7 Församlingar/Filadelfia

Av 7 församlingar som Johannes profeterade om, är det 2 kvar att beskriva i detalj. Jag  poängterar  att detta är inte bara ett historisk dokument som vi läser om i bibelns sista bok. Det gäller heller inte bara dessa 7 församlingar i dåtidens värld heller. Att ta del av historien är vägen framåt. Jesus har bara en  församling  som är dyrbar i Hans ögon. Han har själv offrat sig för församlingen, för att ge liv åt henne i alla generationer framåt tills Han kommer tillbaka så som Han for upp till sin Fader.

För att ingen skall missförstå vad en församling är, följer här en kort beskrivning innan jag går in på själva meddelande till Filadelfia församlingen, som gäller oss också.

Så… Vad är då församlingen?

Är det samfund, har vi blivit gudar, eller har vi fått makt att styra över andra, eller vad anser vi oss vara?

Inget av frågor ovan stämmer med Guds församling. Precis som apostlarna och lärjungar på Jesu tid, har vi kallats att följa Jesus. Här är inte frågan om social status eller popularitet bland människor, eller hur mycket man offrar sig för andra för att vara med eller en del i församlingen. En församling består av människor som bejakar och tar till sig Jesu egna ord och blir ordets görare för att Guds rike skall bli synlig här på jorden. Det betyder att vi blir lika  Jesus  och på nytt föda  av hans Ande som vittnar med vår ande att vi tillhör Honom.

Hur går detta ihop med oss  svaga och bristfälliga människor?  Den  fråga kommer jag att besvara längre ner. Först  dagens  församling, Filadelfia.

Från Upp 3:7-13  

Skriv också till församlingens ängel i Filadelfia: Detta säger den Helige, den Sanne, han som har Davids nyckel, han som öppnar så att ingen stänger*, han som stänger så att ingen öppnar: 8 Jag vet om dina gärningar. Se, jag har låtit en dörr stå öppen för dig och ingen kan stänga* den. För din kraft är liten och du har hållit mitt ord och har inte förnekat mitt namn. 9 Se, jag vill överlämna åt dig några från Satans synagoga, som säger att de är judar men inte är det utan ljuger. Se, jag ska få dem att komma och falla ner inför dina fötter och de ska förstå, att jag har älskat dig. 10 Eftersom du har hållit fast vid mitt ord om uthållighet, ska jag också bevara dig från den prövningens stund, som ska komma över hela världen för att pröva dem som bor på jorden. 11 Se*, jag kommer snart. Håll fast det du har, så att ingen tar din krona. 12 Den som segrar ska jag göra till en pelare i min Guds tempel och han ska inte mer gå ut därifrån. Och jag ska skriva på honom min Guds namn och namnet på min Guds stad, det nya Jerusalem som kommer ner från himlen från min Gud, och mitt nya namn. 13 Den som har öra må höra vad Anden säger till församlingarna.

” Detta säger den Helige, den Sanne, han som har Davids nyckel, han som öppnar så att ingen stänger*, han som stänger så att ingen öppnar: ”

Lägger du märke till Jesu ord? ”den Helige,  den  Sanne”… Kan man tala om Guds Helighet när världen vältrar sig i smutsen medan människor stympas och dödas? Ja, hör ni… om inte vi som Guds folk talar om att Gud är Helig, då kommer stenarna ropa, läser vi i Luk 19:40  Bara för att gränserna har förskjutits åt det negativa betyder inte att Gud har förändrats.

Jesus talar om nycklar och dörrar. Det finns många som gör anspråk på att ha nycklar till himmelen eller till Gud. Det är falska lärare som kräver underkastelse och uppoffring, men det gör inte Jesus. ”Jag har nycklarna till himmelriket, vilket Han säger till Petrus.” och Jag kan öppna och stänga dörrar som ingen annan kan…

Det andra intressanta i meddelande till Filadelfia är det knappa resurser som också Smyrna drogs med.

Ändå var det en välmående församling. Dessutom var det en församling där ödmjukhet rådde. ”Din kraft är ringa(liten)  men  du har bevarat mitt ord”… Här har vi åter igen uppmaning att lita på Guds löfte och Hans ord. Betänk att det vi håller på med bygger inte på vår kraft, eller att vi själva skulle åstadkomma stora ting. O nej, allt bygger på Guds löfte, Guds ord och Hans kraft. Den visar sig i vår svaghet, för att Guds kraft skall bli så mycket mer synlig.

För att inte riskera missförstånd vill jag förtydliga vad det handlar om:

Det får inte tolkas som om vi skall koppla bort förståndet och låta Gud göra allt. Vi får inte heller förandliga våra beteende som om vi blir robotar. Nej, vi måste bruka vårt förstånd, vi måste bruka våra gåvor, som vi i månt och mycket inte tänker på. Vi måste fatta beslut därför att vi lever kvar i världen.

Men vi måste också vara medvetna om att Gud gör mycket mer än vi kan tänka eller be.

” Eftersom  du har hållit fast vid mitt ord om uthållighet, ska jag också bevara dig från den prövningens stund, som ska komma över hela världen för att pröva dem som bor på jorden. 11 Se*, jag kommer snart. Håll fast det du har, så att ingen tar din krona.”

Det här stycket sammanfattar nästan allt i vad Jesus ville säga till Filadelfia församlingen. Tänk på att en välmående församling blir också  föremål  för Satans attacker för att om möjligt slå sönder församlingen och splittra folket. Likt Jesus när Han frestades i öknen, får också vi citera ordet om vad som står skrivet för att bli bevarade i tron.

Nu till den sista  fråga:

Hur skall vi bete oss, eller hur skall vi vara för att leva i detta?

Som jag nämnde så lever vi i världen och är påverkade av livet runtomkring oss, det kan vi inte komma ifrån. Detsamma var det för folket i då tidens värld, med det menar jag att det finns  ingen fullkomlig församling i den mening att vi som tillhör den skulle vara fullkomliga.  Den andra aspekten är också var går gränsen med att vara lagiska där vi känner en vis tvång, eller beteende för att anses värdiga Guds församling?

 Matt 6:21 Står det: ” Där ni har er  skatt , där kommer också ert hjärta att vara.”…

Vad är driv kraften, vad är behovet, och vad är motivet för Guds tjänande?    Är drivkraften att älska Jesus och göra saker för Honom som en förmån? Är behovet att få leva nära Honom i ordet? Är motivet att komma igen när  misslyckande  är ett faktum?

Dessa frågor får varje läsare besvara själv.

/Claudio

<Förregående<Sardes                          >Huvudmeny<                > Nästa> Laodikea