7 Församlingar/Pergamon

Den tredje församlingen av de 7 som Johannes fick bära fram budskapet från Jesus.

Jag börjar med i vanlig ordning att citera  Reformations bibeln för att sen förklara skriften så som jag uppfattar den. Observera att allt som skrivs (gäller predikan eller sägs offentligt) skall prövas med Guds ord.

Du som läser här är välkommen med synpunkter och frågor. Jag vill slå fast med att jag kan inte allt, däremot använder jag mig av ”verktyg” som vi har fått till förfogande nämligen, nätet, för att söka så mycket information som det är bara möjligt. I första hand är det Guds ord som skall vara ledande i det som sägs, därför är det viktig att lämna referens till stället som man citerar ifrån. En del detaljer står inte i bibeln, men kanske kan historieböcker hjälpa oss att komma vidare för att få en hållbar förklaring?

Upp 2:12-17

12”Skriv också till församlingens ängel i Pergamos: Detta säger han som har det skarpa tveeggade svärdet: 13 Jag vet om dina gärningar och* var du bor: där Satan har sin tron. Och du håller fast vid mitt namn och har inte förnekat min tro, inte ens i de dagar då Antipas var mitt trofasta vittne, som blev dödad hos er, där Satan bor. 14 Men något har jag emot dig, att du har några där som håller fast vid Bileams lära, han som lärde Balak att lägga en snara för Israels barn, till att äta av det som var offrat åt avgudarna och bedriva otukt. 15 Så har du också några, som håller fast vid nikolaiternas lära, vilken jag hatar*. 16 Vänd om! Annars ska jag snart komma till dig och strida mot dem med min muns svärd. 17 Den som har öra må höra vad Anden säger till församlingarna. Den som segrar, honom vill jag ge att äta av det dolda mannat, och jag ska ge honom en vit sten och på stenen skrivet ett nytt namn, som ingen känner utom den som får det.”

Jesus börjar så här:” Detta säger han som har det skarpa tveeggade svärdet:”…

Citerar bibeln från Heb 4:12:13 om vad svärdet är!” För Guds ord är levande och kraftigt och skarpare än något tveeggat svärd, och tränger igenom tills det skiljer själ och ande, märg och led, och det är en domare över hjärtats uppsåt och tankar. 13 Och inget skapat är osynligt för honom, utan allt är blottat och uppenbart för hans ögon, inför vilken vi ska stå till svars.”

Här ser vi redan från början vikten av att hålla sig till Guds ord. Tänk på att ”Ordet” är inspirerad av Den Helige Anden som också var verksam när Jesus vandrade på jorden och undervisade människor. Efter Jesu himmelsfärd tog apostlarna och lärjungar över som en direkt befallning från Jesus.

Johannes berättar från början av hans Evangelium så här: ”Kap 1:1-  I begynnelsen var Ordet*, och Ordet var hos Gud, och Ordet var Gud. 2 Den samme var i begynnelsen hos Gud. 3 Allt blev till genom honom, och utan honom blev ingenting till, som har blivit till. 4 I honom var liv, och livet var människornas ljus.”

Åter igen börjar Jesus med uppmuntran till församlingen:” Jag vet var du bor, där Satan har sin tro, ändå håller du fast vid mitt namn och har inte förnekat mitt namn”… Läser vi vidare förstår vi att det pågick förföljelse mot dem som bekände sig till Jesus, vilket Jesus lyfter upp om Antipas.

Sen kommer uppmaning om: ”Något har jag emot dig”… Här kommer vi få se två saker som var en störande inslag i församlingen. Den första är Bileam som de flesta känner igen från 4Mos 22 Bileam var en ståndaktig profet som höll fast  vid Herrens ord. Han var förtröstansfull och litade på vad Herren hade sagt, ändå kom han snett senare i livet. Genom list blev han överrumplad av Moabiterna som ägnade sig åt trolldom och otukt och blev till fall för Israels barn som tog till sig dessa seder och bruk.

Vad är det vi bevittnar idag? Sekt bildning, new age inspirerad förkunnelse för att förvilla Guds folk, och annat som har kommit in i församlingar. Jag frågar: Hur kunde det bli så? Har Guds folk slutat att läsa bibeln? Eller är tron på en anpassning till dagens normer större än ordet som är ett tveeggat svärd? Detta var den första stöttestenen i församlingen som Jesus berättade om för Johannes.

Den andra stötestenen är ”Nikolaiternas lära”  Vad är det för lära, vad står de för, och vilka är de?

Tyvärr kan vi inte hitta så mycket beskrivning i bibeln just om detta. Det finns dock en del ledtrådar som vi skall titta på.

Nikolaos[Nikolạos] Betyder ”folkbesegrare”

Det anses att det var Nikolaos som grundade sekten enligt den gamla judiska lagen. Själv var han inte Jude, utan var från Antiokia

Så här beskriver Svenska Akademiens ordbok Nikolaiterna: Citat

”Anhängare av en riktning i den gamla kyrkan som tadlades för ätande av offerkött o. för otukt. Thetta haffuer tu, ath tu haffuer hatat the Nicolaiters werk. Upp. 2: 6 (NT 1526; Bib. 1917:”

Andra påstår att Nikolaiterna var besläktade med Bileams lära, vilket anses inte bevisat. Andra ville göra gällande att det skulle vara väl ansedda människor i då tidens

samhälle som gärna ville styra församlingar utifrån den Judiska lagen och på det viset splittrade församlingen i Pergamon.

Citat från ”Galaterbrevet 2:16–3:10 ger en god inblick i läran om rättfärdiggörelse genom tro:”Men vi vet att människan inte blir rättfärdig genom laggärningar utan genom tron på Jesus Kristus. Därför har vi också satt vår tro till Kristus Jesus för att bli rättfärdiga genom tron på Kristus och inte genom laggärningar, ty av laggärningar blir ingen människa rättfärdig.” (2:16)”Jag kastar inte bort Guds nåd; om lagen kunde ge rättfärdighet hade ju Kristus inte behövt dö.” (2:21)”Svara mig på en enda sak: var det genom att fullgöra lagen som ni fick Anden eller genom att tro på vad ni fick höra?” (3:2)”När han nu ger er Anden och låter underverk ske bland er, är det för att ni fullgör lagen eller för att ni tror på vad ni fått höra? Se på Abraham: Han trodde på Gud och därför räknades han som rättfärdig.” (3:5–6)”Alltså blir alla som tror välsignade tillsammans med Abraham, som trodde. Men över alla dem som litar på laggärningar vilar en förbannelse.”

I det sista stycket läser vi följande om vad Jesus säger till Pergamons församling:

”Vänd om! Annars ska jag snart komma till dig och strida mot dem med min muns svärd. 17 Den som har öra må höra vad Anden säger till församlingarna. Den som segrar, honom vill jag ge att äta av det dolda mannat, och jag ska ge honom en vit sten och på stenen skrivet ett nytt namn, som ingen känner utom den som får det.”

Gäller det bara Pergamon?  Nej, det  gäller alla i vår tid också, jag vill understryka ännu  en gång: Ge akt på Guds ord som är som svärd och som skiljer åt  mänskliga tankar och tankebyggnader.

<föregående< Smyrna                       >Huvudmeny<                     >Nästa> Thyatira

 

/Claudio