7 Församlingar/Thyatira

Församllingen Thyatira i turordningen att skådas igenom vad den stod för och vad Jesus säger till Henne.

Som vanligt börjar Jesus med uppskattning först. Lägg märke till utryck och tilltal:

Upp 2:18-29

 Skriv också till församlingens ängel i Thyatira:

Detta säger Guds Son, som har ögon såsom eldslågor, och vars fötter liknar skinande malm:

19 Jag vet om dina gärningar och din kärlek och din tjänst och din tro och din uthållighet och dina gärningar, och de sista är fler än de första.

20 Men jag har några få saker emot dig,* att du tillåter kvinnan Jesabel, som säger att hon är en profetissa, att** undervisa och förföra mina tjänare till att bedriva otukt och att äta av det som är offrat åt avgudarna.

Jisebel är samma person som förledde Israels folk när Bileam var profet i Israel. Wikipedia beskriver henne enligt följande:

Jisebel, eller Isebel var i judisk mytologi en härsklysten och omoralisk härskarinna, maka till Ahab av Israel, som levde i mitten av 800-talet f.Kr.Hon var en fenicisk kungadotter som förde med sig gudar från

Fenicien och försökte påtvinga det hebreiska folket att dyrka dessa. Den israeliske kungen Ahab (Första Kungaboken 16:31) gifte sig med henne, antagligen av politiska skäl, och hon blev därmed drottning i det nordliga tiostamsriket Israel.Hon var en stark personlighet och fanatiskt hängiven sina förfäders Feniciska religion.

 

Därför förmådde hon sin make Ahab att bygga ett tempel åt Baal i Samaria och reste även en asherapåle (en fallossymbol. Hon gjorde allt för att utrota det israeliska folkets gudstro och ersätta den med Baalsdyrkan (Första Kungaboken 18:13, 19:14 och Andra Kungaboken 9:7). Bibeln berättar att hon införde Baalsdyrkan vid hovet och hon fick även sin make att delta.Men Jisebel var inte nöjd med att kungen gav sitt officiella godkännande till Baalsdyrkan, utan hon bestämde sig för att göra slut på israelernas gudsdyrkan. Därför gav hon order om att alla Herrens profeter skulle dödas, men enligt Bibeln uppmanade Gud profeten Elia att fly över floden Jordan, och ytterligare hundra andra profeter gömde sig i grottor. En tid senare flydde Elia än en gång för sitt liv när Jisebel var ute efter att döda honom.Så småningom dog kung Ahab och hans söner tog över makten i Israel. Jisebel fortsatte att utöva sitt inflytande över israeliterna och kom även att påverka judarna. Hennes dotter Atalja hade gift sig med judarnas kung och fortsatte att påverka både sin make och sedermera sin son i Jisebels anda.Profeten Elia sade att hon skulle komma att drabbas av Guds dom (Andra Kungaboken 9:30–37). När Jehu höll sitt intåg i Jisreel efter att ha dödat både den israelitiske kungen i nordriket Israel (Ahabs son Joram) och den judiske kungen i sydriket Juda (Ahasja) lät han störta ner Jisebel genom ett av slottets fönster. Hennes blod stänkte på muren och hästarna, och asätande hundar åt sedan upp det mesta av hennes lik.Baal (‘herre’) är i syrisk-fenicisk mytologi en storm- och fruktbarhetsgud, son till El.Baal dyrkades av de semitiska folken i Syrien och i Kanaans land under forntiden. Dyrkan av Baal fördes även till det forntida Egypten av hyksos, och till Karthago av fenicierna[1].Baal omnämns i Bibeln som sinnebilden av en falsk gud och en konkurrent till Jehova hos folket. En stark konfrontation skildras i berättelsen om Elia och Baalsprofeterna där profeten Elia utmanar Baals profeter på Karmelberget. Elia, som representant för Jehovas tillbedjare, å ena sidan och Baals profeter å andra sidan skall resa varsitt altare och be sin respektive gud att själv antända sitt offer. I berättelsen dansar och sargar sig Baals profeter förgäves, medan Elias altare antänds av eld från himlen när han ber om det. Berättelsen återfinns i Första Kungaboken kapitel 18

Fortsättning på Upp 2:21-23

21 Och jag har gett henne tid att omvända* sig från sin otukt, men hon omvände sig inte.** 22 Se, jag ska lägga henne ner på sjukbädden och de som bedriver hor med henne ska komma i stor nöd om de inte omvänder* sig från sina** gärningar. 23 Och hennes barn ska jag låta döden dö, och alla församlingar ska veta att jag är den som rannsakar hjärtan och njurar. Och jag ska ge var och en av er efter hans gärningar.

Vad har vi i församlingar idag? Jag vill ta några välkända exempel hur människor far ila av falska ledare som utger sig för att vara profeter, men inte är det.

Ni som är något äldre mins Jim Jonnes och vad som hände i syd Amerikas Guayanas djungel där nästan 300 personer begick kollektiv självmord genom att järntvätta godtrogna ungdomar. En annan ledare i USA med namnet David Koresh fick med sig över 150 personer i döden för något som var falskt. Här i Sverige bevittnar vi i skrivande stund rättegång av några personer från Knutby församlingen.

”Jesus har ögon som eldslågor och ser igenom sin församling och vet vad som försigår.I vår tid har vi också religiösa system som ägnar sig åt förföljelsen och ond bråd död av de kristna.

24 Men till er säger jag och* till de andra i Tyatira, som inte har denna lära och som inte har lärt känna Satans djupheter, som de kallar det: Jag ska** inte lägga någon annan börda på er. 25 Men håll fast vid det ni har, till dess jag kommer. 26 Och den som segrar och håller fast vid mina gärningar ända till slutet, honom ska jag ge makt över hedningarna, 27 och han ska styra dem med järnspira, och såsom lerkärl ska de bli krossade 28 såsom också jag har tagit emot av min Fader. Och jag ska ge honom morgonstjärnan. 29 Den som har öra må höra vad Anden säger till församlingarna.”

 

Vad ville Jesus säga till oss som tillhör hans församling?

Från Matt 24:23-26 Läser vi följande:

”Om någon då säger till er: Se, här är Kristus eller där, så tro det inte. 24 För sådana som falskt utger sig för att vara Kristus och falska profeter ska uppstå, och de ska göra stora tecken och under, för att om möjligt bedra* även de utvalda. 25 Se, jag har sagt er det i förväg. 26 Därför om de säger till er: Se, han är i öknen, så gå inte dit, eller: Se, han är i de inre rummen, så tro det inte.”

 

Ett ord från Luk 21:36 vill jag ta med:

”Vaka därför och be alltid för att ni ska anses värdiga* att kunna fly undan allt detta som kommer att ske, och att kunna bestå inför Människosonen.”

 

Slutsummering: Det råder förvirringens tider, allt ifrågasätts och många röster hörs runtomkring oss. ”Ni skall inte vara oroliga, tro på Gud och tro på mig, säger Jesus i Joh 14:1-3

” Låt inte era hjärtan oroas. Ni tror på Gud, tro också på mig. 2 I min Faders hus finns många boningar. Och om det inte vore så, skulle jag ha sagt er det. Jag går bort för att bereda plats åt er. 3 Och när jag har gått bort för att bereda plats åt er, ska jag komma tillbaka och ta er till mig, för att också ni ska vara där jag är.”

Mata dig med Guds ord så du kan jämföra vad som predikas idag. Pröva allt inför Gud och be att få vishet för att bli bevarad i tider som är nu och som kommer.

/Claudio

<Föregående< Pergamon              > Huvudmeny<                 >  nästa >Sardes