Tiden innan Jesu himmelsfärd

I den här artikel vill jag lyfta fram gemenskap och dialogen mellan Jesus, hans lärjungar och följare. Jag utgår efter samma text som den tidigare inlägget, som ni kan läsa här nedan. Det är viktigt att se detaljer i Guds ord  och tänka på vad det har för betydelse för oss idag. Det är just detta som är mitt syfte, att lyfta upp händelser då, för att vi skall komma vidare på samma grund.

Från  1 Kor 3:11-14  tar jag den första referensen.

”  För en annan grund kan ingen lägga än den som är lagd, vilken är Jesus Kristus. 12 Om nu någon bygger på denna grund med guld, silver, ädla stenar, trä, hö eller strå, 13 så ska vars och ens verk bli uppenbarat. För den dagen ska göra det klart, eftersom den ska uppenbaras i eld, och hur vars och ens verk är ska elden pröva. 14 Om det verk som någon har byggt består, ska han få lön.”

Nu till den tredje möte med lärjungar  en tidig morgon  när de  var ute och fiskade. Bara en kort upprepning:  Trötta och sömnlösa kämpade lärjungar  hela natten för att  få lite fisk, det blev inget. Inte nog med att de var modfällda och viste inte varken in eller ut, nu var tom nätet tomt och allt arbete var förgäves. Eller, var det så?…

Joh 21:5-13

5 ”Då sa Jesus till dem: Barn, har ni något att äta? De svarade honom: Nej. 6 Och han sa till dem: Kasta ut nätet på högra sidan om båten, så ska ni få. Då kastade de ut, och nu fick de så mycket fisk, att de inte kunde dra upp det. 7 Den lärjunge som Jesus älskade sa då till Petrus: Det är Herren. När Simon Petrus hörde att det var Herren, tog han på sig ytterplagget, för han var inte klädd, och kastade sig i sjön. 8 Men de andra lärjungarna kom med båten, för de var inte längre från land än omkring 200 alnar*, och de drog efter sig nätet med fiskarna. 9 Och när de hade stigit i land, såg de glöd ligga där och fisk som låg på den och bröd. 10 Jesus sa till dem: Bär hit av de fiskar som ni fångade nu. 11 Simon Petrus stod upp och drog upp nätet på land, fullt av stora fiskar, 153 stycken. Och fast de var så många gick nätet inte sönder. 12 Jesus sa till dem: Kom och ät. Och ingen av lärjungarna vågade fråga honom: Vem är du? De visste att det var Herren. 13 Då kom Jesus och tog brödet och gav åt dem, och likaså av fisken.”

Lägg märke till att lärjungar kände inte igen Jesus från början, ändå frågade Han: ”Barn har ni något att äta.”… Vilken omsorg och kärlek från Jesus, han viste precis hur de hade, han började inte förmaningen att det hade en klen tro och att de hade glömt vad han talade om  för dem, nej, de kände inte ens igen honom, vad spelar det för roll, Jesus visade kärlek i praktisk handling så som han alltid gjort. Han viste att dessa behöver mat för att få krafter också i fysisk mening för att  sen kunna vara mottagliga för hans  undervisning.

Av texten vet vi hur det gick, Jesus  visade ännu en gång  att de skulle lita på honom, när det väl förstod vem han var och han lagade en måltid till dem och hade åter gemenskap med dem på stranden.

När alla blev mäta  då vände sig Jesus till Petrus:

Joh 21:15-19

”  15 När de nu hade ätit, sa Jesus till Simon Petrus: Simon, Jonas son, älskar du mig mer än dessa? Han sa till honom: Ja, Herre, du vet att jag har dig kär. Han sa till honom: Föd mina lamm. 16 Han frågade igen för andra gången: Simon, Jonas son, älskar du mig? Han sa till honom: Ja, Herre, du vet att jag har dig kär. Han sa till honom: Var en herde för mina får. 17 För tredje gången frågade han honom: Simon, Jonas son, har du mig kär? Petrus blev bedrövad över att han för tredje gången sa till honom: Har du mig kär? Och han svarade honom: Herre, du vet allt, du vet att jag har dig kär. Jesus sa till honom: Föd mina får. 18 Sannerligen, sannerligen säger jag dig: När du var ung, spände du själv bältet om dig och gick vart du ville. Men när du blir gammal, ska du sträcka ut dina händer, och en annan ska spänna bältet om dig och föra dig dit du inte vill. 19 Men detta sa han för att ge till känna med vilken slags död han skulle förhärliga Gud. Och efter att han hade sagt detta, sa han till honom: Följ mig.”

Jag kan tänka mig att Petrus hade dålig samvete  och skämdes för Jesus, trotts att han fick ett särskild hälsning personligen från Jesus. Jesus visste att Petrus behöver bli av med sin börda och då var detta den bästa tillfälle för Petrus att få en upprättelse och förnyad kallelse.

Är det någon som inte har varit i den sitsen  och misslyckats  med sitt liv? Det har jag, därför känns nåden, kärleken och omsorgen av Jesus så mycket större, när vi läser om det och kan ta till oss  av det skrivna ordet.

Jag tror att det finns lite av Petrus i oss alla, vi blir modfällda och känner oss misslyckade och då börjar samvetet gnaga i oss. Jag vill kalla detta för hälsotecken, för om vårt samvete påminner oss om något som inte är rätt, då förstår vi att Gud är större och manar oss  att söka Honom för förnyelse och upprättelse.

Vi är faktiskt inte fördömda, eftersom Gud vet vad för ett verk vi är.

Psalm 103:8-14

8 Barmhärtig och nådig är HERREN, sen till vrede och rik på barmhärtighet. 9 Han går inte ständigt till rätta, och behåller inte sin vrede för evigt. 10 Han handlar inte med oss efter våra synder och straffar oss inte efter våra missgärningar. 11 Ty så hög som himlen är över jorden, stor är hans nåd över dem som fruktar honom. 12 Så långt som öster är från väster, långt tar han bort våra synder från oss. 13 Som en far förbarmar sig över sina barn, förbarmar sig HERREN över dem som fruktar honom. 14 För han vet vad för sorts verk vi är, han kommer ihåg att vi är stoft.”

Tänker på krukmakaren när han/hon sitter vid drejskivan, för att forma krukan eller kärlet med möda och glädje för att det skall bli något fint efter det har härdat i ugnen. Men så ibland spräcker den vackra kärlet, krukmakaren ger inte upp, han börjar på nytt tills han får fram det som han önskar.

Ja, sån är vår Himmelske Fader, som ser med välbehag på oss, trotts att vi faller och misslyckas gång på gång. Likt Petrus  vill Jesus komma till oss med sin hälsning:

”Petrus, älskar du mig mer än dessa gör”… Vilka är dessa?  Underförstått, vi har ansvar personligen inför Gud, och älskas personligen för det vi är. Men vi behöver bekräfta vår kärlek till Jesus, för det är den som består till sist.

/Claudio

Jag kommer att fortsätta ett tag till på samma tema.

Det finns så mycket att hämta för oss som stöd och hjälp på vägen.