Vår tro

Vad tror vi på

Här beskriver jag  vad tron betyder, grundläggande principer, framförda  genom Jesu vandring på jorden och sen överlämnad till apostlarna som fick det till sin uppgift enligt Jesus ”Missions  befallning”

Matt 28:18-20

18 Då trädde Jesus fram och talade till dem och sa: Mig är given all makt i himlen och på jorden. 19 Gå därför ut och lär alla folk. Döp dem i Faderns och Sonens och den Helige Andes namn. 20 Lär dem att hålla allt det jag har befallt er. Och se, jag är med er alla dagar till tidens slut.”…

I sido menyn finner ni artiklar som bygger på den Apostoliska förkunnelsen genom ”Ordet-Guds ord” som  är grunden för vår handlande och existens.

/Claudio

 

Huvudmeny                  >Nästa> Jesu sista dagar på Jorden