Sanningsstrålar

 

Har fått en dikt gruva att ösa ur. Kommer att publicera några då och då. De första är från 1903 års upplaga  från boken ” Sanningsstrålar” av Oskar Hultkranz.  Håll till godo!

Om författaren:

Johan Oskar Hultkrantz, (urspr. Pettersson),[1] född 15 juli 1870 i Gamla Uppsala församling, död 13 maj 1939 i Örebro Nikolai församling,[2] var en svensk frikyrkoman och redaktör. Han var officer i Frälsningsarmén 1890–1899 då han bland annat arbetade som sekreterare på högkvarteret, lärare på krigsskolan (officersskolan) och som medarbetare vid Stridsropets redaktion. Åren 1900–1921 var han pastor i Svenska Missionsförbundet och från 1922 redaktör för Svenska Frälsningsarméns Tidning.[3] Hultkrantz är begravd på Norra kyrkogården i Örebro

Enligt  Wikipedia

                       &

Högt från fästet solen strör,

Sovrat guld på  hav och land.

Fritt den Högstes kärlekshand,

Riklig nåd till alla för.

 

Om ej världen ägde sol,

Var fanns liv med fägring rik,

Var ljöd fåglarnas musik,

Var sågs himlens blå kupol?

 

Vinterns drivor smälta snart,

När om våren solen ler.

Då den stiger mer och mer,

Tagen  växtligheten  fart.

 

Fästets drottning fjärmar sig,

Och då falla bladen av.

Utan sol blir död och grav,

Men med sol en livets stig.

 

Utan sanning och vår värld,

Vore hemsk att leva i;

Den ej skulle bättre bli,

Än den ondes egen härd.

O må sanningen få rum,

I vårt liv bli uppenbar,

Främst den sanning, som står klar,

Uti evangelium

 

Dikt 2

Det är Herrens ord…

&

Det ord, som är bärande,

Fostrande och lärande, kraftig och närande.

Det är Herrens ord.

Ord som är livande, nådefullt givande

Evigt förblivande

Det är Herrens ord.

 

Den hand som är dragande, lisande, agande,

Bördorna tagande.

Det är Herrens hand:

Den hand som är helande, ömt mot de felande,

Håvorna delande,

Det är Herrens hand.

 

Den famn, som är ömmande, trofasthet, gömmande,

Ingen förglömmande,

Det är Herrens famn.

Den famn som är värmande, himlen oss närmande,

Mäktigt beskärande,

Det är Herrens famn.

 

Det namn, som är fredande, tröstande, ledande

Glädjebärande,

Det är Herrens namn.

Det namn som är klingande, salighetsbringande,

Döden betvingade,

Det är Herrens namn.

     Oskar H

>Gå vidare till nästa> Trevaren