Församlingars surdeg

Börjar med frågan: Finns det några felfria församlingar?

Nej, naturligtvist  inte, en församling består som bekant av bristfälliga människor, varför skriva om surdeg i församlingen (ar)?  Jo, vi skall se med hjälp av Guds ord, bibeln  vad Jesus talade om  och hur vi skall förhålla oss till det som är ”surt” i en församling.

Matt 16:5-12  läser vi följande:

5 När hans lärjungar kom över till den andra sidan, hade de glömt att ta bröd med sig. 6 Då sa Jesus till dem: Se till att ni aktar er för fariseernas och sadduceernas surdeg. 7 Då samtalade de med varandra och sa: Det är därför att vi inte har tagit bröd med oss. 8 Jesus som visste det sa då till dem: Ni klentrogna, varför samtalar ni med varandra om att ni inte har tagit bröd med er? 9 Förstår ni inte ännu, eller minns ni inte de fem bröden till de 5000 och hur många korgar ni fick? 10 Inte heller de sju bröden till de 4000 och hur många korgar ni då fick? 11 Hur kommer det sig, att ni inte kan förstå, att det inte var om bröd då jag sa till er: Akta er för fariseernas och sadduceernas surdeg? 12 Då förstod de, att han inte hade sagt att de skulle akta sig för surdeg i bröd, utan för fariseernas och sadduceernas lära. ”…

Det första Jesus talade om var Saduceernas lära, lärjungar förstod inte det från början. Det blev en missförstånd hos dem med tanke på att de fick mycket bröd över i samband med Jesu bespisning. Alltså var de rädda att brödet skulle bli oätlig om de tog med sig det de fick över.

Nu var det inte det Jesus menade, istället varnade han för fariseernas  och saduceernas lära. Vilka var dessa som apostlarna skulle akta sig för? Och varför använde Jesus bilden på surdegen?

Fariseerna var lärare i dåvarande Palestina som tillbringade mycket tid framför  skrifterna ”Torah” Dessa hade som sin uppgift att vara herdar och bevaka folket så de följde det skrivna ordet till varje prick och punkt. Fritt översatt  var det en ”statisk” lära som byggde på människobud  där mycket byggde på hot och straff om man inte följde ledarnas påbud.

Saduceerna , däremot var en gren av fariseerna, med den skillnad att det var en gerilla grupp som kämpade för befrielse av Palestina och upprättande av en jordisk rike med ”messias” som deras kung. Tyvärr har vi också i vår tid religiösa samfund som kämpar och förespråkar ett jordisk rike.

Här nedan ser vi vad Jesus svarade när han stod inför Pilatus och varför Fariseerna ville döda honom.

Från Joh 18:36

36 Jesus svarade: Mitt rike är inte av denna världen. Om mitt rike vore av denna världen, hade mina tjänare kämpat för att jag inte skulle bli överlämnad åt judarna. Men nu är mitt rike inte härifrån.”

Åter till församlingen och verklighet i vår tid: Varför är det så viktigt att vara på sin vakt?  Ingen har väl undgått att lägga märke till att det kommer främmande element i församlingar idag. Åter igen, detta gäller inte en specifik församling. Jag talar om ”Kristi församling” med betoning på en sund undervisning och viljan att följa Jesus och bli hans röst, fötter och händer i tiden.

Jag märker också att rågångar har flyttads längre och längre bort vilket skapar förvirring bland troende.

Tyvärr är det så, när främmande element får fotfäste i församlingen, kalla gärna det för surdeg, då luckras också rågångar upp. Den gamla frågan kommer upp till ytan: ”Skulle Gud ha sagt det” eller är verkligen Gud sådan ?

Själv har jag inte läst teologi, däremot har jag förstått  när jag läste (läser) bibeln  att allt vad Gud gör har ett syfte och mening  för att församlingen skall bli bevarad i den sunda läran om tro på försoning, kärlekens Gud, men också en helig Gud som hatar synden, men älskar människan och sin skapelse. Därför är vår uppgift att vara ansvarsfulla och hörsamma  i ordet och akta oss för diverse surdegar som kommer in i församlingen.

Med risk att artikel blir för lång, tänkte jag skriva om lite goda råd till oss alla.

Önskar att vi får beakta följande punkter:

  1. Församlingens herde/Pastor
  2. Församlingens äldste/ kalla de gärna styrelse
  3. Församlings medlemmar

Från 1 Tim. 3:2-7 läser vi om betydelsen av en församlings ledare.

”2 En församlingsledare ska vara oklanderlig, en enda hustrus man, nykter, förståndig, ordentlig, gästfri, en god lärare, 3 inte drinkare, inte våldsam, inte sniken på orätt vinning,* utan mild, inte stridslysten, fri från penningbegär. 4 Han bör väl förestå sitt eget hus, hålla sina barn i lydnad med all värdighet. 5 För om någon inte kan förestå sitt eget hus, hur ska han då kunna ta hand om Guds församling? 6 Han ska inte vara nyomvänd, för att han inte ska bli uppblåst av stolthet och falla under djävulens dom. 7 Han måste också ha ett gott vittnesbörd av dem som står utanför så att han inte kommer i vanrykte och fastnar i djävulens snara.”…

Från 1 Tim. 3:8-10 läser vi följande:

 8 Församlingstjänarna ska på samma sätt uppträda allvarligt och värdigt, inte tala med kluven tunga, inte vara benägna att dricka mycket vin, inte vara lystna på pengar. 9 De ska äga trons hemlighet i ett rent samvete. 10 Men också de ska först prövas. Sedan kan de tjäna, om de är utan anmärkning.

Här gäller det punkt 3. Observera den  mångfalld  och uppgift som alla församlings medlemmar har.

Från 1 Kor. 14:26

26 Hur är det då, bröder? När ni kommer tillsammans, så har var och en av er en psalm, en har undervisning, en har tungotal, en har en uppenbarelse, en har uttydning. Låt allt tjäna till uppbyggelse.”…

Avslutningsvis vill jag uppmana er om det finns intresse att fördjupa sig i samma ämne vad gäller församlingen och dess betydelse. Klicka på menyn till vänster  ”7 Församlingar” där vi har ytterligare exempel på  hur en församling skall vara. Till sist är det ändå vi själva som fattar beslut att bejaka detta, eller att förkasta  det.

Slut ord får bli från Hebr. 12:1-3

1 Då vi nu har en så stor sky av vittnen omkring oss, låt oss lägga av allt som tynger och synden som så lätt snärjer oss, och löpa uthålligt i det lopp vi har framför oss, 2 och se på Jesus, trons upphovsman och fullkomnare, som på grund av den glädje som låg framför honom uthärdade korset utan att bry sig om smäleken*, och som satte sig på högra sidan om Guds tron. 3 Tänk därför på honom som har fått stå ut med sådan motsägelse från syndarna, så att ni inte tröttnar i era själar och ger upp.”…

/Claudio

>Nästa>Nåden vad betyder det?