta vill gå på bröllop med glädje, där det är fest och gemenskap och glada miner. I den här artikel vill jag beskriva bröllop utifrån Jesus och ordets perspektiv.

Från Matt 22:1-1-14

1 Därefter började Jesus än en gång tala till dem i liknelser, och sa: 2 Himmelriket är likt en kung, som höll bröllop för sin son 3 och skickade ut sina tjänare, för att kalla dem till bröllopet som var bjudna, men de ville inte komma. 4 Återigen skickade han ut andra tjänare, och sa: Säg åt dem som är bjudna: Se, jag har tillrett min måltid, mina oxar och gödkalvarna är slaktade, och allting är redo. Kom till bröllopet. 5 Men de brydde sig inte om det, utan gick sin väg, den ene till sitt jordbruk, den andre till sina affärer. 6 Och de andra tog fast hans tjänare och misshandlade och dödade dem. 7 När kungen hörde* det, blev han vred och skickade ut sina härar och lät döda dessa mördare och brände ner deras stad. 8 Sedan sa han till sina tjänare: Bröllopet är ju färdigt, men de som var bjudna var inte värdiga. 9 Gå därför ut till vägskälen och bjud alla ni ser till bröllopet. 10 Och tjänarna gick ut på vägarna och samlade alla, så många de fann, både onda och goda, och bröllopssalen blev fylld av gäster. 11 När kungen gick in för att se på gästerna, fick han där se en man som inte var klädd i bröllopskläder. 12 Då sa han till honom: Min vän, hur kom du in här utan bröllopskläder? Men han teg. 13 Då sa kungen till tjänarna: Bind honom till händer och fötter och för bort honom* och kasta honom i det yttersta mörkret. Där ska vara gråt och tandagnisslan. 14 För många är kallade, men få är utvalda.”

För att beskriva tron och ett himmelsk tillstånd som väntar dem som har mottagit tron, använde Jesus vardagliga händelser som människor kunde identifiera sig med och förstå när han talade.

Vi förstår att texten handlar om det eviga livet, himmelriket som Jesus säger, där alla människor är bjudna. Vi förstår också djupare innebörd  hur texten läggs fram och fogas i sitt sammanhang  när vi läser hela testamente, både gamla och nya.

För det första använder Jesus uttrycket ” en Kung och hans son” en förebild på gamla testamente som  Israel, Guds utvalda folk  som skulle bli ett redskap i Guds ögon för alla folk i världen och lära känna den Sanne Guden genom dem som han har utvalt. I detta ingår det profetiska ordet som då tidens profeter talade om inför människor om ”Frälsarens” tillkommelse.

Här vävs historien och Guds ord samman inför Jesu födelse  som världens frälsare, med början först för Israel och sen för hela världen. Det är inte så som många menar att Gud skulle ha anseende till ett folk eller personer. Men Gud använder vem han vill som sitt redskap för att rädda människor. Ifrån Israel skulle frälsningen utgå, Jesus blev själv Jude, där Gud och människa blev ett, men många Judar har inte accepterat Jesus som frälsaren som kom, därför väntar de på Messias som skall komma. Därför säger Jesus i liknelsen att alla dessa som först blev kallade avböjde inbjudan till bröllops fästen.

Bröllopet var redan iordningsställt, det finns väl andra som vill vara med på fästen. Vilka är då dessa andra? Jo, här kommer vi andra som inte är av Judisk börd men som är lika älskade av Herren och är inbjudna till ”Bröllop”. Hur gick det? Så där… eftersom det är prioriterings principen som tillämpas och Gud har utrustat oss med en fri vilja, så blev några obekväma och valde annat istället. Visa blev tom så ilskna att det  gav sig på budbärare. Allt går igen i historien, många far illa när de försökte berätta om Jesus och frälsningen.

Men så fanns några med som kom in på bröllopet med avvikande klädsel, det var inte rätt. Jo då, alla blev bjudna under förutsättning att de hade passande klädsel på sig. Vi känner igen detta i vår tid, människor  som vill vara med, men är inte villiga att ikläda sig Kristus och följa honom. Det är lättare att kalla sig kristen och följa med strömmen, men att veta om Guds kraft är de inte intresserade av. Vad är Guds kraft i detta? Jo, samma budskap som Jesus talade till Nikodemos, han som var en god och fin människa  men som saknade kraften i Jesus. ”Förundra dig inte när jag sa till dig att du måste födas på nytt”… sa Jesus till Nikodemus.

Detta har inte mist sin betydelse, det gäller för alla tider igenom.

Från Upp 19:6-9

6 Och jag hörde liksom ett brus av en stor skara och liksom dånet av väldiga vatten och liksom mullret av starkt åskdunder, som sa: Halleluja! För Herren Gud*, den Allsmäktige, regerar. 7 Låt oss glädjas och fröjdas och ge honom äran. För Lammets bröllop har kommit och hans hustru har gjort sig redo. 8 Och hon har fått fint linne, rent och skinande att klä sig i, för det fina linnet är de heligas rättfärdiga gärningar. 9 Och han sa till mig: Skriv: Saliga är de som är kallade till Lammets bröllopsmåltid. Och han sa till mig: Dessa är Guds sanna ord.”…

Du är bjuden till Lammets bröllop, ”Se Guds lamm ropar Johannes döparen, när Jesus nalkades, som tar bort världens synd”… Det är han som är ”Brudgumen och församlingen är bruden” Ingen människa kan ta sig rätten och göra anspråk på att vara  Brudgumen. Han är Guds lamm som blev slaktad för världens försoning. Han gjorde allt i vårt ställe, därför kan vi bara bejaka honom så blir vi rättfärdiga, klädda i bröllops kläder, om vi talar bild språk.

Vill du vara med? Valet är individuellt…

/Claudio

Praktisk tro


Flickan skulle på resan lite längre bort från hemmet, biljeten skulle köpas men några pengar hade inte flickan, några veckor innan resan gick hon och tänkte på hur hon skulle ordna pengar till biljeten. Familjen var troende och förtröstade på Gud och hans löfte i smått som stort.

Kanske var det lättare för far och mor att vara tålig, hur blir det med en flicka i tonåren, som har sett i hemmet att mor och far gjorde sina önskningar kunniga inför Gud genom bön och förtröstan. Var hon för ung för att praktisera detta? Förresten, var går gränsen för  åldern  om förstånd? Oavsett vilket så är det både stora och små som bär på oro när något skall göras och osäkerhet kommer in i bilden. Små barn, små bekymmer brukar vi säga, vist, barn har inte samma ansvar och översyn som föräldrar och vuxna har.

-Pappa vist får jag pengar till resan, frågade flickan sin far när hon såg att tillfälle var mogen.

-Ja, du skall få pengar till biljeten när det blir dags att åka sa pappa, men du skall inte åka förrän om två veckor?…

-Nej, det är riktig, sa flickan förnöjd med svaret medan hon gick därifrån.

En liten berättelse med så stort betydelse när det gäller vår tro. För visst är det så för oss alla, vi vill ha garantier  och garderingar  när vi skall gå ut i tro. För att ingen skall missförstå vad jag menar, så vill jag understryka att  man skall inte koppla bort sitt förstånd när man handlar i tro.

De flesta känner till berättelsen om Israels barn i Egypten. Det började med Israels 12 stammar, Jacobs 12 söner. 11 av dessa fick söka sig till Egypten för att skaffa mat till familjen, men far deras och den yngste Josef stannade hemma. För att göra berättelsen kort, bosatte sig  Israels barn i Egypten och blev till välsignelsen för Egyptierna under hungersnöd i landet. Tiderna gick och Israel förökade sig och blev inte accepterade längre som medborgare i Egypten. När ny Farao kom till makten bestämde han att dessa skall få bli slavar i landet och fråntas alla rättigheter.

Men Gud handlar med sitt folk efter sina löften, vilket var att dessa skulle få sitt land tillbaka det som kallas för Kannans land. Jag skriver detta därför att det är en förebild på församlingen som vi kommer att se längre ner i texten hur det hänger ihop.

Tillbaka till folket i Egypten där ryktet spred sig att befrielse närmade sig. Mose blev ledare för sitt folk och skulle ingjuta tro och mod för att gå ut i tro hos folket. Men det fanns ett stort problem, hur skall de klara av färden. De måste gå genom öknen och genom röda havet, det går inte, tyckte många.  Nej det går inte med mänskliga krafter, det går heller inte att tvinga sig till att tro på något heller. Visa tyckte att det var dödfött och ingen möda värt att ens påbörja en sån  resa. Mose och hans bror Aron hade lärt sig att förtrösta på Gud. Om det fanns en Gud som Han har sagt sig vara vad är det som hindrar att vi går i tro? De hade inte sett Gud, förutom Mose som fick se en brinnande buske genom vilken Gud talade till Mose. Bara det var i sig övernaturligt, men hur förklara något sådant?

Nej det gick inte att förklara, det är just detta som jag vill lyfta fram, jag kan inte förklara hur Gud gjorde i mitt liv, men jag såg och har upplevt att det som Gud gjorde att det håller, därför är jag bevarad i tron och vittnar om det.

På samma sätt var det med Israels folk, de fattade mod och gick ut i tro och förtröstan på Gud. Hur skulle Han ordna under resan det visste de inte. När de var hungriga på vägen sände Gud vaktlar som de kunde få mat för dagen.   När de kom till röda havet och med Faraos arme en bit bakom sig, då blev det tvärt stopp för många.

Gud skapar vägar där det inte finns några vägar därför att Han har lovat sitt folk att föra dem från Egypten. Men Han vill samverka med sitt folk som är villiga att gå på Hans befallning. Du som tycker att du kan inget därför kan Gud inte använda dig. Fel, du är precis så värdefull i Hans ögon som han har skapat dig. Han vill bruka dina händer, fötter och övriga lemmar för att visa på Guds möjlighet.  Människor som anser sig stora i sig själv kommer på skam, men den enkla och förtröstansfulla  ger han nåd att vara ett redskap  för att kraften skulle visa sig vara Guds, inte människors.

Lyft din stav Mose fick han höra en röst ifrån himlen, Mose lyfte sin  vandringsstav och då delade sig Röda havet så det blev en farbar väg igenom tills folket kom på torra land igen.

Detta är också en förebild för oss andra som har kommit till tro på Jesus. Baptism som betyder troende dop, är ordet för nedsänkning, begrava i vatten. Jesus döptes av Johannes döparen för att all rättfärdighet skulle uppfyllas. Han visade handling för oss andra när vi går dopets väg visar vi en troshandling som förebild att vi begraver det gamla och står upp med nytt liv i Kristus. Israel fick nytt liv efter Guds löften. Det gamla livet begravdes i röda havet, det  nya livet började vandringen mot Kannans land.

Jag vill inte skriva för långa artiklar för det tröttar ut en när man skall läsa. Ett exempel på handling i tro vill jag gärna ta för att avrunda artikel.

Matt 20:29-34

”29 När de var på väg ut från Jeriko, följde mycket folk med honom. 30 Och se, två blinda satt vid vägen. När de hörde att Jesus gick förbi, ropade de och sa: Herre, Davids Son, förbarma dig över oss. 31 Men folket tillrättavisade dem skarpt att de skulle vara tysta. Då ropade de ännu högre och sa: Herre, Davids Son, förbarma dig över oss. 32 Då stannade Jesus och kallade på dem och sa: Vad vill ni att jag ska göra för er? 33 De sa till honom: Herre, att våra ögon ska öppnas. 34 Då förbarmade sig Jesus över dem och rörde vid deras ögon, och genast kunde de se med sina ögon och de följde honom.”

Summering av texten:

Vad vill du att Jesus skall göra för dig? Eller om vi talar om  en hel församling: Vad vill ni att Gud skall göra?

Låt oss vara tydliga och ärliga, vad säger Guds ord om vad vi skall göra? Eller vill vi heller göra sånt som passar oss bättre, med egna syfte? Församlings arbete, vad betyder det? Tänk på att det är Guds verk, Jesu församling, dyrköpt med Jesu liv och renat i hans blod, som liknas vid en ljusstake  bekläd med ren  guld. Ljuset som skall lysa för människor, erbjudande om evigt liv, hoppet och Guds frid i den oroliga världen.

/Claudio