7 Församlingar/Smyrna

Detta är den andra församlingen i den ordning som Johannes fick förmedla Jesu budskap till.

Vad var det för ärende som Jesus ville göra Smyrna uppmärksammad av?

Nedan följer hela texten med i sin helhet så som det beskrivs i Reformations bibeln.

Upp 2:8-11 Skriv också till församlingens ängel i Smyrna: Detta säger den förste och den siste, han som var död men som lever: 9 Jag vet om dina gärningar och* ditt lidande och din fattigdom, men du är rik, och jag vet om hädelsen från dem som säger sig vara judar, men som inte är det, utan är en Satans synagoga. 10 Frukta inte för något av det som du ska få utstå. Se, djävulen ska kasta några av er i fängelse, för att ni ska sättas på prov och under tio dagar kommer ni att få utstå lidande. Var trofast intill döden, så ska jag ge dig livets krona. 11 Den som har öra må höra vad Anden säger till församlingarna. Den som segrar ska inte skadas av den andra döden.

 

Vi lägger märke till redan från början att Herren har satt en ängeln för att vaka över Smyrna församlingen. Sen bekräftar Jesus vem Han Var, Är och Förblir Han som var död, men lever. Adressen var inte bara till Smyrna, utan till alla dem som tvivlar på Jesu Gudom. Han var död enligt skriften och han lever. Detta borde bli en påminnelse till alla dem som har en annan uppfattning om Jesus.

Det har förekommit spekulationer och tolkningar lite då och då att Jesus var död och uppstod i en annan form.

Här har vi klara besked direkt från Jesus vem Han är.Kanske kan vi ana att det fanns visa personer i Smyrna församlingen som tvivlade på detta, med tanke på det som Jesus säger längre ner i texten?

 

Smyrna var en bra församling  de troende praktiserade ordet som de fick till sig, trotts lidande och fattigdom i församlingen. Det sistnämnda känner vi igen från början när väckelsen drog fram i slutet på 1800-1960 talet. Predikanterna hade det knapert och folket kunde inte offra så mycket till Guds verk. Med det var levande församlingar som litade på Gud och Hans ord.Det fanns inga kommunala bidrag då, församlingar var medvetna om att den Gud som Han har sagt sig vara, kommer också att vaka över sitt verk och församling. Du har väl läst om Efesos och vad församlingen symboliserar?

 

Inte nog att Smyrna var fattig och utsatt för prövningar, församlingen var utsatt för Satans angrepp för att om möjligt slå sönder och splittra församlingen. Tänk på detta när du ser på skeende i församlingar idag. Låt detta bli en tankeställare om vem som är Herre över församlingen. Skulle inte detta inbjuda till att ta en ödmjuk ställning och låta Herren Jesus komma till tals och rätta till bristerna. Tänk också på att dagens församling kommer inte undan prövningar.  Det är en påminnelse för oss att vi är beroende  av Jesus, hans kraft och ledning. Det är i den svage som Guds kraft blir synlig, 2 Kor 12:10  för att detta skall visa sig att det är Han som står bakom sitt folk och sin församling.

Det är ändå ett mål i sikte för oss, därför får vi ta till oss Herrens ord så som Han säger till Smyrna församlingen. Det handlar om evighet, därför skall ingenting kunna skilja oss från Guds kärlek genom Jesus Kristus vår frälsare.

<Föregående<Efesos                Huvudmeny            >nästa artikel> Pergamon

/Claudio