Kommunikation med följare!


Hej

Rolig att så många hittar hit till bloggen. Fortsätt gärna med det.

En del kommentarer har letat sig till bloggen och har hamnat i spamkorgen.

För följare som vill kommentera något eller komma i kontakt med mig, använd istället länken på ”Kontakt” meny, eller, eventuella kommentarer direkt på länken ”Lämna kommentarer”.

Det är förstås frivilligt och det går bra att vara anonym offentlig. Mail och namn måste jag ha för att inte obehöriga skall kunna skriva oönskade inlägg.

Tack för visat intresse.

/Claudio

Saknad gemenskap


Pandemi har gjort oss ensamma , det är inskränkningar  på många område och människor känner inte igen sig. Vist försöker vi skapa ett ljus tillvaro runt omkring oss med alla möjliga ljuskällor för att dämpa mörkret som omsluter oss. Sant är att det är en tradition, må vara så för oss som bor i norden där de ljusa dagar är väldig korta. Till detta lägger vi till det dubbla mörkret som går som en farsot över världen och många går över till et evig tillstånd, oberoende av tron de hade.

Nej, jag vill inte framstå som en klagande  megafon, snarare vill jag beskriva känslan av saknad gemenskap. I detta är inkluderat, mina närmaste, barn och barnbarn, syskon, personer som  har betytt så mycket för mig i livet och övriga vänner, inte minst alla dessa som jag har och kan dela tro och hoppet med.

I samtal med en vän blev jag påmind av betydelsen att vara två… kanske tar man det för givet  och anpassar sitt liv efter rådande förhållande. Men vist är det så mycket lättare att vara två och dela varandras bördor och glädje.

Svårare blir det förstås för dem som är äldre, med dessutom kroppslig hinder, förstår vi att livet blir jobbig.

Trotts detta vill jag slå en ton om att det finns ett liv för vårt själsliga  behov. Med tacksamhet kan jag se tillbaka och begrunda livet hos visa människor som var i mörkret kroppslit sett, men själsligt och andligt kunde man förnimma  en himmelsk atmosfär.

Jag återkommer igen till Salomo, Israels kung som hade både hälsa och rikedom, ändå  fann han en tristess  i sitt liv.

Pred. 3:9-14

Vad vinner då den som arbetar med sitt slit? 10 Jag såg den möda Gud har gett människors barn att sträva med. 11 Allt har han gjort skönt i sin tid. Också evigheten har han lagt i människornas hjärtan. Ändå kan de inte förstå Guds verk, från begynnelsen till änden. 12 Jag insåg att det inte finns något bättre för dem än att vara glada och göra gott så länge de lever. 13 Och när en människa äter och dricker och finner glädje i sin möda, då är det en Guds gåva. 14 Jag insåg att allt det Gud gör består för evigt. Till det kan inget läggas, och från det kan inget dras. Så har Gud gjort för att man skall frukta honom. 1

Att frukta Gud betyder inte att man skall göra visa gärningar för att förtjäna Guds räddning. Det är just där  Guds nåd och vishet kommer in om Jesus som lämnade sin Faders himmel för att föddas i mänsklig gestalt. Gud bevisade sin kärlek till oss/alla människor, att det behövdes en bättre försoning än det gamla förbundet som gavs till Israels folk genom  Mosse.

Jesus blev ”Kristus=Försonaren” som gav livet för alla och envar för att åter igen knytta gemmenskap  med det himmelska, det som vi läste här ovan och som Predikaren beskriver. För Salomo var det gamla förbundet som gällde, eftersom Jesus kom långt senare. Det var et förbund av laggärningar för att kunna sona sina synder.

Men Kristus är den ”Nya Förbundet” och kallas för ”Nådens Förbund”, dvs. det handlar om tro att bejaka det som Jesus gjorde och som garanterar evig gemenskap  med Gud Fader, Sonen Jesus och den Helige Anden som är ”Treenighet  i Gud”

Hur blir det då med dem som inte tillhör samma eller likvärdig samfund?

Lyssna(läs) riktig noga och lägg det på minnet:

Jag tror inte att Gud har begärt av oss människor att vi skall tillhöra varken det ena eller andra samfund. Det som Jesus frågar efter är en personlig fråga:  Vill du följa mig, ”Jag är vägen sanningen och livet.”…  Det är här det börjar, kom ihåg att inte ens Fariseerna  kunde få gemenskap med Gud, trotts sin kunskap och sina gärningar. För dem var Jesus en stöttesten som de snubblade över, medan för andra som tog till sig hans ord blev det till liv och gemenskap. Det blev  en byggnadssten som de byggde sitt liv på.Självklart är det så att man kan inte ha gemenskap  mellan mörker och ljus, men det är skrivet: Där Guds Ande är där råder frihet  och en himmelsk atmosfär(min översättning)

Det hoppet ville också jag förmedla för att om  möjligt uppmuntra  er,för att vara en Kristi följare.Det kan många gånger innebära försakelsen och lidande, låt oss inte lura oss och tro att vi får slipa detta. Lidande är en del av världens  förgänglighet, visa går genom livet till synes  utan några större prövningar, medan andra  tycks vandra i mörkret utan att förstå varför.

Vad som än möter oss, får vi ta Herrens ord till oss:  Matt 11:28

28 Kom till mig, alla ni som arbetar och är tyngda av bördor, och jag ska ge er vila. 29 Ta på er mitt ok och lär av mig, för jag är mild och ödmjuk i hjärtat, och ni ska finna ro för era själar. 30 För mitt ok är milt, och min börda är lätt. ”

Varför skall vi tro på det? Därför att det är löfte från Gud  som vi ”får” tro på. Om inte Gud är den som Han Är, då hade vår tro varit förgäves.

/Claudio

Bön i det fördolda


Här följer ett praktisk tips för tillämpning av bön.

Hur skall man be, och vad skall man be om? Ganska självklara frågor, ändå känns det svårt att greppa om.

Börjar med 1 Sam 1:17

” Efter en offermåltid i Shilo trädde Hanna fram inför Herren. Vid dörrposten till Herrens tempel satt prästen Eli på en stol. 

I sin sorg bad Hanna till Herren, och gråtande

gav hon honom detta löfte: »Herre Sebaot, om du ser till din tjänarinnas nöd och vill ta dig an mig, om du inte glömmer bort mig utan skänker mig en son, då skall jag ge honom åt Herren för hela livet, och ingen rakkniv skall någonsin vidröra hans huvud

Hon bad länge inför Herren, och Eli satt och iakttog hennes läppa

Hon bad nämligen tyst för sig själv och rörde läpparna utan att orden hördes. Eli trodde att hon var berusa

»Hur länge skall du bära dig åt så där«, sade han, »se till att bli av med ruset

Men Hanna svarade: »Nej, herre, jag är en ordentlig kvinna. Vin eller öl har jag inte druckit, men jag har burit fram mina sorger för Herre

Tro inte att jag är en dålig människa. Hela tiden var det min sorg och förtvivlan som fick mig att tala

Då sade Eli: »Gå i frid! Israels Gud skall ge dig vad du har bett honom

Hanna tackade vördnadsfullt och gick sin väg.”

Här har vi ett typisk exempel hur nöden formar bönen. Vist var det så länge sedan detta hände. Nöden behöver inte bli lika för alla, för Hanna var det ett bekymmer för att hon var ofruktsam och levde i en kultur det var viktigt att sätta en arvinge till världen. Dessutom blev Hanna mobbad av andra, kanske ?  tanke några på att hon levde i synd enligt det judiska mått att se på då.

Att människor är sig lika i alla tider kan vi inte bortse ifrån, när vi tänker efter händer det samma saker idag också, kanske på andra område, men ändå med granskande från grannar och vänner, ja tom från såna som man inte skulle förvänta sig kritik.

I månt och mycket är det kanske inte av illvilja, utan snarare att dessa som kommer med kritiken upplever en obekväm situation.

Eli som var av den Levitiska stammen och hade sin uppgift som präst i tabernakel (tältet) åt Israels folk.

Prästen Eli borde väl förstå varför Hanna var bedrövad, men inte nog med att han var oförstående, han dömde henne för att bete sig som om hon använde starka dricker för att bedöva sin ångest.

Hannas exempel vill jag ta som exempel för oss alla att vi kan be precis så som vi känner att vi ville forma vår bön. Att be hjärtats bön handlar inte om hur högt, lågt, få eller många ord, det handlar om viljan att i tro vända sig till vår skapare som kallas för Himmelske  Fader. Det handlar också om ödmjukhet inför det som vi inte riktig kan greppa men i tro och förvisning vet att det fungerar när vi låter Gud ta hand om det för att ära honom.

Handen på hjärtat, vist finns det självisk bön, jag vill egentligen inte räkna upp exempel vad som ingår i detta. Det är upp till varje människa att pröva sig om det som man ber om är rätt eller fel.

Rubriken ovan är satt med eftertanke, det finns många sätt att be: grupp bön, lovsång, sjunga psalmer som man gör till Guds bön, bön när man är på sin arbetsplats och kan be hjärtats bön inom sig. Bön handlar inte bara om att begära något från Gud, bön handlar om tacksamhet över tillvaron  eller stunder i naturen när man betraktar skapelsen i smått som stort.

Måste ta ett exempel av mig själv när jag blev en personlig troende kristen:

Vi var ensamma hemma efter våra jobb, jag och min förra hustru (som är hos Jesus) och hon uppmannade mig att vi skulle be en stund. Oerfaren som jag var, tänkte jag att det kan inte skada och böja sina knän vid sängen och läsa bönen som man lärde sig i den katolska kyrkan. Något vilsen förväntade jag mig inget, ändå upplevde jag att min hustru som bad så inlevelse, att det var en kraft som omslöt oss. Det varade inte mer än ca 10 min, men just då upplevde jag att det var en börda som ramlade av mina axlar. Obs. Vill inte göra detta till en lära, Gud kommer till oss på många olika sätt, den ena  behöver inte likna det andra.

I vilket fall som, försökte jag resa mig i tanke att nu var det klart, nu förstod jag vad frälsningen var så nu är jag färdig och kunde återgå till mina sysslor.

Problemet var att mina ben bar mig inte, jag kan inte resa mig, har ingen kraft,sa jag till min fru.

Då sa min fru: Du har blivit född på nytt genom Guds Ande, vi skall ta en stund och tacka Gud för vad Han gjorde med dig. Själv klart är det så, har man varit med om något som man inte kan förklara, men ändå förstå att Gud förvandlar en människa, då är det Han som skall ha äran. Jag var född på nytt andligen, men jag var som ett litet barn i det avseende och behövde fostran, tillrättavisning och växa i tron. Det senare följer oss hela livet på samma sätt som med vår jordiska kropp. Man korrigeras, beskärs andligen, ibland mycket och ibland lite lättare.

Med Guds ord i bön och tacksamhet har vi alla förutsättningar att bli bevarade och skicklig gjorda för Guds uppdrag, oavsett vad som möter oss på vägen.

/Claudio     

Vad är 5G?


Noterar att det pratas mycket om 5G nätet där det förekommer  konsperationer av dess betydelse. Många hänvisar till olika rapporter  och gör sig till tolkar för detta.  Det är faktisk så att vi kan få fram information genom att söka på nätet, för det  är just detta andra gör. Det viktiga är dock att få fram korrekt information av dem som kan detta.

Enligt PTS.se  (Post och Tele styrelse)

Förenklat sagt är 5G den femte generationen av mobilnät. 5G kommer att dramatiskt öka överföringshastigheten för data, förbättra svarstiderna och ge tillräcklig kapacitet, vilket skapar förutsättningar för en rad innovativa nya teknologier och tjänster.

Visionen för 5G är att användaren ska ha uppfattningen om gränslös bandbredd och kontinuerlig tillgänglighet, var än hen befinner sig. 5G ska ha den bandbredd som behövs för att aktivera de miljarder enheter som kommer att anslutas till Sakernas Internet (IoT, Internet of things) för att kommunicera med varandra. 5G ska också minska energianvändningen och bli mer kostnadseffektivt för användare och operatörer.”

Slut citat

Precis som övriga nät av gammal snitt, så som  G2,G3,  och G4 så är G5 en vidare utveckling av nätet för överföring av data trafiken.

Varför måste allt snabbas upp? Därför att den nya tekniken kräver snabbare bearbetning av data på de flesta område. Ingen har väl undgått budskapet om förarlösa bilar, eller Al – Artificiel teknik  som bygger på att datorer och människan är i samverkan genom ”algoritmer” (ord som matas in i en dataprocessor, vanligt förkommande i allt vad människan gör i vardagen) Det är data tekniker som skriver program (data språk) för att en dator skall sen fatta egna beslut, inom olika sektorer i industrin, trafik eller annat förekommande område.

Den här tekniken tillämpas redan på en mängd olika område, både inom sjukvården och industri.

Detta är den allmänna informationen om 5G. Vad handlar det om egentligen?

Tillbaka till PTS: citat

” Spektrumtillgänglighet är avgörande. Tilldelning och hantering av spektrum är regeringarnas ansvar. För 5G krävs nytt spektrum i höga band för att förväntade datahastigheterna ska kunna levereras. För att 5G-tjänster ska kunna fungera globalt har ITU och CEPT börjat processen att identifiera och harmonisera frekvenser för 5G.

Det europeiska internationella arbetet har satt grundläggande ramar för initial utveckling och utbyggnad av 5G, bl. a. genom Kommissionens 5G action plan som pekar ut tidslinjer och Radio Spectrum Policy Group (RSPG) Opinion Strategic roadmap towards 5G for Europe, som pekar ut både tidslinjer och frekvensband (700 MHz;(mega hertz) 3,4–3,8 och 26 GHz).”

Detta är en världsomspännande spektrums område där det förväntas skapa en gemensam standard band på 700 MHz  av 3,4-3,8  och 26 Ghz(gigahertz) Det handlar om hög överförings data hastighet för att kunna driva tekniken byggda för artificielt teknik, praktisk uttryck, krävs snabba beslut av processorer som driver tekniken.

Här följer andra uppgifter enligt länken nedan:

https://www.stralsakerhetsmyndigheten.se/sok/?q=5G+teknik

Femte generationens mobiltelefonisystem, 5G, använder liksom tidigare generationers system, radiovågor för att överföra information trådlöst. Strålsäkerhetsmyndighetens … inte finns någon strålskyddsmässig grund för att avstå från införandet av 5G. Det gäller förutsatt att mobiloperatörerna säkerställer att referensvärdena

Slut citat

Radiovåger är samma teknik som driver mikrovågor i våra ugnar. Innan dessa etablerades i hemmen, blev det ganska mycket protester på hur farlig det var. Idag finns mikrougnar i så gott som varje hem.

Mera från samma myndighet:

” Magnetfält uppstår kring elektriska apparater men också vid kraft­ledningar. Mobil­telefoner, tråd­lösa dator­nätverk och baby ­vakter är några exempel på tråd­lös teknik som använder radiovågor.”

Om jag har förstått det rätt så alstrar dessa magnetfält värme (strålning)  vilket kan vara skadligt för oss människor om vi utsätter oss för exponering en längre tid och i närhet av dessa.

Här nedan kan du se riktvärde för olika exponeringar av radiovågor. Saxat från samma myndighet.

Frekvens MHzReferensvärde mW/m²Exempel på användningsområde
10 – 400   2 000Radio och kommunikationsradio
400 – 7902 000 – 4 000TV
790 – 2 690   4 000 – 10 000Mobiltelefoni
2 400/5 000 10 000Trådlösa datornätverk
MHz: megahertz (miljoner hertz). Hertz är den enhet som används för frekvens.
mW/m²:
 milliwatt per kvadratmeter. Radiovågornas styrka anges i milliwatt per kvadratmeter.

Detta är mitt inlägg i den debatt som pågår om 5G.

Är jag positiv till 5G? Låt mig säga så här: Själva strålningen kan vara farlig om man missbrukar den, som allt annat. Det gäller att hålla sig inom gränsvärde som är satta av myndigheter för att skydda oss människor.

När det gäller teknikens användning så är jag skeptisk i högsta grad. Död materia (datorer) i förening med människor där människa blir bara statist känns ganska olustigt. Många förnekar detta, men sanningen är ändå den att ingen kan överblicka konsekvenserna av detta.

Förespråkare av konspirationer får förtydliga sig när det gäller 5G som sådan.

/Claudio

Ljuset som tränger undan mörker


Vist är mörkret skrämmande, ändå är det en del av vårt nordiska klimat, det hör till vår vardag och vi vet att det är övergående, det kommer att ljusna så småningom. Nu står vi inför advent tider när ljusstakar och annan belysning skall fram för att lysa i vår tillvaro. Här talar vi om den fysiska tillvaro som har betydelse för vårt mentala tillstånd.

Mörkret kan te sig på många olika sätt, något av detta upplever vi just nu i samband med  pandemi  som det flesta i världen delar med oss, inför detta står vi ganska maktlösa.

Ändå vill jag medverka med ett litet bidrag till uppmuntran  för att se det positiva om möjligt. Kanske kan ett litet exempel bidra till att vi ser på ett annat sätt och kan ta några steg framåt.

Från Joh 1:9-13 läser vi följande:

9 Det sanna ljuset, som ger ljus åt alla människor som kommer in i världen. 10 Han var i världen och världen hade blivit till genom honom, men världen kände honom inte. 11 Han kom till sitt eget, men hans egna tog inte emot honom. 12 Men så många som tog emot honom, åt dem gav han rätt att bli Guds barn, åt dem som tror på hans namn. 13 De som blev födda, inte av blod, inte heller av köttets vilja, inte heller av någon mans vilja, utan av Gud.”

Vi påverkas av vår omgivning, av andra människor och inte minst av vad vi tar in genom olika massmediala kanaler. Det i sin tur gör att all informations flöde skall sorteras och bedömmas, inte sällan gör oss  missmodiga och splittrade i vår tanke. Ändå menar jag, att vi kan inte avskärma oss ifrån världen på grund av att vi lever i världen.

Därför  är det så viktig för oss som har en kristen  tro, att vi delar ”Ordet” med varandra. Tyvärr har det inskränkts  också detta  på grund av pandemi. Det finns ljuspunkter, trotts allt, många församlingar har anpassat  sig till detta genom att sända Gudstjänster digitalt.

Det positiva i detta är den andliga, själiska behovet, vilket understrycker  av vi är evighets människor. Jesus själv bekräftade detta   i Matt 4:4

4 Då svarade han och sa: Det står skrivet: Människan ska inte leva bara av bröd, utan av varje ord som utgår från Guds mun.”

För er som har läst böcker skrivna  av dem som satt i Sovjetiska fängelser för sin tro, lägger märke till att trotts lidande och förföljelsen  så blev deras liv starkare i relation till Gud. Inte sällan hade de brist på biblar, men den som hade kunskap och möjlighet att läsa bibeln, delade den med andra fångar.

Från Luk 12:32 finner vi en annan tröst från Jesus:

32 Frukta inte du lilla hjord, för det är er Faders goda vilja att ge er riket.”…

Kanske talar jag bara för mig själv? … Tror att människans största fiende  är oro och ångest. Jag har varit i den situation  av flera orsaker, jag har också fått distans till detta  och har lärt mig att ta det på ett annat sätt. Vist har jag undrat och frågat varför Gud är så tyst  ibland, är ändå glad att  ”Mörkret har inte fått makt över ljuset. Ljuset är Jesus själv, uppenbarad som människa  och hoppet till alla, både troende och tvivlare. Det handlar om tro, ja så liten som ett senapskorn , precis som en tändsticka  som lyser i den kompakta mörker och tränger bort den för att tillvaron skall bli upplyst.

Till sist ett avslutande ord från Rom 8:35-39

35 Vem kan skilja oss från Kristi kärlek? Nöd eller ångest eller förföljelse eller hungersnöd eller nakenhet eller fara eller svärd? 36 Det står ju skrivet: För din skull dödas vi dagen lång, vi blir räknade som slaktfår. 37 Men i allt detta vinner vi en överväldigande seger genom honom som har älskat oss. 38 För jag är övertygad om att varken död eller liv, varken änglar eller furstendömen eller makter, varken något som nu är eller något som ska komma, 39 varken något i höjden eller i djupet eller något annat skapat ska kunna skilja oss från Guds kärlek som är i Kristus Jesus, vår Herre.”

/Claudio

Fruktens egenskaper


Visa är vackra, andra förvridna, några är stora, andra är små, det flesta är ätbara, medan en del är giftiga, så är ordningen i naturen.

En frukt kan man inte äta om den är omogen för den smakar besk , på samma sätt kan barn plocka vackra frukter som ser inbjudande ut, men ganska snart märker också barn att dessa frukter smakar illa och spottar ut det som otjänligt. Fåglar äter inte vilka frukter som helst heller, de har lärt sig att undvika dem på grund av dess smak.

Ja, så här kan vi hålla på och räkna upp naturens  kretsgång utan att vi reflekterar så mycket om det. Egentligen är detta bara en bild som jag använder  när det gäller mitt och andras liv i relationen till varandra.

I Joh 15:16 citerar jag följande ord som Jesus sa:

16 Ni har inte utvalt mig, utan jag har utvalt er och bestämt er till att ni ska gå ut och bära frukt, och att er frukt ska bestå, för att Fadern må ge er vad ni än ber honom om i mitt namn.”…

Utvalt och bestämt, säger Jesus, det var ett  tilltal till hans lärjungar först, men också indirekt  en tilltal som berör alla dem som kommer till tro genom dem . Med andra ord är detta en uppgift för oss i tiden som bekänner oss till Kristus och vill följa honom.

Bära frukt, hur gör man då, vi är bristfälliga människor och kommer till korta både med oss själva och andra?

Gal 5:22-26

22 Men Andens frukt är kärlek, glädje, frid, tålamod, mildhet, godhet, tro, 23 saktmodighet*, självbehärskning. Mot sådant är inte lagen. 24 Men de som tillhör Kristus* har korsfäst sitt kött med dess lustar och begär. 25 Om vi lever i Anden, så låt oss också vandra i Anden. 26 Låt oss inte söka förgänglig ära, inte utmana varandra och inte avundas varandra.”…

”Andens frukter,” läser vi om, jo då det är sanning därför att!… Rom 8: 14-16 står det  citat:

14 För alla de som leds av Guds Ande är Guds söner. 15 För ni har inte fått träldomens ande, så att ni på nytt måste frukta, utan ni har fått barnaskapets Ande, i vilken vi ropar: Abba, Fader. 16 Anden själv vittnar med vår ande att vi är Guds barn.”…

Med andra ord, det som är fött av Anden tillhör den himmelska, medan det som är köttsligt, våra lemmar och kropp är jordiska och som sådana måste vi förhålla oss till dessa för att inte det skall ta över  i våra motiv att bära frukt.

1 Kor 6:19-20

”19 Eller vet ni inte att er kropp är ett tempel åt den Helige Ande, som är i er och som ni har fått från Gud, och att ni inte tillhör er själva? 20 För ni är dyrt köpta. Så förhärliga därför Gud i er kropp och i er ande, vilka tillhör Gud.*”

Tillbaka till fruktens egenskaper, man kan vara vältalig, kan uppföra sig bra och är välbeställd, är detta en frukt  som visar på Jesus? Kan vara det, men det kan också vara en beskt frukt.  Eller så vänder vi på det, personer som inte säger så mycket, gör inget större väsen av sig, ändå märker man en atmosfär hos personen ifråga och känner, det   finns något i den människa, något ädelt som sprider välbehag och utstrålar trygghet.

Hur det än är med var och en av oss, så är det allra bästa att vara sig själv.  Ingen kan kräva av någon annan att man skall vara annorlunda  än den man är.  Att vara äkta skapar  ofta  en trovärdighet  mot den människa  man möter eller har möjlighet till kommunikation.

Tyvärr är det allt för många som går omkring och bär på taggar som det har fått av andra, besvikelse  istället för glädje och uppmuntran. När Jesus var hungrig och trött såg han en  fikon träd, kanske skulle han hitta lite frukt på den? När han kom närmare så var det bara blad kvar. Detta finns att läsa i Mark:11:12-14 för dem som vill.

För oss andra är det lika viktig att människor som är hungriga och törstar efter rättfärdighet  med Gud och hans folk, att det finner frukt som visar på Honom som har sagt att Han Är Den som Han har sagt sig vara.

Nog lämnar vi alla tomma blad från och till i vår svaghet, ändå är det vårt  motiv som räknas, med Guds kraft och Den Helige Anden i våra liv blir det tydlig  att Gud är med oss och Hans atmosfär kan visa sig för andra människor.

/Claudio

Våra tankar och slutsatser


Jag fortsätter på samma tema som den förra artikel som kan läsas här nedan.  Vi tänker och pusslar ihop vår tanke för att en bild skall framträda  som vi kan hålla fast vid. Det som vi ser som en ram blir sen till en slutsats  och en sanning i många fall. Helt naturlig kan vi inte se längre, då blir det vår tro som tar över och skapar bilder inom oss på hur vi uppfattar tillvaro. Detta i sin tur styr vår handlande och beslut som vi fattar i våra liv.

Det finns en källa som vi hämtar kunskap och inspiration, den  är inte lika för alla människor.  Kort sagt, handlar det om våra mänskliga tankar  och Guds tankar.  Men om  man inte har samma källa och samma Gud, då blir det en annan  Gud  som i sig inte är en Gud i den mening, utan en påhittat sådan genom mänsklig påfund. Det här kräver förklaring, så, ha tålamod om du orkar läsa ett stycke till.

Först måste vi konstatera att om vi skall tro, så måste vi veta  ”vad” vi skall tro på. Det betyder att man får ta aktiv ställning till något som ger oss övertygelse/överbevisning. Här kommer exempel från min ungdom  när jag som ung  möte olika trosuppfattningar  i Göteborg (jag bodde där i 5 år i början på 70 talet) det kunde lika gärna hänt någon annanstans.

Jag var nyfiken förstås vad dessa representanter hade att säga, men hade också en spärr från barns ben  att inte öppna för främmande läror, utan hålla fast vid den katolska lära. För att stilla nyfikenhet hos någon läsare, skall jag berätta i korthet vad vi gjorde och vad tron gick ut på.

Jo, man skall vara skötsam, hålla de 10 bud och följa dem i praktisk handling för annars var man inte förtjänt av att vara en god kristen.  Man bad till Maria för att få ledning i sitt liv och man bad till så kallade heliga människor, avlidna som ansågs hjälpa till med frälsningen. Påven ansågs som Kristi förreträdare på jorden som hade makt att stadfästa eller upphäva  en påbud.

Så länge man är ung och många gånger bekymmerslös tänker man inte  på ifrågasättande. Så småningom när jag fick mitt eget liv började jag tänka själv och undra över livets mening, Gud och skapelse, ja lite slarvigt utryck, var jag en grubblare.

Efter mycket prövande och funderande  blev jag en pånyttföd kristen. Till detta finns en del människor som har bidragit med sina böner och sitt stöd. Kan nämna min föra fru som är hemma hos Jesus, en äldre kvinna som tog hand om mig när jag kom till Småland, numera död också, och så människor på Tjörn där jag tillbringade över 40 år. Den som bar mig i sin nöd och födde mig andligen genom sina böner, är min frus mamma  som lever och är vid gott mod.

Nu vill jag komma till själva kärnan av vad jag ville framföra i den här artikel:

Jes:55:8-9

”8  Mina tankar är inte era tankar,och era vägar är inte mina vägar,säger Herren.

9  Nej, liksom himlen är högre än jorden,så är mina vägar högre än era vägar och tanka högre än era tankar.”…

Det handlar om våra tankar och vår bild hur vi uppfattar Gud.

Jag kommer så väl ihåg min verkmästare, chef  som sa till mig när jag blev frälst ” Lillen” jo då jag kallades så eftersom jag var yngst i den lilla skara av arbetare, du behöver inte vara så religiös, lagom är bäst, tyckte han. Han ville så väl och var en snäll människa. Men det är inte det som det  handlar om.

Vad det handlar om är vår tro på en Gud som kan göra mer än vi kan tänka eller be, det handlar inte om att vara religiös eller överandlig. Det handlar om tro på det skrivna ordet som förklarar vem Gud Är. Det handlar om hans löfte som vi får tro på, och det handlar om mognad och kunskap. I allt detta handlar det om vår begränsning som människor  att vara medvetna om vårt beroende av Honom som är” Vägen, Sanningen  och Livet själv i Kristus”

Överandlighet skapar högmod och egen förträfflighet och tar gärna äran åt sig själv, istället för att ge den till Gud.

Vi är inga rådgivare till Gud som skall befalla Honom vad han skall göra. Betänk att du bor på jorden och vet inte Guds tankar för att med säkerhet kunna utrycka dig hur Gud skall göra.

/Claudio

Bokrullen


»Människa«, sade han, »ät det du ser här, ät denna rulle. Gå sedan och tala till israeliterna.«

Jag öppnade munnen, och han gav mig rullen att äta.

»Människa«, sade han, »svälj denna rulle som jag räcker dig och fyll din mage med den.« Jag åt den, och den smakade sött som honung.”…

Detta är citat från Hesekiels bok 3:1-3

Något ovanlig att börja artikel med citat som för många är svår att förstå. Egentligen är det inte så svårt om vi tar det som bildspråk. Jag skall strax förklara vad mitt syfte är med texten och vad jag har inom mig som jag vill delge er alla som har intresse.

Det är ingen hemlighet att jag besöker visa sidor/bloggar nästan dagligen, delvis för att hålla mig uppdaterad i vad som händer på både det andliga och profana världen. Samtidig har jag gott om tid att rannsaka vad som sägs och jämföra själv hur det stämmer med det skrivna ordet/bibeln. Skulle jag då vara en domare och har förreträde i tolkning av skriften? O nej, därtill känner jag mig för liten, dock har jag den förtröstan på Guds nåd att Han kan använda vem han vill för att förhärliga sitt namn. Det handlar alltså inte om mig, utan om ordet som jag delar och dess innehåll för oss alla.

Intressant är att det finns människor bakom pc skärmar med många skiftande namn och ålder som man inte vet något om. Det är fullständigt anonymitet som gäller om kommentaren inte vill framträda med sitt namn offentligt. Själv brukar inte jag kommentera något, utom några enstaka fall. Normalt sett skall moderator (eller ägaren till bloggen) förhindra att oönskade kommentarer slinker igenom, vilket det fungerar för det mesta.

Det som har upptagit mitt sinne är i många fall en hårdhet och tvärsäkerhet av visa kommentarer i tolkningen av Guds ord. Själva grunden till vår frälsning är det inte så mycket att säga om. Den står dock fast och finns ingen tvekan om vad som gäller.

Det andra som det debatteras  så mycket om är den eskatologiska betydelsen och tolkningar av den yttersta tiden. Till detta kan läggas också kommentarer och engagemang om politiska spörsmål och uppfattningar, gällande vänster eller höger.

Själv tycker jag att detta är förmycket ordklyveri. Varför? Jo, därför att det kan lätt leda till missuppfattningar och slutsatser mellan människor. Diskussion live mellan människor kan vi bedöma av ansikts uttryck vad en annan människa menar. Medan en kommentator bakom en skärm kan man inte veta något om. Därför blir den fällda kommentaren vilseledande.

Vad har då profetens ord med detta att göra?

Om det är et bildspråk eller annat i texten ovan spelar egentligen igen roll. Andemeningen är att profeten skall ta till sig Herrens ord, tugga ner den och smälta innehållet för att sen förmedla ordet vidare. Med andra ord: Läs ordet noggrant, memorera den och pröva den i bön inför Gud först, sen är du mogen att uttala dig och ge det till andra.

Något annat som vi alla, här vänder jag mig till alla dem som bekänner sig till Jesus och vill följa honom i trohet, oavsett namnet på samfundet, är att vårt uppdrag är att skingra mörkret runtomkring oss och skapa jordmån/ljus för varandra och våra med människor.

Matt 5:14-15 säger Jesus så här:

14 Ni är världens ljus. Inte kan en stad döljas, som ligger på ett berg. 15 Inte heller tänder man ett ljus och sätter det under skäppan*, utan på ljusstaken, så att det lyser för alla dem som är i huset. 16 Så låt ert ljus lysa inför människorna, så att de ser era goda gärningar och prisar er Fader, som är i himlarna.”…

Hör ni, som läser, vi får lov att ha olika uppfattningar om saker som vi har kommit fram till. Jag uppmanar oss alla att vara saktmodiga och ödmjuka i förhållande till vår nästa.

Ordspråksboken 15:1-4 säger så här:

” Ett mjukt svar stillar vrede, men hårda ord väcker upp ilska. 2 De visas tunga använder kunskapen rätt, men ur dårars mun flödar dårskap. 3 HERRENS ögon är överallt, de ger akt på både de onda och de goda. 4 En helande tunga är ett livets träd, men en elak tunga ger hjärtesår.”  

/Claudio

Krångel eller enkelhet?


Det handlar om tro förstås, inte tro på vad som helst, det handlar om evangeliet som är enkel, eller borde vara enkel för varje människa som ”vill” ta den till sig. Det handlar också om oss alla när vi förmedlar evangelium, att vi är tydliga och förklarar det på ett enkel sätt, istället för att gå omvägar för att kränga ord med långa utläggningar där människor vänder på klacken därför att det blir så krångligt och svårt.

Låt oss begrunda för ett ögonblick Jesu ord i Mark 2:9-11

9 Vilket är lättare att säga till den lame: Dina synder är dig förlåtna, eller att säga: Stå upp och ta din bädd och gå? 10 Men för att ni ska veta att Människosonen har makt på jorden att förlåta synder, sa han till den lame: 11 Jag säger dig. Res dig upp och ta din bädd och gå till ditt hem.”…

Min fråga blir helt naturlig, om vi överför det till oss själva: Vad är det som är så svårt med detta som vi läser om  här ovan?

Om vi går tillbaka till tiden när Jesus var på jorden och ställde frågan: Varför hade visa så svårt att ta det till sig?  Lite längre upp i samma kapitel 2:7 frågade några uppretade människor:

7 Varför talar denne sådana hädelser? Vem kan förlåta synder, förutom en, Gud?”…

Det var visserligen i början av Jesu offentliga gärning som evangelisten Markus beskriver händelsen, men ryktet om Jesus spred sig ganska snabbt bland människor till den milda grad att det var svårt och komma fram till Honom. Dock såg visa så kallade ”duktiga” att det fick plats längs fram, inte för att det var sökare, utan därför att det ansågs vara väktare av sin egen förträfflighet och sin egen religion.

Mer parten av människor hade ett ärende och var nyfikna på vad Jesus hade att säga. Med andra ord samma behov som människor har idag i vår tid.

Från Matt 16:15-17  läser vi följande:

” När Jesus kom till trakten av Cesarea Filippi frågade han sina lärjungar och sa: Vem säger folket att jag, Människosonen, är? 14 Då svarade de: Några säger Johannes Döparen, andra Elia och andra Jeremia eller en av profeterna. 15 Han sa till dem: Men vem säger ni att jag är? 16 Då svarade Simon Petrus och sa: Du är Kristus, den levande Gudens Son. 17 Jesus svarade och sa till honom: Salig är du, Simon, Jonas son. För kött och blod har inte uppenbarat detta för dig, utan min Fader som är i himlarna.”…

Nu var det vid ett annat tillfälle som Jesus samtalade med dem som han utvalde som ledare-apostlar som skulle axla ansvaret senare och föra ut evangeliet till människor så långt det var möjligt då.

Vad är skillnad mellan dessa två texter?

Nu handlar det om dem som blev kallade av Jesus vid tidigare tillfälle. Det var enkla människor, med undantag med några tjänstemän. Inga människor som var skolade i teologi, (inget ont sagt om dagens teologi studerande-kunskapen är inte tungt att bära) Vad jag ville visa på är enkelhet i den kallelse  som Jesus kallade dessa, och som han kallar också idag.

Vad var det som gjorde att dessa apostlar lämnade sin försörjnings jobb  och följde Jesus?

Det var en söknings tid som dessa upplevde, en dragningskraft från Gud själv. Kom ihåg att dessa var Judar och levde efter Judiska traditioner efter Mosses lag och profeternas undervisning.  Messias skulle komma till upprättelse för människor, syndernas förlåtelse  och evigt liv. Gud skulle föddas som en människa för att uppenbara Faders kärlek till alla människor.

När Jesus kallade blev det till en påminnelse i deras sökning  för  att följa Jesus. Vist kan vi ana tvivel och undran från tid till tid när vi läser nya testamente. Dessa tog vara på Jesu ord och blev hans följare livet igenom.

Hur är det för oss?  Det handlar om tro och enkelhet utan att krångla till det. Att fatta beslut så som apostlarna gjorde i sin situation är också vårt val. Att inte lägga till eller dra ifrån det som står skrivet i ordet, är framkomlighetens väg.

Jesu fråga till då tidens människor är också fråga till  oss:

 Vilket är lättare att säga till den lame: Dina synder är dig förlåtna, eller att säga: Stå upp och ta din bädd och gå?”

Som var och en förstår så är det inte vi som förlåter synder eller helar någon människa. Men Gud gör det genom Jesus för att människor skall stanna upp och förstå att Han Är den som har sagt sig vara. Honom tillhör all ära och inte någon människa.

Det är detta som är det enkla att vi tror på den Gud som Han Är.

Till sist ett ord och exempel från Petrus som var en enkel fiskare, men blev istället en brinnande evangelist.

Apg 2:29-36

” Män och bröder, låt mig tala öppet till er om patriarken David, att han är både död och begraven, och hans grav finns ibland oss än idag. 30 Eftersom han var en profet och visste att Gud med ed hade svurit honom, att ur en av hans efterkommande, enligt köttet, resa upp Kristus* för att sitta på hans tron, 31 förutsåg han och talade om Kristi uppståndelse: att hans själ* inte skulle lämnas åt dödsriket**, inte heller skulle hans kropp se förgängelsen. 32 Denne Jesus har Gud uppväckt, det är vi alla vittnen till.  33 Efter att han blev upphöjd till Guds högra sida och har tagit emot löftet av Fadern om den Helige Ande, har han utgjutit detta som ni nu ser och hör. 34 För David har inte farit upp till himlen, men han säger själv: Herren sa till min Herre: Sätt dig på min högra sida, 35 till dess jag har lagt dina fiender till en fotpall för dina fötter. 36 Därför ska hela Israels hus vara helt förvissade om att denne Jesus som ni har korsfäst, honom har Gud gjort både till Herre och till Kristus.”…

Ingen kommentar behövs mer.

/Claudio

Den Appostoliska bekännelsen


Jag antar att uttrycket har hörts ganska ofta bland troende kristna, så detta är inte ett nytt evangelium. Detta är snarare en påminnelse om att gå tillbaka till det första grunderna och göra dem medvetna för oss alla.

Säkert känner många igen sig i diskussioner  om våra församlingar som säger att det händer för lite och att vi förmår inte attrahera människor med evangeliet. Hur många gånger har vi inte vänt på begreppet och försökt med olika medel och förslag för att ändra på det?

Så… vad har jag att säga om det?  För det första: Låt oss gå tillbaka till Jesu undervisning och under stillthet och bön begrunda vad han ville säga till oss.

Mark. 2:1-12 läser vi om följande:

”  Därefter kom Jesus på nytt in i Kapernaum efter några dagar, och ryktet spred sig att han var i huset. 2 Då samlades genast* så många att de inte fick plats, inte ens utanför dörren, och han predikade ordet för dem. 3 Då kom de fram till honom med en lam, som bars av fyra män. 4 Och då de inte kunde komma fram till honom för folkmassans skull, tog de bort taket på huset där han var. Och när de hade brutit upp det firade de ner bädden som den lame låg på. 5 När Jesus såg deras tro, sa han till den lame: Son, dina synder är dig förlåtna. 6 Nu satt där några skriftlärda, och de tänkte i sina hjärtan: 7 Varför talar denne sådana hädelser? Vem kan förlåta synder, förutom en, Gud? 8 Och Jesus förstod genast i sin ande att de tänkte så för sig själva, och han sa till dem: Varför tänker ni så i era hjärtan? 9 Vilket är lättare att säga till den lame: Dina synder är dig förlåtna, eller att säga: Stå upp och ta din bädd och gå? 10 Men för att ni ska veta att Människosonen har makt på jorden att förlåta synder, sa han till den lame: 11 Jag säger dig. Res dig upp och ta din bädd och gå till ditt hem. 12 Och genast reste han sig upp, tog sin bädd och gick ut inför allas åsyn, så att alla förundrade sig mycket och prisade Gud, och sa: Något sådant har vi aldrig sett.”…

Egentligen skulle vi kunna ta vilken text som helst där Jesus undervisade både sina lärjungar och folket som ville höra honom. Det mesta handlar om tro och efterföljelsen, men vi finner vishet också när vi stannar upp. Framför allt måste vi fråga oss: Varför gjorde och undervisade Jesus som han gjorde? Där finner också vi svaret på hur vi bör göra.

Jag tar det i tur och ordning för att belysa vad Jesus menade. Lägg märke till att jag håller mig till ordet  och utifrån detta förklara skriften i enkla termer.

Tron-tror vi tillräckligt?

Det är här allting börjar, vi ser redan i början av texten att det var mycket folk som följde Jesus. Det var en brokig skara med skiftande motiv som jag återkommer längre ner med. Vad det handlar om är just tron för att överhuvudtaget komma vidare. Men alla kan eller vill inte tro av många olika anledningar. Så, vad är då tro?

Hebr. 11:1-3

”  Men tron är en övertygelse om det som man hoppas, en visshet om det man inte ser. 2 För genom den har fäderna fått sitt vittnesbörd. 3 Genom tron förstår vi att universum har skapats genom Guds ord, så att det synliga inte har blivit till av det  som vi kan se.”…

Hur får man tag på tron och hur skall man veta att det är rätt?

Rom 10:17  ”Tron kommer av predikan och predikan av Kristi ord”…  Vad läste vi om i texten ovan?

2 Då samlades genast* så många att de inte fick plats, inte ens utanför dörren, och han predikade ordet för dem.” …   För folket som följde honom. Hur kunde Jesus attrahera så mycket folk? Skulle vi troende kunna göra det också? De flesta vet som har lyssnat på predikan någon gång att Jesus har kommit för att göra Sin Faders vilja. Fader, Sonen och den Helige Anden är ett (Treenighet i Gudom)

Betyder det att alla som lyssnade fick en tro och var färdiga för att göra det som Jesus gjorde? Nej, inte alls, det handlar om ett litet frö som slog rot i någons hjärta, kanske så lite som en senaps korn, för att citera Jesu ord från andra ställen, det lilla frön får näring och växer som senare blir en bärande träd för himmelens fåglar. Kom ihåg att inget sker per automatik, det handlar om våra beslut som vi fattar personligt när vi upplever en söknings tid i extensiella frågor. Tron handlar om mognad och efterföljelsen av Jesus för att bli som han.

Men texten ovan handlar om så mycket mer och så många olika motiv. Just här får vi rannsaka oss själva när vi undrar om våra församlingar. Jag har svårt att tro att Gud kommer genom olika perioder, det är en uppfattning om på många ställen med hänvisning till olika väckelse perioder. Det är väl självklart att Gud vill att alla skulle komma till tro och hålla Gudstjänst till hans ära. Så vad är problemet?  Det är vi själva som har problem, det handlar om vår överlåtelse, vår vilja, vår mod mm.

En sak måste vi ha klart för oss, församlings verksamhet handlar inte om oss i första hand, det handlar om förvaltarskap av Guds gåvor nedlagda i människan för att förhärliga Gud. Vi är Guds tempel där Helige Anden har tagit sin boning precis som Den gjorde hos Jesus, med undantaget att vi är tjänare och inte Gudar. Vi får fråga oss ständigt om Helige Anden trivs i vårt sällskap som synliggör Guds härlighet, eller om vi är upptagna med våra egna intresse med motiveringen att det ordnar sig. Tron handlar om Guds kraft genom hans löfte, så många det är nedskrivna i bibeln. Tänk efter, om vår tro bygger på en tom tro då har alla människor genom tiderna trott förgäves. Att följa Jesus betyder försakelse och prövningar många gånger. Det handlar också att ta sitt kors och bära den i förvisning om att vi får hjälp när bördan blir för tung. Ytterst handlar det om  att det är Herrens verk som uppenbaras genom vår svaghet. När vi är svaga det är då som Guds kraft blir så mycket mer synlig och Gud förhärligas genom oss. Då får vi räkna med att människor blir nyfikna och längtansfulla på samma sätt som på Jesu tid.

/Claudio