7 Församlingar/Laodikea

Den sista församlingen av de 7 som fick Jesu tilltal genom apostel Johannes som befann sig på ön Patmos i dåvarande Mesopotamien, numera tillhörande Greklands ö. Det blir lite mera om Johannes från den sista boken i bibeln. En bekräftelse om vad Jesus ville säga till sin församling i alla tider igenom. Detta kommer på slutet av detta inlägg. Första vill jag gå igenom Laodikeia och hur vi kan känna igen oss i den  församling.

 

Från Upp 3:14-22 läser vi följande:

Skriv också till ängeln för laodiceernas* församling: Detta säger Amen, det trovärdiga och sanna vittnet, begynnelsen till Guds skapelse: 15 Jag vet om dina gärningar, att du varken är kall eller varm. Jag skulle önska att du vore kall eller varm. 16 Men eftersom du är ljum och varken kall eller varm, ska jag spy ut dig ur min mun. 17 För du säger: Jag är rik och har överflöd och behöver inget, och du vet inte att du är eländig och ömkansvärd och fattig och blind och naken. 18 Jag råder dig att köpa guld av mig, som är renat i eld, så att du blir rik, och vita kläder att klä dig i, så att din skamliga nakenhet inte ska synas, och smörj* dina ögon med ögonsalva, så att du kan se. 19 Alla dem jag älskar tillrättavisar och tuktar jag. Så var därför ivrig och omvänd* dig. 20 Se, jag står för dörren och knackar. Om någon hör min röst och öppnar dörren ska jag gå in till honom och hålla måltid med honom och han med mig. 21 Den som vinner seger, honom ska jag låta sitta med mig på min tron, såsom också jag har vunnit seger och sitter med min Fader på hans tron. 22 Den som har öra må höra vad Anden säger till församlingarna.

Märker ni vem som talar när Jesus säger ”Amen” den trovärdiga och sanna vittnen, begynnelsen till Guds skapelse…

Det finns många som förnekar ”Treenighet i Gud” här har vi åter igen bekräftelse på vad vi läser i början av  gamla testamente från 1 Kap 1-26, den som vill kan läsa det som en referens till det jag skriver. Av utrymmes skäll vill jag bara ta med vers 26 som säger:

Låt om OSS göra människor till vår avbild”…. Vilka är ”oss”? Jo, självklart är det ”Gud Fader, Gud Kristus-Messias, förkroppsligad i Jesus och Gud den Helige Ande.

Det är en Gud,  tre vittnen som har ärende till Laodikeia och i förlängning till oss också.

 

Jag vet om dina gärningar, att du varken är kall eller varm. Jag skulle önska att du vore kall eller varm. 16 Men eftersom du är ljum och varken kall eller varm, ska jag spy ut dig ur min mun. 17 För du säger: Jag är rik och har överflöd  och behöver inget, och du vet inte att du är eländig och ömkansvärd och fattig och blind och naken.

 

Vad var det för en församling.

Det hade säkert börjat bra i begynnelse, sen kom in högfärd och självgodhet, människor med auktoritet som hade en bestämd uppfattning hur församlingen skulle drivas. Dessa använde namnet Jesus men ville inte veta av dess kraft. Deras håg stod till egen anseende, det skall se så vackert och polerat ut, men kärleken eller ödmjukhet fanns inte där. Församlingen  hade ryckte om sig att vara rik och framgångsrik, men det var bara ett tomt skall.

Jag känner dina gärningar säger Jesus, du är varken kall eller varm. Om du ändå vore kall eller varm, men eftersom du är ljum skall jag spy dig ur min mun.

Jag råder dig att köpa guld av mig som är renat i eld så du blir rik, och vita kläder att klä dig i  så att din skamliga nakenhet döljs. Smörj dina ögon med salva så du kan se…

Jesus talar om  guld som är så värdefullt och ädelt, och den hälsning fick också den första församlingen, Efesos som bevis för hur mycket Jesus värderar sin församling. Detta är inte mått på guldets värde utan ett bildspråk på vad Han har gjort för oss genom sin död och uppståndelse. Tänk på detta när du tar lätt på efterföljelsen till Jesus.

Han talar till församlingen om vita kläder som är ett bildspråk på renhet och rättfärdighet. Men det räckte inte med det till Laodikeia, församlingen hade grumliga ögon och såg genom fingrarna om vad som var rätt eller fel. Därför säger Jesus, du behöver salva för att smörja dina ögon med för att kunna se. En bild på den Helige Anden som skall leda och visa på vilken väg församlingen skall vandra.

Nu kommer det något som alla vill slipa: ” Alla dem jag älskar tillrättavisar jag och tuktar.” Det är en jobbig process att behöva gå igenom. Tänk efter om inte vi beskärde våra  frukt träd så skulle de bli igenväxta och ge mindre eller ingen frukt alls. Så handlar Herren med oss för att vi skall lutras och växa till i ödmjukhet för att Guds kraft skall bli synligt i vår svaghet. Äran tillfaller Herren allenast och inte oss som tjänare.

Se, jag står för dörren  och knackar om någon vill öppna för mig skall jag gå in och hålla måltid med honom/ henne… Kan man få något bättre än gemenskapen med Jesus, känna hans frid och ro? Tom Jesus grät över folket i Jerusalem när han tänkte på vad det skulle få om det följde honom. Men nu är det fördolt för dina ögon… Luk 13:34-35

Så är det i vår tid också, världsliga omsorger och för visa rikedom och anseende har grumlat deras ögon och därför ser inte Jesus sådan han är.

Jag avslutar med Guds ord ifrån  Upp 19:6-10

” 6 Och jag hörde liksom ett brus av en stor skara och liksom dånet av väldiga vatten och liksom mullret av starkt åskdunder, som sa: Halleluja! För Herren Gud*, den Allsmäktige, regerar. 7 Låt oss glädjas och fröjdas och ge honom äran. För Lammets bröllop har kommit och hans hustru har gjort sig redo. 8 Och hon har fått fint linne, rent och skinande att klä sig i, för det fina linnet är de heligas rättfärdiga gärningar. 9 Och han sa till mig: Skriv: Saliga är de som är kallade till Lammets bröllopsmåltid. Och han sa till mig: Dessa är Guds sanna ord. 10 Och jag föll ner för hans fötter för att tillbe honom, men han sa till mig: Se till att du inte gör det. Jag är medtjänare till dig och dina bröder, de som har Jesu vittnesbörd. Tillbe Gud, för Jesu vittnesbörd är profetians ande.”

 

Detta får avrunda och avsluta Jesu ärende till sin församling från begynnelse igenom tiderna och fram tills Han kommer åter för att hämta sin brud ”Församlingen”

/Claudio

<Föregående< Filadelfia                  >Huvudmeny<                  > Nästa> Dikter