Nåden, vad betyder det?

Tycker det känns tragisk att många har fått en fel uppfattning  om den kristna tron. Jag har fått berättat för mig genom åren  av människor  som har fått sår i sin själ på grund av en dömande inställning i gemenskapen med troende.

Jag har som målsättning att förklara så enkelt som möjligt hur jag ser på ”Nåden” och tron. Innan dess vill inte jag döma  dem som hade något förvrängt uppfattning  när de berättade om sin tro för andra. Säkert var det i all välmening. Tyvärr blev effekten det motsatta, eftersom mycket byggde  på, du skall, du måste… osv.

Vad jag menar, är att visheten i betoning på omsorgen och kärleken från Gud, vår Fader har kommit i skymundan. Samtidig måste vi vara vakna att vi inte hamnar från ett till ett  annan dike, vilket kan bli nog så förödande för tydlighet om den kristna tron.

Från Joh 12:47-50 skall vi ta en bekräftelse vad Jesus menar.

47 Och om någon hör mina ord och inte tror*, så dömer inte jag honom. För jag har inte kommit för att döma världen utan för att frälsa världen. 48 Den som förkastar mig och inte tar emot mina ord, han har en som dömer honom: det ord som jag har talat ska döma honom på den yttersta dagen. 49 För jag har inte talat av mig själv, utan Fadern som har sänt mig, han har befallt mig vad jag ska säga och vad jag ska tala. 50 Och jag vet att hans bud är evigt liv. Därför, vad jag talar, det talar jag så som Fadern har sagt mig.”

De religiösa talar bara om synd och dom… hörde jag lite då och då. Därför är det viktig att vi läser Jesu ord här ovan och tar det till oss. Ordet ovan fokuserar på nåden och kärleken som i sin tur skall sättas i sitt sammanhang  av skriften i sin helhet. Praktiskt kan vi tänka oss våra jordiska föräldrar, deras kärlek och omsorg, men också tillit till att ta eget ansvar och vara självständig i sina handlingar.

Jag behöver väl knappast  påminna er om den förlorade sonen, för den som vill kan läsa texten i

Luk 15 hela kapitel.

En annan fråga som jag fick under årens lopp är: Hur kan du tro på en Gud när det finns så mycket ondska i världen?

För det första så är detta en följd av syndafallet, jag kan gärna fördjupa mig i detta vid ett annat tillfälle, men för att vi skall förstå betydelsen av nåden, koncentrerar jag mig på det, för annars blir artikeln för lång.

För det andra, är det precis så som det är för våra jordiska föräldrar, Gud har get oss fri vilja att välja.

Nu är du inte  rättvis, undrar någon?  Alla oskyldiga människor som får sätta livet till genom krig, katastrofer eller människans girighet, varför kan inte Gud hjälpa alla dessa?

Just det, ”människans rovdrift” med allt som följer i dess spår, skapar missär för människor. Ja, människor ikläder sig  tom religion  och i dess namn slaktar andra. Just därför är det viktigt att tala om nåden, hoppet  och evangelium som upprättar människor till att ta eget ansvar som bygger på Guds gränslösa kärlek, när Guds egen Son blev martyr för att försona världen, dvs. dem som tror , med sig själv.

Vi måste vara realister och se det som det är, det finns också motsatsen till Gud  som en andlig verklighet, och i dess namn  ser vi att det sker mycket  destruktiv i världen.

Varför kan inte Gud stoppa detta om Han är Gud? Återigen, bygger Guds gemenskap på en fri vilja, den som har hört evangelium så som Jesus framställde det från början, och sen genom apostlarna som i sin tur har lämnats till människor i våra dagar, kan räkna med ”nåden ” och hjälpen i vardagen.

Det betyder inte rikedom eller hälsa eller evigt liv på den här jorden. Vi skall förstås vara tacksamma för människor som har gott ställt och är i tjänst för Gud. Det är dock så, ibland får man räkna med en försakelse, ja kanske tom lidande för Kristi skull. Nu skall jag skriva om det igen: Jag har sett lidande på nära hål, men jag har också sett hoppet och förtröstan till Himmelens Gud.

Som avslutning vill jag vara lite personlig:  Du som har känt dig dömd, ändå bär på en tro inom dig, Jesus har inte förkastat dig. Han har inte kommit för att döma världen, utan för att visa världen att det finns försoning och ett annat liv genom nåden. Kärleken i Kristus bär oss genom vår svaghet, den ger oss kraft att härda ut när vi prövas, men ger oss också glädje att se vår nästa som Guds välbehagliga och värdefulla  människor. Jag måste vara tydlig, vårt liv bygger inte som evighet på denna jord. Om vårt liv blir 70-80 år, då blir den lång, nå ja, det finns undantag, men om vi utgår globalt så stämmer det rätt så.

Det är också sant att vi skall leva i evighet, därför skall vi inte förkasta nåden som bjuds oss. I oss själva kan vi inte göra oss förtjänta  till nåden för det eviga livet, där ingen synd, inga sjukdomar och inga prövningar skall finnas. Där skall det råda evig frid i Guds helighet och den som vill får vara en del av det.

/Claudio

Nästa>