Jesus sista dagar på jorden

Detta är den sista artikel på teman om Jesu sista dagar på jorden, från Palmsöndagen till Hans himmelsfärd.

Jesu jordiska gärning är avslutad, apostlarna har fått undervisning och löfte

om ”Sanningens  Ande” som skall komma till dem, Hjälparen som skall påminna dem

om vad som är rätt och fel.

Petrus, som betyder klippan, som också hete Simon, fick en särskilt kallelse. Han skall vara ledare i byggandet av Guds församling på jorden. Ja han fick tom veta att han kommer att dö martyr döden utsträckt på ett kors, Petrus har lärt sig mycket under sin vandring med Jesus, han fick tygla sitt humör och mogna som människa. Förnyad kallelse och förlåtelse från Jesus satte sina spår på Petrus.

Apostlarna hade varit med om ganska mycket, nu anade de att Jesus skall lämna dem  med löfte om att han skall komma tillbaka igen när tiden är inne.

I början förstod de inte allt, nu nalkades tiden då de skall själva ta ansvar och börja bygga den första församlingen som skulle bli en förebild till alla församlingar tiderna igenom.

Detta är mitt syfte också, att vi skall se tillbaka till den första församlingen och ta lärdom om hur det gick till och vad människor gjorde då. Som alltid är det viktig att vi står på ”Ordets grund” När vi säger något skall det överensstämma med det som är skrivet.

Men först några ord om Jesus sista dagar innan han for upp till sin Fader i himmelen.

Från Matt 28:16-20

16 Men de elva lärjungarna gick till det berg i Galileen dit Jesus hade befallt dem att gå. 17 Och när de fick se honom, tillbad de honom, men några tvivlade. 18 Då trädde Jesus fram och talade till dem och sa: Mig är given all makt i himlen och på jorden. 19 Gå därför ut och lär alla folk. Döp dem i Faderns och Sonens och den Helige Andes namn. 20 Lär dem att hålla allt det jag har befallt er. Och se, jag är med er alla dagar till tidens slut. Amen.”

 

 

Jesus hade avtalat tid med sina lärjungar att det skulle samlas i Gallileen, när de fick se honom föl de ner för honom. Lägg märke till en annan ton nu, medvetande om Jesu förvandling, hans  ”Förhärligade kropp” dock ännu närvarande hos dem. Ändå var det några som tvivlade, kanske de undrade  vad är det som händer, är det en verklighet eller dröm? Det vet vi inte, men nog känner vi igen oss  och kan undra ibland om vi befinner oss i en dröm. Själv har jag varit i den sitsen vid min dramatiska omvändning  när jag tänkte: Är detta verklighet, eller befinner jag mig i en dröm? Kommer detta ta slut nästa dag  och allt bli som vanligt? Nej det  var inte en dröm att mitt liv blev förvandlat, jag var inte heller under psykos. Jag var under Guds kraft i vår sovrum i mitten på 70 talet, trotts att många tvivlade på att det kommer att hålla så har det gått lite drygt 46 år sen dess. Var det min förtjänst, hade jag och min dåvarande fru riggat upp det för att komma i den ställning?Läs följande ord  nedan för att förstå.

 18 Då trädde Jesus fram och talade till dem och sa: Mig är given all makt i himlen och på jorden”…

Skulle något vara så underbart, stort och mäktigt för att Gud inte skulle kunna göra det?

Läs gärna texten  från bibeln när Jesus vände sig till dem som tvivlade… För övrigt vill jag bara påpeka för tydlighets skull att alla behöver inte uppleva dramatik så som jag upplevde. Att föddas på nytt och bli en ny skapelse i Kristus kan te sig på olika sätt. Var och en får den förvisning från Gud som man bli mottaglig av.

Vi tar med ett stycke från Luk 24:46-49

46 Och han sa till dem: Så står det skrivet, och därför var det nödvändigt* att Kristus skulle lida och på tredje dagen uppstå från de döda, 47 och att omvändelse* och** syndernas förlåtelse ska predikas i hans namn för alla folk, med början i Jerusalem. 48 Och ni är vittnen till detta.  49 Och se, jag ska sända löftet från min Fader över er. Men ni ska stanna kvar i staden Jerusalem*, tills ni blir beklädda med kraft från höjden.”

Detta är den sista uppmaningen från Jesus innan han for upp till sin Fader. Detta är också vår uppdrag så länge vi lever och Jesus dröjer med sin andra tillkommelse.

Från Apg 1:6-9 läser vi följande:

6 Då de nu var samlade frågade de honom och sa: Herre, ska du i denna tid återupprätta riket åt Israel? 7 Då sa han till dem: Det är inte er sak att veta tider eller stunder som Fadern i sin makt har fastställt. 8 Men ni ska få kraft efter att den Helige Ande har kommit över er och ni ska vara vittnen* åt mig både i Jerusalem och i hela Judeen och Samarien och ända till jordens yttersta gräns. 9 Och när han hade sagt detta, såg de hur han lyftes upp, och en molnsky tog honom ur deras åsyn. 10 Och medan de uppmärksamt såg mot himlen, när han for upp, se, då stod två män i vita kläder hos dem. 11 Och de sa: Ni galileiska män, varför står ni och ser upp mot himlen? Denne Jesus som har blivit upptagen från er till himlen, han ska komma igen på samma sätt som ni har sett honom fara upp till himlen.”

Det sista jag vill ta med som uppmaning till oss alla:  ” Vers 11”

Nu börjar en ny tid med apostlarna som föredöme  att omsätta det i praktisk handling som de har lärt sig av Jesus. Det duger inte bara att spana mot himmelen (bildligt talat), Jesu gärning skall fortsätta och alla vi är kallade till att rädda människor till Guds gemenskap genom syndernas förlåtelse.

Bifogar till sist en video från TV7 om den underjordiska församlingen i Iran. Kanske det sista som man skulle tänka sig att  Kristi församling kan växa där det är förenat med döds straff att bekänna sin tro på Kristus. Mycket gripande vittnesbörd, trots att videon är 1,45 min lång. Ta del av den.

 https://www.himlentv7.se/vod/player/72949/

//Claudio