7 Församlingar/Sardes

Den 5 församlingen i ordningen, ”Sardes” som fick Jesus tilltal genom evangelisten Johannes.

Från Upp 3:1-  Läser jag följande:

 1” Skriv också till församlingens ängel i Sardes: Detta säger han som har Guds sju andar och de sju stjärnorna: Jag vet om dina gärningar, att du har namnet att du lever, men du är död. 2 Håll dig vaken och styrk de andra som är nära att dö,* för jag har inte funnit dina gärningar fullkomliga inför Gud**. 3 Kom därför ihåg vad du har hört och tagit emot och håll det och omvänd* dig. Om du inte håller dig vaken, så ska jag komma över dig** såsom en tjuv, och du ska inte veta vilken stund jag kommer över dig. 4 Du* har några få namn även** i Sardes, som inte har fläckat sina kläder, och de ska vandra med mig i vita kläder, för de är värdiga. 5 Den som vinner seger, han ska* bli klädd i vita kläder, och jag ska inte stryka hans namn ur livets bok, utan jag ska kännas vid hans namn inför min Fader och inför hans änglar. 6 Den som har öra må höra vad Anden säger till församlingarna.”

Åter igen börjar Jesus med orden: ”Detta säger han som har Guds sju andar och de sju  stjärnorna”… Fullkomlighetens tal om vilket jag nämnde tidigare.  Jesus  börjar  helt kort, ”Jag vet om dina gärningar att du har namnet om att du lever, men du är död”… mycket allvarliga ord  till Sardes församling. ” Du har namnet säger Jesus”

Vilket namn talar han om? jo namnet att vara en kristen, men du är död. ” Kom ihåg vad du har hört och tagit emot, håll det och omvänd dig”… Vadå?  Att  bli född på nytt  och vittna om sin tro för att sen lämna det är en stor synd, man korsfäster Jesus på nytt och vanärar honom inför människor. Trotts detta finns det en upprättelse och förlåtelse hos Jesus, för han är saktmodig och mild till sättet och förlåter oss våra synder. Det gäller att fatta egna beslut för att vända om, Jesus tvingar sig aldrig på oss, utan vädjar till vår vilja att komma tillbaka och börja om. Kanske är det många som tänker: Jag skall bättra mig och ta ansvar längre fram? Hinner du, frågar jag? ” Jag  skall komma över dig** såsom en tjuv, och du ska inte veta vilken stund jag kommer över dig.”… Guds tankar är inte våra tankar, och Guds rådslut är inte våran rådslut. Därför heter det, ”Idag när ni får höra om Guds tankar, får ni inte förhärda era hjärtan.

Lägg märke till att Jesus talar både individuellt och till hela församlingen på samma gång. Det fanns några i församlingen som var ståndaktiga och höll ut i tro, dessa skall få sin lön efter trohet till Jesus. Han talar om vita kläder som är de helas rättfärdighet, Jesus  talar också om livets bok där våra namn är skrivna, men den som inte vänder om och ångrar sig skall bli struken från livets bok och de heligas gemenskap.

Själv tänker jag på Mose i gamla testamentet när han kände kallelsen ifrån bekvämlighet och lyx hos Farao, till ett liv av prövningar. Han tog sin tro på allvar och vandrade med Gud trotts att vägen var kantad av törne och tistel med snubbel  på vägen. Mose höll ut tills han kom hem till Herren, visserligen fick han inte se Kanans land, min fick det mycket bättre i det himmelska hemmet.

”Du som har öron, hör vad Anden säger till församlingarna, säger Jesus”…

Underförstått: Det går inte att säga, Herre  jag visste inte, eller jag trodde inte det var så.

Så länge vi kan  uppfatta Guds tilltal  och kan läsa det skrivna ordet, har vi också ansvar att fatta beslut efter vad Gud manar oss till. Vi kan inte ursäkta oss med att det här kan jag inte. Skulle något vara så underbart att Gud inte förmår? Eller, skulle Hans kraft vara för liten för att Han skulle fullborda sitt verk?

Detta får avsluta inlägget om den 5 församlingen.

/Claudio

<Föregående< Sardes                          >Huvudmeny<                  >  Nästa  >Filadelfia