Sökare

Saknad och sökning går hand i hand beroende på vad man söker. Om vi talar om relationer då är det helt naturlig att vi saknar bortgångna personer.

Eller om man tappar något värdefullt, söker man det i varje vrå för att finna det. Det samma gäller kunskap oavsett vad det gäller, söker vi tills vi finner det.

Så är det också på den andliga område, vilket den här bloggen kommer att handla om.

Som exempel vill jag lyfta upp mänskliga relationer mellan Jesus, hans lärjungar och folket som följde Honom.

Samtidigt finns det flera kategorier, kalla gärna det motiv, för alla dessa som sökte honom.

”Fariseerna” sökte Jesus med motivet för att han var en nagel i ögon på dem och skulle gärna bli av med Honom.  Han var helt enkelt en stötesten för dessa människor.  Andra sökte för att de ville ha sensation, åter andra vill höra vad Han hade att säga och bejakade det som han undervisade om, men var inte riktigt beredda att följa Honom helt ut för att det stod i strid med deras intresse.

Och så har vi den innersta kretsen av dem som såg Jesus som sin vän och Guds profet och älskade honom. Dessa såg till att umgås med honom genom att följa honom och vara allmänt behjälpliga där det behövdes. De tog hans ord till sig och trodde på vad han undervisade om. De tog fasta på  att människa skall inte leva bara av denna världen. Han gav dem hopp och tro om ett liv som är större efter döden.

Ändå var det så att de fattade inte riktigt innebörden av den andliga dimensionen.

Det är precis detta som alla vi andra upplever och brottas med. Vi har dock facit i Guds ord och kan ta den till oss. Men vi är också begränsade till vårt förstånd och kan inte greppa allt så som vi ville.

Många gånger hjälper inte ens kunskap om den bygger på ren teori. Det är skrivet: ”Vårt kunskap är ett styckverk”…. 1 Kor 13:9

Fariseerna kunde inte omsätta Jesu tal för att det övergick deras förstånd. Dessa var fångade i sin egen förträfflighet  Däremot kan vi ta Nikodemus som var en Gudfruktig lärare som visste det mesta om de gamla skrifter och som var nyfiken på Jesus. Med sin ärlighet sökte han den sanna vägen och fick möta Jesus personligt och Jesus förklarade för honom om det andliga och den mänskliga.

Om vi tar några kvinnor som följde Jesus och som betraktade honom som sin broder, förstår vi att dessa kände sig vilsna när Jesus blev korsfäst, död och begraven. Kulmen på detta är ändå sorgen att inte ens kunna gå till graven. Man kan dämpa saknaden genom att besöka graven. Men nu var inte Jesus ens där. Jo vist trodde de på Jesus, vist trodde de på uppståndelse från det döda och vist hade de skrifter som talade om vad Jesus skulle göra och gå igenom. Ändå var bilden inom ramen för deras förstånd i nuet, och vem kan klandra dem för det? Detsamma gäller oss också, vem kan klandra oss att vi har för lite kunskap? Ingen, men det måste finnas någon som berättar, och vad skall man berätta om?

Precis det som Jesus gjorde, därför att ordet var från  begynnelsen  och ordet var Gud och Gud tog sin boning i människans gestalt genom Jesus som var Messias-Kristus-Räddaren  för människor. Därför heter det: ”Varifrån kommer kunskap? Jo, den kommer från Kristi ord  för att de som tar emot det skall berätta om det för andra.” Rom 10:14-17

Det betyder inte att man är färdig med sin kunskap, den växer i oss  så länge vi är nyfikna och är villiga  att ta den till oss. Fariseerna saknade detta, det trodde att de hade monopol på kunskap, och därför gick miste om Jesu kunskap och snubblade på sin egen förträfflighet.

För att återkomma till kvinnorna och deras sökning efter Jesus som begravdes i ett hål uthuggen i en klippa och förseglat med ett stort sten vid ingången.

Till kvinnornas förvåning var stenen borttagen och bindlarna var snyggt ihop rullade inne i graven.

När Maria tittade in i graven mötes hon av en ängel som frågade:

”KVINNA VEM SÖKER DU”? Herre om det är du som har tagit bort min mästare säg det”…

Vet du inte att han är Uppstånden, han är inte här sa ängeln.  Då gick det upp för Maria vad Jesus berättade om och hon skyndade sig för att berätta det glada budet för andra.  Matt 28:5-7

Att vara en sökare är en förmån och ett sätt för Gud att göra människor medvetna om Hans kärlek.

Jag vill därför avsluta med uppmaning:

Sök inte i surrogat och falska läror. Sök i Guds ord och med hjärtats bön låt Gud undervisa dig i det som är äkta. Förivra dig inte, var vaksam istället men ändå öppen för att hitta någon som åtnjuter förtroende och kan berätta mer i ett förtrolig samtal  hur man finner frid och ro i sin själ.

/Claudio