Till en okänd Gud?


I den gamla världen  fanns det många så kallade Gudar som man bad till i tron att om man blidkade dessa skulle det gå väl för människor. Egyptier hade sina gudar som det tillbad och vördade. Vilka var dessa gudar och vilken hjälp kunde människor få av dessa? Sol guden var en av dem, en annan var ormens gud.

Vidare genom historien, vet vi att människor sökte livets mening  och gjorde sig totempålar som skulle vara deras gud. En annan som vi läser om är Bals gud och hans profeter som kom i konfrontation med Israels Gud genom profeten Elia. För den som vill läsa om det finns det uppskrivet i 1 Kon 18. Av utrymmes skäll skall jag inte skriva om det. Konstaterar bara att sökning av gudaväsen är en gammal företeelse, vilket understryker att vi är evighets människor. Salomo, Israels kung uttrycker det så här i boken Predikaren 3:11-14  ”

”Allt har Han (Gud) skönt för sin tid, ja Han har också lagt evigheten i människornas hjärtan, dock så att det förmår inte förstå till fullo, från början till slut, fatta det verk som Gud har gjort. Jag insåg att ingenting är bättre för dem, än att de är glada och gör sig goda dagar, så länge de lever. Jag insåg att allt vad Gud gör skall förbli evinnerligen, Man kan inte lägga till något till det, ej heller ta något av det. Och Gud har så gjort för att man skall frukta Honom.”…

Romarriket hade sina egna gudar där det var fritt fram att dyrka vem man ville så länge man inte försummade kejsaren. Vikingar hade sina och infödingar åter sina gudar. I vår moderna tid finns en blandning av både nytt och gamalt. För att vi skall förstå innebörden av det, skall jag bifoga Paulus redogörelse från sin  missions resa  när han och Silas kom till Athen:

Appg 17:16-24

16 Medan Paulus väntade på dem i Aten, blev han upprörd i sin ande då han såg staden vara fylld med avgudadyrkan. 17 Därför samtalade han i synagogan med judarna och med dem som fruktade Gud, och på torget var dag med dem som han träffade där. 18 Och några filosofer av epikureerna och stoikerna diskuterade med honom. Och några sa: Vad är det den där pratmakaren vill säga? Och andra sa: Han tycks vara en förkunnare av främmande gudar, eftersom han predikade Jesus och uppståndelsen för dem. 19 Och de tog honom med sig och förde honom till Areopagen och sa: Kan vi få veta vad det är för en ny lära som du förkunnar? 20 För det du låter oss höra är främmande för oss. Vi vill nu veta vad detta betyder. 21 För alla atenare och främlingar som var där hade inte tid för annat än att tala om eller höra på något nytt.

22 Då trädde Paulus fram mitt på Areopagen och sa: Män, atenare, jag ser av allt att ni är mycket religiösa*. 23 För medan jag har gått omkring och beskådat det som ni dyrkar, har jag funnit ett altare med inskriften: Åt en okänd gud. Han som ni alltså tillber utan att känna till, honom* förkunnar jag för er. 24 Gud som har gjort världen och allt som är i den, han som är Herre över hi27 för att de ska söka Herren*, om de möjligen skulle kunna treva sig fram till honom och finna honom, fast han inte är långt borta från någon enda av oss.”…

Här har vi själva kärnan och grunden i det som var viktig för apostlarna, undervisning och fostran direkt från Jesus. Nu skulle inte människor behöva syssla med okända tomtepålar och egna beläten för att hitta fram till sin Skapare och frälsning. Nu skall Jesus pressenteras för folket i då tidens värld och uppdraget skall föras vidare över hela jorden i vår tid för att alla skall höra om hoppets evangelium. Budskapet om den Sanne Guden som kom som en människa i Jesus Guds Son, Kristus och Frälsaren som är Vägen, Sanningen och Livet. Att hitta hem till Gud är hjärtats inställning i bön och suckan med viljan-motivet att lära känna  Honom, som Var, Är  och Förblir den som Han har sagt sig vara.

Om honom berättar apostel Johannes i den första kapitel som jag åter citerar: Joh 1:1-5, 9-15

1 I begynnelsen var Ordet*, och Ordet var hos Gud, och Ordet var Gud. 2 Den samme var i begynnelsen hos Gud. 3 Allt blev till genom honom, och utan honom blev ingenting till, som har blivit till. 4 I honom var liv, och livet var människornas ljus. 5 Och ljuset lyser i mörkret, och mörkret har inte övervunnit det.”…

9 Det sanna ljuset, som ger ljus åt alla människor som kommer in i världen. 10 Han var i världen och världen hade blivit till genom honom, men världen kände honom inte. 11 Han kom till sitt eget, men hans egna tog inte emot honom. 12 Men så många som tog emot honom, åt dem gav han rätt att bli Guds barn, åt dem som tror på hans namn. 13 De som blev födda, inte av blod, inte heller av köttets vilja, inte heller av någon mans vilja, utan av Gud. 14 Och Ordet blev kött och bodde* bland oss, och vi såg hans härlighet, den härlighet som den Enfödde har av Fadern, full av nåd och sanning. 15 Johannes vittnade om honom och ropade och sa: Det var om honom som jag sa: Han som kommer efter mig är förmer än mig, eftersom han var före mig.”…

Paulus var en äkta Jude uppfostrad enligt Judisk tradition men han hade inte kunskapen och sanningen i början. Istället ägnade han sitt liv till att förfölja och döda Jesu efterföljare. På Damaskus vägen möte han ljuset som gjorde honom blind och hörde en röst:” Saul, Saul varför förföljer du mig?”… Du kan läsa om det själv  i Apg 9:1-9

Saulus blev Paulus efter sin dramatiska omvändelse och vigde sitt liv till att vara en apostel och missionär.

”En okänd Gud”… hur många vandrar i mörkret utan att vara medvetna om det, dessa sätter sitt hopp till en andlig väsen i tron att det skulle hjälpa dem i livet, och ge dem sin frid? Eller, hemska tanke, hur många är det som offrar allt för att blidka dessa så kallade Gudar, med offer menar jag både materiellt  och kroppsligt.

Nej jag vill inte trötta ut er med att skriva långa artiklar, att läsa Guds ord och det som jag citerar här ovan är den bästa referensen och vägledning.    

/Claudio

Det kristna budskapets betoning


Mitt motto är: ”Tydlighet och saklighet för att det skall vara lätt begriplig”

Hur kan jag säga så, jag har inte ens teologi utbildning? Låt oss ta det precis för vad det är, jag menar, förutsättningar har vi alla och möjlighet att kunna läsa, vilket är alla förunnat att göra det, i alla fall här i Sverige. Det andra är att vi vill ha en tro på något som håller, en övertygelse om det vi hoppas på och som vi har funnit fungerar. Visa har det med sig från barnsben, andra har tagit det till sig genom någon annans berättelse. Gemensamt för oss alla är att vi är tänkande människor och kan undersöka/pröva för att se om det är så som många vill visa på och dela det med sig.

Det tredje är att vi är normala  människor, folk som i allmänhet är. Därför menar jag, utifrån beskrivningen ovan  har vi möjlighet att välja. Eftersom artikel handlar om tron och vad vi betonar i den  så är det viktig att se vad som är sagt och vem som har sagt.

Därför vill jag börja med  Paulus, som i och för sig kom efter Jesus och var en förföljare av de kristna men genom sin omvändelse blev en hängiven missionär i då tidens värld.

Rom 10:17 läser vi följande:

17 Alltså kommer tron av det hörda och det hörda genom Guds* ord.”…  

Här har vi själva nyckel till tron, dvs. någon måste ta tillfälle i akt och berätta vad det handlar om. Lägg märke till att principen med övertalning eller omvändelse under galgen fungerar inte och skall således inte tillämpas. Här handlar det om nyfikenhet, sökning, bearbetning/prövning av tankar och stillhet och vördnad  inför den som har sagt det, alltså Gud själv som bliv förkroppsligad genom Jesus, Messias-Frälsaren. Med andra ord måste det finnas behov, just behovet är något som kommer och går beroende på vårt mentala tillstånd. Det handlar inte om sjukdom, utan om våra tankar och vad som upptar dem.

När tron väl kommer, hur, kan vi läsa här: Joh 6:44

44 Ingen kan komma till mig, om inte Fadern som har sänt mig drar honom, ”…

För att inte krångla till det, så är det som så att om någon väljer  att tro  på det hörda ordet så är detta en maning och sökning från Guds Ande, den tredje Gud i ”Treenighet”. Observera att man kan välja att gå vidare eller låta det vara. Det är Guds princip att vi är skapta med en fri vilja, vilket vi kan se redan i början av skapelsen och uppmaning till första människan att välja mellan kunskapens trä på gott och ont.

Nå väl, om man väl har kommit till tro och vill följa Jesus så som han undervisade om, då får vi ta allt till oss så som han undervisade de första efterföljare när han var bland dem. Och det är just detta som är det viktiga att vi betonar Jesu ord som referens på att det skall finnas täckning för det som är sagt. Ni kommer väl ihåg artikel nedan om den ”Postmoderna människan”  där allt är så flyktig och anpassningsbart efter tiden vi lever i? Artikel finns här för den som vill läsa den.

Så… vad handlar det om? Vi går till Hebr 6:1-3

1 Låt oss därför lämna de första grunderna av Kristi lära och sträva vidare mot det som hör till fullkomligheten. Låt oss inte på nytt lägga grunden med omvändelse* från döda gärningar och med tro på Gud, 2 med läran om dop och handpåläggning, om de dödas uppståndelse och evig dom. 3 Och detta ska vi göra, om Gud tillåter det.”…

Det här är bara första grunderna i vårt ställningstagande om tro. För att kunna gå vidare skall man ”mata själen med andlig mat” som är Guds ord, som gör att också tron växer och man blir tryggare och starkare i sin förvisning och övertygelsen. Det handlar alltså inte om egna krafter, utan handlar om att man blir mera lik Jesus och kan möta vardagen så som han gjorde när han var bland människor.

Något som vi möter ibland är människor som gärna predikar/ undervisar  andra med lösrykta versar från bibeln. Det i sig som dessa  läser, behöver inte vara fel  men kan få en helt annan betydelse om inte texten förklaras i sitt sammanhang. Därför menar jag, skall man läsa evangelierna om Jesus, i första hand, för att ta till sig hur han bemötte  andra och vad som var centralt i hans undervisning. Det är också ett sätt att överbrygga missförstånd och skapande av nya läror.

Dessutom, vilket är nog så viktig, tydlighet med referens hänvisning, skapar förtroende  och nyfikenhet.

/Claudio

Rättvisans principer


Några tankar om handlingar i samhälle hur vi ser på om det är rätt eller fel.  Det står skrivet: ”Öga för öga, tand för tand”…  Här vill jag ge min egen syn på vad Guds ord säger, för det finns fallgroppar som man kan hamna och förorsaka större skada än nytta.

Låt mig ta några exempel från det  verkliga livet: Är det rätt att bränna koranen, muslimernas bibel, som markering om att inte förknippas med deras tro?

Eller, är det rätt att provocera andra när vi själva blir provocerade?

Från Matt 5:38

38 Ni har hört att det är sagt: Öga för öga och tand för tand.”… vers 44 ” 44 Men jag säger er: Älska era fiender, välsigna dem som förbannar er, gör väl mot dem som hatar er, och be för dem som hånar er och* förföljer er”…

Nu blev det lösryckta versar i Jesu bergspredikan för att betona rättvisans principer utifrån en kristen synpunkt.  Vi går  till händelsen när Jesus blev gripen : Matt 26:51-54

51 Och se, en av dem som var med Jesus räckte ut handen, drog ut sitt svärd och högg till översteprästens tjänare och högg av hans öra. 52 Då sa Jesus till honom: Stick ditt svärd tillbaka i skidan. För alla de som tar till svärd ska dödas med svärd. 53 Eller tror du inte att jag nu kan be min Fader, och han skulle genast sända till mig mer än tolv legioner* änglar? 54 Men hur skulle då Skrifterna uppfyllas, som säger att detta måste ske?”

Vad handlar texten om egentligen?

Jo, Guds uppenbarade frälsning skulle gå i fullbordan, detta var en andlig kamp, men också ett exempel om att några som följde Jesus ville försvara honom  på värdslig sätt. Parallell till texten ovan finner vi i möte mellan Petrus och Jesus  i Mark 8:32-33 när Jesus berättade om att han måste lida döden så som det var förutsagd från början. Men Petrus förstod inte innebörden  av Jesu berättelse, därför tolkade han nuet och på ett jordisk/världslig sätt.

Vad jag ville komma fram till är att också vi människor har, eller vill gärna försvara vår kristna övertygelse på mänskligt  sätt. Exempel har vi sett genom historien  där krig har utkämpats mellan Islam och Korsfarare. Det finns en del kristna i USA  som  förespråkar krig med vapen mot dem som inte delar deras övertygelse. Ett annat exempel är kriget på Nordirland mellan Katoliker och Protestanter.

Då frågar jag: Hur kan man komma  så långt ifrån Jesu undervisning? Betyder det att  man tar den kristna tron  bara som en tillhörighet som etikett? Eller är man inte medveten om att det finns en andlig kamp att utkämpa. Det senare  tycks vara ganska vanligt eftersom det handlar om andliga ting som är svåra att förstå. Med  det menar jag, det finns en andlig kraft i den destruktiva andliga världen och som är motsatsen till Guds kraft som vi tror på och som vi har fått övertygelse om. Just därför, när vi blev födda på nytt har vi fått en andlig natur genom Guds Ande  och behöver inte strida på ett världsligt vis för att försvara det andliga.

Jag skall avsluta dagens artikel med citat från Paulus brev till församlingen i Efesos 6:10-18

10 Till sist, mina bröder*, bli starka i Herren och i hans väldiga kraft. 11 Ta på er hela Guds vapenrustning, så att ni kan stå emot djävulens listiga angrepp. 12 För vår strid är inte mot kött och blod utan mot furstendömen, mot makterna, mot mörkrets* världshärskare i denna världen, mot ondskans andemakter i himlarna. 13 Ta därför på er hela Guds vapenrustning, så att ni kan stå emot på den onda dagen, och förbli stående när ni har fullgjort allt. 14 Stå därför fasta, spänn på er sanningen som bälte kring era höfter och kläd er i rättfärdighetens pansar 15 och ha som skor på fötterna den beredskap som fridens evangelium ger. 16 Framför* allt ta trons sköld, med vilken ni kan släcka alla den ondes brinnande pilar. 17 Och ta frälsningens hjälm och Andens svärd som är Guds ord, 18 under all bön och åkallan, be alltid i Anden. Och vaka med all uthållighet och bön för alla de heliga.”

Sammanfattning:

Som troende skall vi lämna över domen  till vår Herre som är rättvis, som värdsliga som vi är har vi lagar och förordningar som staten har stiftat, dem skall vi följa som goda medborgare.

”Låt oss ge Kejsaren vad denne tillhör, och Gud vad  Honom tillhör”… Från Mark 12:13

/Claudio

Den moderna teologi?


Med den gemensamma benämningen  ”Postmodernismen” förspråkar visa en ekumenik och menar att det finns ett smörgåsbord  av olika trosinriktningar där man kan blanda allt eftersom det passar i den moderna världen.

Så här beskriver Wikipedia  Postmodernism: citat

Postmodernism är ett ord som syftar på en utveckliunder tng inom kritisk teorifilosofiarkitekturkonstlitteratur och kultur som kan beskrivas som antingen sprungen ur eller en reaktion på modernism och modernitet. Postmodernismen har även definierats som trevandet efter något nytt sedan luften gått ur modernismen.”… slut citat.

När det gäller teologi så tolkar jag detta utifrån Wikipedias beskrivning, att det finns inga fasta gränser, utan allt verkar vara flyttande och anpassningsbart allt eftersom det passar den moderna människan.

Tyvärr har detta kommit in i visa kyrkor och församlingar, man tar och blandar från andra religioner och påstår att detta är välbehagligt för Gud.

Nu frågar jag: Bortser man ifrån den första ”Apostoliska förkunnelsen” under täckmantel att vi har blivit mer upplysta och skall därför anpassa oss  till nutiden? Eller det som är ännu värre: Bortser man från Jesu egna ord när han talade i vardagliga liknelser för att människor skulle förstå vad han menade?

Paulus vände sig till Timoteos i sitt brev och säger följande: 2 Tim 4:3-4

3 För den tid ska komma, då de inte ska tåla den sunda läran, utan efter sina egna begär ska de samla åt sig lärare, allteftersom det kliar dem i öronen, 4 och vända sina öron från sanningen och vända sig till myter.”…

Hur skall vi förhålla oss till ekumenik? Det är korrekt att Jesus bad om att de troende skall var ett, Joh 17. Det första steget är då att vi skall stå eniga vid den första grunden som Jesus instiftade och blev ett föredöme för att vi skall uppfylla  ”all rättfärdighet” Att uppfylla rättfärdighet innebär inte att vi är eller skall bli som ”Gudar”, den tanke är en högfärds tanke då man gör anspråk att vara Guds like. Tvärt om säger Jesus i Matt 11:29  ” 29 Ta på er mitt ok och lär av mig, för jag är mild och ödmjuk i hjärtat, och ni ska finna ro för era själar. 30 För mitt ok är milt, och min börda är lätt. ”…

Jakobs brevet beskriver det så här i kap 4:6

6 Men större är den nåd han ger, därför heter det: Gud står emot de högmodiga, men de ödmjuka ger han nåd.”…

Och ett ord från Joh 15:4-8 bifogar jag följande:

4 Förbli i mig, och jag i er. Såsom grenen inte kan bära frukt av sig själv, om den inte förblir i vinträdet, så kan inte heller ni det, om ni inte förblir i mig. 5 Jag är vinträdet, ni är grenarna. Den som förblir i mig, och jag i honom, han bär rik frukt. För utan mig kan ni ingenting göra. 6 Om någon inte förblir i mig, kastas han ut som en gren och torkar bort, och man samlar ihop dem och kastar dem i elden för att brännas. 7 Om ni förblir i mig, och mina ord förblir i er, kan ni be om vad ni vill, och det ska bli gjort för er.”…

Kort sagt, som Guds folk, församling eller kyrkor, har Gud kallat oss till Kristi efterföljelse. Apostlarna hade Jesus hos sig som undervisade dem, sen blev de självständiga när Jesus for tillbaka till sin Fader och Den Helige Ande tog över som ledsagare och vägvisare för att evangelium om syndernas förlåtelse och evig liv skall bli predikat, först genom apostlar och sen genom dem som kom till tro på deras ord. Därför menar jag, är också vårt  uppgift att vara Kristus trogna. Vi har hans testamente , Guds ord  och hjälparen, Helig Ande som skall visa vägen med vishet och kraft. Betänk att vi är bara redskap som är kallade till trohet och överlåtelse.

Avslutar med  Upp 22:12-17 Sista boken i bibeln.

12 Och se, jag kommer snart och har min lön med mig för att ge åt var och en efter hans gärningar. 13 Jag är Alfa och Omega, begynnelsen och änden, den förste och den siste.* 14 Saliga är de som håller hans bud*, så att de får rätt till livets träd och får gå in genom portarna i staden. 15 Men* utanför är hundarna och trollkarlarna och de otuktiga och mördarna och avgudadyrkarna och alla de som älskar lögnen och håller sig till den. 16 Jag, Jesus, har sänt min ängel för att han skulle vittna för er om detta i församlingarna. Jag är Davids rot och ättling, och den klara morgonstjärnan. 17 Och Anden och bruden säger: Kom! Och den som hör det ska säga: Kom! Och låt honom som törstar komma. Och den som vill får fritt ta av livets vatten.”

/Claudio

Söknings betraktelse


Tänker på sektbildning  och människor som är sökare som blir fångade i sekter som slavar åt så kallade profet gestalter. Vad är det för tanke som styr längtande människor till en sådan gemenskap?

Vad är det för ledare som började i många fall sunt för  att så småningom övergå i destruktiva tankar? Jag hoppas med den här betraktelse finna några svar  och orsaken till den  osunda lära.

Jag börjar från början med definitionen av ”andlighet”

Citat från Wikipedia:

”Andlighet  eller själslivet,  som utgår från tron att människan har en inneboende ande.

Enkelt uttryck kan vi säga, ande. kropp och själ.

 Andlighet är förknippat med begrepp som fromhet, helighet, religiositet, själfullhet, spiritualitet och mysticism. Andlighet kan både handla om tro och sökande,”… Detta är således förenklade definitioner om andlighet, som jag lånade visa ord från Wikipedia.

Lägg märke till att andlighet innebär så många område, det är ett sätt att beskriva religiös beteende  och  en tro som man inte kan greppa. Kan du greppa din tro, kanske någon invänder? Mer om svaret under artikelns gång…

För att få svar på detta måste vi beakta visa grund tankar om vad det handlar om:

                      1.Söknings tid

                      2.Mottagning

                      3.Prövning

Söknings tid-vill jag beskriva utifrån min egen erfarenhet, som en tid då man har behov av extensiela värde, dvs. en tillvaro som man undrar över om det finns en Gud och hur allt hänger samman. Att jag själv brottades med dessa frågor är inget konstigt, möjligen kunde det varit för ca 50 år sedan, eftersom jag förstod inte den processen som jag hade i mitt liv då. Under årens lopp växer instinkten, nyfikenhet tar vid och man vill gå vidare för att se om man kan hitta mera kunskap.

Som referens till detta bifogar jag ett stycke från Predikarens bok 3:11-14

11  Allt har han gjort skönt i sin tid. Även evigheten har han lagt i människornas hjärtan. Ändå kan de inte förstå Guds verk från början till slut.

12  Jag insåg att det inte finns något bättre för dem än att vara glada och göra det goda så länge de lever. 13  Och när en människa äter och dricker och ser det goda i sin möda, då är det en Guds gåva.

14  Jag insåg att allt som Gud gör består för evigt. Till det kan inget läggas, och från det kan inget dras. Så har Gud gjort för att man ska frukta honom. 15  Det som är har redan varit. Det som kommer att hända har också hänt förut. Gud kallar fram det

Som vi ser är vi evighets skapelse med en nedlagt längtan att lära känna det eviga. Därför menar jag, skall man inte förakta sin söknings tid. Här ligger också en stor fara med att man blir fångad i diverse villfarelse och så småningom hamnar i en sekt.

Låt oss gå vidare och undersöka vad ”Mottagning” betyder:

Är man intresserad av hur allt hänger ihop då är man villig att ta till sig information. Det betyder inte per automatik att man accepterar eller tror på detta. Mottagning kan också betyda kunskap, den är dock inte liktydlig med sanningen. Ni som kan bibeln vet redan att i begynnelsen, när Gud skapade människan , så fick dessa uppmaning till att ge akt på ”Kunskapens frukt på gott och ont”…

Vi ser och förstår att redan då var människan utrustad med en fri vilja för att välja rätt eller fel. Utbud av kunskapen idag är så mycket större, men vaksamhet att bedöma vad som är rätt eller fel måste också bli större för att vi skall hamna rätt.

Prövning- den logiska tänkande för allt i livet som  möter oss. En sund människa som tänker och överväger, skapar frågor och försöker finna svar på vad det har för betydelse för ens liv. Eftersom detta är en artikel om andliga frågor så är det självklart för mig att man skall söka kunskap i grundkällan. Jag har fyllt mitt kunskap från Guds ord-bibeln, utan att göra anspråk på att jag kan allt. Där har jag mycket kvar att lära trotts min  ålder.

Tyvärr är bristen på kunskap oftast en källa till att man hamnar i olika sekter och bland vilolärare som utger sig för att vara Messias gestalter eller Guds profeter. Dessa är inget annat än ulvar i fåra kläder  som vill ha makt över andra människor för sin egen vinnings skull.

”Var och en blir salig på sin egen tro” säger ordspråket…Salig man kanske blir, frågan är var skall man tillbringa evigheten när man väl går över gränsen?

För många år sedan läste jag en artikel om en känd skådespelerska som utryckte sin längtan att hon skulle betala väldig mycket för att få äga frid i sin själ.Detta har jag tänkt på genom åren… betala? Det är redan betalat, Gud kommen i köttet som Jesus och Messias har försonat oss med Gud genom sitt lidande, död och uppståndelse. Att bejaka detta borgar för alla människor för att komma rätt i livet.

Ett ord på vägen till sist: Matt 7:7-8

7 Be och ni ska få, sök och ni ska finna, bulta och det ska öppnas för er. 8 För var och en som ber, han får, och den som söker, han finner, och för honom som bultar ska det öppnas.”…

/Claudio

Bröllop


Kan tänka mig att de flesta vill gå på bröllop med glädje, där det är fest och gemenskap och glada miner. I den här artikel vill jag beskriva bröllop utifrån Jesus och ordets perspektiv.

Från Matt 22:1-1-14

1 Därefter började Jesus än en gång tala till dem i liknelser, och sa: 2 Himmelriket är likt en kung, som höll bröllop för sin son 3 och skickade ut sina tjänare, för att kalla dem till bröllopet som var bjudna, men de ville inte komma. 4 Återigen skickade han ut andra tjänare, och sa: Säg åt dem som är bjudna: Se, jag har tillrett min måltid, mina oxar och gödkalvarna är slaktade, och allting är redo. Kom till bröllopet. 5 Men de brydde sig inte om det, utan gick sin väg, den ene till sitt jordbruk, den andre till sina affärer. 6 Och de andra tog fast hans tjänare och misshandlade och dödade dem. 7 När kungen hörde* det, blev han vred och skickade ut sina härar och lät döda dessa mördare och brände ner deras stad. 8 Sedan sa han till sina tjänare: Bröllopet är ju färdigt, men de som var bjudna var inte värdiga. 9 Gå därför ut till vägskälen och bjud alla ni ser till bröllopet. 10 Och tjänarna gick ut på vägarna och samlade alla, så många de fann, både onda och goda, och bröllopssalen blev fylld av gäster. 11 När kungen gick in för att se på gästerna, fick han där se en man som inte var klädd i bröllopskläder. 12 Då sa han till honom: Min vän, hur kom du in här utan bröllopskläder? Men han teg. 13 Då sa kungen till tjänarna: Bind honom till händer och fötter och för bort honom* och kasta honom i det yttersta mörkret. Där ska vara gråt och tandagnisslan. 14 För många är kallade, men få är utvalda.”

För att beskriva tron och ett himmelsk tillstånd som väntar dem som har mottagit tron, använde Jesus vardagliga händelser som människor kunde identifiera sig med och förstå när han talade.

Vi förstår att texten handlar om det eviga livet, himmelriket som Jesus säger, där alla människor är bjudna. Vi förstår också djupare innebörd  hur texten läggs fram och fogas i sitt sammanhang  när vi läser hela testamente, både gamla och nya.

För det första använder Jesus uttrycket ” en Kung och hans son” en förebild på gamla testamente som  Israel, Guds utvalda folk  som skulle bli ett redskap i Guds ögon för alla folk i världen och lära känna den Sanne Guden genom dem som han har utvalt. I detta ingår det profetiska ordet som då tidens profeter talade om inför människor om ”Frälsarens” tillkommelse.

Här vävs historien och Guds ord samman inför Jesu födelse  som världens frälsare, med början först för Israel och sen för hela världen. Det är inte så som många menar att Gud skulle ha anseende till ett folk eller personer. Men Gud använder vem han vill som sitt redskap för att rädda människor. Ifrån Israel skulle frälsningen utgå, Jesus blev själv Jude, där Gud och människa blev ett, men många Judar har inte accepterat Jesus som frälsaren som kom, därför väntar de på Messias som skall komma. Därför säger Jesus i liknelsen att alla dessa som först blev kallade avböjde inbjudan till bröllops fästen.

Bröllopet var redan iordningsställt, det finns väl andra som vill vara med på fästen. Vilka är då dessa andra? Jo, här kommer vi andra som inte är av Judisk börd men som är lika älskade av Herren och är inbjudna till ”Bröllop”. Hur gick det? Så där… eftersom det är prioriterings principen som tillämpas och Gud har utrustat oss med en fri vilja, så blev några obekväma och valde annat istället. Visa blev tom så ilskna att det  gav sig på budbärare. Allt går igen i historien, många far illa när de försökte berätta om Jesus och frälsningen.

Men så fanns några med som kom in på bröllopet med avvikande klädsel, det var inte rätt. Jo då, alla blev bjudna under förutsättning att de hade passande klädsel på sig. Vi känner igen detta i vår tid, människor  som vill vara med, men är inte villiga att ikläda sig Kristus och följa honom. Det är lättare att kalla sig kristen och följa med strömmen, men att veta om Guds kraft är de inte intresserade av. Vad är Guds kraft i detta? Jo, samma budskap som Jesus talade till Nikodemos, han som var en god och fin människa  men som saknade kraften i Jesus. ”Förundra dig inte när jag sa till dig att du måste födas på nytt”… sa Jesus till Nikodemus.

Detta har inte mist sin betydelse, det gäller för alla tider igenom.

Från Upp 19:6-9

6 Och jag hörde liksom ett brus av en stor skara och liksom dånet av väldiga vatten och liksom mullret av starkt åskdunder, som sa: Halleluja! För Herren Gud*, den Allsmäktige, regerar. 7 Låt oss glädjas och fröjdas och ge honom äran. För Lammets bröllop har kommit och hans hustru har gjort sig redo. 8 Och hon har fått fint linne, rent och skinande att klä sig i, för det fina linnet är de heligas rättfärdiga gärningar. 9 Och han sa till mig: Skriv: Saliga är de som är kallade till Lammets bröllopsmåltid. Och han sa till mig: Dessa är Guds sanna ord.”…

Du är bjuden till Lammets bröllop, ”Se Guds lamm ropar Johannes döparen, när Jesus nalkades, som tar bort världens synd”… Det är han som är ”Brudgumen och församlingen är bruden” Ingen människa kan ta sig rätten och göra anspråk på att vara  Brudgumen. Han är Guds lamm som blev slaktad för världens försoning. Han gjorde allt i vårt ställe, därför kan vi bara bejaka honom så blir vi rättfärdiga, klädda i bröllops kläder, om vi talar bild språk.

Vill du vara med? Valet är individuellt…

/Claudio

Praktisk tro


Flickan skulle på resan lite längre bort från hemmet, biljeten skulle köpas men några pengar hade inte flickan, några veckor innan resan gick hon och tänkte på hur hon skulle ordna pengar till biljeten. Familjen var troende och förtröstade på Gud och hans löfte i smått som stort.

Kanske var det lättare för far och mor att vara tålig, hur blir det med en flicka i tonåren, som har sett i hemmet att mor och far gjorde sina önskningar kunniga inför Gud genom bön och förtröstan. Var hon för ung för att praktisera detta? Förresten, var går gränsen för  åldern  om förstånd? Oavsett vilket så är det både stora och små som bär på oro när något skall göras och osäkerhet kommer in i bilden. Små barn, små bekymmer brukar vi säga, vist, barn har inte samma ansvar och översyn som föräldrar och vuxna har.

-Pappa vist får jag pengar till resan, frågade flickan sin far när hon såg att tillfälle var mogen.

-Ja, du skall få pengar till biljeten när det blir dags att åka sa pappa, men du skall inte åka förrän om två veckor?…

-Nej, det är riktig, sa flickan förnöjd med svaret medan hon gick därifrån.

En liten berättelse med så stort betydelse när det gäller vår tro. För visst är det så för oss alla, vi vill ha garantier  och garderingar  när vi skall gå ut i tro. För att ingen skall missförstå vad jag menar, så vill jag understryka att  man skall inte koppla bort sitt förstånd när man handlar i tro.

De flesta känner till berättelsen om Israels barn i Egypten. Det började med Israels 12 stammar, Jacobs 12 söner. 11 av dessa fick söka sig till Egypten för att skaffa mat till familjen, men far deras och den yngste Josef stannade hemma. För att göra berättelsen kort, bosatte sig  Israels barn i Egypten och blev till välsignelsen för Egyptierna under hungersnöd i landet. Tiderna gick och Israel förökade sig och blev inte accepterade längre som medborgare i Egypten. När ny Farao kom till makten bestämde han att dessa skall få bli slavar i landet och fråntas alla rättigheter.

Men Gud handlar med sitt folk efter sina löften, vilket var att dessa skulle få sitt land tillbaka det som kallas för Kannans land. Jag skriver detta därför att det är en förebild på församlingen som vi kommer att se längre ner i texten hur det hänger ihop.

Tillbaka till folket i Egypten där ryktet spred sig att befrielse närmade sig. Mose blev ledare för sitt folk och skulle ingjuta tro och mod för att gå ut i tro hos folket. Men det fanns ett stort problem, hur skall de klara av färden. De måste gå genom öknen och genom röda havet, det går inte, tyckte många.  Nej det går inte med mänskliga krafter, det går heller inte att tvinga sig till att tro på något heller. Visa tyckte att det var dödfött och ingen möda värt att ens påbörja en sån  resa. Mose och hans bror Aron hade lärt sig att förtrösta på Gud. Om det fanns en Gud som Han har sagt sig vara vad är det som hindrar att vi går i tro? De hade inte sett Gud, förutom Mose som fick se en brinnande buske genom vilken Gud talade till Mose. Bara det var i sig övernaturligt, men hur förklara något sådant?

Nej det gick inte att förklara, det är just detta som jag vill lyfta fram, jag kan inte förklara hur Gud gjorde i mitt liv, men jag såg och har upplevt att det som Gud gjorde att det håller, därför är jag bevarad i tron och vittnar om det.

På samma sätt var det med Israels folk, de fattade mod och gick ut i tro och förtröstan på Gud. Hur skulle Han ordna under resan det visste de inte. När de var hungriga på vägen sände Gud vaktlar som de kunde få mat för dagen.   När de kom till röda havet och med Faraos arme en bit bakom sig, då blev det tvärt stopp för många.

Gud skapar vägar där det inte finns några vägar därför att Han har lovat sitt folk att föra dem från Egypten. Men Han vill samverka med sitt folk som är villiga att gå på Hans befallning. Du som tycker att du kan inget därför kan Gud inte använda dig. Fel, du är precis så värdefull i Hans ögon som han har skapat dig. Han vill bruka dina händer, fötter och övriga lemmar för att visa på Guds möjlighet.  Människor som anser sig stora i sig själv kommer på skam, men den enkla och förtröstansfulla  ger han nåd att vara ett redskap  för att kraften skulle visa sig vara Guds, inte människors.

Lyft din stav Mose fick han höra en röst ifrån himlen, Mose lyfte sin  vandringsstav och då delade sig Röda havet så det blev en farbar väg igenom tills folket kom på torra land igen.

Detta är också en förebild för oss andra som har kommit till tro på Jesus. Baptism som betyder troende dop, är ordet för nedsänkning, begrava i vatten. Jesus döptes av Johannes döparen för att all rättfärdighet skulle uppfyllas. Han visade handling för oss andra när vi går dopets väg visar vi en troshandling som förebild att vi begraver det gamla och står upp med nytt liv i Kristus. Israel fick nytt liv efter Guds löften. Det gamla livet begravdes i röda havet, det  nya livet började vandringen mot Kannans land.

Jag vill inte skriva för långa artiklar för det tröttar ut en när man skall läsa. Ett exempel på handling i tro vill jag gärna ta för att avrunda artikel.

Matt 20:29-34

”29 När de var på väg ut från Jeriko, följde mycket folk med honom. 30 Och se, två blinda satt vid vägen. När de hörde att Jesus gick förbi, ropade de och sa: Herre, Davids Son, förbarma dig över oss. 31 Men folket tillrättavisade dem skarpt att de skulle vara tysta. Då ropade de ännu högre och sa: Herre, Davids Son, förbarma dig över oss. 32 Då stannade Jesus och kallade på dem och sa: Vad vill ni att jag ska göra för er? 33 De sa till honom: Herre, att våra ögon ska öppnas. 34 Då förbarmade sig Jesus över dem och rörde vid deras ögon, och genast kunde de se med sina ögon och de följde honom.”

Summering av texten:

Vad vill du att Jesus skall göra för dig? Eller om vi talar om  en hel församling: Vad vill ni att Gud skall göra?

Låt oss vara tydliga och ärliga, vad säger Guds ord om vad vi skall göra? Eller vill vi heller göra sånt som passar oss bättre, med egna syfte? Församlings arbete, vad betyder det? Tänk på att det är Guds verk, Jesu församling, dyrköpt med Jesu liv och renat i hans blod, som liknas vid en ljusstake  bekläd med ren  guld. Ljuset som skall lysa för människor, erbjudande om evigt liv, hoppet och Guds frid i den oroliga världen.

/Claudio

Samtal betraktelse


Tänk om man kunde vrida tillbaka tiden och delta i samtalet som utspelade sig på Jesu tid? Nej det går inte, självklart, fast vi kan ändå delta mentalt när vi läser evangelierna  och kan tänka oss in i dialogen mellan olika människor som Jesus träffade.  Lugn, jag skall inte skriva en lång artikel, bara några exempel på  som har betydelse för oss i den moderna världen, fast… Guds ord är konstant och kan inte benämnas med varken modernt eller för gammalt, för att:  ”Herren är densamme igår idag och så i all evighet”…  läser och tror vi på.

Jag börjar med Johannes döparen  här är hela texten texten i Luk 3,

Men för dem som inte vill läsa hela texten bifogar jag  ett kort citat från ovanstående kapitel  vers 5-6

”En röst ropar i öknen: Bered Herrens väg, gör hans stigar raka. 5 Alla dalar ska fyllas och alla berg och höjder ska sänkas. Och det som är krokigt ska bli rakt, och ojämna vägar ska bli jämna, 6 och alla människor* ska se Guds frälsning.”…

Varför börja med just Johannes?

Jo därför att han var rena kontrasten till de flesta människor som vi känner till av historien. Så här beskriver  evangelisten Markus i  kap 1:6-8  egenskaper hos Johannes döparen:

6 Och Johannes var klädd i kamelhår med ett läderbälte om midjan, och han åt gräshoppor och vildhonung. 7 Och han predikade och sa: Efter mig kommer den som är mäktigare än jag, vars sandalremmar jag inte ens är värdig att böja mig ner för att knyta upp. 8 Jag har i sanning* döpt er med vatten, men han ska döpa er med den Helige Ande.”…

Om vi tänker oss Johannes döparen  som lite ovårdad och ganska udda i människors ögon infinner sig frågan: Varför vallfärdade människor till en torr trakt? Eller för att stämma in med skriftens ord:

Matt: 11:7-8

7 Men när dessa hade gått, började Jesus tala till folket om Johannes: Vad gick ni ut i öknen för att se? Ett strå som vajar för vinden? 8 Eller vad gick ni ut för att se? En människa klädd i fina kläder? Se, de som bär fina kläder är i kungapalatsen.”…

Matt 3:5-6

5 Då gick Jerusalem, hela Judeen och hela landet kring Jordan ut till honom, 6 bekände sina synder och lät döpa sig av honom i Jordan.”…

Den vakne märker att texten är omkastad från olika kapitel ifrån samma evangelium, detta för att vi skall få helheten om vad som hände och vem som talar. I vilket fall som  var det inte människan Johannes människor var intresserade i förta hand. Det var hans budskap om Messias som skulle komma, det som profeterna hade talat om långt tidigare, nu var tiden mogen för ett väckelse genombrott  och förberedelse började med Johannes.

Innan vi går över till Jesu gärning lägger vi märke till en grupp människor som vi skall ta en närmare koll på:

”Fariseerna”, vilka var dessa?:

Det var lite finare folk som studerade skriften  ”Torah” enligt gammal  testamentlig sed. Dessa ville gärna bli sedda och ärade av folket  i sina vackra kläder som tyckte att de var förmer än andra. Trotts att de läst skrifter om vad profeterna hade talat om, Messias/Jesus  tillkommelse så var det fördolt för deras sinne. Deras ord var som hammare  som slår till fördömelse  istället för att ge liv och hopp till längtande människor.  Dessa människor konfronterade Jesus under sin vandrings verksamhet men de var inte intresserade av honom.

Överallt där Jesus gick följde mycket folk efter honom. Det intressanta är hur bemötte Jesus  alla frågor som ställdes till honom? Förutom Fariseer, fanns det andra människor också, fattiga, rika, främlingar, barn, kvinnor, sjuka och gamla. Kort sagt, människor av alla slag  som det finns också idag, det behovet som dessa hade då finns det också i vår tid, trotts att vi lever i en data ålder.

”Mästare vad skall jag göra för att uppfylla lagen och profeterna”… frågade den unge mannen som var ganska välbeställd?

Matt 19:16

16 Och se, en man gick fram och sa till honom: Gode* mästare, vad för gott ska jag göra för att få evigt liv?”…  

Därefter följer en dialog mellan Jesus och mannen  där Jesus berättade om att han skall hålla sig till lagen, de 10 budord. Hoppfull konstaterade mannen att han har levt efter detta, men det var något som fattades:

Vad det handlar om , även om Jesus inte säger det rent ut fortsättningsvis i texten, är det prioritering.

Enligt skriften: ”Där din skatt är skall också ditt hjärta vara”… Med andra ord, allt som går förre Gud, blir till en avgud för människor och då missar man målet.

Ett annat exempel på dialogen med Jesus: 

Sjukdomar som härjade på den tiden är böldsjuka- spetälska som också kallades och var mycket smittsam.  10 män sökte Jesus och ropade enträget: ”Mästare förbarma dig över oss”…   Luk 17:11-18

12 När han kom in i en by, möttes han av tio spetälska män som stannade på avstånd 13 och ropade och sa: Jesus, Mästare, förbarma dig över oss.”…

Ni som vill läsa hela texten, klicka på länken för att få helhet.

”Vad vill ni att jag skall göra för er, frågade Jesus dessa? Varför frågade Jesus det? Han visste från början att de var vanställda  och behövde hjälp med att bli fria.  ”Vad vill ni/du/ alla som har behov” är en djupare innebörd från Jesus. Det handlar om den personliga beslutsamhet och viljan att en förändring skall ske. Det andra handlar om att Gud skall bli förhärligad genom  Sin Son som ett vittnesbörd om  att detta är Guds verk  och inte något som människor har åstadkommit själva. Hur gick det sen? 

Jo Jesus botade alla 10 men det var något som inte stämde?  Vi kan inte utläsa av texten vad folket tänkte, däremot påpekade Jesus högt för att alla skulle höra:

Av dessa 10 män var det bara en främling som kom tillbaka till Jesus i tacksamhet, varför? Jo något som kännetecknar oss människor då som nu är vår självvishet. När nöden kommer ropar man till Gud om hjälp, ja man ger tom löfte till Gud att få bli en efterföljare till Jesus. När prövningar försvinner då glöms löftena och allt är som vanligt.

Texten talar om främlingen som visade sin tacksamhet till Gud för att bekräfta att det är Gud som skall ha äran.

Jag nöjer mig att stanna här, märker att artikel börjar bli lång. Får hoppas på att återkomma med samma tema. Personligen tycker jag själv att det ger mig mycket av dessa dialoger, man försöker att leva sig in i detta som en betraktare och som en hjälp på vägen genom livet.

/Claudio

Frihet i den kristna tron


Du som är sårad  och besviken  på kristna personer, sluta inte att läsa här. Ge dig själv en chans att tänka efter, vad betyder tron  och frihet i den? Jag vill berätta utifrån Guds ord, Jesu ord och apostlarnas undervisning  om vad tron går ut på. Jag inser och har förstått att  många blev skrämda av förkunnelsen  som har predikats genom åren, där det har betonats /fokuserats på fel saker. Nej, jag dömer ingen, utgår ifrån att   dessa  ville så väl men ändå blev det fel.

Jag kommer att följa några punkter  som jag har tagit till mig och med skriftens ord tänker jag belysa  hur jag ser på det. Jag gör inte anspråk på hela sanningen, därför att jag är bara människa som alla ni andra. Därför uppmanar jag varje läsare att pröva det som sägs/skrivs och jämföras med det skrivna ordet, bibeln där helheten skall tas i sitt sammanhang.

Vad är då ”Frihet i den kristna tron”?              

Joh 8:31


31 Då sa Jesus till de judar som trodde på honom: Om ni förblir i mitt ord, är ni verkligen mina lärjungar. 32 Och ni ska lära känna sanningen, och sanningen ska göra er fria.”

33-36  ” 33 De svarade honom: Vi är Abrahams säd och har aldrig varit slavar under någon. Hur kan du säga: Ni ska bli fria? 34 Jesus svarade dem: Sannerligen, sannerligen säger jag er: Var och en som gör synd är syndens slav. 35 Men slaven stannar inte kvar i huset för alltid, men Sonen förblir för evigt. 36 Om nu Sonen gör er fria, så är ni verkligen fria.”

Jesus talar till Judar, inte så konstigt med det med tanke på att han själv var Jude och detta utspelade sig i Israel, judarnas land. För tydlighets skull så gäller det oss andra också eftersom vi har blivit inympade i som troende för både Judar och andra i det  kristna hoppet. Vi vet också att inte alla Judar tror på Jesus-Messias ännu, men detta är något annat som jag inte vill gå in på nu.

Här talar Jesus om  bindningar  och att vara slav under diverse laster, som att vara syndens slav. Då måste vi fråga oss: Vad är synd? Skall vi ta fram en synda katalog och räkna upp vad som är synd eller inte? Nej, det funkar inte så för det bygger på vår egen rättfärdighet, då hade inte Jesus behövt komma ner från Sin Fader och bli människa som bar all vår synd på sig och försonade världen, alla människor med sig själv och Gud. Det är tron det handlar om, tron på Jesus som försonaren som ger frihet från skuld  känslor, frihet från bindningar av olika slag. Tro är ingen prestation, tro är en mental villa och förtröstan på det som är  som är skrivet i Guds ord. Det har heller ingen betydelse för kroppsligt arbete, man kan arbeta och ändå ha en förvisning om, närvaro känsla att tron är närvarande.

Nästa frågan blir då: Hur visar sig tron i vardagen oberoende om var vi befinner oss: Arbete, kyrkan, bland människor, vårt handlande mot våra medmänniskor osv?

Från Gal 5:13-14 läser vi följande:

13 För ni är kallade till frihet, bröder. Låt bara inte friheten ge köttet något tillfälle, utan tjäna varandra genom kärleken, 14 för hela lagen är fullbordad i detta enda budord: Du ska älska din nästa som dig själv.”…

Vad har vi här då?  Jo åter igen talar ordet om  frihet, som är fullbordat genom Jesus, vilket talar om för oss att vi lever i tro, men också med disciplin där vi underordnar oss  med vår förstånd vad Jesus har sagt. Ja men då blir det väl ändå en vis lagiskhet, någon frågar? Nej då, jag återkommer med detta i slutet på artikel och skall förklara hur det ligger till.

Först citat från samma kapitel  i Gal 5:22-25

22 Men Andens frukt är kärlek, glädje, frid, tålamod, mildhet, godhet, tro, 23 saktmodighet*, självbehärskning. Mot sådant är inte lagen. 24 Men de som tillhör Kristus* har korsfäst sitt kött med dess lustar och begär. 25 Om vi lever i Anden, så låt oss också vandra i Anden. 26 Låt oss inte söka förgänglig ära, inte utmana varandra och inte avundas varandra.”…

När det gäller vishet så är ordet ”självbehärskning”  ett  sån för att komma en bit på vägen.  I detta ingår också våra samlingar i kyrkan  där vi kan möta främmande personer  som kan bli skrämda av vår sätt att fira Gudstjänst. Med andra ord, är vi fria till att  uttrycka oss så som vi känner och är bekväma med, men samtidigt måste vi ha en portion av självdisciplin för att eventuella besökare inte skall skrämmas bort. Som det står skrivet:  Gud är ordningens Gud och inte tvärt om.

Nu kommer jag till den sista fråga:

Vad beror det på att visa människor blir skrämda på grund av den kristna budskapet?

Här måste vi rannsaka  och fråga  oss:  Har vi/ är vi för ensidiga i framställan av tron?

Vad betonar /fokuserar vi på när vi talar om evangeliet? Det skall vara, och är det glada budskapet till människor om frihet, syndernas förlåtelse, hoppet i tron och evigt liv. En sak vi måste ha klart för oss, man kan inte skrämma in människor i Guds rike, man kan heller inte tillämpa övertalnings förmåga för att få människor till Kristus. Jag önskar att jag kunde måla Kristus för alla och förklara hur Han är.

Nej han är inte hård och kärlekslös, hårda och kärlekslösa människor möter vi gång på gång, Jesus är inte sån, utan motsatsen till det. Visa tror att de vet allt om sin nästa som om de hade gått i andras skor eller levt deras liv, nej Jesus är inte sån. Han var prövad i allt som  möter människor, med allt menas med all förnedring och bespottelse, ändå var det kärlek som gjorde att han tog frivillig på sig detta. Varför tror visa att han står med en käpp och väntar på att straffa dem som har gjort något fel?

Till er som läser och undrar, berätta om hela evangeliet tydligt och klart vad det innebär. Berätta så enkelt som möjligt för det finns många som inte förstår dess innebörd. Jag har själv varit i den situation. Det var mycket som var främmande för mig, men Gud såg till mitt hjärta och gav mig vishet, därför vill också jag använda det för att upplysa andra.

Nu skall dagens artikel avslutas, jag misstänker att det finns frågor om det som jag har skrivit. Ni som vill ställa frågor till mig personligen kan göra det på flera sätt: Genom kommentaren på bloggen genom anonymitet, utom för mig som inte delas med någon. Genom personlig mail kontakt genom bloggen, eller också genom att offentligt kommentera det som jag har skrivit.

Citerar ett ord till sist  från Rom  7:14-25

14 För vi vet att lagen är andlig, men jag är köttslig, såld under synden. 15 För jag kan inte fatta att jag handlar som jag gör, för det jag vill, det gör jag inte, men det jag hatar, det gör jag. 16 Men om jag gör det jag inte vill, samtycker jag till att lagen är god. 17 Men då är det inte längre jag som gör det, utan synden som bor i mig. 18 För jag vet att i mig, det vill säga i mitt kött, bor inte något gott. Viljan finns hos mig, men att göra det goda förmår jag inte. 19 För det goda som jag vill, gör jag inte, men det onda som jag inte vill, det gör jag. 20 Men om jag nu gör det jag inte vill, så är det inte längre jag som gör det, utan synden som bor i mig. 21 Jag finner alltså den lagen hos mig, som vill göra det goda, att det onda finns hos mig. 22 För jag gläder mig över Guds lag till den inre människan, 23 men jag ser i mina lemmar en annan lag, som ligger i strid mot den lag som är i mitt sinne och gör mig till fånge under syndens lag som är i mina lemmar. 24 Jag arma människa! Vem ska befria mig från denna dödens kropp? 25 Jag tackar Gud genom Jesus Kristus, vår Herre! Så tjänar jag nu själv med mitt sinne Guds lag, men med köttet tjänar jag syndens lag. ”

Jag skrev i början om lagen och frihet, därför vill jag förklara med Paulus ord/brev till Romerska församlingen vad han menar med det.

Vår köttsliga natur är synden genom den första människan, det betyder att det som hör till det världsliga tillhör det köttsliga, dvs, synden gör sig påmind hos oss människor. Det goda som jag vill (vi alla) misslyckas  vi med gång på gång, däremot det som är ont vill vi inte göra men faller/gör ändå. Men eftersom vi har fått en andlig natur genom att vi har bejakat Kristi erbjudande, tro och förtröstan på honom med vårt förstånd, har vi kommit till friheten i kraft av hans ord. Det är alltså Kristi ord som säger det och borgar för att det är så, inget som människor har hittat på.

/Claudio  

Hur handskas vi med Guds ord?


Vi lever i förvirringens tider då allt ifrågasätts, jo vist skall vi pröva allt, framförallt skall vi pröva det mot det skrivna ordet, nedtecknad  på bibeln och inspirerad av Den Helige Anden av människor som var med Jesus från början. Bland annat kan vi se i de olika evangelierna en vis nians skillnad på hur det uppfattades av personer som gick med Jesus.

Man kan också ställa frågan: Hur handskas vi med heliga ting? Jag förstår att saker är heliga för andra människor som inte är troende så som vi betraktar vår tro. På den punkten är min uppfattning att man skall ändå visa respekt för andras uppfattning  utan att dela deras tro. Jag utgår ifrån att vi är civiliserade människor som inte tvingar vår tro på andra med våld eller övertalning. Den tiden som man omvände folk under galgen måste väl ändå vara ett minne blot.

Låt oss nu se på texten som gavs till lärjungen och apostel Johannes i det första kapitel från evangeliet.

Joh 1:1-12

1 I begynnelsen var Ordet*, och Ordet var hos Gud, och Ordet var Gud. 2 Den samme var i begynnelsen hos Gud. 3 Allt blev till genom honom, och utan honom blev ingenting till, som har blivit till. 4 I honom var liv, och livet var människornas ljus. 5 Och ljuset lyser i mörkret, och mörkret har inte övervunnit det. 6 Det kom en man, sänd av Gud. Hans namn var Johannes. 7 Han kom som ett vittne för att vittna om ljuset, för att alla skulle tro genom honom. 8 Han var inte ljuset, men han kom för att vittna om ljuset. 9 Det sanna ljuset, som ger ljus åt alla människor som kommer in i världen. 10 Han var i världen och världen hade blivit till genom honom, men världen kände honom inte. 11 Han kom till sitt eget, men hans egna tog inte emot honom. 12 Men så många som tog emot honom, åt dem gav han rätt att bli Guds barn, åt dem som tror på hans namn.”

Evangeliet börjar med en sammanfattning av  ”Ordet, skapelsen och Jesus” Detta är själva fundamentet i den kristna tron. Faktum är att alla samfund har utgått ifrån samma fundament, men under seklernas gång har ”ordet” förvanskats, ändrats och manipulerats, vilket vi är vittne också i vår tid. Det är därför jag ställer frågan i rubriken: Hur handskas vi med Guds ord?

Jag  vill inte och kan inte sätta mig till doms över andra, däremot vill jag vara tydlig med vad som är skrivet och hur vi skall förhålla oss till Guds ord.

Citat från bibelns sista bok med sista kapitel och tillika sista texten läser vi följande:

Upp 22:18-21

18 För* jag försäkrar var och en som hör profetians ord i denna bok: Om någon lägger något till detta, så ska Gud på honom lägga de plågor som är skrivna i denna bok. 19 Och om någon tar bort något från orden i denna profetias bok, ska Gud ta bort hans del från livets bok* och från den heliga staden och från det som är skrivet i denna bok. 20 Han som betygar detta säger: Ja, jag kommer snart. Amen. Ja, kom, Herre Jesus! 21 Vår Herre Jesu Kristi nåd vare med er alla. Amen.”

Efter bildandet av den första församlingen praktiserades ordet som Jesus undervisade sina lärjungar/apostlar om och spreds sedan vidare till andra delar av mellanöstern och den romerska riket som sträckte sig från mellersta Europa och ner till norra Afrika. Som  jag  nämnde förut, började komma nya idéer  i då tidens församlingar om tolkning av det som apostlarna tog emot. Av det som är nedskrivet idag i bibeln vet vi att Johannes var med ca 70 år ef.Kr. och fick själv blicka in i en syn som Jesus  gav honom för att varna församlingar som hade övergivit den ursprungliga läran om frälsning och tron.

Varför var Johannes med så sent? Vi vet att han var yngst i den skara av apostlar som vandrade med Jesus. Vi vet också att Romarna bedrev en våldsam förföljelse mot de kristna, från Jesus himmelsfärd och fram till en bit in på mitten av 200 talet ef.Kr. när Kejsarn  Konstantin kom till makten och gav amnesti till de kristna troende. Att Johannes som var gammal då han fick skriva till de 7 församlingar med tillrättavisning, kan bero på att Romarna gjorde sig av med honom genom förvisning  till ön Patmos i den Grekiska ö världen. Som en parrantes kan vi anta att Romarna trodde att han skulle tina bort och kommer inte ställa till några besvär för dem.

Det är tro stärkande att läsa att Gud kan använda vem han vill och när Han vill för att fullborda sitt verk. Det beror inte på människans  kraft, utan vilja att ställa sig till Guds förfogande, dvs. vara Guds ögon, händer och fötter och bruka sitt tal när Gud manar.

Vad gjorde Johannes för att tillrättavisa församlingar?  Jag skall inte upprepa mig på den punkten, det finns en serie av utförlig förklaring till församlingar på den tiden  i bloggen, här är artiklar

Min text idag gäller hur vi handskas med Guds ord, är vi måna om att bevara grunden i det som framfördes av Jesus till apostlarna och vidare genom sekler till oss eller tycker vi att det kvittar för vi lever i en upplysnings tid?

Låt oss ta citat från  Hebr. 4:12-13

”  12 För Guds ord är levande och kraftigt och skarpare än något tveeggat svärd, och tränger igenom tills det skiljer själ och ande, märg och led, och det är en domare över hjärtats uppsåt och tankar. 13 Och inget skapat är osynligt för honom, utan allt är blottat och uppenbart för hans ögon, inför vilken vi ska stå till svars.”…

Ordet får tala för sig själv, kan bara tillägga att det gamla ramsan som möte Adam och Eva vid Guds skapelse  från satan själv:  ”Skulle Gud ha sagt”… möter vi också idag bland människor. Ja, tvivla gör vi från och till alla, men om du inte känner till vad Gud har sagd då måste du ha kunskap och läsa vad som står skrivet. Det är en förutsättning för att komma vidare en bit på vägen och bli bevarad i tro.

/Claudio