Frälsning, vad betyder det?


Undrar om det är fler än jag som undrar så som jag gjorde en gång för sådär ca 40 år sen, betydelsen av frälsningen? Jo vist förstod jag då att själva ordet ”frälsning” betydde räddad, dock finns det mycket mer i ordet som kräver sin förklaring. Må hända att de flesta känner till dess grund betydelse, men faran att använda fack språk inom ett vist område kan te sig lite främmande för en del. För andra kanske det var ett synonym för att förklara något som  man hade som hobby, intresse man sysslade med, eftersom visa hade uttryck för att personen i fråga var frälst på det. Rätt eller fel uttryck i alla möjliga sammanhang kan vi diskutera, däremot vill jag förklara den andliga sidan av frälsningen.

Så vad betyder det?

Varför behöver vi frälsas?

Hur kan vi förklara lättare för att det skall bli begripligt för alla?

Den sista frågan blir således: Måste man, vi alla människor, bli frälsta?

Börjar med den första frågan om dess betydelse: Som jag nämnde tidigare betyder frälsningen ”räddning” Varför behöver vi bli räddade, vi är väl fria människor och kan gå och komma var vi vill, i alla fall i större delen av världen? Nu är det inte riktig så jag menar, vilket de flesta har förstått redan. Enligt Guds ord är vi evighets människor som säger att vi har en kropp (jordisk) med en ande och en själ. Dessa ting får vi förhålla oss till, kroppen måste ha näring och omvårdnad och visa delar får man skydda för att inte dessa skall exponeras för andra och väcka förargelse i samhälle, inga konstigheter alltså.

Anden i oss kommunicerar med den himmelska eftersom den tolkar vår kunskap genom tron och skapar hopp som vi inte ser, men som vi känner en övertygelse av. Nej, jag är medveten om det att alla har inte kommit dithän beroende på att andra intresse har tagit över, eller på att de andliga spörsmål har avfärdats, eller så har kunskapen om det uteblivit av någon anledning.

Själen då, hur blir det med den? Den ser vi inte, men vi vet vilket forskare har bekräftat att människan har en själ vilket andra varelse på jorden saknar. Själen tillhör den himmelska och är av evighet. Oavsett vad många förnekar och vägrar att tro på så har själen ett liv efter döden och där kommer vår räddning in. Med andra ord får vi förhålla oss till detta innan vi går in i evighet genom att vi avkläder oss den gjordiska kroppen när döden inträder.

Där ligger förklaringen till varför vi behöver bli frälsta-räddade. Ja, men det finns många som inte vill ha en kristen tro och då skall de inte behöva tvingas till något som de inte vill? Korrekt, däri ligger vår frihet att vi får välja själva vår väg. Gud tvingar ingen till tro, här skulle jag vilja säga att många har varit ovissliga på det här område eftersom motivet som i sig var gott men användes på fel sätt. Det var inte ovanligt att man använde skrämsel eller våld för att omvända andra. Därom kan många berätta om sina sår som tvingade dem att gå med i en församling för att det skall se bättre ut för andra människor. Här, tycker jag, att det är viktig att vara tydlig och berätta rätt upp och ner hur det förhåller sig, dvs. en oförfalskad  kunskap som var och en får ta ställning till utifrån den kunskap som man har fått. Observera att jag berättar inte om andra så kallade Gudar och religioner därför att det finns inte utrymme  för sådana i den bibliska böcker. Det är mäniskor påhitt som har uppstått redan på gamla tider och kallar det för Gud som ersättning till den sanne Guden som också är Hans Son Jesus och Den Helige Anden. Referensen finns här: Johannes evang. 1:1-5

1 I begynnelsen var Ordet*, och Ordet var hos Gud, och Ordet var Gud. 2 Den samme var i begynnelsen hos Gud. 3 Allt blev till genom honom, och utan honom blev ingenting till, som har blivit till. 4 I honom var liv, och livet var människornas ljus. 5 Och ljuset lyser i mörkret, och mörkret har inte övervunnit det.”…

Sista frågan att besvaras: Vad händer om man inte vill ta tro till sig?

Den fråga kan bäst besvaras med berättelsen om den förlorade sonen i Lukas 15: 11-32   Jag antar att de flesta känner berättelsen om sonen som ville ha ut sitt arv och leva sitt eget liv, vilket han också fick av sin far. Kärleken fanns där och pappan kände smärtan att sonen gav sig av till ett okänt liv. I början var det glada dagar, mängder med vänner och fest i det oändliga. Men snart kom sämre dagar och resurserna sinade medan nöden blev större och större.  Tragiskt att det skulle behöva gå så långt att sonen skulle behöva lida nöd. Detta blev honom till ett uppvaknande och med livet i behåll kunde han söka sig hemåt till sin fader för att få både kärlek och upprättelse och fick gemenskap med andra arbetare på gården.

Det finns värre exempel också i våra dagar när man avfärdar allt som  tro och Gud heter. En människas liv varar inte för evigt på den här jorden. Visa får gå i ung ålder, andra får göra det när det får en lång ålder. Oavsett vilket, får man ta ställning till att bli räddad för evighet. Kanske tror visa att det kan man göra senare i livet, kanske kan det bli så för visa, men ingen har någon garanti om långt liv. Förresten, varför är det så dramatisk att ta emot tron och skaffa sig kunskap om det eviga livet? Kom ihåg att ingen människa behöver betala något för sin själ, läst det en gång till…

Från Johannes 1:9-15 kan du läsa betydelsen av tro:

9 Det sanna ljuset, som ger ljus åt alla människor som kommer in i världen. 10 Han var i världen och världen hade blivit till genom honom, men världen kände honom inte. 11 Han kom till sitt eget, men hans egna tog inte emot honom. 12 Men så många som tog emot honom, åt dem gav han rätt att bli Guds barn, åt dem som tror på hans namn. 13 De som blev födda, inte av blod, inte heller av köttets vilja, inte heller av någon mans vilja, utan av Gud. 14 Och Ordet blev kött och bodde* bland oss, och vi såg hans härlighet, den härlighet som den Enfödde har av Fadern, full av nåd och sanning.”…

Claudio

Fortsättning följer lite mera i detalj för dem som orkar och vill!!

Jesu klagan över Jerusalem

Från Matteus 23:37-39 läser vi följande:

37 Jerusalem, Jerusalem, du som dödar profeterna och stenar dem som är sända till dig. Hur ofta har jag inte velat samla dina barn, såsom hönan samlar sina kycklingar under sina vingar. Men ni ville inte. 38 Se, ert hus ska lämnas öde för er. 39 För jag säger er: Härefter ska ni inte se mig, förrän ni säger: Välsignad är han som kommer i Herrens namn.”…

Matteus 22:14 tar vi med också:

14 För många är kallade, men få är utvalda.”…

Här är två texter från olika sammanhang men ändå ganska nära varandra. Anledningen är att jag vill inte ta hela texten i den 22 kapitel av utrymmes skäll men lämnar referens för att detta skulle kunna verifieras som bevis för att jag håller mig till ordet. Om någon tycker det är viktig så vill jag upplysa om att texten handlar om den 22 söndagen efter Trefaldighet som handlar just om frälsning.

Vi vänder oss till texten och frågar: Varför vänder sig Jesus till Jerusalem? Man anar att det är inte till döda ting som han uttalar dessa ord enligt ovan. Om vi läser sammanhanget från flera kapitel i anslutning till texten, förstår vi att det handlar om 3 dagar förre Jesus skulle tas till fånga och lämnas i bödlarnas händer. Min tanke och tro är att det är inte i första hand som han sörjer för sitt eget lidande som han måste gå igenom. Det gjorde han också, vi läser om längre fram att han svettades blod på grund av den ångest inför vad han skulle gå igenom.

Han sörjer över folket i Jerusalem, framförallt ledarna som var religiösa men var hårnackade och förhärdade mot allt vad Jesus hade att framföra och säga. Vad har vi sekulariserade och upplysta människor med Judiska ledare att göra, kan man undra?

Naturligtvist talar inte Jesus till döda människor från 2000 talet i ordets rätta mening. Däremot är det exempel på att människan har inte förändrats i sättet att tänka och handla. Det som vi citerar och läser i bibeln och  betraktar som Guds ord, gäller i högsta grad alla människor seklerna igenom, för vi är väl överens om att Jesu gärning och undervisning gäller alla som har kommit till tro på honom.

Den varning och sorg från Jesus gäller människor som har hört evangelium och fått kunskap om att följa honom men ignorerar honom  därför att det stör deras syfte. ” Hur ofta har jag inte velat församla dig så som en höna samlar sina kycklingar, undrar Jesus?”

Vilka är alla dessa som Jesus talar om? Vi kan inte nämna dem vid namn, och även om vi skulle kunna så hade det varit fel av oss att lämna ut människor till allmän beskådning. Ändå kan vi ana en del av dessa i den förgående kapitel vilka dessa är utan att nämna dem vid namn.

Det handlar om liknelsen av ett bröllop där många var bjudna i den närmaste släkten. Tyvärr blev det manfall och många tackade nej för att de var upptagna med sina egna intresse. Ja det gick så långt att budet som bjöd till bröllop blev misshandlade på grund av att dessa uppfattades som obekväma. Skall vi tolka detta som metaforer att man kan förnedra människor med ord och gloppord så finns det många exempel också i vår tid där människor visar sitt avsky och hat mot dem som är troende. Men det finns andra som  var villiga att komma till bröllopet, kanske konstnärer som gärna skulle visa sina alster och sin berömmelse och då tyckte dessa att deras konst var viktigare än deras klädsel som skulle passa på tillställningen. Ja ni förstår var jag vill komma? Att bli bjuden på bröllop är en heder och då får man se till att man visar heder till paret som gifter sig och gästerna med att vara proper kläd.

Jo då, alla var bjudna men alla kom inte in, dessa hade inte lämpligt klädsel för att passa in i sammanhanget. Ni kommer ihåg inledningen i början på artikeln? ”Många är kallade, men få utvalda”… Underförstått: Dessa trodde att de skulle vara med utan klädbyte, men se det går inte.

Just detta försöker jag lyfta fram som fortsättningen på den första artikeln, Frälsning, syndernas förlåtelse genom acceptans av Jesu gärning, försoning. Varför? Jo därför att en människa blir inte rättfärdig av sig själv oberoende av hur mycket hon gör eller plågar sin kropp. Det sistnämnda behöver människor inte syssla med, men att tillsammans med tro och förtröstan på Jesus göra det som är gott skapar också förtroende och hopp för andra. Att klä sig i rättfärdighet betyder att man har blivit en ny skapelse i Kristus och genom honom lever man andligen trotts att våra fel och brister kommer upp i dagen.

Apostel Paulus viste om det själv därför kunde han trösta Romarna i sitt brev: Rom 7:18-24

15 För jag kan inte fatta att jag handlar som jag gör, för det jag vill, det gör jag inte, men det jag hatar, det gör jag. 16 Men om jag gör det jag inte vill, samtycker jag till att lagen är god. 17 Men då är det inte längre jag som gör det, utan synden som bor i mig. 18 För jag vet att i mig, det vill säga i mitt kött, bor inte något gott. Viljan finns hos mig, men att göra det goda förmår jag inte. 19 För det goda som jag vill, gör jag inte, men det onda som jag inte vill, det gör jag. 20 Men om jag nu gör det jag inte vill, så är det inte längre jag som gör det, utan synden som bor i mig. 21 Jag finner alltså den lagen hos mig, som vill göra det goda, att det onda finns hos mig. 22 För jag gläder mig över Guds lag till den inre människan, 23 men jag ser i mina lemmar en annan lag, som ligger i strid mot den lag som är i mitt sinne och gör mig till fånge under syndens lag som är i mina lemmar. 24 Jag arma människa! Vem ska befria mig från denna dödens kropp? 25 Jag tackar Gud genom Jesus Kristus, vår Herre! Så tjänar jag nu själv med mitt sinne Guds lag, men med köttet tjänar jag syndens lag.”

/Claudio

Den Nya Världsordningen-Vad är det?


Det är säkert en hel del som har stött på begreppet ”The New World Order” Den nya världsordningen. Visa talar sig varma för det, medan andra påstår att corona är den stora nollställningen ”The Great Reset”  i världens ekonomi vilket betyder att det skulle komma en frälsare som skall bringa fred på jorden och återställa ekonomin och klimat på jorden.

Jag kommer att ställa några frågor, i första hand för mig själv, och kanske också till andra som undrar om dessa saker.

Först vill jag ta upp ett annat ämne som debatteras flitigt av troende kristna. ”Pretrib och postrib” Vad det handlar om är egentligen om församlingen (Guds folk-Jesu efterföljare) skall vara med vid den nya Världsordningen när den falske Messias framträder och innan Jesus kommer tillbaka, dvs ”Postrib” läran. Den andra gruppen gör gällande att församlingen skall inte vara med utan Jesus kommer tillbaka innan den falske Messias framträder, dvs den nya världsordningen, ”Pretrib”.

Här kommer mina frågor och undran:

1.Hur kommer det sig att det finns så mycket debatter om för och emot, eller för att vara tydlig, tidpunkten för dessa skeende?

2.När det gäller Covid, upplever jag att det blir en övertolkning av visa begrepp som anspelar på det som jag skriver i inledningen. Man kan väl säga att det förekommer rena konspirationer och tolkningar om vad som skall hända med människor och i världen.

Utifrån dessa två frågor vill jag ställa en allmän fråga om: Vad är vår primära uppgift i världen som Kristi följare? 

Hur förhåller vi oss till Jesu ord och det skrivna ordet som vi läser och säger oss att vi praktiserar?

Kanske borde frågan om tro och en kristen förankring ställas som: Vad betyder tro och hur skall den efterlevas?

Låt oss titta på det första:

Om vi har tillräckligt kunskap i det vi läser om Jesu liv och senare om apostlarnas undervisning, så ser jag i alla fall hoppet om ett liv i evighet, jag ser också Guds löfte framförda direkt av Jesus till dem som lyssnade på honom live och som i sin tur berättade det för andra med syfte att det finns ett liv efter detta och syndernas förlåtelse. Jo då, den vakne kan säkert anmärka på det jag skriver, att Jesus undervisade om  hans andra tillkommelse och tecken som skulle visa på detta. Men som allting annat så är våra motiv en grund för det vi säger och gör, dvs. hur vi gör. Jag menar, skriften får inte framföras för att bedriva skrämsel mot andra människor så att det sista blir värre än det första. Eller för att säga det på annat sätt: Vi kan inte skrämma människor till tro. I praktiken betyder det att den som vill ge något skall göra det med vishet om att vederbörande är mottaglig för gåvan.

Guds ord kan vi inte upphäva, som det står: ”Summan av Guds ord är konstant- Det är Sanningen” För tydlighets skull vill också jag bekräfta det som är skrivet, nämligen att Jesus kommer tillbaka. Det här är odiskutabelt.

Kolla här: 1 Tes. 4:16-18

16 För Herren ska själv stiga ner från himlen med ett befallande rop, med ärkeängelns röst och med Guds basun, och först ska de som dött i Kristus uppstå. 17 Därefter ska vi som lever och är kvar ryckas upp tillsammans med dem på skyar för att möta Herren i luften. Och så ska vi alltid vara hos Herren. 18 Trösta därför varandra med dessa ord.”…

Vad läser vi om här ovan? Jo, Herren (Jesus) skall själv stiga ner för andra gången, den första var hans födelse, dvs. Guds löfte och att trösta varandra med ”dessa ord” hoppet. Om det blir post eller Pretrib har ingen betydelse för mig, min uppgift som troende är att hålla mig beredd oavsett när det skulle ske. Alltså borde vi lägga åt sidan lösa lärosatser och istället fokusera på det som är viktigast.

Den nya världsordningen borde inte ha någon betydelse för oss troende, tycker jag. Åter igen läser vi om Guds löfte och omsorg för att vi skall inte bli oroliga utan tro på Jesus som sänd från Sin Fader och som har omsorg om dem som har satt sin tillit till honom. Johannes kap 14 finns mycket tröst att hämta för dem som vill.

Till sist något om Covid igen: Har skrivit en artikel om det tidigare, så jag skall bara kommentera i korta ordalag innan jag avslutar.

Kan vårt DNA förändras av vaccinet mot covid? Nej  jag tror inte det, det handlar om min tro därför att jag har inte tillräckligt med kunskap för att kunna påstå något annat. Eller för att vara lite mera konkret vill jag säga så här: Det som jag saknar kontroll på behöver jag inte ta i utan kan gå vidare.

Om det däremot är något som kan visa sig i framtiden på grund av vaccinet, tja, vad skall vi vanliga människor göra åt det? Slänger ut en fråga  mest av nyfikenhet: Alla dessa människor som har dött i Covid, är inte det en verklighet? Skulle man låta fler människor dö i sviterna av det om inte vaccinet togs fram? Förresten vad är alternativet? Förväntar mig inget svar, men vill någon kommentera så gärna det.

Är detta förebud på den stor ”Great reset” för en ny värld? Det är möjligt, men samtidigt, vad kan vi göra åt det? Att det kommer för eller senare det är uppskrivet i Guds ord. Detta ligger inte i våra händer att ändra eller göra något åt det. Luk 21:28” När allt detta börjar ske då må ni lyfta era huvud för er förlossning nalkas säger Jesus.”…  

/Claudio

Postmodernism, vad är det?


Observera att detta är en uppdaterad artikel, den gamla  är skriven  i våras den 2 april. Varför skriva på samma tema igen, kanske någon undrar?  Jo helt enkelt därför att vi möter diverse påstående på en mängd olika områden som har tilltagit, men som behöver inte vara sanning bara för att det sägs så många gånger och av så många fler.

Så här beskriver Wikipedia  Postmodernism: citat

Postmodernism är ett ord som syftar på en utvecklig inom mängd av område så som kritisk teorifilosofiarkitekturkonstlitteratur och kultur som kan beskrivas som antingen sprungen ur eller en reaktion på modernism och modernitet. Postmodernismen har även definierats som trevandet efter något nytt sedan luften gått ur modernismen.”… slut citat.”

Tyvärr går detta igen på många fler område, politiken, samhällets strukturering och inte minst på den vetenskapliga område inom medicin och extensiella frågor.

När det gäller teologi så tolkar jag detta utifrån Wikipedias beskrivning, att det finns inga fasta gränser, utan allt verkar vara flyttande och anpassningsbart allt eftersom det passar den moderna människan.

Man  märker av ett driv  om anpassning till den moderna samhällets strukturer med motiveringen att förändra och ta till sig något nytt som en framkomlig väg. Jag skulle vilja uttrycka det så att det råder en förvirring på en mängd olika områden där rågångar har flyttats eller tagits bort helt och hålet. När dåliga tider kommer då är också människa mer mottaglig för olika ändringar i samhällets fundament.  Jag ser detta som en följd av att människa ”äter av frukter på gott och ont”

Tyvärr har detta kommit in i visa kyrkor och församlingar, man tar och blandar från andra religioner och påstår att detta är välbehagligt för Gud.

Nu frågar jag: Bortser man ifrån den första ”Apostoliska förkunnelsen” under täckmantel att vi har blivit mer upplysta och skall därför anpassa oss  till nutiden? Eller det som är ännu värre: Bortser man från Jesu egna ord när han talade i vardagliga liknelser för att människor skulle förstå vad han menade?

Paulus vände sig till Timoteos i sitt brev och säger följande: 2 Tim 4:3-4

3 För den tid ska komma, då de inte ska tåla den sunda läran, utan efter sina egna begär ska de samla åt sig lärare, allteftersom det kliar dem i öronen, 4 och vända sina öron från sanningen och vända sig till myter.”…

Att vara granskande och ifrågasätta visa företeelse  är nödvändig , men bör prövas med fundamentet för människans bestånd. I detta ingår ödmjukhet  och saktmod inför livet.

Det finns säkert en del som undrar vem jag talar till? Med all respekt för den eller dem som inte känner igen sig, så finns det ändå sökare som undrar och tänker vad som händer och då är det en påminnelse om  att alla vi som undrar är inte ensamma.

Och ett ord från Joh 15:4-8 bifogar jag följande:

4 Förbli i mig, och jag i er. Såsom grenen inte kan bära frukt av sig själv, om den inte förblir i vinträdet, så kan inte heller ni det, om ni inte förblir i mig. 5 Jag är vinträdet, ni är grenarna. Den som förblir i mig, och jag i honom, han bär rik frukt. För utan mig kan ni ingenting göra. 6 Om någon inte förblir i mig, kastas han ut som en gren och torkar bort, och man samlar ihop dem och kastar dem i elden för att brännas. 7 Om ni förblir i mig, och mina ord förblir i er, kan ni be om vad ni vill, och det ska bli gjort för er.”…

Kort sagt, som Guds folk, församling eller kyrkor, har Gud kallat oss till Kristi efterföljelse. Apostlarna hade Jesus hos sig som undervisade dem, sen blev de självständiga när Jesus for tillbaka till sin Fader och Den Helige Ande tog över som ledsagare och vägvisare för att evangelium om syndernas förlåtelse och evig liv skall bli predikat, först genom apostlar och sen genom dem som kom till tro på deras ord. Därför menar jag, är också vårt  uppgift att vara Kristus trogna. Vi har hans testamente , Guds ord  och hjälparen, Helig Ande som skall visa vägen med vishet och kraft. Betänk att vi är bara redskap som är kallade till trohet och överlåtelse.

/Claudio

Höst betraktelse


Sitter och skriver medan regnet smattrar mot fönster, det är höst, enligt allmanacka, det syns dock att naturen förbereder sig för tiden som nalkas. Det är ett förebud till oss människor om att ta det lite lugnare, kanske en eftertanke till avkoppling från allt som skulle göras på våren och sommaren.

Det finns mera positivt att hämta, alla vackra färger på lövträden som skiftar innan det landar ner till marken och blir till jord näring i förmultnande process. Små bäckar blir till forsar och ökar i densitet som om det hade bråttom att komma fram till sin slutdestination där det skulle bilda något större.

Då kom jag att tänka på några ord från Psalm 8:5-10

” Vad är en människa att du tänker på henne, en Människoson att du ser till honom? 6 För du gjorde honom ringare än änglarna, men med ära och härlighet krönte du honom. 7 Du satte honom till att härska över dina händers verk, allt lade du under hans fötter, 8 alla får och oxar, ja, också markens vilda djur, 9 himlens fåglar och havets fiskar, och allt som rör sig på havens stigar. 10 O HERRE, vår Herre, hur härligt är inte ditt namn över hela jorden!”…  

Jag önskar att vi skulle kunna se det så som texten beskriver ovan, samtidigt måste vi vara realister för vi är bara människor med skiftande dagar och humör. Höst mörker påverkar våra hormoner och gör oss nedstämda och viljelösa från och till. Och för resten, vem har sagt att livet skall levas på toppen alltid? Snarare är det så att var dag har nog av både bekymmer och glädjeämnen. Detta är människans lott med möjlighet att förvalta dagen som är oss given, eller som urspråket säger: ”Kommer dag, kommer råd”…

Blev påmind av fågel arten ”Talg Oxar” som var mer eller mindre försvunna under sommaren och helt plötsligt dök de upp utanför vårt köks fönster och satte sig på busken som är på väg att fälla sina blad. Utan att räkna dem såg jag att det var en hel flock som förväntade sig att finna mat där vi hänger ett fågelbord under senhösten/vintern. Inte vet jag hur mycket dessa varelser begriper, men kan tänka mig att dessa var upptagna med efterkommande generationer och hade fullt upp med sitt.

Kanske tänker de att nu är det dags för lugnande tider och då söker sig till ställen där dem kan finna mat.

Hösten är också ett förråd skafferi  för oss människor, det är skördetiden  för både små och stora. Underförstått, alla har inte möjlighet att odla, inte ens i liten skalla, men  nog borde de flesta prioritera en eller flera vandringar till skog och mark för att hitta både bär och svamp. Det varar förstås inte så länge, men med tiden som hastigt försvinner kommer nästa period då vi klär vår tillvaro med ljuset för att förjaga bort den kompakta mörker. Så är jordens kretslopp bestämd från början där människan är bara en liten prick i det stora hela.

Till dem som är unga skulle jag vilja säga med Salomos ord i Pred. 12:1  ” 1 Och tänk på din Skapare i din ungdomstid, innan de onda dagarna kommer, och de åren nalkas om vilka du säger: De ger mig ingen glädje.”…

Vi som är äldre kan också trösta oss med nästa ord från profeten Mika 6:8  ” 8 Han har visat dig, O människa, vad som är gott! Vad kräver HERREN av dig, annat än att göra det som är rättfärdigt och älska barmhärtighet, och att vandra i ödmjukhet med din Gud?”…

/Claudio

Livet och evighet


Förlänger dagens predikan i skriven form som enligt kyrkotexten handlar om ”Döden och livet”

För att vi skall förstå vad det handlar om, så vill jag förklara texten i enkla ordalag. Kan vara så, om man pratar om döden så känns detta något obehagligt. Egentligen vill ingen tänka på döden när man står mitt i livet. Ändå är döden något oundvikligt för alla människor och den kommer för eller senare.

Därför skulle jag vilja avdramatisera själva döden, för att fokusera på livet här och nu och samtidigt ägna en tanke på evighet. Därför vill jag citera bibeln och Jesu ord till syskonen Marta och Maria.

Börjar först från Joh 11:25-27

26 Och var och en som lever och tror på mig ska aldrig i evighet dö. Tror du detta? 27 Hon sa till honom: Ja, Herre, jag tror att du är Kristus, Guds Son, som skulle komma i världen.”…

Det här var en fråga till Marta som var Jesu vän, syster Maria stod bredvid med andra människor i sälskapet, vilket indirekt talar om att det gäller för alla som kunde höra det.

Till handlingen hör också att Jesus var på ett annat ställe när han fick bud att komma till Marta och Maria. Det var inte så längesen han var hos syskonen som besökande vän. Då var även broder Lazarus närvarande. Och det var just Lazarus som var orsaken till att systrarna var i nöd och behövde hjälp och stöd för situationen de befann sig i. Kort sagd ett mänsklig deltagande som vi andra brukar hamna på lite till mans när nöden kommer på och kanske döden knackar på dörren. I det här fallet är döden bara en påminnelse om att vi är dödliga människor som skall avkläda oss det jordiska livet när tiden är inne och gå över i en annan dimension som kallas  evigt liv. Precis som Marta och Maria var påminnda om sin dödlighet när deras bror var på väg till evighet så möter också vi tillfälle då någon av våra närmaste är på väg bort utan återvändo.

Därför vill jag förklara skriften så enkelt som möjligt för att vi skall förstå tanken med livet utifrån Guds perspektiv. Jag är förstås medveten om att det finns människor som inte kan eller vill tro. Tanken är heller inte att försöka övertala någon, eller skrämma någon för att börja tro. Tron är individuellt och beslutar själv om man vill pröva det som sägs. Men döden är något som alla får förhålla sig till oberoende om man tror det eller förkastar det.

Låt oss då se vad Jesus ville säga till sina vänner och till folket som var närvarande.  I samma kapitel längre ner läser vi om syster Maria som  kastade sig ner vid Jesu fötter i besvikelse att hennes bror hade dött. Kanske hade hon för stora anspråk på Jesus eller det var bara ett uttryck för sorgen, det vet vi inte.  Men vist känner vi igen oss lite till mans när vi drabbas av prövningar och börjar undra i vårt  tvivel var Gud är när vi har det som jobbigast.

Vi läser i samma kapitel från vers 33-34

33 När Jesus såg henne gråta och att judarna som hade följt med henne också grät, blev han upprörd i anden och själv skakad 34 och sa: Var har ni lagt honom? De sa till honom: Herre, kom och se.” och då föl Jesus i gråt…

Förstår vi att Jesus hade mänskliga känslor  han var en människa men ändå Gud kommen för att försona världen,  genom tro med sig själv och Gud.  Detta är något för oss också som bekänner oss till Jesu efterföljelse att visa deltagande och känslor, citat: ”Om någon gråter, gråt med dem, eller om någon skrattar och är glad gläd er med dem”…  Att visa äkta delaktighet är ett sätt att visa på Guds omsorg och kärlek till sin nästa.

Här följer några kommentarer från människor som gjorde sig lustiga över Jesus, men som lika gärna kan hända, och händer ofta för dem som tror:

Citat från vers 37-44

37 Men några av dem sa: Kunde inte han som öppnade den blindes ögon också ha gjort så att denne inte hade dött? 38 Då blev Jesus upprörd på nytt i sitt innersta och gick till graven. Det var en grotta, och en sten låg ovanpå den. 39 Jesus sa: Ta bort stenen. Den dödes syster Marta sa till honom: Herre, han luktar redan. Det är ju fjärde dagen. 40 Jesus sa till henne: Sa jag dig inte att om du trodde, skulle du få se Guds härlighet? 41 Då tog de bort stenen från stället där den döde låg.* Och Jesus lyfte blicken och sa: Fader, jag tackar dig att du har hört mig. 42 Och jag vet att du alltid hör mig, men för folkets skull, som står här omkring, säger jag detta, för att de ska tro att du har sänt mig. 43 Och då han hade sagt detta, ropade han med hög röst: Lasarus, kom ut. 44 Då kom den döde ut, inlindad om händer och fötter med bindlar, och hans ansikte var ombundet med en duk. Jesus sa till dem: Lös honom och låt honom gå.”…

Vad ville Jesus säga till alla närvarande? Jo, de som gör sig lustiga på Guds bekostnad skall låta bli det för Guds tankar är inte mäniskor tankar, Guds förmåga är inte mäniskors förmåga. Därför ville Jesus bekräfta för alla att Gud är den som Han har sagt sig vara och kan göra mer än vi människor kan tänka eller fatta. Vår uppgift är att tro om än tron är så liten som ett litet senaps korn. Genom tron förtröstar vi på det som vi inte ser och kan riktig uppfatta med vårt förstånd. Genom tron förstår vi att det finns ett liv efter detta jordiska och får lov att förbereda oss. En sådant förberedelse är just att söka tron och ta till sig kunskapen för att bli Jesu efterföljare så som han har undervisat om.

Jag avslutar där jag började:

26 Och var och en som lever och tror på mig ska aldrig i evighet dö. Tror du detta? 27 Hon sa till honom: Ja, Herre, jag tror att du är Kristus, Guds Son, som skulle komma i världen.”…

/Claudio

Religiös betraktelse


Den här artikeln är just en betraktelse från min horisont. Det bygger på min erfarenhet och intryck som jag vill dela med er läsare. I den ryms förgångna spänningar, som visserligen hör till historien om man kan kalla historien med 40-50 år bakåt. Den rymmer förlåtelse och försoning  mellan personer som inte är i livet idag, men som ändå kan bli till något gott för gemene man/kvinna.

Jag vill börja min berättelse  på en  liten arbetsplats  med 10-15 personer inom verkstads  industri där medelålder var ca 40 år, medan jag själv var ej fyllda 24. Personalen kallade mig för” lillen” på grund av min unga ålder när jag började 1970. Det var ok för mig, hellre det än att alltid behöva krångla med mitt namn. Från första början  kände jag en samhörighet i gruppen, kanske på grund av att brorsan fick mig att söka ditt och dessutom fanns det flera landsmän i gruppen och hade gott rykte bland svenska kamrater.

Vi hade två arbetsledare, en för montörerna och en för bearbetarna som tillverkade maskin delar Stämningen var god mellan oss och lönen gjorde inte saken sämre förstås. Men så var det med religiös betraktelse som artikel handlar om 4 år efter min anställning. Som många av mina läsare redan känner till, handlar det om mitt ställningstagande och en personlig tro på Gud och Jesus.

Helt enkelt med dramatisk  omvändelse som jag har varit med om kvällen i slutet på januari 1974 blev en vändpunkt i mitt liv. I mitt  iver att berätta för andra vad jag har varit med om, passade jag på och berättade det för ”verkmästaren” som min arbetsledaren titulerade sig. En fin man liten till växten, kunnig och tydlig för att verksamheten skall fungera. Vi hade utvecklat en ömsesidig förtroende för varandra. Då kändes det ganska naturligt att berätta för honom  om vad jag har varit med om.

”Men Lillen du skall inte behöva bli så religiös sa han, det är klart att du skall ha din tro men du är lite för överspänd,” uppfattade jag att han menade. Det här har följt mig genom livet och jag har stavat på detta  och undrat: Är det en allmän uppfattning i kyrkorna och samfund vad tron betyder?

Som uppväxt i den Katolska kyrkan drar jag mig till minnes om att prästerna utgick ifrån samma bibel som andra i det  protestantiska samfundet. Är det fel på tolkningen eller är det något annat som behöver lyftas upp?  Var det något fel på verkmästaren  som inte förstod min situation? Eller om vi går tillbaka på Jesu tid vid möte med religiösa människor som inte hade mycket till överst för Jesus, hur förklarar man det? Eller hur förklarar man Korsförarnas krig och fälttåg på 1000 talet med muslimerna  och andra som inte tyckte som dessa? Förresten vi behöver inte gå så långt tillbaka för att hitta religiöst krig mellan Katoliker och Protestanter på Irland.

Min verkmästare var en fin man och vi behöll  vår vänskap  så länge det var möjligt också i tider när jag bosatte mig på Tjörn. Han ville så väl men visste inte bättre, det finns däremot extrema grupper som utövar våld mot de kristna bara för att i deras ögon är de otrogna.

Med detta sagt vill jag vara tydlig, precis som så många gånger för i mina artiklar: Det som vi inte känner till kan vi inte ta ställning till, varken med tvång eller övertalning. Att bära religionen som motivet att mobba och förtrycka andra tjänar man inte  Gud som man säger sig tro på. Jesus anses instiftare av religion, men det var inget som han brydde sig om  i det verkliga livet. Han besvarade inte ens alla religiösa ledares och deras frågor därför att han visste att dessa var inte intresserade av honom  utan snarare av sina egna förmåner.  Sen har vi en annan kategori religiösa som gärna ville kalla sig Jesu efterföljare men var/är ointresserade  av Guds kraft och kunskap.  Den sista kategori i min beskrivning  är sökare som söker, Jesus kallar det törstar/hungrar efter det som är rätt och finner det, för visa tar det tid för andra kan det gå snabbt. För mig blev det dramatisk men jag vill inte påstå att alla är i samma sits. Som det heter, vi är stöpta i olika former och därför kommer Guds kunskap till oss på olika sätt.

Nikodemus som var en rättfärdig man mänskligt, var också  en längtande sökare. Han kunde skriften på den gamla testamentliga tillämpning, men nu när han möte Jesus så visste han inte hur han skulle tro. Detta kan ni som vill slå upp i bibeln Joh 3:1-12 och läsa om möte mellan Jesus och Nikodemus.

Hur var det för mig? Rättades alla mina frågor vid min ställnings tagande. Jag trodde det i början, men ganska snart insåg jag att det här kallas något annat. Det var det första beslutet utifrån den kunskapen jag fick  ta ställning till genom den lilla tro (frön) som såddes  i mitt innersta. Ja det är sant att jag upplevde  en himmelsk atmosfär hemma i vår kammare i Göteborg. Det är också sant att jag upplevde att mitt liv ändrades på ett ögonblick. Mina laster som jag drogs med var som bortspolade, istället fick jag en påtaglig kärlek till mina medmänniskor  och en längtan att få veta vad som är skrivet i bibeln, alltså en hunger efter Guds ord. Trotts detta kan jag inte förklara än idag hur gjorde Gud. På ett sätt insåg jag mig naken, andlig sätt, jag hade börjat på en väg som jag inte viste följden av. Jo när jag läser evangelierna om Jesus apostlar och deras tillkortakommande då känner jag igen mig. Och så är det med alla dem som vill följa Jesus, vi förstår inte allt, men allteftersom tiden går får vi ökad insikt  med pusselbitar som  faller på plats.

Till sist, vem kan ha nytta av min berättelse? Alla som har behov oavsett namn och tillhörighet. Jag berättar rätt upp och ner så som jag tror på. För mig är Gud en personlig ställningstagande, tvärt emot vad många säger att Gud är opersonlig. Man kan inte tro genom föräldrar, syskon eller vänner. Tron är individuell och kan således tas emot individuellt.

/Claudio

Filosofiska betraktelse


Kommer inte på annan rubrik för att beskriva olika grenar   av tro och uppfattningar. Egentligen är det ett synonym ord för att bunta ihop just det som jag vill beskriva i dagens artikel.

Så… vad vill jag med dagens artikel? Jo, att vi hamnar i diskussion lite då och då  om både vetenskap, religion, skapelse berättelse mm, är ganska givet. Detta gjorde de gamla Greker också, ett exempel har vi från Apg 17:16-21

16 Medan Paulus väntade på dem(sina vänner) i Aten, blev han upprörd i sin ande då han såg staden vara fylld med avgudadyrkan. 17 Därför samtalade han i synagogan med judarna och med dem som fruktade Gud, och på torget var dag med dem som han träffade där. 18 Och några filosofer av epikureerna och stoikerna diskuterade med honom. Och några sa: Vad är det den där pratmakaren vill säga? Och andra sa: Han tycks vara en förkunnare av främmande gudar, eftersom han predikade Jesus och uppståndelsen för dem. 19 Och de tog honom med sig och förde honom till Areopagen och sa: Kan vi få veta vad det är för en ny lära som du förkunnar? 20 För det du låter oss höra är främmande för oss. Vi vill nu veta vad detta betyder. 21 För alla atenare och främlingar som var där hade inte tid för annat än att tala om eller höra på något nytt.”…

Det som jag själv funderar över är just själva diskussioner som dessa ägnade sig åt. Det verkar som om det var ett nöje för dem att ventilera saker som det kom till deras kännedom. Vi vet inte vad detta betydde rent konkret för dem annat än att det kittlade deras nyfikenhet och kanske ville dessa visa för varandra vem som kunde mest, dvs. en självhävdelse? I sammanhanget handlade om deras Gudar som de  gjorde  själva till deras över mentala ledare. Mycket av detta härstammar därför från den gamla Romerska epoken där var och en dyrkade sin egen Gud.

Nu kommer frågan om det var en Gud och varför hade dessa behov av det?

Vi läser i Kungaböcker i bibeln om israels kungar vilka som var Gudfruktiga och följde Mosses påbud för att bli bevarad i den gamla testamentliga tro. För dem som orkar läsa igenom dessa böcker finns det många exempel på människors beteende på den tiden. Ganska intressant är också själva ledarna, kungarna för det mesta då som visade vägen till det som var gott respektive ont i Guds ögon. Vi vet av vad vi läser och som historien bekräftar att det var en stor variation på avgudar som kom till egentligen av okunskap och inbillning att det skulle finnas  högre väsen som de kunde vända sig till för att få vägledning.

Jag vill tillägga att det finns andliga makter i himlarymderna, enligt bibelns beskrivning som är verksamma i den andliga världen. Dessa kan vi inte se på grund av att vi är åtskilda med den jordiska kroppen. Däremot beskriver Jesus själv en andlig besättelse  som kan drabba människor som hänger sig åt andliga och ockulta krafter i mörkret.

En av dessa kungar som gjorde vad som var gott i Guds ögon var Davids son Salomo. Redan som ung längtade han efter kunskap, vishet och Guds fruktan. Han fick det till överflöd och folk vallfärdade till honom för att lära sig vad som var rätt och fel.

Salomo skrev boken ”Predikaren” där vi kan notera vad han säger om människors längtan.  Pred. 3:11-15  säger han följande:

11 Allt har han gjort skönt för sin tid. Han har även lagt evigheten i deras hjärtan, utan att människan kan fatta det verk som Gud har gjort från början till slut. 12 Jag insåg att ingenting är bättre för dem* än att vara glada och göra det goda så länge de lever. 13 Och också att varje människa borde äta och dricka och njuta av det goda från allt sitt arbete, det är en gåva från Gud. 14 Jag vet att allt det som Gud gör, det består för evigt. Ingenting kan läggas till det, och inget kan tas från det. Så gör Gud för att man ska frukta inför honom. 15 Vad som är, det har redan varit, och det som kommer att hända har redan hänt. Och Gud utkräver det som är förflutet.”…

Slutsatsen efter texten ovan är då att människan har en inbyggd evighet i sig, en själ som är av evighet. Därför söker människor andliga ting då som nu för att komma fram till en Gud som  de kan hålla fast vid.

I vår tid har vi många företeelse där människor biter sig fast i sin uppfattning. Jag skall ta några exempel:

Skapelse och vetenskap:

I många fall motsätter inte vetenskap skapelsen, men allt för ofta handlar vetenskapliga handlingar om” Tro ”  vi tror att för si och så många millioner år sen händer det och det…

Nästa exempel är alla religioner i världen: Här kan läsaren jämföra själv med det som jag vill föra fram.

Finns det någon religion som inte kräver underkastelse och stora offer för att kvalificera sig till deras gemenskap? Eller för att komma närmare, varför skall människor, merparten i spansktalande länder, behöva plåga sin kropp för att förtjäna Guds välbehag? Jag vill tro att dessa har hört evangelium om Jesus och vad han gjorde för att vi skulle slipa detta. Så, vad handlar det om då? Jag  tror att kunskapen har inte nåt fram och gjort sig tydlig av evangeliets betydelse.

Vi går vidare och frågan om kommunisterna  har en lösning på människors problem om lika värde och jämlikhet? Åter igen handlar deras tankar om tro fast på den fullkomliga människa som genom sin egen kraft skulle bli fullkomlig och skapa himmelriket. Hur gick det och vad säger historien?  Kommentaren är överflödig.

Till sist, skall vi ta en titt på ”Humanister och New Age förespråkare”

Citat från Wikipedia

” Humanism (från italienska umanistaumano, ”mänsklig”, jämför latin humanus, ”mänsklig”) är en idéströmning – vanligen andlig eller kulturell – som utgår från en livsåskådning som bygger på den enskilda människans värde och bildningens vikt.

Humanismen kan även förknippas med de akademiska ämnen som ingår i humaniora. I likhet med andra ismer har ordet en vag innebörd. Ordet myntades 1808 av Friedrich Immanuel Niethammer, men förekom i andra grammatiska former redan under den romerska antiken. Strömningen brukar räknas ha uppstått under renässansen. Enligt Jacob Burckhardts klassiska distinktion i Die Kultur der Renaissance in Italien (1860) var humanismen den lärda sidan av renässansen. Det kulturarv som renässansen medförde har sedan gått under den benämningen.

Traditionellt delas humanismen in i tre perioder: den egentliga humanismen, nyhumanismen och den moderna humanismen. Ett annat indelningssätt är att skilja mellan sekulär och religiös humanism. Den sekulära humanismen vänder sig emot religiösa och metafysiska förklaringsmodeller av verkligheten, medan den religiösa accepterar övernaturliga företeelser och skeenden i världsbilden.” slut citat:

För dem som vill veta mer klicka på länken:  https://sv.wikipedia.org/wiki/Humanism

Vad vill New Age ?” Du skall bli din egen Gud för att uppnå ett högre väsen”…

I korthet: New Age är en nutida religiös strömning, med anknytning till västerländsk kultur, men termen används även som samlingsbegrepp för flera nyandliga inriktningar. Ordet New Age syftar på den astrologiska Vattumannens tidsålder, som varar åren 2000–4000, på engelska Age of Aquarius.[1]

Den nya tidsåldern som bygger på människans förträfflighet och förmåga att intala sig att man blir som Gud.Som motvikt till detta avslutar jag med orden från: Jesaja 45:5 ” Jag är Herren,
    och det finns ingen annan.
        Utom mig finns ingen Gud.”…

/Claudio

Tro och underhållning


Man brukar säga lite skämtsamt att antingen håller man till vänster på vägen eller så hamnar man i diket till höger. För att komma fram till vad jag ville säga skall jag ta Jesu egna ord från texten i

Mark 8:22-26

22 Sedan kom han* till Betsaida. Och de förde till honom en som var blind och bad honom att han skulle röra vid honom. 23 Då tog han den blinde vid handen och ledde honom utanför byn och spottade på hans ögon och lade händerna på honom, och frågade honom om han såg något. 24 Då såg han upp och sa: Jag ser människorna gå omkring, de liknar träd. 25 Då lade han händerna en gång till på hans ögon och fick honom till att se upp. Och han blev botad och såg alla klart. 26 Och han skickade hem honom och sa: Gå inte in i byn,* och berätta det inte heller för någon i byn.”…

En av många berättelser och undret som Jesus gjorde när han såg på människor som följde honom. Låt oss stanna upp för att förstå vad texten säger till oss. Han tog mannen åt sidan, varför? Min uppfattning är att Jesus vill vara diskret just då, samtidigt vill han höra mannens bekännelse om han kunde se. Jo, det var lite trevande, han såg träd som liknade människor, dvs. han såg suddigt. Jesus sa inte till mannen ”jag kan inte hjälpa dig för du tror inte tillräcklig”… nej, mannen var ängslig och kanske undrade om det skulle bli en stor affär av detta  där Fariseerna skulle kors förhöra honom.

Då la Jesus händerna på mannen igen för att återställa hans syn med uppmaningen att han skulle gå hem. Varför handlar Jesus på det sättet just då? Jo, han var medveten om att situationen kunde missbrukas, det kunde lätt bli upplopp i en tid med mycket spänningar mellan olika grupper som följde Jesus. Alla hade inte samma målsättning som Jesus ville förmedla. Romarna hade ockuperat Palestina och var närvarande för att kväsa eventuell oro. Där fanns ”Sadukeerna” en grupp som kämpade för befrielse, och så fanns det Fariseerna som såg sin ställning hotade, därför försökte dessa förhindra  Jesu undervisning. Av texten kan vi utläsa att Jesu tid var inte kommen för det som hans uppgift skulle bli.

Berätta det inte heller för någon i byn.”… sa Jesus till mannen, kanske var det lite oväntat? Är det inte så att genom berättelse skulle världen få veta vem Gud och Jesus är? Jo förvisso är det så, samtidigt får vi hämta vishet från Jesus själv och se vad det handlar om, det är därför som jag har rubriken ”Tro och underhållning”  

Guds ord och Guds verk skall inte göras till underhållning, när vi handskas med heliga ting har vi med Gud att göra vilket är av största vikt att Gud skall bli ärad och förhärligad för sina gärningar. Vi människor skall inte glänsa som bevis på när Gud gör under. Så… hur skall vi hålla oss på den smala vägen? Är Gud så tråkig så att Han inte unnar oss glädje? Naturligtvist inte, det handlar om vishet att bedöma vad som är lämpligt, det handlar om våra motiv vad vi än gör, om det är till att visa på Guds existens genom vår handlande där äkta glädjen ingår.

Innan jag avslutar dagens text vill jag ta ett exempel på hur det kan gå till i vår tid:

En Amerikansk medborgare, varmt troende var i Sverige för en del år sen och berättade om sin upplevelse och möten med en medpassagerare  på en flygt på väg hem. Mannen själv var ivrig att berätta om sin tro för andra och så tänkte han göra för kvinnan som satt bredvid. Medan de samtalade om alldagliga ting letade mannen efter ord för att påbörja ett andlig samtal. Nej det kom inget, det kändes som hans mun var förseglad på det område och han fick inte fram något. Väl framme i USA skulle dessa skiljas. Kvinna hade kommit hem till sin stad medan mannen skulle vidare genom att byta planet. Innan de skildes  åt frågade kvinnan mannen: Är du en kristen troende? Jag kände en atmosfär när vi samtalade men vågade inte fråga förrän nu. Då berättade mannen hur han tänkte men fick inte fram ett ord.

Då sa kvinnan: Vet du jag har varit med också men blev så sårad så jag gick ifrån, hade du sagt något till mig så hade jag förkastad det direkt, men eftersom du inget sa utan var dig själv, upplevde jag en Guds atmosfär och en längtan att komma tillbaka till Jesus.

Dessa två skildes åt var och en med sin egen erfarenhet.

Min  slutsats är att vara saktmodig i det som vi läste om i texten från Jesus, men också att vara öppen när tillfället bjuds för att förmedla evangelium till våra medmänniskor.

/Claudio

Laodikea  Församlingen


Lägger ut texten som redan finns i menyn men på lite undanskymd plats. Tycker att den församlingen representerar  också vår tid i månt och mycket. Observera att benämningen är ”församlingen” eller kyrkan som visa föredrar, och inte någon samfund i den bemärkelse. Samfund är mera en igenkännings faktor för människor som har funnit en andlig hem i det flesta fall på orten där man bor.

Som jag skrivit så många gånger förr, oavsett  namnet så är det den primära trohet till Kristus vilket också den gamla ( när han skriver i uppenbarelseboken) Johannes.

Kanske är det svårt för en del att förstå beskrivningen, i så fall föreslår jag att ni som läser ställer frågor om det. Jag gör inte anspråk på att jag har svar på allt, långt därifrån. Men själva kärnan i texten har jag förstått ganska bra.

Här kommer artikeln:

Den sista församlingen av de 7 som fick Jesu tilltal genom apostel Johannes som befann sig på ön Patmos i dåvarande Mesopotamien, numera tillhörande Greklands ö. En bekräftelse om vad Jesus ville säga till sin församling i alla tider igenom. Första vill jag gå igenom Laodikeia och hur vi kan känna igen oss i den  församling. Det handlar om 7 församlingar som Johannes skulle frambära en hälsning. Historisk tid var det runt 70 ef.Kr. och platsen var i Mesopotamien, dagens mellersta Turkiet.

Från Upp 3:14-22 läser vi följande:

Skriv också till ängeln för laodiceernas* församling: Detta säger Amen, det trovärdiga och sanna vittnet, begynnelsen till Guds skapelse: 15 Jag vet om dina gärningar, att du varken är kall eller varm. Jag skulle önska att du vore kall eller varm. 16 Men eftersom du är ljum och varken kall eller varm, ska jag spy ut dig ur min mun. 17 För du säger: Jag är rik och har överflöd och behöver inget, och du vet inte att du är eländig och ömkansvärd och fattig och blind och naken. 18 Jag råder dig att köpa guld av mig, som är renat i eld, så att du blir rik, och vita kläder att klä dig i, så att din skamliga nakenhet inte ska synas, och smörj* dina ögon med ögonsalva, så att du kan se. 19 Alla dem jag älskar tillrättavisar och tuktar jag. Så var därför ivrig och omvänd* dig. 20 Se, jag står för dörren och knackar. Om någon hör min röst och öppnar dörren ska jag gå in till honom och hålla måltid med honom och han med mig. 21 Den som vinner seger, honom ska jag låta sitta med mig på min tron, såsom också jag har vunnit seger och sitter med min Fader på hans tron. 22 Den som har öra må höra vad Anden säger till församlingarna.

Märker ni vem som talar när Jesus säger ”Amen” den trovärdiga och sanna vittnen, begynnelsen till Guds skapelse…

Det finns många som förnekar ”Treenighet i Gud” här har vi åter igen bekräftelse på vad vi läser i början av  gamla testamente från 1 Kap 1-26, den som vill kan läsa det som en referens till det jag skriver. Av utrymmes skäll vill jag bara ta med vers 26 som säger:

Låt om OSS göra människor till vår avbild”…. Vilka är ”oss”? Jo, självklart är det ”Gud Fader, Gud Kristus-Messias, förkroppsligad i Jesus och Gud den Helige Ande.

Det är en Gud,  tre vittnen som har ärende till Laodikeia och i förlängning till oss också.

Jag vet om dina gärningar, att du varken är kall eller varm. Jag skulle önska att du vore kall eller varm. 16 Men eftersom du är ljum och varken kall eller varm, ska jag spy ut dig ur min mun. 17 För du säger: Jag är rik och har överflöd  och behöver inget, och du vet inte att du är eländig och ömkansvärd och fattig och blind och naken.

Vad var det för en församling.

Det hade säkert börjat bra i begynnelse, sen kom in högfärd och självgodhet, människor med auktoritet som hade en bestämd uppfattning hur församlingen skulle drivas. Dessa använde namnet Jesus men ville inte veta av dess kraft. Deras håg stod till egen anseende, det skall se så vackert och polerat ut, men kärleken eller ödmjukhet fanns inte där. Församlingen  hade ryckte om sig att vara rik och framgångsrik, men det var bara ett tomt skall.

Jag känner dina gärningar säger Jesus, du är varken kall eller varm. Om du ändå vore kall eller varm, men eftersom du är ljum skall jag spy dig ur min mun.

Jag råder dig att köpa guld av mig som är renat i eld så du blir rik, och vita kläder att klä dig i  så att din skamliga nakenhet döljs. Smörj dina ögon med salva så du kan se…

Jesus talar om  guld som är så värdefullt och ädelt, och den hälsning fick också den första församlingen, Efesos som bevis för hur mycket Jesus värderar sin församling. Detta är inte mått på guldets värde utan ett bildspråk på vad Han har gjort för oss genom sin död och uppståndelse. Tänk på detta när du tar lätt på efterföljelsen till Jesus.

Han talar till församlingen om vita kläder som är ett bildspråk på renhet och rättfärdighet. Men det räckte inte med det till Laodikeia, församlingen hade grumliga ögon och såg genom fingrarna om vad som var rätt eller fel. Därför säger Jesus, du behöver salva för att smörja dina ögon med för att kunna se. En bild på den Helige Anden som skall leda och visa på vilken väg församlingen skall vandra.

Nu kommer det något som alla vill slipa: ” Alla dem jag älskar tillrättavisar jag och tuktar.” Det är en jobbig process att behöva gå igenom. Tänk efter om inte vi beskärde våra  frukt träd så skulle de bli igenväxta och ge mindre eller ingen frukt alls. Så handlar Herren med oss för att vi skall luttras och växa till i ödmjukhet för att Guds kraft skall bli synligt i vår svaghet. Äran tillfaller Herren allenast och inte oss som tjänare.

Se, jag står för dörren  och knackar om någon vill öppna för mig skall jag gå in och hålla måltid med honom/ henne… Kan man få något bättre än gemenskapen med Jesus, känna hans frid och ro? Tom Jesus grät över folket i Jerusalem när han tänkte på vad det skulle få om det följde honom. Men nu är det fördolt för dina ögon… Luk 13:34-35

Så är det i vår tid också, världsliga omsorger och för visa rikedom och anseende har grumlat deras ögon och därför ser inte Jesus sådan han är.

Jag avslutar med Guds ord ifrån  Upp 19:6-10

” 6 Och jag hörde liksom ett brus av en stor skara och liksom dånet av väldiga vatten och liksom mullret av starkt åskdunder, som sa: Halleluja! För Herren Gud*, den Allsmäktige, regerar. 7 Låt oss glädjas och fröjdas och ge honom äran. För Lammets bröllop har kommit och hans hustru har gjort sig redo. 8 Och hon har fått fint linne, rent och skinande att klä sig i, för det fina linnet är de heligas rättfärdiga gärningar. 9 Och han sa till mig: Skriv: Saliga är de som är kallade till Lammets bröllopsmåltid. Och han sa till mig: Dessa är Guds sanna ord. 10 Och jag föll ner för hans fötter för att tillbe honom, men han sa till mig: Se till att du inte gör det. Jag är medtjänare till dig och dina bröder, de som har Jesu vittnesbörd. Tillbe Gud, för Jesu vittnesbörd är profetians ande.”

Detta får avrunda och avsluta Jesu ärende till sin församling från begynnelse igenom tiderna och fram tills Han kommer åter för att hämta sin brud ”Församlingen”

/Claudio

Nådens gåvor


Nådens gåvor

Förlänger dagens predikan till fler som har intresse och behov att ta till sig Guds ord.

När vi talar om  ”Nåden och Gåvan” är vi införstådda  med vad det handlar om? Kanske inte?… inget konstigt med det. Har man ingen kunskap då vet man inte vad det handlar om.

Låt oss se vad Jesu lärjungar tyckte om det i Matt 13:10

10 Då kom lärjungarna fram till honom och sa: Varför talar du till dem i liknelser? 11 Han svarade dem och sa: Därför att det har blivit givet åt er att få veta himmelrikets hemligheter*, men åt dem är det inte givet.”…

Den första frågan vi får ställa oss är: Vilka dem menar lärjungar?

Många var nyfikna på Jesus och följde honom och hans lärjungar, men nyfikenhet är inte bara då tidens företeelse . Människor är sig lika idag också och visar nyfikenhet om det händer något utöver det vanliga. Alla människor som var nyfikna på Jesus hade inte samma motiv, precis som i vår tid när vi troende försöker tala med lyssnare med olika motiv.

Vad kan vi finna för orsak till detta? Säkert finns det många olika orsaker då som nu, bristande kunskap, obekväm sanning, är för jobbigt mm.

Jag tillåter mig spåna vad människor hade sagt idag  om man hade sagt till dem på en offentlig plats att: ”Ni har fått gåvan att lära känna himmelrikets hemligheter?”… Några hade kanske funderat på det och undrat, kan det vara sant? Eller så kanske någon tycker att såna som talar på det sättet lever i fablernas värld? Visa hade säkert gått därifrån, medan andra hade skrattat ut en. Det här är mänsklig beteende på gott och ont.

Nu skall jag vända på det för att vi skall förstå vad det handlar om.

Lärjungar visste vem Jesus var, dessutom talade han om vardagliga saker så i sig skulle det inte vara svårt att förstå. Ändå hade de svårt att greppa detta, varför? Jo därför att Jesus talade om ”Himmelriket och Gåvan” som var lite svårare att ta det till sig.

Då går vi till nästa nivå:

Människan består av:

Ande

Kropp

Själ

Kroppen har vi för att leva det jordiska livet antal år, om vi citerar bibeln så blir genomsnittet 70 år globalt. Av verklighet vet vi att visa blir gamla medan en del dör unga, så är det bara och människan kan inte ändra på det.

Men vi är utrustade med en ande för att kunna uppfatta andliga ting från vår Skapare, men fortvarande använder vi våra jordiska sinnen för att få kunskap som föder tro på det som vi inte ser men får det bekräftat genom vår andliga människa.

Själen är odödlig och lever i evighet precis som Gud är av evighet. Detta har ingen människa hittat på, utan är en skapelse ordning från början när Gud skapade människor till sin avbild och gav dem en jordisk kropp.

Där i början kom också synden in genom den första människan och så blev alla syndare genom alla generationer. Här kommer Jesu ord in till lärjungar:” Ni har fått gåvan att lära känna himmelrikets hemligheter. ”…

Hur? Därför att Gud själv steg ner i människogestalt och i sin kärlek gjorde sig till allas tjänare och offer för försoning. Det vill säga: Genom en enda människa kom synden i världen, men också försoning och upprättelse genom en enda människa, ”Människosonen- Guds son. Att lärjungar hade svårt för att förstå har sin förklaring med att det kunde inte föreställa sig Jesus med lidande död och uppståndelse. Jo då Jesus hade berättat att han kommer att lida och bli dödad, kanske sa Jesus detta till dem för att dessa skulle komma ihåg det när det väl var fullbordat. Dessutom skall vi komma ihåg att dessa var utvalda av Jesus för att bli bärare av evangeliet för alla generationer igenom.

Där kommer ”Nåden” in vilket i juridiska sammanhang betyder efterskänkande av straff (Benådning) medan i den andliga världen är ett frikännande från synden och således gemenskapen med Gud själv genom Jesus som kallas ”Kristus-Frälsaren. Här är vi inte ensamma, alla som har fått kunskap och bejakar nåden och gåvan är också räddade för evighet och var och en fungerar som en gren på ett frukt träd som bär god frukt till människors glädje, men till Guds ära.

Till sist:

Nåden kan man inte köpa eller förtjäna, nåden kan man inte arbeta sig fram till heller, om man försöker med det så har man förnekat hela Jesu försoning och gjort sig själv till Gud, vilket är hädelse.

Hur skall man göra för att få detta?

Kunskap- ”Tron kommer genom berättelse/predikan, men predikan kommer genom Kristi ord. Kom ihåg texten: Lärjungar var bristfälliga och tvivlande men mognade allt eftersom det vandrade med Jesus. För oss andra gäller det att läsa på vad som är skrivet i ”Ordet”(bibeln) för att kunskapen skall växa. Genom bön får vi söka vidare efter vägledning. En sådant bön kan utformas på olika sätt, det viktigaste är att det kommer från hjärtat.

/Claudio