Sådd och skörd


Bönder har bråda dagar från våren till hösten. Det skall plöjas, harvas och sås för att maten skall komma på bordet, en naturlig del av livet som kan bli nog så jobbigt trotts alla maskiner och redskap som man har till förfogande.

Fast det är inte detta jag tänker på i första hand, jo bilden på vårt andliga behov stämmer  därför att vi måste så och skörda  i Guds åker  för att människor skall få andlig spis och näring för sin själ, men också kunna odla gemenskap genom tro redan här i världen.

Jag vill börja med ett ord från Profeten Hosea 10:12

12 Så åt er i rättfärdighet, skörda barmhärtighet, bryt er ny mark. För det är tid att söka HERREN, till dess att han kommer och låter rättfärdighet regna över er.”…

Jag försöker se över Sveriges land och folk i min tanke  utifrån den information jag tar till mig. Jag ser kyrkor och kapell som har avfolkats, en del har tom sålts som bostad  eller andra ändamål. Andra är kvar där det pågår verksamhet med några tappra äldre som har lärt sig uthållighets rutiner  och försöker vara en röst i samhälle  med en öppen dörr med hoppet att människor skall söka sig  åter till bönehus och gemenskap inför Gud. Jo då, det finns undantag, det skall vi inte glömma.

Ändå ser jag tidens tecken  och frukten av att hela samhälles strukturen verkar vara i uppror. Det mesta är centraliserat till nackdel för mindre orter där arbetstillfällen urholkas  till förmån för en ny teknik, eller för att skapa bättre lönsamhet.

Jag kan inte låta bli att fråga: Hur står det till med behovet och längtan att leva inte bara av ” bröd, utan också det som utgår från Guds mun”?  Vist upplever vi lite till mans att det ligger en osynlig slöja över oss och gör oss trötta från och till som påverkar vår gemenskap i våra kyrkor.  Att praktisera Jesu handlande i vardagen ter sig som en uppförs backe  och vi ger upp innan vi ens börjar vandringen uppåt.

Jag vill dela med mig några tankar från Profeten Nehemja. Israels folk blev bortförda till Babillon av den persiska kungen  och var slavar åt honom  därför att det hade övergivit Herren sin Gud och följt andras avgudar.

Ja vi kan ta det som bildspråk för Guds församling i tiden, som har övergivits till förmån av andra intressen  där i månt och mycket går ut på att förverkliga sig själv, fädernas Gud, Jesus och folkets vän har man satt på undantag.

Från Nehemja 1: 3-7 i något förkortat version:

” De som är kvar efter fångenskapen där i provinsen, är i stor nöd och vanära. Jerusalems mur är också nedriven, och dess portar är uppbrända i eld. 4 Och när jag hörde denna rapport satte jag mig ner och grät och sörjde i flera dagar, och fastade och bad inför himlens Gud, 5 och sa: Jag bönfaller dig, O HERRE, himlens Gud, du den store Guden som inger fruktan, som håller ditt förbund och visar barmhärtighet mot dem som älskar dig och håller dina bud. 6 Låt nu ditt öra akta på detta och dina ögon vara öppna, så att du hör din tjänares bön, som jag nu både dag och natt ber till dig för dina tjänare Israels barn och bekänner Israels barns synder, som vi har syndat mot dig, för både jag och min faders hus har syndat.”…

Fortsättning  från vers 10-11

10 Dessa är ju dina tjänare och ditt folk som du befriat genom din stora kraft och med din mäktiga hand. 11 O Herre, jag ber dig, låt nu ditt öra lyssna till din tjänares bön och till dina tjänares böner, de som har sin glädje i att frukta ditt namn. Jag ber dig, låt din tjänare ha framgång denna dag, och låt honom få möta medlidande hos denne man.”…

Profeten Nehemja hade längtan hem  till Jerusalem (läs gärna längtan till församlings gemenskapen) Fast det var inte bara hemlängtan, han fick reda på att staden Jerusalem låg i ruiner och behövde byggas upp på nytt. Han gick med nöden och böjd huvud tyngd av sorg och det kunde inte undgå  kungen som har var munskänkt hos.

Jag skall berätta för er igen om mig själv: Mitt liv och min dåvarande frus mamma hade så mycket nöd för oss. Hon bar fram oss under bön och gråt ibland med önskan att Gud skall förvandla vårt liv för att vi skulle bli ett redskap för honom.

Jo då hon fick bönesvar när hon minst anade och då blev det glädjetårar istället och tacksamhet över att Gud hör bön.

För att återknyta till sådd och skörd och Profetens Hoseas uppmaning  måste vi fråga oss: Hur står det till med den svenska kristenheten? Jag upplever att vi har sått under lång tid, men för visa smakar frukten bittert, om ni tillåter bildspråk, och dessa förmår inte att ta till sig ordet som kan förvandla dem till nya människor.

Andra sår lite var stans, men frön är uppblandat med ogräs och innan det ens kommer upp blir den kvävd medan ogräset blir större och större. Några har gett upp och bryr sig inte om att så längre  under motiveringen: Vad spelar det för roll, det blir inget av det ändå.

Låt mig ta nästa exempel på vad som mötte Profeten Nehemja och dem som beslutade att uppta arbete med uppbyggelse av Jerusalem.

Kapitel 4:1-2

1 Då hände det att när Sanballat hörde att vi byggde upp muren blev han vred och mycket rasande och hånade judarna. 2 Och han talade till sina bröder och till Samariens arme och sa: Vad gör dessa ynkliga judar? Skall de få hålla på så där? Ska de få offra? Ska de en dag få arbetet färdigt? Ska de kunna ge liv åt stenarna i grushögarna där de ligger förbrända?”…

Kan ni förnimma  samma toner idag? Vad är det dessa religiösa försöker åstadkomma  som lägger bara bördor på andra människor?

Ja så talar många därför att de har inte fått kunskap om rättfärdighetens Herre. När Jesus såg på sina bödlare bad han sin  Fader  ”Förlåt dem därför att de vet inte vad de gör”…

Avslutar texten idag med sista citat:

Kap 4: 18

18 För alla de som byggde hade sitt svärd bundet vid höften medan de byggde. Och han som blåste i trumpeten stod bredvid mig.”…

Syster och broder, medmänniska eller vän, har du Guds ord med dig genom livet (bilden om svärd). Eller är det så att trumpeten du blåser i ( bilden ovan)  låter falsk och då är det ingen som kan göra sig redo för strid?( bildspråk igen)

Upprepar igen det som jag började med   en önskan att begrunda texten.

12 Så åt er i rättfärdighet, skörda barmhärtighet, bryt er ny mark. För det är tid att söka HERREN, till dess att han kommer och låter rättfärdighet regna över er.”…

Sista citat från Psalm 126:5-6

5 De som sår med tårar ska skörda med jubel. 6 De som gråtande går ut, bärande på dyrbar säd, ska utan tvekan komma tillbaka med jubel och bära sina kärvar med sig.”…

Ja ibland behövs tårar också för att födda fram nya människor i Guds rike, orkar vi? Inte i mänsklig kraft, men allt förmår jag i honom Jesus som ger mig kraft.

För människor är det omöjligt, men för Gud är allt möjligt.

/Claudio

Andlig klarsynthet och vaksamhet


Vill inte framstå som högdragen när jag skriver om vad rubriken antyder. Jag kommer att förklara mig genom artikel nedan. Framförallt  lämnar jag referenser  till Guds ord för att läsaren skall kunna bedöma  och prova det som skrivs här. ” Ord skall med bibelns ord tolkas där allt tas i hela sammanhang.”

Så, vad är då andlig klarsyn? Är det samma som vaksamhet inför Guds ord?

Låt mig börja med den första referensen ifrån  2 Krönikeboken 1:7-12

Den natten uppenbarade sig Gud för Salomo och sade till honom: ”Bed mig om det du vill att jag skall ge dig.” Salomo svarade Gud: ”Du har visat min fader David stor nåd och gjort mig till kung efter honom. 9 Låt nu, Herre och Gud, ditt ord till min fader David visa sig vara sant, ty du har själv gjort mig till kung över ett folk lika talrikt som stoftet på marken. 10 Ge mig nu vishet och förstånd till att vara detta folks ledare och anförare, för vem kan annars vara domare för detta ditt stora folk?”

11 Då sade Gud till Salomo: ”Eftersom du har ett sådant hjärta att du inte har bett om rikedom, skatter och ära eller om dina fienders liv och inte heller har bett om långt liv, utan för din egen del bett om vishet och förstånd, så att du kan vara domare för mitt folk, som jag har gjort dig till kung över, 12 därför skall du få vishet och förstånd. Jag vill också ge dig rikedom, skatter och ära, sådana som varken kungarna före dig har haft eller någon kung efter dig kommer att ha.”

Salomo var son till kung David som också Jesus härstammade av i sin mänskliga släkt. Vist blev Salomo efterträdare till David som kung. Jämförelsevis behövde inte Salomo kriga så mycket som hans far gjorde för att Israel skulle få ro för sina fiender. Ändå tyckte Salomo att han hade för lite vishet som regent så han vände sig till Gud för att be om vishet. Det fanns en ödmjukhet hos Salomo, förstånd att det var en kallelse från Gud själv att han skulle bli en ledare för Israels folk.

Detta är det första exemplet som vi läser om i dagens text med rubriken om andlig klarsynthet.

Vi går vidare och jag tänker på motsatsen till andlig vishet: Överandlig, Högdragen, Liknar Fariseerna i sin framtoning som gärna framhäver sin duktighet genom sin klädsel och offentliga beteende. Ja visa skryter tom med sin tjänst så de kallar sig tom Apostlar.

Från 1 Kor 3:10-15 kommer nästa referens:

10 Efter den Guds nåd som har getts åt mig har jag lagt grunden såsom en vis byggmästare, och en annan bygger på den. Men var och en måste se till hur han bygger. 11 För en annan grund kan ingen lägga än den som är lagd, vilken är Jesus Kristus. 12 Om nu någon bygger på denna grund med guld, silver, ädla stenar, trä, hö eller strå, 13 så ska vars och ens verk bli uppenbarat. För den dagen ska göra det klart, eftersom den ska uppenbaras i eld, och hur vars och ens verk är ska elden pröva. 14 Om det verk som någon har byggt består, ska han få lön. 15 Men om hans verk brinner upp, så ska han lida förlust. Men han själv ska bli frälst, men såsom genom eld.”…  

Och från 1 Kor 15:9-10 säger samma Paulus till Korinterna och till oss andra:

8 Allra sist blev han även sedd av mig, såsom av ett ofullgånget foster. 9 För jag är den ringaste bland apostlarna, som inte är värd att kallas apostel, eftersom jag har förföljt Guds församling. 10 Men genom Guds nåd är jag vad jag är och hans nåd mot mig har inte varit förgäves, utan jag har arbetat mer än de alla, fast inte jag, utan Guds nåd som varit med mig”…

Paulus som förföljde Jesus följare och tom dödade några fick uppleva en dramatisk omvändelse. Han gick från ett sammanhang till det motsatta och blev en lidandets apostel/sändebud så han hade tom svårt att kalla sig apostel. Som Jesus säger till kvinnan i Luk 7:47 ” 47 Därför säger jag dig: Hennes många synder är förlåtna, därför har hon visat stor kärlek. Men den som fått lite förlåtet älskar lite.”…

Vad menar Jesus om förlåtelsen? Det är väl inte så att han kan förlåta både lite och mycket? Nej inte alls, vad det handlar om är helöverlåtelse i efterföljelsen till Jesus. Skall man bli född på nytt behöver man  inte rabbla upp alla sina synder för Gud vet vad vi bär med oss. Men vi får lägga allt inför Gud när vi söker honom för att få fullständig frihet. Exempel på Paulus ovan. Han nollställde sig och vände om helhjärtat och blev en efterföljare i ord och gärning för Jesus.

Till sist några tankar om hur sanningen kan framställas:

Det är ingen hemlighet att våra beteende kan skapa förtroende eller motsatsen beroende på hur vi uttrycker oss. Andlig klarsynthet är inte samma sak som utfallenhet eller förklaring av evangeliet i långa predikningar  av sånt som kan sägas enkelt och i en behaglig ton som väcker förtroende och eftertanke.

Motsatsen är annars att man använder ordet som en dömande instrument som stänger dörren för människor att söka Gud. Jesus möte människor i vardagen med tydlighet och sanningen på en välbehaglig ton  där varje människa kunde bedöma vad hon/han skulle göra med kunskapen. Där ligger respekt för varandra, att älska människor med Guds kärlek, men inte synden som står i vägen för gemenskap med Gud, och på lite längre sikt evigt liv.

Vaksamhet är också rubriken: Det finns mycket att skriva om det och många bibelord kan bifogas. Risken att artikel blir för lång och kan trötta ut en och annan som slutar läsa. Därför hänvisar jag till den skrivna texten  med ordet som referens till eftertanke. Helt enkelt, pröva och jämför med Jesus ord.

Har du frågor du skulle vilja ställa? Gör gärna det i någon form. Vi kan samtala om det behövs.

/Claudio

Församlings tillhörighet?


Noterar när jag läser den kristna pressen en fråga angående tillhörighet av en församling. Ja visa kallar det  kyrka, det går bra det också, huvudsaken är väl att vi menar samma sak. Jag har skrivit tidigare om församlingen, så det blir väl en upprepning  med den skillnad att jag går lite mera in i detalj om vad en församling är och dess betydelse för dem som vill vara med, eller tillhör en församling redan.

Så, vad är en församling?

Referens och bildspråk om församlingen från: Upp 1:12-16 läser vi följande:

12 Och jag vände mig om för att se rösten som talade med mig. Och när jag vände mig om, såg jag sju ljusstakar av guld 13 och mitt ibland de sju* ljusstakarna en som var lik Människosonen, klädd i en dräkt som räckte ner till fötterna och med ett bälte av guld kring bröstet. 14 Och hans huvud och hår var vitt som ull, så vitt som snö, och hans ögon var som eldslågor. 15 Och hans fötter var såsom skinande malm som glöder i ugnen, och hans röst var som dånet av väldiga vatten. 16 Och i sin högra hand hade han sju stjärnor och ut från hans mun gick ett skarpt tveeggat svärd, och hans ansikte var såsom solen, när den skiner i sin kraft.”…

Texten ovan beskriver de 7 församlingar som Evangelisten Johannes fick sig beskrivet när han blev förvisad på ön Patmos i den Grekiska ö-världen när Romarna förföljde  Jesu efterföljare.

Varför talas det om siffran 7 så ofta som vi läser om i bibeln? Det här är ingen hemlighet, vilket de flesta känner till, det är fullkomlighets tal i den himmelska världen. Det talas om ljusstakar av guld, vad symboliserar dessa?

Joh 1:1-5 och 9-13

1 I begynnelsen var Ordet*, och Ordet var hos Gud, och Ordet var Gud. 2 Den samme var i begynnelsen hos Gud. 3 Allt blev till genom honom, och utan honom blev ingenting till, som har blivit till. 4 I honom var liv, och livet var människornas ljus. 5 Och ljuset lyser i mörkret, och mörkret har inte övervunnit det.”…

9 Det sanna ljuset, som ger ljus åt alla människor som kommer in i världen. 10 Han var i världen och världen hade blivit till genom honom, men världen kände honom inte. 11 Han kom till sitt eget, men hans egna tog inte emot honom. 12 Men så många som tog emot honom, åt dem gav han rätt att bli Guds barn, åt dem som tror på hans namn. 13 De som blev födda, inte av blod, inte heller av köttets vilja, inte heller av någon mans vilja, utan av Gud.”…

Det handlar om församlingen som Guds förlängda arm som skall uppenbara Guds härlighet stadsfäst genom Kristus, Gud själv kommen i människan och som är huvudet för församlingen. Guldet i detta fall är värde som framställs som guldet. Det betyder att en församling är ”Bruden” och Jesus är dess  ”Brudgum” om vi talar bildspråk.

Man kan alltså inte bete sig hur som helst i en församling och dra vanära  inför världen. Självklart består en församling av bristfälliga människor, det kan vi inte komma ifrån. Men motivet att medverka i församlingen där  ordet predikas och praktiseras måste vara det primära. Där är vi människor med olika gåvor och tjänster  lämmar till varandras uppbyggelse  för att Gud skall bli synlig av andra människor. En församling är en helig plats där människor samlas för att hålla Gudstjänst till Hans ära. Det är också en  plats där vi kan dela varandras glädje och sorg och bär varandras bördor. I en församling skall inte finnas plats för raljerande för då skymmer man Gud och allt som vi läser om Honom i ordet.

Det sista stycket i den första texten läser vi om Jesu härlighet och hur den himmelska världen ser på Honom. Ni som läser bibeln noterar att några av Jesu vänner ville röra vid honom efter uppståndelsen. Joh 20:17  ” 17 Jesus sa till henne: Rör inte vid mig, för jag har ännu inte farit upp till min* Fader.”…

Jesus var kvar på jorden med den skillnad att han gjorde döden om intet med sin uppståndelse. Men när han talade till Johannes på Patmos då var det Jesus, förhärligad som ”Kristus i den Himmelska världen”

Det betyder  att det är inte bara ord utan den himmelska kraften som strålar ut till Johannes för att han skall ge det till församlingar i då tidens värld, och som sedan fortsätter för oss och andra innan Jesus kommer för andra gången på nytt.

Nu kanske någon undrar: Jag kan aldrig tillhöra en församling om det är så höga krav? Själv känner jag igen mig när jag samtalade med min första (avlidna ) hustru. Nej sa jag, jag vill inte bli frälst eller tillhöra en församling för jag kan aldrig hålla alla dessa bud.

Svaret från min hustru blev:  Om du vill skall Gud hjälpa dig,  Ja, jag ville men hur skall det gå till? Jag var totalt novis på det  område.

Jag hade behov och längtan att få lära känna Gud, jag var ett bönebarn, jag sökte  och så småningom blev jag född på nytt (andlingen) så som bibeln beskriver det  i Joh 3:3

Jag blev medlem i en församling på Tjörn och omhändertagen av både pastor och medlemmar och tog till mig av undervisningen. Efter 2 veckor fick jag förmånen att döpas  med nedsänkning i en dopgrav. Jag förstod väl inte riktig då själva betydelsen av dopet men hade övertygelsen redan i början att jag ville göra som Jesus gjorde. Så småningom fick jag kunskap vad dopet betydde, nämligen, man begraver det gamla livet  och uppstår till ett nytt liv med Kristus. Det är alltså en andlig och praktisk bekännelse handling att man följer Jesus.

Sista frågan i dagens artikel:

Skall man vara med i en församling om man ser att det börjar spåra ur?

Jag skulle vilja säga så här: Varför har det spårat ur? Är det brist på undervisningen, eller är det fel på ledarskap, eller prioriterar man världsliga nöjen för att få folk till kyrkan/församlingen? Jag varken kan eller vill döma någon. Den första frågan vi måste ställa oss är: Trivs den Helige Ande i våra samlingar så Han får tillfälle att leda församlingen i det som är sunt? Har vi öppenhet i församlingen för diskussion och samtal utan att man sårar varandra? Eller tycker ledarskap att medlemmarna  skall inte ifrågasätta ledningen på grund av dess kallelse. Jag tror att  vi måste ha en rejäl  portion med saktmod och ödmjukhet och inse att vi är bara människor med fel och brister och inga Gudar som skulle likna Gud.

/Claudio

Dopets betydelse


Lägger ut en äldre artikel ifall någon vill läsa den?

***********************

Det har varit många debatter  mellan troende i olika församlingar. Här vill jag redogöra vad dopet betydde för mig. Som många känner till, var jag ganska okunnig  om frälsningen, omvändelse och det mesta av praktiskt spörsmål när det gäller församling och kyrkor med dess betydelse.

Jo, jag blev döpt som barn i det  Katolska samfundet, egentligen har jag aldrig funderat på det eller reflekterat om det var rätt eller fel, förrän jag lämnade mitt liv till Gud och blev född på nytt som det står beskrivet i  Joh.3:3-7

3 Jesus svarade och sa till honom: Sannerligen, sannerligen säger jag dig: Om en människa inte blir född på nytt*, kan hon inte se Guds rike. 4 Nikodemus sa till honom: Hur kan en människa födas när hon är gammal? Inte kan hon väl komma in i moderlivet en gång till och födas? 5 Jesus svarade: Sannerligen, sannerligen säger jag dig: Om inte en människa blir född av vatten och Ande, kan hon inte komma in i Guds rike. 6 Det som är fött av köttet är kött, och det som är fött av Anden är ande. 7 Förundra dig inte över att jag sa till dig: Ni måste födas på nytt. ”…

Från Matt 3:13-17 läser vi följande: 

13 Då kom Jesus från Galileen till Jordan, till Johannes, för att låta döpa sig av honom. 14 Men Johannes försökte hindra honom och sa: Jag behöver döpas av dig, och du kommer till mig? 15 Då svarade Jesus och sa till honom: Låt det ske nu, för på detta sätt ska vi göra för att uppfylla all rättfärdighet. Då tillät han honom det. 16 Och när Jesus hade blivit döpt, steg han genast upp ur vattnet, och se, då öppnades himlarna för honom, och han såg Guds Ande sänka sig ner som en duva och komma över honom. 17 Och se, en röst från himlen* sa: Denne är min älskade Son. I honom har jag ett gott behag.”…

Detta gjorde det starkaste beviset  på  mig, eftersom Jesus döptes som var utan synd, kommen från sin Fader I himmelen, så måste det vara rätt att också jag skall följa Jesus för att uppfylla hans rättfärdighet, enligt texten ovan.

Nu måste vi fråga oss: Vad betyder själva dopet?  Och, vad är dopet?

Från  Rom 6:3-4

”3 Eller vet ni inte, att alla vi som blev döpta till Jesus Kristus, vi blev döpta till hans död? 4 Vi är alltså begravda med honom, genom dopet till döden, för att såsom Kristus blev uppväckt från de döda genom Faderns härlighet, så ska också vi vandra i ett nytt liv.”…

För att förstå vad dopet betyder  lånar jag Wikipedias lexikon :

Citat: Dop är den övergångsrit genom vilken någon upptas i den kristna kyrkans gemenskap. Ordet är besläktat med dopp, eftersom dopet ursprungligen (se nedan) normalt utfördes, och i många sammanhang fortfarande utförs, genom nedsänkning i vatten. I äldre texter används ordet ”döpelse” istället för dop.[1] Dopet är i flera kyrkosamfund ett sakrament, och nödvändigt för att en person skall kunna upptas i kristenheten. Många samfund menar att med dopet blir människan född på nytt i Jesu namn[källa behövs][2][3][4], medan andra ser dopet som en synlig bekräftelse på en persons val att vara kristen, efter en pånyttfödelse.

Av skriften ser vi att  dopet betyder ”nedsänkning, begrava i vatten, grekiska  bapto. Så har vi som vill följa Jesus fattat beslutet  att följa Jesus i hans handlingar, samtidigt som vår gamla människan (ej fysiskt) blev begravd i dopets handling, men genom pånyttfödelse har vi fått ett nytt andlig liv och uppstår med Kristus i den nya livet så som jag citerar ovan från Rom 6:3-4

Jag vill understryka att varje individ eller församling får fatta sina egna beslut när det gäller dopet. Trotts att jag är barndöpt, så förstår jag inte logiken att någon annan fattade beslutet i mitt ställe, som betydde att  jag skall följa Jesus en gång när jag är mogen att förstå innebörden av dess handling.

Jag kan heller inte förstå tanken  att ett litet barn skulle vara syndfull. För det första har Jesus tillrättavisat lärjungar att ingen kommer till Fadern om man inte tar emot  Guds ord som ett litet barn. För det andra, om man tror att barn behöver bli döpta på grund av arvsynd, gör man Jesu försoning ogiltig, vilket betyder att man är kvar i gamla testamentet och håller sig kvar till lagen.

Den gamla bibliska lagen föreskriver att man skall göra sig rättfärdig genom att följa lagen,  dvs. goda gärningar som skulle räknas människor till godo.

Ingen skall behöva tvivla på att Jesus har fullbordat lagen genom sitt liv, när han blev ett offer lamm för alla människor, dvs. den fullkomliga försoning genom kärlek, eftersom det gamla förbundet var  försvagad genom sin lagliga natur.

Nu är det ”Nåden” som gäller, Kristus har betalat all vår skuld, vi är fria och kan leva i frihet inte i oss själva, utan i Kristus eftersom vi blev ny skapelse genom honom  och i dopet har vi begravt den gamla människa.

Jag ställer en fråga till sist eftersom dopet är föremål för upptagning till kyrkans gemenskap oavsett om det gäller barn eller vuxen dop.

Kan man tillhöra en kyrka eller församling om man inte är döpt?

Jag vill gärna svara så här istället: Om någon bejakar Kristi rättfärdiggörelse och tror på detta och vill ha gemenskap med andra troende i en församling så skulle inte jag neka gemenskapen till vederbörande. Varför? Jo för att en människa som kommer till tro på Gud genom Sonen Jesus så är det ett aktivt val att också hålla fast vid bekännelsen.

Alternativet är annars att vi människor gör oss till domare över andra, det kan vi inte göra. Själva dop handlingen är en lydnads sak i mognad att göra så som Jesus gjorde. Men precis som med tron är dopet  en handling som man bekräftar att man lämnar det livet (sina gärningar ) som inte behagade Gud och vill vara Jesu efterföljare så som han visade när han blev döpt av Johannes.

På vägen någonstans kommer tvivel och många undrar och brottas med varför skall jag döpas  som Jesus när jag är barndöpt? Eller för att vända på det, den troende  har inte fått kunskapen om vad det betyder, eller är inte mogen för att ta steget, eller så är det något annat som kan vara till hinder för att utföra en sån handling som Jesus gjorde.

Personligen vill inte jag göra anspråk på att äga hela sanningen, mitt handlande är min övertygelse som återspeglar den kunskap som jag har fått genom Guds ord. Därför önskar och hoppas jag att allt som skrivs med mitt ansvar skall prövas med Guds ord.

/Claudio  

Efterföljelse


Det blir en artikel på teman ”Efterföljelsen” av Jesus egna ord, först till apostlarna och i slut ändan till alla dem som kommer till tro därefter.

Först citat från Jesu egna ord från Lukas 5:1-11

1 Och det hände, när han stod vid sjön Gennesaret, att folket trängde sig inpå honom för att få höra Guds ord. 2 Och han såg två båtar vid sjöstranden, men fiskarna hade gått i land och höll på att rengöra näten. 3 Då steg han i en av båtarna som tillhörde Simon och bad honom att han skulle lägga ut lite från land. Sedan satte han sig ner och undervisade folket från båten. 4 Och när han hade slutat att tala, sa han till Simon: Lägg ut på djupet och kasta ut era nät till fångst. 5 Då svarade Simon och sa till honom: Mästare, vi har arbetat hela natten och ingenting fått, men på ditt ord vill jag kasta ut nätet. 6 När de hade gjort detta fick de en så stor mängd fiskar att deras nät gick sönder. 7 Och de vinkade till sina kamrater i den andra båten att de skulle komma och hjälpa dem. Och de kom och fyllde båda båtarna, så att de började sjunka. 8 Då Simon Petrus såg detta föll han ner vid Jesu knän, och sa: Gå bort ifrån mig, Herre, för jag är en syndig människa. 9 För han och alla dem som var med honom hade slagits med häpnad över den fångst av fisk som de hade fått, 10 likaså också Jakob och Johannes, Sebedeus söner, som var tillsammans med Simon. Då sa Jesus till Simon: Frukta inte. Härefter ska du fånga människor. 11 Och när de hade dragit upp båtarna på land lämnade de allt och följde honom.”…

Detta är egentligen en text som har sina referenser genom hela bibeln med förklaring av vad det innebär att följa Jesus.

Först skall vi se varför Jesus kallar visa människor och dessutom 12 till antal? Låt mig förklara den första frågan på en gång så vi har en bakgrund för att gå vidare. Antalet 12 återspeglar Israels 12 stammar och far till dessa var Jakob. Dessa hamnade i Egypten så småningom på grund av hungersnöden i Kanans land. Det var dock inte bara på grund av hungersnöden, utan också att den yngste sonen till Jakob blev såld till Egypten av hans bröder. Jag går inte in på hela historien utan nämner i korta drag  varför det har betydelse för vår kallelse att följa Jesus.

Vika var dessa 12 apostlar som Jesus utvalde och hur gick det till? Det var Simon som blev Petrus sen och hans bror Andreas vilket vi noterar om i texten ovan och som var fiskare. Vi kan utgå ifrån att dessa var fostrade i den gammal testamentliga läran och kände till att Messias-Frälsaren skulle komma inom sin tid. Kanske trodde dessa redan innan de blev kallade att Jesus var den utvalde? För hur skall vi annars förstå texten när Jesus kallar bröderna att följa honom? Jo, dessa såg vad som hände när de blev uppmanade att kasta nätet på andra sidan som Jesus sa till dem. För dem blev det ett Guds under vilket öppnade deras ögon att Jesus var Messias. Dessa bröder var inte ensamma, de hade sällskap av 2 bröder till som var söner till Sebedeus, till namnet Jakob och Johannes.

Följ mig sa Jesus till dem, vilket vi kan läsa i de andra evangelierna. Vi kan inte läsa oss till i bibeln hur dessa tänkte i samband med efterföljelsen. Men kanske får vi sätta oss in i deras situation när de lämnade sin försörjning och följde Jesus.

Nästa kallelsen blev till tjänstemannen på Tullverket, Matteus. Vi läser om det i evangelierna att Matteus lämnade allt och följde Jesus. Hur tänkte han, och vad skulle han få för uppgift av Jesus?

Nå, väl vi har facit när vi läser bibeln och vet vad som hände. När vi går vidare får vi stanna upp för att ställa nästa fråga om Judas. Varför kom han med ? Han förrådde Jesus som visste att så skulle ske. Vad kan vi lära oss av det? Vi läser om att skriften skulle uppfyllas, dvs. allt som stod skrivet i profeternas böcker.  Var Judas handlande planerat en längre tid eller var det en impuls handling som han tyckte att han kunde tjäna lite pengar på utan att tänka på konsekvenser? Det vet vi inte, men vi kan ställa frågan om han kunde få förlåtelse om han hade ångrat sig? Dessutom kan vi jämföra med Petrus som förnekade Jesus 3 gånger, han som betygade att han kände inte Jesus. Vi behöver inte tvivla på det för Gud har ingen anseende till personen, därför får vi lämna det i vetskap om att Gud är rättfärdig.

Så vad var det för Guds syfte med 12 apostlar? Jo, det var 12 ledare utvalda  av Jesus med olika förmågor i sig själva. Dessa blev lärda av Jesus  för att bli hans efterträdare i världen  och predika evangelium om frälsaren  som förlåter synder och ger evigt liv. Observera här att ingen av dessa skulle gå i egen kraft. Samma Ande som var med Jesus skulle leda och hjälpa apostlar och dem som kom till tro på deras ord för att Gud skulle bli synlig genom dem . Dessa predikade inte bara ordet, utan var dess görare. Allt det som de hade lärt sig skulle överensstämma med Jesu lära och gärning för att Helig ande skulle trivas och finna behag i det.

Nu kanske någon börjar ana varför jag är så noga med  att hänvisa till hela bibeln  och inte rycka enskilda verser för att förklara  evangeliet.

En sista fråga vill jag ställa i samband med efterföljelsen:  Vad betyder det för oss, eller för andra som har behov att komma till tro?

Bifogar en text ifrån Matteus 16:24-27

24 Då sa Jesus till sina lärjungar: Om någon vill följa mig, ska han förneka sig själv och ta sitt kors och följa mig. 25 För den som vill bevara sitt liv*, ska mista det, men den som mister sitt liv för min skull, ska finna det. 26 För vad hjälper det en människa, om hon vinner hela världen men förlorar sin själ? Eller vad kan en människa ge till lösen för sin själ? 27 För Människosonen ska komma i sin Faders härlighet med sina änglar, och då ska han belöna var och en efter hans gärningar. 28 Sannerligen säger jag er: Några av dem som står här ska inte smaka döden, förrän de får se Människosonen komma i sitt rike.”…

Några kommentarer behövs inte till den sista texten.

/Claudio

Fikonträdet


Jag har en förkärlek till exotiska frukter, framförallt såna som påminner mig om min barndom. Numera har vi själva ett fikonträd hemma som växer i en stor kruka i uterummet. Själv är jag uppväxt med fikon med  flera olika sorter. Det flesta brukar ha en yvig krona med stora tjocka blad som tål värme men är lite mindre tåliga för frost.

Har ett speciellt minne till ett oansenligt fikonträd som växte under en stenmur på en sluttnings äng några 100 m från vårt hus. Trädet var lite stympad av någon anledning, kanske för att den var utsatt för vind och annan väderlek? Konstigt nog  växte den inte nämnvärt, utan stod där år efter år och gav mig frukt när tiden var inne för det.

Detta var en sort av mindre valör, ingen tycktes bry sig om den, men för mig var det en värdefull tillgång när jag som barn kunde hämta dess frukt lite då och då.

Den här artikel skall inte handla om mig och just detta fikonträd i första hand. Det skal handla om oss som bekänner tro på Jesus kommen  som människa. Det skall handla om när Jesus sökte frukt på fikonträdet och hans handlande därefter.

Ja vist kan vi ta det som metaforer  för att levandegöra bilden och dess betydelse. För mig som har erfarenhet av fikon, som jag beskrev ovan , är bilden på Jesus när han sökte frukt, en levande bevis på att han var säkert hungrig och tänkte stilla sitt hunger med några goda fikon frukter.

Låt oss ta det som det står skrivet, innan jag fortsätter med dagens artikel: Från Markus 11:12-14 läser vi följande:

12 Dagen därefter då de gick tillbaka från Betania, blev han hungrig. 13 Då fick han på långt håll se ett fikonträd som hade löv. Han gick dit för att se om han kanske kunde finna något på det. Men då han kom dit, fann han inget annat än löv, för det var inte fikonens tid. 14 Och Jesus* började tala och sa till det: Aldrig mer ska någon äta frukt av dig. Och hans lärjungar hörde det. ”…  

Jesus kom från Betania några timmars gångtid till Jerusalem  och vi läser om att han var hungrig. Ganska logisk att han sökte lite frukt för att stilla sin hunger.  På långt hål fick han se det yviga bladen av fikon trädet, men frukten kan man inte se förrän man kommer närmare eftersom dessa är skymda av alla blad. Man får helt enkelt  titta riktig noga och ibland lyfta lite på grenar för att hitta frukt, enligt min erfarenhet.

Detta är på ett sätt nästan en predikan för mig, varför?  Jo därför att det är också ett exempel på Jesus ord som jag bifogar här nedan:

Johannes 15:16

16 Ni har inte utvalt mig, utan jag har utvalt er och bestämt er till att ni ska gå ut och bära frukt, och att er frukt ska bestå, för att Fadern må ge er vad ni än ber honom om i mitt namn. 17 Detta befaller jag er, att ni älskar varandra.”…

Här kommer det viktigaste när det gäller att bära frukt. Som Predikaren säger  i kapitel 3:11 att Gud har lagt evighet i människans hjärta, alltså är inte livet slut efter vi lämnar det jordiska. Utifrån detta kan vi konstatera att det är många som är andlig hungriga och söker frukt för att stilla sin andliga hunger. Jag undrar: Har vi anpassats  oss till dagens normer och följer med tiden  i tron att vi bär frukt? Allt tycks vara så yvigt och vackert men sökande finner ingen frukt som kan stilla deras hunger.

Hör ni som läser: Jag vill inte tala av mig själv, annat än exempel ovan som jag har erfarenhet av. Jag går inte till doms med någon, det är inte min uppgift. Därför, du som läser lyssna på Jesus och ta exempel från honom i första hand, i andra hand får du ta hjälp av någon du har förtroende för. Ingen skall behöva gå andligt hungrig eller söka surrogat i andra religioner för det leder bara till andlig fångenskap.

/Claudio

Förtydligande om skrivna artiklar!


Varför skriver jag som jag gör, och vad är det som driver mig?

Jag är inte lärare eller pastor, har heller inte gått  i bibelskolan, men jag har behov av att berätta om min tro så som jag upplever den. Samtidigt är det en fara  att andra skall uppfatta mig som dryg, vilket jag värjer mig emot.

Som ni märker är jag väldig noga med att bifoga referenser  från bibeln och uppmanar läsarna att pröva allt i ljuset av Guds ord och bön inför Gud. Min tanke är att förklara skriften  utifrån referenser och  vara så tydlig som möjligt. Däremot vill jag uppmana läsare  att inte lösryckta texter från sitt sammanhang .

Nu kanske någon undrar: Hur skall vi kunna prova det du skriver? Och, vad är det som säger att din tolkning  är korrekt?

Här kommer hjälp på tråden: Det finns en App   på ”Bible Hub”som kan laddas ner grattis, klicka på länken. Jag rekommenderar den därför att man kan jämföra texten från den nyaste bibeln till grundtexten  från Hebreiska eller Grekiska. Man kan jämföra olika översättningar för och nu och på andra språk som översätts till svenska.

Detta tycker jag är viktigt eftersom det går att jämföra bibeln text långt tillbaka i tiden. Varifrån har jag fått den kunskap jag har? När jag blev omvänd 1974 var det första jag sökte, kunskap i vad som står skrivet. Jag hade förmån att få läsa igenom bibel några gånger. Däremellan har jag varit öppen och nyfiken på ordet och samtidigt jämfört med det som andra talade om offentligt.

Som pensionär har jag fått mera tid över och detta sporrar mig till att fördjupa mig i ordet. De flesta vet att jag har en förmån att kunna dela med mig till församlingar på orten där jag bor. Det gör att man måste komma förberedd för att kunna dela med sig av det som jag upplever levande för min själ.

Svårare än så är det inte, därför önskar jag inte att förstora det eller förminska. Grundtanke är att Gud, Jesus, Helige Anden, ja hela bibeln skall bli synlig för oss alla.

Detta skapar glädje för mig som kan komma andra till del.

Observera: Det här är inget som varken jag eller någon annan skall berömma  oss av. Vi är skapta med Guds mångfald  och skall vara varandra till tjänst genom vilken Gud blir Förhärligad och  Ärad.

Så till sist:

Har du frågor eller undran, skriv gärna till mig. Det är absolut inget  tvång, var dig själv, det är det bästa.

/Claudio

Luttring i Guds församling


Fortsätter på samma tema som i den första artikel om polarisering bland Guds folk.

Börjar med att citera en text i Lukas 2:29-35

29 Herre, nu låter du din tjänare bryta upp* i frid, enligt ditt ord, 30 för mina ögon har sett din frälsning, 31 som du har berett inför alla folks ögon, 32 ett ljus med uppenbarelse åt hedningarna och en härlighet för ditt folk Israel. 33 Och Josef* och hans mor förundrade sig över det som sades om honom. 34 Och Simeon välsignade dem och sa till Maria, hans mor: Se, denne är satt till fall och upprättelse för många i Israel, och till ett tecken som blir motsagt. 35 Ja, också genom din själ ska ett svärd gå, för att många hjärtans tankar ska uppenbaras.”

Blir väldig förvånad när jag läser i den kristna pressen om ställningstagande som borde vara främmande i jämförelse med vad vi läser i Guds ord.

Den första frågan infinner sig:

Handlar det om religion med motiveringen att skapa fred på jorden genom människotankar?

Eller handlar det om att man har beslutat att följa Kristus så som han är beskriven i ”Ordet” och som apostlarna predikade om enligt Jesu uppdrag?

För mig är det glasklart det senare. När jag läser i bibeln ser jag och förstår Guds kärlek uppenbarad i Jesus när han blev människa och försonaren för alla människor som vill tro att det är genom honom vi blir rättfärdiga och räddade. Det handla om Guds kraft som inte går att förklara, dock genom tro och förvisning  erfara.

Om fred skall skapas så är det inte genom religiösa påfund där man slår samman olika religioner. Fred kan bara skapas genom Kristus som ”Fridsfurste” Vi har iklätt oss Kristus och förvandlats för att bli redskap i hans tjänst.

Så, vad är det vi bevittnar om i världen idag? Jo det går ett andlig svärd genom den kristna församlingen, ett skarp sådan som uppmanar oss att vara vakna och förtrösta på Guds ord. De som tar lätt på sin uppgift kommer att märka inom sin tid att rågångerna flyttas mer och mer bort från Gud. Då blir det en världsreligion uppblandat med allahanda religioner utan Guds kraft.

Och då bli tron på Gud ganska meningslös.

Här ovan har jag understrukit  om vad den gamle Simeon profeterade om till föräldrarna Maria och Josef:

”Många tankar och hjärtan kommer att uppenbaras” beroende på vad man tar ställning till.

Jag noterar en polarisering i församlingar där det står ord mot ord, grupp mot grupp. Man bär fram främmande kol på Guds altare, bildlig talat och förväntar sig välsignelse från Gud.

Noterar att visa människor lyfter fram  ”fundamentalism” som skäll för extrem uppfattning. Låt oss begrunda vad fundamentalism är i den kristna tron:

Var Jesus fundamentalist? Han var tydlig med vad hans uppgift var som utsänd från sin Fader, det går väl inte att ta miste på för dem som studerar sin bibel. Eller skall man ägna sig åt att lägga till och dra ifrån texter från bibeln beroende på hur de passar den enskilde? I så fall våldför man sig på själva Guds ordet och anser sig veta bättre än Gud själv. Här kommer referens till:

 Upp 21:5-6

5 Och han som satt på tronen, sa: Se, jag gör allting nytt. Och han sa till mig: Skriv, för dessa ord är sanna och trovärdiga. 6 Och han sa till mig: Det har skett. Jag är Alfa och Omega*, begynnelsen och änden.”…

Upp 22:18-21

”18 För* jag försäkrar var och en som hör profetians ord i denna bok: Om någon lägger något till detta, så ska Gud på honom lägga de plågor som är skrivna i denna bok. 19 Och om någon tar bort något från orden i denna profetias bok, ska Gud ta bort hans del från livets bok* och från den heliga staden och från det som är skrivet i denna bok. 20 Han som betygar detta säger: Ja, jag kommer snart. Amen. Ja, kom, Herre Jesus! 21 Vår Herre Jesu Kristi nåd vare med er alla. Amen.*

”Fundamentalistiska”  är vi därför att vi har byggd vårt liv på klippan Kristus, en fast fundament som ingen kan förstöra, upphäva eller ändra genom främmande element. Det ordet bör inte vara negativ för att framställa troende som något sämre. Snarare är detta ett vittnesbörd  om att vi som bejakar och bekänner oss  till Kristus så som kommen i människogestalt för att uppenbara ”Faders kärlek” för dem som vill och som predikade omvändelse till syndernas förlåtelse. Han gick förre i ord och gärning för att uppfylla all rättfärdighet och lämnade sitt uppdrag till apostlarna efter han led döden på korset, men uppstod efter Guds vilja  och är därför ”Vägen, Sanningen och Livet” för ALLA som vill tro på honom.

Avslutar dagens artikel med referens ord från:

Matteus: 7:24-27

24 Därför, var och en som hör dessa mina ord och gör efter dem, honom vill jag likna vid en vis man, som byggde sitt hus på klippan. 25 Och slagregn föll, och floderna kom, och vindarna blåste och stötte mot huset, men det föll inte omkull, eftersom det var grundat på klippan. 26 Men var och en som hör dessa mina ord och inte gör efter dem, han liknar en oförståndig man, som byggde sitt hus på sanden.”…

/Claudio

Polarisering  bland kristet folk


Det känns tragisk att det skall vara delning  bland troende kristna, oavsett var det förekommer. Rent spontant borde vi ha lite mera tålamod, läs vishet  att möta varandra med respekt oberoende vilken slutsats vi har kommit fram till.

Rent teologisk borde inte vara så svårt att följa ”Ordet”  och stanna upp för att begrunda det och ta det till sig.

Citerar från Joh 1:1-8

1 I begynnelsen var Ordet*, och Ordet var hos Gud, och Ordet var Gud. 2 Den samme var i begynnelsen hos Gud. 3 Allt blev till genom honom, och utan honom blev ingenting till, som har blivit till. 4 I honom var liv, och livet var människornas ljus. 5 Och ljuset lyser i mörkret, och mörkret har inte övervunnit det. 6 Det kom en man, sänd av Gud. Hans namn var Johannes. 7 Han kom som ett vittne för att vittna om ljuset, för att alla skulle tro genom honom. 8 Han var inte ljuset, men han kom för att vittna om ljuset.”…

En annan fråga som jag hör ibland och som har sitt ursprung i början av skapelsen:

”Skulle Gud ha sagt det” eller, det  var då det som andra säger… Eller vi har andra tider och måste göra våra egna tolkningar i den moderna samhälle…

Det första som jag undrar över är Hur läser vi bibeln och det skrivna ordet?  Nästa fråga blir:

Vad är tron för oss, och hur uppfattar vi Gud?  Och så den tredje  och viktigaste frågan:

Vad gör vi med Herren Jesu liv, ord och gärningar om inte vi tar det till oss som exempel och vägledning?

Det här är inte en artikel som uppmanar till påhittade mänskliga  beteende, snarare är det en uppmaning till hjärtats tankar  att söka Guds vishet genom de löfte som vi läser om i hela skriften.  Jag har full respekt för människor som inte vill, eller kan tro på det skrivna ordet av någon anledning. Varför? Jo helt enkelt därför  att Gud tvingar sig inte på någon, utan låter människa välja sin egen väg.

Det är inte samma sak som att vi skall låta bli att berätta  om Guds kärlek uppenbarad i första hand genom Jesus. Vår uppgift är att vara missionärer  oavsett om det är i vår närhet eller som andra gör, långt borta för andra folk.

På en punkt kan jag hålla med om att det gamla omvändelsen som det praktiserades  under 1000 talet och en bra bit framåt är helt förkastlig. Att behöva omvända sig under galgen, eller som hot att mista livet, eller för den delen i vår tid med köpslående om man gör si eller så  får du det du önskar.

Det kallar jag för lurendrejeri, Gud lurar ingen heller. Likt en far som frågar:” Mitt barn vill du följa mig?”

Ja de flesta känner till berättelsen om den förlorade sonen som ville ha sitt eget liv, och som fick både arvet och faderns respekt att leva det liv som sonen hade bestämt sig för. Hur gick det sen? Det vet allra flesta, däremot kan jag inte finna i skriften att det fanns några som hejade på sonen för hans slösaktiga liv. Jo då, han fick vänner så länga han stod till tjänst med bjudningar, när allt sinade då försvann vännerna också.

Ja det handlar om polarisering (delning ) och tolkning av bibelns budskap för och emot. Jag vill gärna tipsa om artiklar på bloggen som handlar om de 7 församlingar. Tycker att det är så talande när Guds Ande manade Johannes på Patmos att skriva ner det.( Obs. samma Johannes som skrev Evangeliet)

Länken finner du här för varje församling: https://claudioosblogg.com/7-forsamlingar-laodikea

Vill du läsa om alla 7 församlingar är det bara att följa texten för respektive församling.

Nästa fråga och undran: Varför så mycket väsen för ekumenik och vem som får/inte får predika i ett vist samfund?

Det som följer är mina egna tankar och jag har också respekt att andra tycker inte så som jag beskriver saken.  Men åter igen måste vi gå tillbaka till ordet, det som vi läser om som exempel för de 7 församlingar  bör vara ett gott exempel för oss också.

Återigen handlar allt om trohet  till Jesus och hans efterföljelse. Med det sagt behövs kunskap och gott anseende i en församling där man ständigt refererar  till Guds ord.  Det är inte för intet som Jesus säger: ”Jag är Vägen,  Sanningen  och Livet… förutom mig kan ni ingeting göra i er själva…

Nu skall jag försöka avsluta den här artikel med att summera vad jag ville sagt:

Om vi börjar med domen mot varandra, låt oss läsa vad Jesus säger själv: Joh 12:47

47 Och om någon hör mina ord och inte tror*, så dömer inte jag honom. För jag har inte kommit för att döma världen utan för att frälsa världen.”…

Det måste tjäna till vår undervisning  att vi skall överlåta domen åt Gud oberoende varifrån domen kommer, från den troende eller den som inte tror. Däremot skall vi som bekänner oss till den kristna tron vara tydliga om varför vi tror som vi gör utan att medmänniskor känner sig fördömda. När allt kommer omkring så är Guds kärlek gränslös till människan, men Gud hatar synden. Dessa begrepp måste man hålla isär.

Handen på hjärtat, kommer inte vi till korta lite till mans med vår tydlighet?

/Claudio

Senaste nytt om mina skrivna böcker!


För de nyfikna som undrar hur det går med mina böcker kommer här en liten notis!

I ärlighetens namn hade jag inte förväntat mig något större när jag började skriva böcker. Som många redan känner till, var min tanke att skriva en dokument i form av en bok med bild illustrationer och som skulle bli ett arv till mina barn och barnbarn samt berörda anhöriga.

Nyfikenheten översteg min förväntan och många var intresserade att köpa den första boken. Klart att jag kunde stå till tjänst med det, det var inga hemligheter i boken, dessutom tycker jag att man kan dela med sig av sin kultur för att vi skall kunna berika varandra.

Den första boken har sålt i ett antal ex, vilket det blev en mersmak för att skriva vidare. Materialet fanns inom mig så det var bara att fortsätta skriva. Någon drivkraft att tjäna pengar hade jag inte, men skall villig erkänna att jag vill ha mina kostnader täckta.

Så… vad händer nu? Det som blev en sysselsättning under pandemi och under vinter tid har stanat av en aning. Helt enkelt för att det är så mycket som prackar på och måste göras under sommar månaderna. Materialet har jag kvar inom mig, likaså lusten och inspirationen. Jag är nyfiken på människors vardag genom historien och skriver gärna utifrån verkligheten. Fiktions böcker är inget för mig, det får andra ägna sig åt som är duktigare och känner inspiration för det.

Någon säger att jag skulle kunna tjäna pengar som författare? Kanske? Tyvärr har jag inte den drivkraft på grund av att jag prioriterar annat i livet. Skriva vill jag så länge det finns inspiration och en historia att berätta. Hur många böcker blir det i så fall? Tja… jag vet inte det själv, den tredje boken som är på gång, ”Fiskaren John” har jag hunnit till ca 70 sidor, en del väntar på den redan nu.

För er som delar mitt intresse för historia och människor och vill läsa om en annan kultur, inte nödvändigtvist bara det sydländska, utan historia om fiske och levnad från en svunnen tid fram till våra dagar.

Jag har ett antal böcker hemma för omgående leverans, det gäller ”Främlingar och Tina-En kamp för livet”

Böcker kan också köpas på några förlag, så som Bokus, Addlibris och ett antal andra förlag. Dessa böcker finns också som E-böcker om någon föredrar det. Utöver detta har också visa Kommunala bibliotek fått böcker genom mitt bokförlag BOD.

Ni som vill och har intresse kan göra en sökning på Google där ni skriver in bok titeln.

Besök gärna min andra hem sida där det finns mera info.

Adressen är: http//claudioosblogg.wordpress.com

Tack för visat intresse och ett särskild tack till er som har köpt mina böcker och har lämnat en bra recension. Allt behöver inte ske offentlig, tycker jag, så tack till er som gillar det som jag skrev.

Vill bara tillägga att jag har inte fått några negativa recensioner varken offentligt eller muntligt.

Ta vara på er!

Glad sommar //Claudio

Ps. Har ni några synpunkter eller frågor? Skriv gärna till mig, antingen genom kommentarer i fältet eller på mail: info@claudioosblogg.com