Alla Helgon


Vi närmar oss helgen för alla Helgons dagen, den artikel skall inte handla just som den dagen. Det blir en betoning på frågan om  vem som betraktas som helgon, och vad är kriterier för att få vara helgon?

Lite historik om alla helgon i korthet.  Enligt historiska böcker berättas det att redan år 1198 förekom  notiser om ett särskilt dag för alla helgon. Seden inom kristendomen , framför allt inom den Katolska kyrkan, uppmärksammade helgon och kristna martyrer ganska tidig i vår tideräkning.

Själv förstod jag inte riktig firandet av dem som är döda redan, men när jag läser på och jämför med bibelns text som bifogas längre ner  får jag en annan  innebörd av det som vi kallar för ”Alla Helgon”

Jag vill ändå börja med referenser från Guds ord med ordet  ”Heliga/Helgon” och dess betydelse.

Hebreerbrevets författare skriver så här om det i kap 10:10

”Efter denna Guds vilja har vi helgats genom att Jesu Kristi kropp blev offrad en gång för alla”…

Och Hebr. 12:14 läser vi följande:

14 Sträva efter frid med alla och helgelse, utan vilken ingen får se Herren.”…

Vad är då ”Helgelse”?

Hur kommer man ditt?

Och vilka blir ”Helgon”?

Helgelsen, eller helig, är en synonym  som beskriver ”avskildhet/renhet” Ordet kan tillämpas på annat som används av människor än själva Guds relation, det kan vara saker som människor betraktar som heliga just för dem, men som inte behöver vara förknippad  med Guds relation. Det sista kan vi lämna därhän eftersom min tanke är inte att skriva om det profana eller annat  som  inte har med Gud att göra.

Hur, eller vem kan bli helig?

Vi läser meningen i texten från Hebr. 10:10, se ovan igen, ”Efter denna Guds vilja”… som vi bekänner oss till, bejakar  att ”Kristus blev offrad en gång för alla, för alla människor till försoning  och renhet”…

Men vi är bristfälliga människor hur kan vi klara av det?  Nej det kan vi inte, det kunde inte människor i det gamla testamentet heller eftersom  den var försvagad av det mänskliga, men ändå godkänt med sina synd offer för att det skulle räknas människor till godo.

Just därför föddes Jesus som människa som kom från Sin Fader för att försona alla människor och genom hans vilja göra dem rena/heliga. Med andra ord är det en handling/mottagning , behov och kunskap  för att kunna bli det som  vi läser om. Läs gärna den föregående artikeln  som beskriver detta lite närmare för att kunna förstå innebörden av. Rubriken är ”Vad är synd”? (klicka på länken för att komma ditt.)

Luk 23:39-42 läser vi följande:

39 Men en av förbrytarna som hängde där skymfade honom och sa: Om du är Kristus, så hjälp dig själv och oss. 40 Då svarade och tillrättavisade den andre honom och sa: Fruktar inte heller du Gud, du som är under samma dom? 41 Det är rätt åt oss att vi lider vad våra gärningar är värda, men denne har inte gjort något ont. 42 Och han sa till* Jesus: Herre*, tänk på mig när du kommer in i ditt rike. 43 Då sa Jesus* till honom: Sannerligen säger jag dig, i dag ska du vara med mig i paradiset. ”…

Vilken kontrast, Jesus hängde mellan två förbrytarna, han som ingen synd hade gjort blev buntad ihop med dessa som försörjde sig som förbrytare. Men också där ser vi den mänskliga viljan för och emot Jesus. En av förbrytarna tog tillfället i akt och förstod att han skulle gå in i evighet. Han använde det sista tillfället i livet för att bli ren och helig för att få vara med Jesus.

Den andre däremot var lika hård och föraktfull mot Jesus, inte ens döden brydde han sig om. Vad jag ville komma fram till är just våra egna behov och viljan att bli heliga, inte på grund av egen kraft, utan genom Jesu gärning och Guds vilja.

Kanske tänker många att så kan jag göra också, inte behöver jag bry mig om Jesus, skulle döden komma så får jag väl tillfälle till omvändelse?   Det kanske blir så, ingen vet, varför leva i osäkerhet när man kan leva i Guds frid. Nej, människor behöver inte göra sig till med diverse övningar för att bli heliga. Man behöver inte klä sig i aska och säck för att passa in i det heligas gemenskap. Man behöver inte ge bort allt man äger för att skaffa sig förmåner i Guds rike. Det finns inga hopplösa fall för Gud för vilka som får komma med och bli heliga.

Så, vad är det då, kanske någon frågar?

42 Och han sa till* Jesus: Herre*, tänk på mig när du kommer in i ditt rike. 43 Då sa Jesus* till honom: Sannerligen säger jag dig, i dag ska du vara med mig i paradiset. ”…

Det var inte många ord från förbrytaren, men det var väl valda ord som kom från hjärtat med längtan och behov. Man behöver inte stå inför döden för att uttrycka sina behov inför Gud, och inte behöver det vara just i kyrkan. Det kan man göra på en arbetsplats, eller i sin ensamhet  eller var som helst. Kyrkor är till för gemenskap där likasinnade samlas  för att dela med sig av ordet i olika former, sång, eller berättelsen om vad tron betyder eller något annat som upphöjer Gud och som gör Honom känd för andra.

Allt det andra praktiska som jag räknade upp ovan, det tar man som en förmån och glädje att göra något för Jesus.

Till sist, hur skall vi veta vilka som var heliga och kan  minnas dem som sådana?

Vi kan inte bedöma hjärtat inställning inför Gud, och kan således inte sortera dem i goda eller onda.  Detta gäller både dem som har gått förre  likväl dem som vi möter i vår vardag eller ytterst sällan.

Gud är den Rättfärdige domaren , låt oss lämna allt till Honom som skall döma levande och döda en gång när tiden kommer. Alla dessa som har dött förre får vi minnas för det som deras gärningar vittnar om, en åminnelse till något gott.

Claudio

Varför??


Fråga har jag haft med mig så långt jag kan minnas. Jo, jag är nyfiken av naturen och vill gärna få svar på saker och ting, detta gäller inte mig i första hand, trotts att jag är en del av det. Detta är heller inte en artikel som skall förklara alla frågor som vi alla brottas med. Det kan handla om existentiella frågor, det kan handla om vardagliga frågor, och det kan också handla om nyfikna frågor som egentligen inte är så viktiga.

När jag började arbeta offentligt i 18 års ålder så undrade jag varför saker och ting fungerar som det gör? Så småningom blev det process industri och det öppnade sig en ny värld för mig som jag inte begrep i början. Så småningom blev jag varm i kläderna och kunde förstå processen där jag var anställd.

Fast det där är ju bara en parentes, inte behöver jag bry mig om processen längre eftersom jag har passerat pensionärs sträck för antal år sedan. Nu är det istället andra frågor som dyker upp, frågor som jag funderar på lite då och då, fast jag berörs inte av det numera.

Jo det gäller andliga frågor och tiden i min ungdom i det Katolska samfundet. Väldig vad du grubblar kanske någon tycker? Njaej… håller inte riktig med om det, ”grubbla” är ett negativt laddat ord, vilket jag ställer inte upp på det. Men vist undrar jag över saker och ting som jag har varit med om och som jag inte förstår.

Ta det här med bikten i Katolska samfundet! Varför skall människor behöva gå tillbaka och mana fram bilder av allt som man behövde få förlåtelse för? Ok, präster anser sig vara ställföreträddare för Gud.  Detta praktiseras också som  samtal med psykiatrer eller livs coacher. Jag förstår att man kan prata av sig för att må bättre istället för att stänga in sånt som skaver. Men det är väl ändå inte samma sak, vill jag påstå? Varför?

Jo därför att vi har att göra med vanliga människor, präster med fel och brister som vi andra. Med det sagt menar jag att det måste bli en stor börda som dessa präster bär på när längtande människor lastar av sig alla synder de har gjort i bikt båset. Det kan vara otrohet, mord eller några andra tankar som prästerna får höra om. Hur säkra är dessa och kan hålla bikten förseglade? det vet vi förstås inte.

När allt kommer omkring, varför skall man gå omvägar genom en präst när Jesus själv blev människa och berättade att ingen kommer till Fader om inte genom honom? Jesus nämner inga människor som kan ta på sig andra synder och lämnar försoning.

Nog om det, vi tar det som står skrivet i bibeln istället! Den vakne som läser mina artiklar kan lägga märke till att jag skrev i dagarna om systrar Marta och Maria. I den artikel nämndes också deras bror Lazarus. Här nedan följer några referenser från  Joh 11:1-7

1 Nu låg en man som hette Lasarus sjuk. Han var från Betania, Marias och hennes syster Martas by. 2 Det var Maria som smorde Herren med välluktande olja och torkade hans fötter med sitt hår. Lasarus som låg sjuk var hennes bror. 3 Då skickade systrarna bud till honom och sa: Herre, se, den som du har kär ligger sjuk. 4 När Jesus hörde detta, sa han: Denna sjukdom är inte till döds, utan till Guds ära, för att Guds Son ska bli förhärligad genom den. 5 Och Jesus älskade Marta och hennes syster och Lasarus. 6 När han nu hörde att han var sjuk, stannade han två dagar till på den plats där han befann sig.”…

 Jag tog med ett litet stycke för att artikeln inte skulle bli för lång. Vad det handlar om är nöden hos syskonen efter Lazarus död. I samma kapitel får vi följa med samtal mellan Jesus och lärjungar där Jesus berättar om Lazarus som ”sover”  Ett sätt för Jesus att beskriva döden som var tillfällig. Detta förstod inte lärjungar utan tog Jesus ord bokstavligen. Med andra ord en lärdom till oss också att ha mycket på fötterna innan vi uttrycker oss med säkerhet i andliga ting.

Bifogar den andra delen av texten i samma kapitel från Joh 11:15-27

15 Och jag är glad för er skull, att jag inte var där, för att ni ska tro. Men låt oss gå till honom. 16 Då sa Tomas, som kallas Tvillingen, till de andra lärjungarna: Låt också oss gå, för att vi må dö med honom. 17 Då Jesus kom, fann han att han redan hade legat fyra dagar i graven. 18 Och Betania låg nära Jerusalem, ungefär femton stadier* därifrån. 19 Och många av judarna hade kommit till Marta och Maria för att trösta dem i sorgen över deras bror. 20 När nu Marta hörde att Jesus var på väg gick hon och mötte honom. Men Maria satt kvar hemma. 21 Då sa Marta till Jesus: Herre, om du hade varit här hade min bror inte dött. 22 Men nu vet jag också, att vad du än ber Gud om, det ska Gud ge dig. 23 Jesus sa till henne: Din bror ska stå upp igen. 24 Marta sa till honom: Jag vet, att han ska uppstå vid uppståndelsen på den yttersta dagen. 25 Jesus sa till henne: Jag är uppståndelsen och livet. Den som tror på mig, han ska leva, om han än dör. 26 Och var och en som lever och tror på mig ska aldrig i evighet dö. Tror du detta? 27 Hon sa till honom: Ja, Herre, jag tror att du är Kristus, Guds Son, som skulle komma i världen.”…

Här ovan kan vi följa den andra delen av händelsen med Lazarus.  Vi kan tycka med våra mänskliga frågor att saker som utspelar sig är för svåra. Medan systrarna frågar sig, varför, varför skulle deras bror dö så kan vi andra känna igen oss i handlingen. En handling som stavas enligt rubriken ovan och som vi människor hamnar i lite till mans.

Men det är också en dialog mellan det mänskliga, systrarna, lärjungar död och liv i ett och samma händelse. Trotts sorg och förtvivlan fanns där en tröst som kan te sig lika för oss också, men när vi ser på Jesus så förstår vi att han tänker så mycket längre än vi kan förstå.

Vi är villiga att ge upp med vetskapen att en dag kommer vi få möta dem som var med oss på jorden. Vad jag vill komma till är just det som Jesus säger till Marta och till oss alla.

: Jag är uppståndelsen och livet. Den som tror på mig, han ska leva, om han än dör. 26 Och var och en som lever och tror på mig ska aldrig i evighet dö. Tror du detta? 27 Hon sa till honom: Ja, Herre, jag tror att du är Kristus, Guds Son, som skulle komma i världen.”…

 Vist har vi våra frågor, varför, varför, och vi tycks komma till korta med dem. Men för Jesus skall vi ha förtroende, hans löfte får vi ta till oss i förvisning om att det som han säger håller. Om inte Gud Är Den som Han har sagt Sig Vara, då är vår tro ganska meningslös också.

Claudio

Vad är synd?


Lite då och då hamnar vi i diskussioner om vad synden är. För det mesta brukar det komma fram en osynlig katalog och man räknar upp vad som är synd.

Jag skulle vilja ta det till en annan nivå, helt enkelt försöka förklara vad jag har funnit genom min bibelläsning. Utifrån detta vill jag förklara vad synden är och hur allt hänger ihop. Innan vi kommer ditt så måste vi slå fast att vi är evighets människor, med en nedärvd sökning efter en Gud, skapare av allting. Vi kan inte se Gud, men vi kan förnimma det när vi läser om skapelse och följer först gamla testamentet hur Gud handlade med människor i då tidens värld.

Jag är medveten om att en ateist, (Guds förnekare) avfärdar den skrivna artikeln som fabler. Må vara så för en del, men någon gång i livet måste man ställa sig frågan: Finns det en Gud? Vad händer med oss människor efter detta livet upphör? Med andra ord, människa är fri i sin tanke och har således ansvar för sitt eget liv.

Men för att besvara rubriken ovan, ”vad är synd” så är den enkla svaret: ”Frånvaro av Guds gemenskap”

För att inte artikel skall bli allt för långt, vill jag citera korta sammanhang från bibeln som upplyser oss om vad det innebär.

Rom 5:12-14

12 Därför är det så: Genom en människa kom synden in i världen och genom synden döden, och så kom döden över alla människor, eftersom alla har syndat. 13 För synden var i världen innan lagen kom, men synden tillräknas inte där det inte finns någon lag. 14 Ändå regerade döden från Adam till Mose, också över dem som inte hade syndat i likhet med Adams överträdelse, vilken är en förebild på honom som skulle komma.”…

Genom den första människan kom arvsynden som utestängde alla människor från gemenskapen. Detta kallades inte synd i början, utan fick benämning ”döden” dvs. frånvaro i Guds gemenskap på grund av att människan redan i början valde sina egna vägar.

Varför säger vi synd då? Jo eftersom det fanns ingen lag i början så kan man inte benämna det som synd. Lagen blev given till Mose först när Gud skrev 10 bud som rätt och fel för kommande generationer. Men innan Mose fick Kain som slog ihjäl sin bror ett tecken från Gud att han skulle bli försonad om han ångrade sin gärning, vilket han så småningom gjorde.

När lagen sen kom levde människor efter den och kunde sona sina synder med offer som blev välbehagliga för Gud. Det är inte så som att många generationer skulle dö utan försoning, nej Gud älskar sin skapelse och såg till att den som vill leva efter de 10 Guds bud kunde få förlåtelse och ingå i Guds gemenskap.

Men vi lever inte i de gamla tider, vad är det som gäller för oss?

Nej det är korrekt, se ovan understruken text. Det är en förebild att Gud ville försona sin skapelse, människan, för att ha gemenskap med oss alla, men i och med arvsynden som alla kom till del, skulle nu finnas ”Nåd” som skulle komma alla till godo.

Ja men vi är fortvarande syndiga människor, kollektivt, och just därför kom Jesus som försonaren. Det här är mycket viktigt, låt dig inte luras av någon lära som förminskar Kristi försoning, eller bortförklarar själva gärningen.

Det är just där synden kommer in, nämligen otro mot Kristi försoning. Läs detta som referens:

Joh 16:5-11

5 Men nu går jag till honom som har sänt mig, och ingen av er frågar mig: Vart går du? 6 Men därför att jag har sagt er detta, är era hjärtan fyllda av sorg. 7 Men jag säger er sanningen: Det är bäst för er att jag går bort. För om jag inte går bort, kommer inte Hjälparen till er. Men när jag går bort, ska jag sända honom till er. 8 Och när han kommer, ska han överbevisa världen om synd och om rättfärdighet och om dom. 9 Om synd, för de tror inte på mig, 10 om rättfärdighet, för jag går till min* Fader och ni ser mig inte längre, 11 om dom, för denna världens furste är dömd.”…

Observera textens innehåll, Jesu egna ord om synd, rättfärdighet och dom. Han talar om så mycket mer i texten ovan, han talar om att han skall gå tillbaka till Sin Fader för hans uppdrag är snart fullbordat. Underförstått blev han människa född av Gud genom en människa, varför? Just därför att försona världen (den som vill) med Gud Fader. Han blev ”Människosonen” och Gud i Treenighet. Johannes, precis som alla andra evangelister beskriver Jesu gärning och befäster ”Nåden” som en förmån och möjlighet till gemenskap med ”Treenighetens Gud” Fader, Sonen och Den Helige Anden.

Här handlar det inte om några osynliga synd kataloger, eller egna gärningar* (se förklaringen) för att göra sig förtjänt av Guds rike.

Det betyder att vi får en osynlig andlig natur genom den Helige Anden som vittnar med vår ande att vi är förlåtna och försonade genom Kristi försoning. Betyder det att vi kan leva hur som helst för vi är ändå försonade?

Nej, naturligtvist inte, vi har blivit heliga med honom som har förvandlat oss och skall därför drivas av honom för att likna honom i hans gärning. Men vi lever på jorden och är underställda det mänskliga, dvs förgängliga och lockas ständig till att följa det som inte behagar Gud. Däremellan faller vi och känner oss fördömda, vårt samvete gnager i oss och anklagar oss som misslyckade.

*(Vad skall vi göra då? )Läs den sista referensen vad det betyder. Rom 5:1-2  och Rom 6:1-5  och Rom 7:18-25

1 Då vi nu har blivit rättfärdiggjorda av tro, har vi frid med Gud genom vår Herre Jesus Kristus. 2 Genom honom har vi också fått tillträde genom tron* till denna nåd som vi står i, och vi gläder oss i hoppet om Guds härlighet.”…

1 Vad ska vi då säga? Ska vi fortsätta i synden, för att nåden ska överflöda? 2 Nej, inte alls! Vi som är döda från synden, hur skulle vi kunna fortsätta att leva i den? 3 Eller vet ni inte, att alla vi som blev döpta till Jesus Kristus, vi blev döpta till hans död? 4 Vi är alltså begravda med honom, genom dopet till döden, för att såsom Kristus blev uppväckt från de döda genom Faderns härlighet, så ska också vi vandra i ett nytt liv. 5 För om vi har blivit förenade med honom i en lika död, så ska vi också vara det i en lika uppståndelse.”…

18 För jag vet att i mig, det vill säga i mitt kött, bor inte något gott. Viljan finns hos mig, men att göra det goda förmår jag inte. 19 För det goda som jag vill, gör jag inte, men det onda som jag inte vill, det gör jag. 20 Men om jag nu gör det jag inte vill, så är det inte längre jag som gör det, utan synden som bor i mig. 21 Jag finner alltså den lagen hos mig, som vill göra det goda, att det onda finns hos mig. 22 För jag gläder mig över Guds lag till den inre människan, 23 men jag ser i mina lemmar en annan lag, som ligger i strid mot den lag som är i mitt sinne och gör mig till fånge under syndens lag som är i mina lemmar. 24 Jag arma människa! Vem ska befria mig från denna dödens kropp? 25 Jag tackar Gud genom Jesus Kristus, vår Herre! Så tjänar jag nu själv med mitt sinne Guds lag, men med köttet tjänar jag syndens lag.”…   

Det blev en lång artikel, jag hoppas att läsaren orkar ta sig igenom detta och ta Guds ord till sig. Att ha frid i sitt hjärta är det bästa av allt.

Claudio

Ps. Läs gärna nästa artikel som hjälp till en förtröstanfullt tro i vardagen.

PRIORITERING

Två kvinnor
som hörde Jesus tala och fick stort intryck av honom. Säkert var systrarna
Marta och Maria inte ensamma om det för det var ständigt mycket folk som följde
efter Jesus. Det var folk i olika åldrar och behov, nyfikna, några var
längtansfulla, visa var sjuka och såg hoppet i Jesus att bli helade från sina
krämpor. Många var utmatade och hungriga och hoppades att Jesus skulle mäta
deras hunger så som de hade sett tidigare, kort sagt det var behovets människor
som följde honom. Men där bland folket fanns det andra som hade helt andra
motiv, människor som såg sin status hotad och som såg till att hålla vanliga
människor i tuktan genom att tvinga dem följa varje bokstav i den Judiska
lagen.

Jo då, där
fanns också den Romerska imperiets representanter med sina vakande ögon för att
se till att inga upplopp uppstod. Lite grand av sånt som vi också kan vara med
trotts att vi lever i data ålder med påminnelse om att atom ålder är vår
följeslagare.

Men jag
tänker inte bre ut mig om historia och politik, nej, ville bara ta fram det som
en bakgrund till vårt livs prioritering. Systrarna Marta och Maria ville gärna
ha besök av Jesus, och när han ändå var i bygden så passade de på och bjöd
honom hem till sig. Jesus hade sina lärjungar med sig också. Dessutom hade
systrarna en bror som hete lazaros, fast vid det tillfälle vet vi inte om han
var hemma eller var upptagen med något ärende?

Händelse,
tja… det blev som för oss brukar vara, det skall göras ett gott intryck,
maten skall dukas fram, bordet skall göras i ordning med kärl och allt vad som
hör till det. Fast rutinerna för systrarna följde inte mönstret så som vi har
lärt oss och är vana vid. Nå ja, det kanske finns undantag idag också, Mannen
brukar sätta sig med gästerna och pratar bort tiden om fiske, båtar,
förtjänsten eller något annat, medan kvinnan, frun i huset får sträva efter att
ordna allt.

Förresten,
låt oss se vad bibeln texten säger om det själv: Luk 10:38-42

38 Och det hände
när de gick vidare, att han kom in i en by, och en kvinna vid namn Marta tog
emot honom i sitt hem.
39 Och hon hade en syster som hette
Maria, som satt vid Jesu* fötter och hörde på hans ord.
40 Men
Marta var mycket upptagen av allt tjänande. Och hon kom till honom och
sa: Herre, bryr du dig inte om att min syster har lämnat mig ensam att ordna
med allt? Säg därför till henne att hon hjälper mig.
41 Men Jesus*
svarade och sa till henne: Marta, Marta, du är bekymrad och oroar dig för många
saker.
42 Men bara ett är nödvändigt, och Maria har valt den
goda delen, som inte ska tas ifrån henne.”

Här har vi en kvinna Maria som gjorde precis tvärt om det som var sed
annars, hon satte sig ner vid Jesus fötter och visade honom sin betygelse och
glädje för att han kom och besökte hemmet. I hennes handling fanns en djupare
mening och förstånd om vem Jesus var. Hon var antagligen med och hörde honom
predika om Guds rike, hon har säkert sett när Jesus botade sjuka och förstod
att han var utsänd från Sin Himmelske Fader med hoppet om evigt liv, men också
frid här på jorden, trotts att det var en fattig tid och trotts att de var
kuvade av Romarna.

Marta däremot var irriterad att hon skulle behöva göra allt själv, ja ni
vet, den mänskliga beteende som vi känner igen oss i. Det var väl inte fel av
Marta att ordna mat och fika, ändå säger Jesus att Maria valde först det som
var nödvändigt. ”Prioritering” är ordet vi söker, eller att göra
saker i rätt ordning, eller för att stämma in med evangelisten Matteus i kap 6:33

”Sök först Hans rike och
rättfärdighet så skall allt det andra tillfalla er”…… Jo då, det kan
vi göra men hur gör man det? Låt mig få visa på några exempel som gör att vi
blir stressade och splittrade i vår tanke:

 1. Vad är det som händer
  runtomkring oss?
 2. Är det för mycket oväsen i och
  omkring oss för att vi skall få stillhet och kunna fatta rätta beslut?
 3. Bär vi för mycket oro för saker
  som vi inte har kontroll på så stressen tar över?
 4. Eller är vi för principfasta
  och självgoda?

Ja listan
kan göras lång, men låt oss ta lärdom av den gamle profeten Jesaja 30:15

”Så säger Herren, Herren, …
Om ni vänder om och är stilla skall ni bli frälsta, Genom stillhet och
förtröstan skall ni bli starka.”….

Avslutningsvis,
tron är ingen prestation, tron är villa och förtröstan på ”Ordet och Guds
löfte” Det är ett förtoende på på det som Gud har sagt och som Jesus
fullbordade. Därför följde så mycket folk efter honom. Alla hade visserligen
inte samma motiv. Men det är skrivet: ”Den
som söker han finner”

Claudio

Kvinnor i den kristna församlingen


Några tankar om kvinnor i den kristna församlingen. Artikeln är skriven för lite drygt 2 år sedan så jag lägger till några referenser från bibeln och min egen tolkning av det i den uppdaterade upplagan.

Först några tankar om varför det blev olika tolkningar av vad kvinnorna är lämpliga för. (Min egen anmärkning)

Ser vi tillbaka till historien, finner vi redan där en köns fördelning av  vad mannen och kvinnan skall göra för att bidra till försörjningen av familjen  och grupp tillhörighet. Generellt  sätt blev det ganska naturlig att männen ägnades  åt det tyngre sysslor, medan kvinnorna var något skörare på grund av barn födande.  Kvinnor skulle se till att ta hand om barn och hemmet medan männen var ute och jagade, eller arbetade  med att bruka jorden för att skaffa föda åt familjen.

Uppväxt i et småbruks bonde samhälle såg jag på nära hål vad det betydde för familjers sammanhållning i fördelningen  av arbetsuppgifter. Min familj var visserligen ett undantag, eftersom pappan, mannen i huset gick bort vid tidig ålder, och då fick mamma rollen som både mor och far.

Efter bosättningen  till ett Svenskt  fiske  samhälle, långt senare bekräftades detta  med männens och kvinnors roller i familjen och samhällen. De flesta män var ute  på fiske en hel vecka och slet hårt på fiskebåtar, oftast  utan vetskap om det skulle få tillräckligt för levebröd, eller i värsta fall om de skulle komma hem välbehållna efter fisket. När dessa väl kom hem  var de tvungna att ordna med reparation av fiske utrustning och annat praktisk för att fiske skulle bli möjlig veckan därpå. Kvinnorna fick ta hand om barn och hem, dessutom fick många arbeta i sill fabriken för att  kunna få ekonomin till att gå ihop.

Tiderna har ändrats och fördelningen av försörjnings börda har jämnats ut mellan män och kvinnor. Följden blev att gränserna mellan manlig och kvinnlig  har mist sin betydelse. Detta skapade behov och inspiration av att ägna sig åt i större utsträckning  till det andliga frågor.

Från Galatebrevet 3:27-28    bifogar jag följande:

28 Här är inte jude eller grek, här är inte slav eller fri, här är inte man och kvinna, för alla är ni ett i Kristus Jesus. 29 Och om ni tillhör Kristus, då är ni Abrahams säd och arvingar enligt löftet.”

Min tolkning här är att Gud gör ingen skillnad på varken manlig eller kvinnlig, inte heller vilken nationalitet det gäller. Själv skulle jag lägga till också den sociala ställningen, dvs. varken fattig eller rik, nej alla är lika inför Gud.

Med andra ord, när det gäller vår räddning, och människovärde så är vi alla lika inför Gud. Då frågar jag: Varför skulle inte kvinnor kunna vara pastorer eller ledare i Gudstjänsten  om de känner inspiration, behov och längtan att få dela med sig av Guds ord till både män och kvinnor?

När vi talar om historien så får vi ta med oss att kvinnor föder fotvarande  barn  och är bundna (praktisk) till en vis del, och där uttrycker Paulus några ord om just det praktiska förfarande  i Gudstjänsten.

Titus 2:3-5

”Detsamma gäller äldre kvinnor. De ska uppträda så som det passar de heliga, inte förtala någon, inte missbruka vin. De ska vara lärare i det som är gott, 4 så att de förmanar de unga kvinnorna att älska sina män och ha sina barn kära, 5 att vara anständiga, rena, husliga, goda och underordna sig sina män, för att Guds ord inte ska bli smädat.”

På tal om historien och de första församlingars bildande, finns oftast kvinnor med i ledarskap som undervisade i sina hem.  Bifogar nedan en del  av Guds ord för dem som vill läsa mera om kvinnor och vad de gjorde när församlingar bildades.

Apg.16:15  om kvinnan Lydia

Rom 16:3,7 Junia och Priscila

1Kor.16:19 Prisca

Filip.4:2  Evodia och Syntike

Filem. 1:2  Appifa  

För att få et korrekt sammanhang bör dessa stycke läsa i sin helhet.

Som avslutning  vill jag bara kommentera  hur Jesus bemötte Fariseerna (obs. jag kallar ingen för det) men vi vet att dessa var skolade i ”Torahs” den Judiska skriften, kallad också ”Bokrullen” helt enkelt 2  rullar sammanbundna med varandra som rullas ut eller in beroende på vad man ville studera eller läsa för varandra, vilket var och är än idag en grupp syssla.

Ändå förstår vi att Jesus var emot dessa  som tillämpade bokstaven som var viktigare en den mänskliga  sunda förnuftet.

Med tanke på att Gud är ordningens Gud  1 Kor 14:33 läser vi att Han är inte motsatsen, dvs oordningens Gud utan fridens.  Så måste det betyda att det finns ingen skillnad i värde inför Gud som vi läser om i referensen från   Galatebrevet 3:27-28   

Jag skulle vilja tillägga att bokstaven är till för oss människor för att vi skall förstå Guds hemligheter. Underförstått, skall allt underställas den Gudomliga visheten i den mån vi kan uppfatta den när vi söker vishet i stillhet och bön.

Missförstå mig inte här, jag talar inte om Grunden som vi troende står på, ”Klippan Kristus” som vi har byggt (bygger ) vårt liv på, den står fast och vi som bekänner oss till Kristus kan inte kompromissa i fråga om detta. Men för ordningens skull eller praktisk, bör vi anpassa oss till ”Ordet” antingen den förmedlas av en man eller kvinna. Varför? Jo helt enkelt därför att vi är bara människor, men Gud använder vem han vill för sitt syfte.

Därför, låt oss gå vidare i glädjen  att den som frambär Guds godhet kan vara av både manlig och kvinnlig sort.

/Claudio

Friheten i vår kristna tron


Vad är det som får mig att skriva om den kristna friheten, kallad ” Friheten i Kristus”?

En av orsakerna är att innan jag blev en personlig kristen  så upplevde jag som många andra att det mesta var förbud och inskränkningar i den personliga integriteten. Det var jag inte ensam om varken då för 45 år sedan, eller nu som en del andra människor ger uttryck för.

Hur kunde jag bli förvandlad och få motsats uppfattning  efter min omvändelse?  Några tyckte väl att jag blev övertalad till det  och  en företeelse som skulle gå över med tiden.  Åter andra betraktade mig med misstänksamhet och tog fram en stämpel bildligt talat om att jag har gått vilse.

Oavsett vad andra tyckte kan jag  lämna det  bakom mig, för när allt kommer omkring så var det mitt behov som styrde mig. Jag var en sökare, ett bönebarn  som andra i min närhet bad för att jag skulle finna sanningen. Därför bar jag på en längtan att få kunskap om Gud, Jesus  och betydelse av den kristna tron.

Just det sistnämnda vill jag berätta vidare  om med referenser från  Jesu egna ord om vad det handlar om.

Johannes 8:31-38  står det följande:

31 Då sa Jesus till de judar som trodde på honom: Om ni förblir i mitt ord, är ni verkligen mina lärjungar. 32 Och ni ska lära känna sanningen, och sanningen ska göra er fria. 33 De svarade honom: Vi är Abrahams säd och har aldrig varit slavar under någon. Hur kan du säga: Ni ska bli fria? 34 Jesus svarade dem: Sannerligen, sannerligen säger jag er: Var och en som gör synd är syndens slav. 35 Men slaven stannar inte kvar i huset för alltid, men Sonen förblir för evigt. 36 Om nu Sonen gör er fria, så är ni verkligen fria. 37 Jag vet att ni är Abrahams säd, men ni är ute efter att döda mig, eftersom mitt ord inte finner rum hos er. 38 Jag talar det som jag har sett hos min* Fader, och ni gör det ni har sett** hos er fader.”…

Här har vi en träff med Jesus, människor som trodde på honom , och säkert  fanns där såna som var skeptiska till honom  för att dessa hade ingen kunskap om honom.  Det understrukna handlar om så mycket mer  än livet här och nu.

”On ni förblir i mitt ord”… säger Jesus, det handlar inte om något diffust, eller något som är hämtat från andra religioner, eller från avgudars berättelser  som det var vanligt bland folket på den tiden också. Nej, det handlar om ”Guds ord” framburen av Guds Son kommen som människa med beskedet från sin Fader. Jesus talade om Guds rike ganska ofta, men Guds rike är inte sådant som man kan ta på det, utan Guds rike är en övertygelse om att vi är evighets människor med ande, kropp och själ, den sistnämnda skall leva i evighet, och då säger Jesus (inte i texten ovan/Luk. 17:20-30) att Guds rike finns inom er, dvs. den som har fått kunskap och bejakar detta som sin tro.

Hur hänger detta samman med ”Friheten i Kristus”?

Jo detta är själva hemligheten till vårt kristna liv att man överlåter sig till Kristus genom kunskap och tro. Man blir ett med honom, inte fysiskt förstås, utan andligt, men för att få del av det måste vi fatta beslut med vår ande  som finns i oss nedlagt som en evighets människa.

Hur var det för mig i början?

Jo jag hade inte kunskap ännu, men jag föddes på nytt och blev ett andlig nyfödd som behövde mat (andlig sådan) för att kunna växa i tro och förtröstan på Kristus. Det betyder inte att jag var felfri för jag var och är kvar i min mänskliga kropp som hör till den jordiska förgänglighet. Däremot fattar jag beslut med min ande  utifrån den kunskap jag har som skapar tro och förtröstan på Kristus som ger mig kraft och vishet att leva i vardagen. Jag gör inte saker av tvång, eller för att hävda mig, eller för att upphöja mig där jag vinner berömmelse.

Nej jag gör det som jag gör för att peka på honom,  Kristus, som bevisligen har förvandlat  mitt liv. Jag gör det för att jag känner glädje och frid i mitt inre när fler finner sanningen och kan ta emot kunskap som skapar tro.

Åter igen till friheten:  Vad menar Jesus med det?

Jo var och en som syndar är syndens slav säger Jesus i texten ovan.

Hur hänger det ihop med att den som har ”iklätt sig Kristus” ändå syndar?  Det handlar om förlåtelse, när Gud förlåter gör han det för alltid. Det har med vårt beslut att göra, att följa Jesus så som nyfödda barn till Gud.

Bifogar ordet från Rom 7:14-25

7 Vad ska vi då säga? Är lagen synd? Nej, inte alls! Men synden skulle jag inte ha känt till, om inte genom lagen. För jag hade inte vetat vad begäret var om inte lagen hade sagt: Du ska inte ha begär. 8 Men synden grep tillfället och väckte genom budordet alla slags begär i mig. För utan lag är synden död. 9 Och jag levde en gång utan lag, men när budordet kom fick synden liv, 10 och jag dog. Och jag fann att budordet som var till liv, blev till död. 11 För synden grep tillfället och bedrog mig genom budordet och dödade mig genom det. 12 Alltså är lagen visserligen helig, och budordet heligt och rättfärdigt* och gott. 13 Har då det som är gott blivit min död? Nej, inte alls! Men synden har blivit det, för att den skulle visa sig vara synd. Den vållade min död genom det som är gott, för att synden genom budordet skulle bli syndig utan gräns. 14 För vi vet att lagen är andlig, men jag är köttslig, såld under synden. 15 För jag kan inte fatta att jag handlar som jag gör, för det jag vill, det gör jag inte, men det jag hatar, det gör jag. 16 Men om jag gör det jag inte vill, samtycker jag till att lagen är god. 17 Men då är det inte längre jag som gör det, utan synden som bor i mig. 18 För jag vet att i mig, det vill säga i mitt kött, bor inte något gott. Viljan finns hos mig, men att göra det goda förmår jag inte. 19 För det goda som jag vill, gör jag inte, men det onda som jag inte vill, det gör jag. 20 Men om jag nu gör det jag inte vill, så är det inte längre jag som gör det, utan synden som bor i mig. 21 Jag finner alltså den lagen hos mig, som vill göra det goda, att det onda finns hos mig. 22 För jag gläder mig över Guds lag till den inre människan, 23 men jag ser i mina lemmar en annan lag, som ligger i strid mot den lag som är i mitt sinne och gör mig till fånge under syndens lag som är i mina lemmar. 24 Jag arma människa! Vem ska befria mig från denna dödens kropp? 25 Jag tackar Gud genom Jesus Kristus, vår Herre! Så tjänar jag nu själv med mitt sinne Guds lag, men med köttet tjänar jag syndens lag.”…

Den här texten får avsluta dagens artikel, det är en sammanfattning av hur det är att vara människa men ändå fri i Kristus.

Är detta svårt att förstå? Fatta mod och skriv till mig, eller någon annan som du har förtroende för. Jag kan vidare förklara detta om det behövs.

/Claudio

Religiös eller född på nytt?


Det låter något provocerande med  rubriken ovan? Låt oss vara överens om en tydlighet om vad det handlar om! Jag är medveten om att många använder ordet  ”Religiösa” om människor som går till kyrkan  och har en religiöst beteende. Detta i sig behöver inte vara provocerande för det är bara fack språk för att förklara ovannämnd konstaterande.

Jo då det finns människor som använder ordet religiös som ett skällsord eller beskrivning i deras tycke att dessa som sysslar med religiösa ting  är lite speciella, är det så? Nej säger jag, därför tänkte jag förklara rubriken med Guds ord.

Börjar med texten från Matteus 13:10-11

10 Då kom lärjungarna fram till honom och sa: Varför talar du till dem i liknelser? 11 Han svarade dem och sa: Därför att det har blivit givet åt er att få veta himmelrikets hemligheter*, men åt dem är det inte givet.”

Det handlar om lärjungars frågor till Jesus, som lika gärna kunde vara… eller ÄR våra frågor, varför talar Jesus i liknelse? Lägg märke till att det mesta av liknelser handlar om vardagliga ting som alla människor borde vara förtrogna med och förstå innebörden av Jesu liknelse. Texten ovan som är understruken handlar om gåvan att få veta himmelrikets hemligheter. Det handlar inte om att lärjungarna har gjort sig förtjänta av det, nej, det handlar om att Jesus utvalde dem genom den kallelse de fick av honom.

Jag kan tänka mig att de hade en vis gammal testamentlig kunskap i religiösa ting, och när de blev kallade av Jesus fanns där en gnutta av hoppet och övertygelsen att Messias skulle komma enligt den gamla  testamentliga  tro. Men Jesus talade om himmelrikets hemligheter som de inte förstod. Just detta ville jag lyfta fram för oss andra som har kommit till tro långt efter lärjungar började missionera.

Samtidigt måste vi ta i akt fortsättningen av texten ovan, jag hoppar över en del text i samma kapitel för att artikel inte skall  blir för långt.

Matt 13:17 läser vi om:

17 För sannerligen säger jag er, att många profeter och rättfärdiga har längtat efter att se det ni ser, men fick inte se det, och höra det ni hör, men fick inte höra det.”…

Så, vad handlade om och vilka var dessa profeter och så kallade rättfärdiga?  Om vi håller oss till profeter i gamla testamentet så handlar det om Guds profeter som har gott ur tiden  men som blev brukade till Guds verk enligt gamla testamentet. Dessa har inte varit med om ”Nåden i den nya Förbundet” som Jesus stadfäste med sitt eget liv, Gud blev människa-Jesus som uppenbarade Faders kärlek och frälsning. Han blev Messias- Frälsaren som fullföljde lagen för att den skulle övergå i Nåden för alla dem som tar till sig kunskapen  om honom som skapar tro och förtröstan.

På samma sätt är det för dagens människor att många kallar sig religiösa men vill inte veta av Guds kraft som kan förvandla en människa till att bli lik Jesus och vara hans efterföljare.

Jag säger det klart och tydlig: Vi har inte samma Gud som andra religiösa, Muslimer, Budister eller andra som förnekar Kristi Gudom. Människan är religiös från naturen därför att vi har fått vår evighets längtan och arv enligt måtto: Ande, Kropp och Själ. Jo då vår kropp, oberoende på om den är vacker eller motsatsen, eller om man är blind eller halt, så har ingen betydelse. Den är ämnad för detta jordiska liv och varar ca  70- 80 år om den blir lång, läser vi i bibeln, dvs. detta gäller globalt sätt.

Men hur än kroppen ser ut har den en ande som hjälper oss att uppfatta andliga ting genom kunskap som blir till tro. Människan i sin tur väljer själv vad den vill tro på. Därför menar jag att vi får vara tydliga med vilken grund vi presenterar för varandra. Lärjungar förstod inte allt som Jesus undervisade om, dessa hade frågor och undran för det var mycket som de hade svårt att förstå. Men när Jesus lämnade dem för att fara upp till sin Fader i Himmelen så fick dessa hans löfte om Den Helige Anden som kommer deras svaghet till hjälp för att bli Kristi sändebud och vittne.

Kunskapen fanns inom dem, men Helige Anden påminner om vad innebörden betyder och hur de skulle hantera mänskliga svagheter.

Joh 14:6 läser vi följande:

6 Jesus sa till honom: Jag är vägen, sanningen och livet. Ingen kommer till Fadern utom genom mig.”…

Skall strax avsluta texten, men vill gärna ta några exempel på skillnad mellan religiös och pånyttföd. Tror att många känner igen sig i beskrivningen. Nikodemus som var en fin man, Gudfruktig enligt gamla traditioner som bar på hoppet att få möta ”Nådens Jesus” men som han inte förstod innebörden av: Jesus såg hans längtan och behov, vad behövde han göra, Nikodemus? ”Du måste föddas på nytt, sa Jesus”… ja… hur gör man det?? Då förklarade Jesus för honom varför han kom och blev människa, se här Guds Son som tar bort världens synd, tro på honom så får du Den Helige Anden som gåva som vittnar om Guds tillhörighet.

Vi går till Petrus som kallades Simon när han  blev kallad av Jesus, en  hetlevrad man som ville så mycket, men blev ändå misslyckad när han förnekade Jesus. Vilken ångest och mindervärd komplex han måste ha känt? Men Jesus visste hur han var, han känner oss också och vet att vi kommer till korta då och då. Nej Jesus dömer oss inte men manar oss att villa oss hos honom för att hämta kraft och inspiration för att bli Jesus följare.

Sista exemplet handlar om en dramatisk händelse: Saulus som var väldig religiös och trodde sig tjäna Gud så han tom dödade några, kanske kan mina muslimska vänner ta detta till sig? Gud har inte kallat oss att döda eller att göra ila vår medmänniska, han har kallat oss för att berätta om det glada evangeliet som förvandlar det mest härdade människor.

Saulus möte Jesus på ett dramatisk sätt och blev fullständig förvandlad från sin religiösa iver. Han byte namnet till Paulus som blev en apostel och missionär för många folk.

Hur blir det med oss? Skall vi kalla oss religiösa utan att ha ett liv i Kristus? Eller skall vi vara överlåtna till Evangeliet och Jesu gärning för att bli hans vittne?

Detta är ett individuellt beslut.

//Claudio

Andlig klarsynthet och vaksamhet


Vill inte framstå som högdragen när jag skriver om vad rubriken antyder. Jag kommer att förklara mig genom artikel nedan. Framförallt  lämnar jag referenser  till Guds ord för att läsaren skall kunna bedöma  och prova det som skrivs här. ” Ord skall med bibelns ord tolkas där allt tas i hela sammanhang.”

Så, vad är då andlig klarsyn? Är det samma som vaksamhet inför Guds ord?

Låt mig börja med den första referensen ifrån  2 Krönikeboken 1:7-12

Den natten uppenbarade sig Gud för Salomo och sade till honom: ”Bed mig om det du vill att jag skall ge dig.” Salomo svarade Gud: ”Du har visat min fader David stor nåd och gjort mig till kung efter honom. 9 Låt nu, Herre och Gud, ditt ord till min fader David visa sig vara sant, ty du har själv gjort mig till kung över ett folk lika talrikt som stoftet på marken. 10 Ge mig nu vishet och förstånd till att vara detta folks ledare och anförare, för vem kan annars vara domare för detta ditt stora folk?”

11 Då sade Gud till Salomo: ”Eftersom du har ett sådant hjärta att du inte har bett om rikedom, skatter och ära eller om dina fienders liv och inte heller har bett om långt liv, utan för din egen del bett om vishet och förstånd, så att du kan vara domare för mitt folk, som jag har gjort dig till kung över, 12 därför skall du få vishet och förstånd. Jag vill också ge dig rikedom, skatter och ära, sådana som varken kungarna före dig har haft eller någon kung efter dig kommer att ha.”

Salomo var son till kung David som också Jesus härstammade av i sin mänskliga släkt. Vist blev Salomo efterträdare till David som kung. Jämförelsevis behövde inte Salomo kriga så mycket som hans far gjorde för att Israel skulle få ro för sina fiender. Ändå tyckte Salomo att han hade för lite vishet som regent så han vände sig till Gud för att be om vishet. Det fanns en ödmjukhet hos Salomo, förstånd att det var en kallelse från Gud själv att han skulle bli en ledare för Israels folk.

Detta är det första exemplet som vi läser om i dagens text med rubriken om andlig klarsynthet.

Vi går vidare och jag tänker på motsatsen till andlig vishet: Överandlig, Högdragen, Liknar Fariseerna i sin framtoning som gärna framhäver sin duktighet genom sin klädsel och offentliga beteende. Ja visa skryter tom med sin tjänst så de kallar sig tom Apostlar.

Från 1 Kor 3:10-15 kommer nästa referens:

10 Efter den Guds nåd som har getts åt mig har jag lagt grunden såsom en vis byggmästare, och en annan bygger på den. Men var och en måste se till hur han bygger. 11 För en annan grund kan ingen lägga än den som är lagd, vilken är Jesus Kristus. 12 Om nu någon bygger på denna grund med guld, silver, ädla stenar, trä, hö eller strå, 13 så ska vars och ens verk bli uppenbarat. För den dagen ska göra det klart, eftersom den ska uppenbaras i eld, och hur vars och ens verk är ska elden pröva. 14 Om det verk som någon har byggt består, ska han få lön. 15 Men om hans verk brinner upp, så ska han lida förlust. Men han själv ska bli frälst, men såsom genom eld.”…  

Och från 1 Kor 15:9-10 säger samma Paulus till Korinterna och till oss andra:

8 Allra sist blev han även sedd av mig, såsom av ett ofullgånget foster. 9 För jag är den ringaste bland apostlarna, som inte är värd att kallas apostel, eftersom jag har förföljt Guds församling. 10 Men genom Guds nåd är jag vad jag är och hans nåd mot mig har inte varit förgäves, utan jag har arbetat mer än de alla, fast inte jag, utan Guds nåd som varit med mig”…

Paulus som förföljde Jesus följare och tom dödade några fick uppleva en dramatisk omvändelse. Han gick från ett sammanhang till det motsatta och blev en lidandets apostel/sändebud så han hade tom svårt att kalla sig apostel. Som Jesus säger till kvinnan i Luk 7:47 ” 47 Därför säger jag dig: Hennes många synder är förlåtna, därför har hon visat stor kärlek. Men den som fått lite förlåtet älskar lite.”…

Vad menar Jesus om förlåtelsen? Det är väl inte så att han kan förlåta både lite och mycket? Nej inte alls, vad det handlar om är helöverlåtelse i efterföljelsen till Jesus. Skall man bli född på nytt behöver man  inte rabbla upp alla sina synder för Gud vet vad vi bär med oss. Men vi får lägga allt inför Gud när vi söker honom för att få fullständig frihet. Exempel på Paulus ovan. Han nollställde sig och vände om helhjärtat och blev en efterföljare i ord och gärning för Jesus.

Till sist några tankar om hur sanningen kan framställas:

Det är ingen hemlighet att våra beteende kan skapa förtroende eller motsatsen beroende på hur vi uttrycker oss. Andlig klarsynthet är inte samma sak som utfallenhet eller förklaring av evangeliet i långa predikningar  av sånt som kan sägas enkelt och i en behaglig ton som väcker förtroende och eftertanke.

Motsatsen är annars att man använder ordet som en dömande instrument som stänger dörren för människor att söka Gud. Jesus möte människor i vardagen med tydlighet och sanningen på en välbehaglig ton  där varje människa kunde bedöma vad hon/han skulle göra med kunskapen. Där ligger respekt för varandra, att älska människor med Guds kärlek, men inte synden som står i vägen för gemenskap med Gud, och på lite längre sikt evigt liv.

Vaksamhet är också rubriken: Det finns mycket att skriva om det och många bibelord kan bifogas. Risken att artikel blir för lång och kan trötta ut en och annan som slutar läsa. Därför hänvisar jag till den skrivna texten  med ordet som referens till eftertanke. Helt enkelt, pröva och jämför med Jesus ord.

Har du frågor du skulle vilja ställa? Gör gärna det i någon form. Vi kan samtala om det behövs.

/Claudio

Församlings tillhörighet?


Noterar när jag läser den kristna pressen en fråga angående tillhörighet av en församling. Ja visa kallar det  kyrka, det går bra det också, huvudsaken är väl att vi menar samma sak. Jag har skrivit tidigare om församlingen, så det blir väl en upprepning  med den skillnad att jag går lite mera in i detalj om vad en församling är och dess betydelse för dem som vill vara med, eller tillhör en församling redan.

Så, vad är en församling?

Referens och bildspråk om församlingen från: Upp 1:12-16 läser vi följande:

12 Och jag vände mig om för att se rösten som talade med mig. Och när jag vände mig om, såg jag sju ljusstakar av guld 13 och mitt ibland de sju* ljusstakarna en som var lik Människosonen, klädd i en dräkt som räckte ner till fötterna och med ett bälte av guld kring bröstet. 14 Och hans huvud och hår var vitt som ull, så vitt som snö, och hans ögon var som eldslågor. 15 Och hans fötter var såsom skinande malm som glöder i ugnen, och hans röst var som dånet av väldiga vatten. 16 Och i sin högra hand hade han sju stjärnor och ut från hans mun gick ett skarpt tveeggat svärd, och hans ansikte var såsom solen, när den skiner i sin kraft.”…

Texten ovan beskriver de 7 församlingar som Evangelisten Johannes fick sig beskrivet när han blev förvisad på ön Patmos i den Grekiska ö-världen när Romarna förföljde  Jesu efterföljare.

Varför talas det om siffran 7 så ofta som vi läser om i bibeln? Det här är ingen hemlighet, vilket de flesta känner till, det är fullkomlighets tal i den himmelska världen. Det talas om ljusstakar av guld, vad symboliserar dessa?

Joh 1:1-5 och 9-13

1 I begynnelsen var Ordet*, och Ordet var hos Gud, och Ordet var Gud. 2 Den samme var i begynnelsen hos Gud. 3 Allt blev till genom honom, och utan honom blev ingenting till, som har blivit till. 4 I honom var liv, och livet var människornas ljus. 5 Och ljuset lyser i mörkret, och mörkret har inte övervunnit det.”…

9 Det sanna ljuset, som ger ljus åt alla människor som kommer in i världen. 10 Han var i världen och världen hade blivit till genom honom, men världen kände honom inte. 11 Han kom till sitt eget, men hans egna tog inte emot honom. 12 Men så många som tog emot honom, åt dem gav han rätt att bli Guds barn, åt dem som tror på hans namn. 13 De som blev födda, inte av blod, inte heller av köttets vilja, inte heller av någon mans vilja, utan av Gud.”…

Det handlar om församlingen som Guds förlängda arm som skall uppenbara Guds härlighet stadsfäst genom Kristus, Gud själv kommen i människan och som är huvudet för församlingen. Guldet i detta fall är värde som framställs som guldet. Det betyder att en församling är ”Bruden” och Jesus är dess  ”Brudgum” om vi talar bildspråk.

Man kan alltså inte bete sig hur som helst i en församling och dra vanära  inför världen. Självklart består en församling av bristfälliga människor, det kan vi inte komma ifrån. Men motivet att medverka i församlingen där  ordet predikas och praktiseras måste vara det primära. Där är vi människor med olika gåvor och tjänster  lämmar till varandras uppbyggelse  för att Gud skall bli synlig av andra människor. En församling är en helig plats där människor samlas för att hålla Gudstjänst till Hans ära. Det är också en  plats där vi kan dela varandras glädje och sorg och bär varandras bördor. I en församling skall inte finnas plats för raljerande för då skymmer man Gud och allt som vi läser om Honom i ordet.

Det sista stycket i den första texten läser vi om Jesu härlighet och hur den himmelska världen ser på Honom. Ni som läser bibeln noterar att några av Jesu vänner ville röra vid honom efter uppståndelsen. Joh 20:17  ” 17 Jesus sa till henne: Rör inte vid mig, för jag har ännu inte farit upp till min* Fader.”…

Jesus var kvar på jorden med den skillnad att han gjorde döden om intet med sin uppståndelse. Men när han talade till Johannes på Patmos då var det Jesus, förhärligad som ”Kristus i den Himmelska världen”

Det betyder  att det är inte bara ord utan den himmelska kraften som strålar ut till Johannes för att han skall ge det till församlingar i då tidens värld, och som sedan fortsätter för oss och andra innan Jesus kommer för andra gången på nytt.

Nu kanske någon undrar: Jag kan aldrig tillhöra en församling om det är så höga krav? Själv känner jag igen mig när jag samtalade med min första (avlidna ) hustru. Nej sa jag, jag vill inte bli frälst eller tillhöra en församling för jag kan aldrig hålla alla dessa bud.

Svaret från min hustru blev:  Om du vill skall Gud hjälpa dig,  Ja, jag ville men hur skall det gå till? Jag var totalt novis på det  område.

Jag hade behov och längtan att få lära känna Gud, jag var ett bönebarn, jag sökte  och så småningom blev jag född på nytt (andlingen) så som bibeln beskriver det  i Joh 3:3

Jag blev medlem i en församling på Tjörn och omhändertagen av både pastor och medlemmar och tog till mig av undervisningen. Efter 2 veckor fick jag förmånen att döpas  med nedsänkning i en dopgrav. Jag förstod väl inte riktig då själva betydelsen av dopet men hade övertygelsen redan i början att jag ville göra som Jesus gjorde. Så småningom fick jag kunskap vad dopet betydde, nämligen, man begraver det gamla livet  och uppstår till ett nytt liv med Kristus. Det är alltså en andlig och praktisk bekännelse handling att man följer Jesus.

Sista frågan i dagens artikel:

Skall man vara med i en församling om man ser att det börjar spåra ur?

Jag skulle vilja säga så här: Varför har det spårat ur? Är det brist på undervisningen, eller är det fel på ledarskap, eller prioriterar man världsliga nöjen för att få folk till kyrkan/församlingen? Jag varken kan eller vill döma någon. Den första frågan vi måste ställa oss är: Trivs den Helige Ande i våra samlingar så Han får tillfälle att leda församlingen i det som är sunt? Har vi öppenhet i församlingen för diskussion och samtal utan att man sårar varandra? Eller tycker ledarskap att medlemmarna  skall inte ifrågasätta ledningen på grund av dess kallelse. Jag tror att  vi måste ha en rejäl  portion med saktmod och ödmjukhet och inse att vi är bara människor med fel och brister och inga Gudar som skulle likna Gud.

/Claudio

Dopets betydelse


Lägger ut en äldre artikel ifall någon vill läsa den?

***********************

Det har varit många debatter  mellan troende i olika församlingar. Här vill jag redogöra vad dopet betydde för mig. Som många känner till, var jag ganska okunnig  om frälsningen, omvändelse och det mesta av praktiskt spörsmål när det gäller församling och kyrkor med dess betydelse.

Jo, jag blev döpt som barn i det  Katolska samfundet, egentligen har jag aldrig funderat på det eller reflekterat om det var rätt eller fel, förrän jag lämnade mitt liv till Gud och blev född på nytt som det står beskrivet i  Joh.3:3-7

3 Jesus svarade och sa till honom: Sannerligen, sannerligen säger jag dig: Om en människa inte blir född på nytt*, kan hon inte se Guds rike. 4 Nikodemus sa till honom: Hur kan en människa födas när hon är gammal? Inte kan hon väl komma in i moderlivet en gång till och födas? 5 Jesus svarade: Sannerligen, sannerligen säger jag dig: Om inte en människa blir född av vatten och Ande, kan hon inte komma in i Guds rike. 6 Det som är fött av köttet är kött, och det som är fött av Anden är ande. 7 Förundra dig inte över att jag sa till dig: Ni måste födas på nytt. ”…

Från Matt 3:13-17 läser vi följande: 

13 Då kom Jesus från Galileen till Jordan, till Johannes, för att låta döpa sig av honom. 14 Men Johannes försökte hindra honom och sa: Jag behöver döpas av dig, och du kommer till mig? 15 Då svarade Jesus och sa till honom: Låt det ske nu, för på detta sätt ska vi göra för att uppfylla all rättfärdighet. Då tillät han honom det. 16 Och när Jesus hade blivit döpt, steg han genast upp ur vattnet, och se, då öppnades himlarna för honom, och han såg Guds Ande sänka sig ner som en duva och komma över honom. 17 Och se, en röst från himlen* sa: Denne är min älskade Son. I honom har jag ett gott behag.”…

Detta gjorde det starkaste beviset  på  mig, eftersom Jesus döptes som var utan synd, kommen från sin Fader I himmelen, så måste det vara rätt att också jag skall följa Jesus för att uppfylla hans rättfärdighet, enligt texten ovan.

Nu måste vi fråga oss: Vad betyder själva dopet?  Och, vad är dopet?

Från  Rom 6:3-4

”3 Eller vet ni inte, att alla vi som blev döpta till Jesus Kristus, vi blev döpta till hans död? 4 Vi är alltså begravda med honom, genom dopet till döden, för att såsom Kristus blev uppväckt från de döda genom Faderns härlighet, så ska också vi vandra i ett nytt liv.”…

För att förstå vad dopet betyder  lånar jag Wikipedias lexikon :

Citat: Dop är den övergångsrit genom vilken någon upptas i den kristna kyrkans gemenskap. Ordet är besläktat med dopp, eftersom dopet ursprungligen (se nedan) normalt utfördes, och i många sammanhang fortfarande utförs, genom nedsänkning i vatten. I äldre texter används ordet ”döpelse” istället för dop.[1] Dopet är i flera kyrkosamfund ett sakrament, och nödvändigt för att en person skall kunna upptas i kristenheten. Många samfund menar att med dopet blir människan född på nytt i Jesu namn[källa behövs][2][3][4], medan andra ser dopet som en synlig bekräftelse på en persons val att vara kristen, efter en pånyttfödelse.

Av skriften ser vi att  dopet betyder ”nedsänkning, begrava i vatten, grekiska  bapto. Så har vi som vill följa Jesus fattat beslutet  att följa Jesus i hans handlingar, samtidigt som vår gamla människan (ej fysiskt) blev begravd i dopets handling, men genom pånyttfödelse har vi fått ett nytt andlig liv och uppstår med Kristus i den nya livet så som jag citerar ovan från Rom 6:3-4

Jag vill understryka att varje individ eller församling får fatta sina egna beslut när det gäller dopet. Trotts att jag är barndöpt, så förstår jag inte logiken att någon annan fattade beslutet i mitt ställe, som betydde att  jag skall följa Jesus en gång när jag är mogen att förstå innebörden av dess handling.

Jag kan heller inte förstå tanken  att ett litet barn skulle vara syndfull. För det första har Jesus tillrättavisat lärjungar att ingen kommer till Fadern om man inte tar emot  Guds ord som ett litet barn. För det andra, om man tror att barn behöver bli döpta på grund av arvsynd, gör man Jesu försoning ogiltig, vilket betyder att man är kvar i gamla testamentet och håller sig kvar till lagen.

Den gamla bibliska lagen föreskriver att man skall göra sig rättfärdig genom att följa lagen,  dvs. goda gärningar som skulle räknas människor till godo.

Ingen skall behöva tvivla på att Jesus har fullbordat lagen genom sitt liv, när han blev ett offer lamm för alla människor, dvs. den fullkomliga försoning genom kärlek, eftersom det gamla förbundet var  försvagad genom sin lagliga natur.

Nu är det ”Nåden” som gäller, Kristus har betalat all vår skuld, vi är fria och kan leva i frihet inte i oss själva, utan i Kristus eftersom vi blev ny skapelse genom honom  och i dopet har vi begravt den gamla människa.

Jag ställer en fråga till sist eftersom dopet är föremål för upptagning till kyrkans gemenskap oavsett om det gäller barn eller vuxen dop.

Kan man tillhöra en kyrka eller församling om man inte är döpt?

Jag vill gärna svara så här istället: Om någon bejakar Kristi rättfärdiggörelse och tror på detta och vill ha gemenskap med andra troende i en församling så skulle inte jag neka gemenskapen till vederbörande. Varför? Jo för att en människa som kommer till tro på Gud genom Sonen Jesus så är det ett aktivt val att också hålla fast vid bekännelsen.

Alternativet är annars att vi människor gör oss till domare över andra, det kan vi inte göra. Själva dop handlingen är en lydnads sak i mognad att göra så som Jesus gjorde. Men precis som med tron är dopet  en handling som man bekräftar att man lämnar det livet (sina gärningar ) som inte behagade Gud och vill vara Jesu efterföljare så som han visade när han blev döpt av Johannes.

På vägen någonstans kommer tvivel och många undrar och brottas med varför skall jag döpas  som Jesus när jag är barndöpt? Eller för att vända på det, den troende  har inte fått kunskapen om vad det betyder, eller är inte mogen för att ta steget, eller så är det något annat som kan vara till hinder för att utföra en sån handling som Jesus gjorde.

Personligen vill inte jag göra anspråk på att äga hela sanningen, mitt handlande är min övertygelse som återspeglar den kunskap som jag har fått genom Guds ord. Därför önskar och hoppas jag att allt som skrivs med mitt ansvar skall prövas med Guds ord.

/Claudio  

Efterföljelse


Det blir en artikel på teman ”Efterföljelsen” av Jesus egna ord, först till apostlarna och i slut ändan till alla dem som kommer till tro därefter.

Först citat från Jesu egna ord från Lukas 5:1-11

1 Och det hände, när han stod vid sjön Gennesaret, att folket trängde sig inpå honom för att få höra Guds ord. 2 Och han såg två båtar vid sjöstranden, men fiskarna hade gått i land och höll på att rengöra näten. 3 Då steg han i en av båtarna som tillhörde Simon och bad honom att han skulle lägga ut lite från land. Sedan satte han sig ner och undervisade folket från båten. 4 Och när han hade slutat att tala, sa han till Simon: Lägg ut på djupet och kasta ut era nät till fångst. 5 Då svarade Simon och sa till honom: Mästare, vi har arbetat hela natten och ingenting fått, men på ditt ord vill jag kasta ut nätet. 6 När de hade gjort detta fick de en så stor mängd fiskar att deras nät gick sönder. 7 Och de vinkade till sina kamrater i den andra båten att de skulle komma och hjälpa dem. Och de kom och fyllde båda båtarna, så att de började sjunka. 8 Då Simon Petrus såg detta föll han ner vid Jesu knän, och sa: Gå bort ifrån mig, Herre, för jag är en syndig människa. 9 För han och alla dem som var med honom hade slagits med häpnad över den fångst av fisk som de hade fått, 10 likaså också Jakob och Johannes, Sebedeus söner, som var tillsammans med Simon. Då sa Jesus till Simon: Frukta inte. Härefter ska du fånga människor. 11 Och när de hade dragit upp båtarna på land lämnade de allt och följde honom.”…

Detta är egentligen en text som har sina referenser genom hela bibeln med förklaring av vad det innebär att följa Jesus.

Först skall vi se varför Jesus kallar visa människor och dessutom 12 till antal? Låt mig förklara den första frågan på en gång så vi har en bakgrund för att gå vidare. Antalet 12 återspeglar Israels 12 stammar och far till dessa var Jakob. Dessa hamnade i Egypten så småningom på grund av hungersnöden i Kanans land. Det var dock inte bara på grund av hungersnöden, utan också att den yngste sonen till Jakob blev såld till Egypten av hans bröder. Jag går inte in på hela historien utan nämner i korta drag  varför det har betydelse för vår kallelse att följa Jesus.

Vika var dessa 12 apostlar som Jesus utvalde och hur gick det till? Det var Simon som blev Petrus sen och hans bror Andreas vilket vi noterar om i texten ovan och som var fiskare. Vi kan utgå ifrån att dessa var fostrade i den gammal testamentliga läran och kände till att Messias-Frälsaren skulle komma inom sin tid. Kanske trodde dessa redan innan de blev kallade att Jesus var den utvalde? För hur skall vi annars förstå texten när Jesus kallar bröderna att följa honom? Jo, dessa såg vad som hände när de blev uppmanade att kasta nätet på andra sidan som Jesus sa till dem. För dem blev det ett Guds under vilket öppnade deras ögon att Jesus var Messias. Dessa bröder var inte ensamma, de hade sällskap av 2 bröder till som var söner till Sebedeus, till namnet Jakob och Johannes.

Följ mig sa Jesus till dem, vilket vi kan läsa i de andra evangelierna. Vi kan inte läsa oss till i bibeln hur dessa tänkte i samband med efterföljelsen. Men kanske får vi sätta oss in i deras situation när de lämnade sin försörjning och följde Jesus.

Nästa kallelsen blev till tjänstemannen på Tullverket, Matteus. Vi läser om det i evangelierna att Matteus lämnade allt och följde Jesus. Hur tänkte han, och vad skulle han få för uppgift av Jesus?

Nå, väl vi har facit när vi läser bibeln och vet vad som hände. När vi går vidare får vi stanna upp för att ställa nästa fråga om Judas. Varför kom han med ? Han förrådde Jesus som visste att så skulle ske. Vad kan vi lära oss av det? Vi läser om att skriften skulle uppfyllas, dvs. allt som stod skrivet i profeternas böcker.  Var Judas handlande planerat en längre tid eller var det en impuls handling som han tyckte att han kunde tjäna lite pengar på utan att tänka på konsekvenser? Det vet vi inte, men vi kan ställa frågan om han kunde få förlåtelse om han hade ångrat sig? Dessutom kan vi jämföra med Petrus som förnekade Jesus 3 gånger, han som betygade att han kände inte Jesus. Vi behöver inte tvivla på det för Gud har ingen anseende till personen, därför får vi lämna det i vetskap om att Gud är rättfärdig.

Så vad var det för Guds syfte med 12 apostlar? Jo, det var 12 ledare utvalda  av Jesus med olika förmågor i sig själva. Dessa blev lärda av Jesus  för att bli hans efterträdare i världen  och predika evangelium om frälsaren  som förlåter synder och ger evigt liv. Observera här att ingen av dessa skulle gå i egen kraft. Samma Ande som var med Jesus skulle leda och hjälpa apostlar och dem som kom till tro på deras ord för att Gud skulle bli synlig genom dem . Dessa predikade inte bara ordet, utan var dess görare. Allt det som de hade lärt sig skulle överensstämma med Jesu lära och gärning för att Helig ande skulle trivas och finna behag i det.

Nu kanske någon börjar ana varför jag är så noga med  att hänvisa till hela bibeln  och inte rycka enskilda verser för att förklara  evangeliet.

En sista fråga vill jag ställa i samband med efterföljelsen:  Vad betyder det för oss, eller för andra som har behov att komma till tro?

Bifogar en text ifrån Matteus 16:24-27

24 Då sa Jesus till sina lärjungar: Om någon vill följa mig, ska han förneka sig själv och ta sitt kors och följa mig. 25 För den som vill bevara sitt liv*, ska mista det, men den som mister sitt liv för min skull, ska finna det. 26 För vad hjälper det en människa, om hon vinner hela världen men förlorar sin själ? Eller vad kan en människa ge till lösen för sin själ? 27 För Människosonen ska komma i sin Faders härlighet med sina änglar, och då ska han belöna var och en efter hans gärningar. 28 Sannerligen säger jag er: Några av dem som står här ska inte smaka döden, förrän de får se Människosonen komma i sitt rike.”…

Några kommentarer behövs inte till den sista texten.

/Claudio