Livets växlingar

Av: Claudio
1.
Här växlar av dagar, veckor och år;
Sommar, hösten, vinter och vår.
På livet vi tänker och undrar var vi står.
Livet vi lever hur det än är, i hoppet vi tänker att slippa besvär.
2.
Med tro och hopp till Jesus går; att i bön och förtröstan nåd vi får.
Våra liv blir ljuset då, Guds välbehag av Honom vi få.
Som människa blev Han oss lika; därför vi sjunger och Honom predikar.
3.
Att Honom möta med kärlek och tro ger kraft och själens ro.
Sina barn Han möter här så som små lamm i sina armar bär.
4.
Han utgivit sig ock för dem; för att föra dem upp till sitt hem.
En liten tid här i världen få vara; dessa skall Han i sin nåd bevara.
5.
Här växlar dagar, veckor och år, mörkt eller ljust ej spelar roll;
Han densamme är i evighet som idag och igår.
6.
Misströsta ej, om du i prövningar går;
 hoppet ej sviker och hjälp du får.
Gläd dig du lilla skara, vår Fader i Jesus skall dig bevara.
7.
I stugan sitter en ensam kvinna; till sin Fader i bön hon önskar sina barn för Jesus vinna.
Kvinnan torkar bort tårarna med sina händer;
 med tro, hopp och kärlek hon hoppas att hemåt de vänder.
8.
Hem, hem du himmelska som vår Fader har berett; åt alla dem som i tro Honom sett. 
På havet vi drivs av vågor stora  i hoppet vi sucka för att inte livet förlora.
9.
I horisonten lyser en  strimma ljus, snart nalkas både land och hus.
Farkost nalkas sin lugna hamn; för att till sist finna ro och vila i det himmelska land.