Hur blir man bevarad i tron? del2

Det är ett stort ämne, men jag skall försöka att inte skriva allt för långt, med tanke på att många läser med mobilen, viket kan vara lite ansträngande, särskilt för de lite äldre.

Man kan formulera om frågan ställd som rubrik:  Blir man bevarad i tron hela livet?  Då kommer följd frågan: Vad är tron?  Om vi börjar med det sistnämnda,” Tron” får vi se vad   Heb. 11:1-3 säger om tro!

1 Men tron är en övertygelse om det som man hoppas, en visshet om det man inte ser. 2 För genom den har fäderna fått sitt vittnesbörd. 3 Genom tron förstår vi att universum har skapats genom Guds ord, så att det synliga inte har blivit till av det som vi kan se.”…

Ovannämnda ord  kräver en förklaring, vilket jag återkommer längre fram. Det handlar om den ”Kristna tron” och inget  annan surrogat, eller alternativ till det.

Vi tar med Heb. 11: 6 också:

6 Men utan tro är det omöjligt att behaga Gud, för den som vill komma till Gud måste tro att Gud är till, och att han lönar dem som ihärdigt söker honom.”…

Paulus förklarar för Romarna i sitt brev så här i kap. 10:17

17 Alltså kommer tron av predikan, men predikan kommer  genom Kristi* ord.”…

Lägg märke till ”Källan” ursprunget av själva ordet, genom vilket allt blev till,  Joh 1:1-4

” I begynnelsen var Ordet*, och Ordet var hos Gud, och Ordet var Gud. 2 Den samme var i begynnelsen hos Gud. 3 Allt blev till genom honom, och utan honom blev ingenting till, som har blivit till. 4 I honom var liv, och livet var människornas ljus.”…

Här har vi själva kärnan till vår tro när vi väl börjar söka efter sanning. Jag nämnde i början att detta gäller den kristna tron, dvs. inget som skall sammanblandas med andra religioner. Hela vår tro bygger på en fast grund som vilar på ordet från Gud och Kristus, med betydelsen ”Räddaren, Frälsaren, förkroppsligad genom Jesus som är ”Guds Son.” För att bli bevarad i tron som rubriken antyder, måste vi ha kunskap om vad det handlar om . Vad är tanken med tron, och vilka behov föreligger för att få en tro?

Låt oss ta några exempel:

Gäller tron upplevelser och kickar genom kristna förtecken?

Eller, gäller det att man har fått för sig, att man har rätt att vara frisk och rik, som en egenskap av tron på Gud?

Är tron en inkörsport, till en andlighet som gör att man är förmer än andra eftersom man intalar sig att  man har kommit längre än andra.

Och, gäller tron som  demonstration  om makt, andlig sådan, eftersom man tror sig befalla andar?

Ovannämnda exempel är inte min tro, jag håller mig till Guds ord och det som är skrivet vill jag dela med andra.

Många är det som har sagt att våra sammankomster i kyrkor är tråkiga. Jag skulle vilja säga att det beror på betraktaren. Samtidig undrar jag vad förväntar man sig innan man sätter sina steg mot en kyrka? Det här är en fråga som man får ställa till sig själv först. Eller för att ta exempel från Johannes evangeliet, när Johannes döparen (en annan Johannes) uppträde och förberedde Jesu tillkommande och folk strömmade till. Den som vill läsa om det kan slå upp Joh 1:19-34

Ja, vad var det som människor skulle se när det kom till öknen där Johannes döpare predikade? Inte var det vackra kläder, eller ädla metaler,  utsmikning på Johannes kropp, eller kanske en man som såg ut att drivas omkring som ett rör som kastas hit och dit?

Nej då det var inget  sånt, men Johannes var fylld med Guds Ande och talade till människor så de kunde förstå och ta hans ord till sig.

Jag går vidare och jämför med den första församlingen som bildades efter Jesu  himmelsfärd. Vad var det för människor, och vad var deras ärende? Jo, Guds himmel var öppen över folket, bildlig talat, och dessa kände Guds kraft som var verksam bland människor, och då greps de av en andlig nöd i sina hjärtan. Då var det naturligt att söka Gud till upprättelse och syndernas förlåtelse. Ja men vi kan inte hjälpa att det känns lite dött i kyrkan när vi kommer. Nej, precis, detta är inte att skuld belägga någon. Gud vill alltid möta sitt folk när de samlas, problemet är att det är vi människor  som begränsar Gud för att vi tror att det skall vara på ett speciellt sätt. Visa tror att man skall vara högljud för att det skall synas att Gud verkar. Andra tycker att Gud kommer på ett stillsamt sätt och då kan man uppfatta Gud.

Är behovet att lära känna Gud, ta del av hans vishet och få uppmuntran i sin tro, för att sen dela det med andra, då får man låta Gud komma som han vill utan att vi själva skall pressa fram stämning genom vårt  mänskliga  påfund.

Jag får stanna här för den här gången. Fortsätter med del 2 nästa gång, för att det skulle bli lättare att hänga med.

/Claudio

>Nästa> Hur blir man bevarad i tro?del2