Lite av varje om kristna frågor

Här vill jag ta upp uttryck som används i den kristna  gemenskapen. Är det förenligt med den kristna tro som vilar på  Jesu ord och   den Apostoliska förkunnelsen?

Läs igenom och jämför vad Jesus och Guds ord säger om det, ställ dig frågan sen: ”Är det rymligt att sånt skall finnas i Guds församling”? Hur Jesus ser på sin församling, citerar jag igen från Upp 2:1

” Skriv till församlingens ängel i Efesus: Detta säger han som håller de sju stjärnorna i sin högra hand, han som går omkring mitt ibland de sju ljusstakarna av guld”…

Församlingen är Kristi Brud och är så väderfull som liknas vid den ädlaste metal, guldet.

 • Vår tro – Vi tror på Gud Fader allsmäktig,
  himmelens och jordens skapare.
  Vi tror ock på Jesus Kristus,
  hans enfödde Son, vår Herre,
  vilken är avlad av den Helige Ande,
  född av jungfrun Maria,…
 • Varför skall vi tro?- Vi är skapta till Guds avbild och Herren såg att det var gott. Det förblev inte så, människan syndade mot Gud, därav blev alla syndare i världen. Från  Rom 5:12-14
 • ” Därför är det så: Genom en människa kom synden in i världen och genom synden döden, och så kom döden över alla människor, eftersom alla har syndat. 13För synden var i världen innan lagen kom, men synden tillräknas inte där det inte finns någon lag.”…
 • Fortsättning i Rom 5:!5 ” För om de många dog genom en endas synd så har mycket mer Guds nåd och gåva genom nåd rikligen överflödat till de många, genom en enda människa, Jesus Kristus. ”…Det  handlar om den eviga döden  eller evigt liv
 • ******
 • Församlingen– Vad är det? Måste man vara med? Församlingen kan se lite olika ut och har skiftande antal medlemmar. Det är dock en samling människor som har fått en ”På nytt  födelse, andligt sett, genom tro och bejakande av sitt eget beslut, vill följa Jesus och hålla sig till Guds ord. Det gagnar ens egen välbefinnande  och är till stöd för andra.
 • Dopet– En lydnads handling mot Jesu efterföljelse, i andlig bemärkelse begraver man det gamla livet och uppstår till nytt liv i Kristus Jesus. Dop betyder begrava genom vatten.

Nu till något annat som har kommit in i visa församlingar:

 • Avgudadyrkan- Vad är det, och hur ser det ut? Först, vad säger Guds ord?
 • Luk 10:27 ”  Och han svarade och sa: Du ska älska Herren, din Gud, av hela ditt hjärta och av hela din själ och av hela din kraft och av hela ditt förstånd, och din nästa som dig själv.”
 • Kärleken består att Jesus har älskat oss först och get sitt liv för oss, därför kan också vi älska Honom och vår nästa när vi bejakar detta. Allt annat som kommer emellan och som är värdefullare än kärlek enligt ovan är avguderi oavsett i vilket form det förekommer.
 • Kontemplation (av latinets contemplatio) Enligt Wikipedia, är en latinsk översättning av grekiska theoria (θεωρία) och betyder, “tittar på”, ”är medveten om”, ”utsatt för betraktande”. I kristen tradition har det fått en något snävare betydelse, vanligen en inre, utdragen och ordlös bön, varvid man tömmer medvetandet för att stilla betrakta det gudomliga

Kontemplation skiljs ofta från den mer aktiva meditationen (denna distinktion gäller i             synnerhet i västlig kristen tradition), I östlig kristendom är kontemplation (theoria) bokstavligen ett medel för att se Gud, få en vision av Gud eller uppleva enighet med Gud, vilket praktiseras inom traditionen

Detta vinner mer och mer mark inom visa församlingar, men har inget med bibeln-Guds ord att göra.

Mystik- Ordet betecknar också erfarenheter av sådana möten med en yttersta verklighet tolkade som gudomlig eller en personlig, andlig relation till det absoluta eller gudomliga. Ofta beskrivs detta som den mystika enhetsupplevelsen.

En drivkraft bakom mystiken är att sökaren inte anser att den traditionella religionens vägar och breda allmänna förklaringsmodeller räcker till. Du som tvivlar eller undrar, Är inte Guds ord fylld av det glada budskapet? Varför söka i främmande källor för att hitta surrogat?

 • Mindfulnes- också en företeelse förekommande lite här och var och som anspelar på det gudomliga. Wikipedia-Medveten närvaro eller mindfulness är ursprungligen ett buddhistiskt Också en gren av New Age som ovan. Vad har den österländska religioner att göra med det som bör predikas i församlingar? Inte kan väl ljus och mörker mötas i en församling?

Avslutar från Matt 24:4-5 ” Då svarade Jesus och sa till dem: Se upp så att ingen bedrar* er.  5 För många ska komma i mitt namn och säga: Jag är Kristus, o de ska bedra många.”…

Matt 24:23-25 ” Om någon då säger till er: Se, här är Kristus eller där, så tro det inte. 24 För sådana som falskt utger sig för att vara Kristus och falska profeter ska uppstå, och de ska göra stora tecken och under, för att om möjligt bedra* även de utvalda. 25 Se, jag har sagt er det i förväg.”

Var vakna säger Jesus, läs din bibel och rannsaka och jämför det  som är skrivet med det som vi ser i olika sammanhang.

/Claudio