Följa Jesus

Vi påminns gång på gång om sektbildning och manipulation i ledarskap De flesta som hamnar där säger: vi trodde, vi hoppades, ledaren(arna) utstrålade en ” aura” och förtroende hos människor som följde dem och vi hade så bra gemenskap.

Ett annat exempel är vilolärare som uppger sig vara sända av Gud, med är egentligen ulvar i fårakläder. Visa är medvetet utstuderade för att berika sig på andras godtrogenhet. Medan andra tror att de gör rätt , i själva verket har kommit vilse från börja och på så sätt får följare med sig.

Åter en del litar på stora aktiviteter med sensationer och  inslag av så kallade uppenbarelser och vågar inte ifrågasätta detta för man vill inte gå emot Gud om det skulle komma från Honom.

På senare tid märks det mer och mer främmande element som kommer in i våra församlingar.

New Age inspirerad förkunnelse vinner mer och mer terräng.

I skrivande stund pågår rättegången mot några medlemmar från Knutby församling. Det är typisk exempel på hur det kan gå snett i en församling om man åsidosätter visa regler.

Från expressen idag citerar jag en del av Joel Halldorfs artikel:

”Under detta 90-tal var Pingströrelsens självförtroende i botten. Rörelsen hade sedan starten identifierat sig som en väckelserörelse, men i slutet av 1980-talet började kurvorna peka nedåt. Vad är en väckelserörelse som inte längre växer”?…” Den så kallade syndakatalogen var nedmonterad, och pingstvänner gick på bio, dansade och några kunde till och med ta en öl. Man predikade mindre om världens synd, och mer om Guds kärlek.”…..” Det, experimenterades  en hel del. Resor till karismatiska församlingar, videokassetter med amerikanska predikanter och spekulationer i sådant som den äldre generationen tonat ner. Jesus talade ju både om demoner och tidens slut – varför predikade då inte pastorerna om det? Trodde de inte på Bibeln?”…. ” Yngre generation  hämtade impulser från Uppsala och spanade mot USA efter den senaste väckelsen”….” Knutby lockade personer ur den radikala ungdomsrörelsen”….

Halldorf beskriver ganska mycket om hur det var inom Pingströrelsen. Detta är dock ingen företeelse bara där. Vi ser en stagnation och minskade medlemmar i stort sätt i varje samfund. Det som är mest allvarlig är att en del i ledarskapet av dessa samfund har övergivit själva grunden, ”Guds ord” Vi känner igen det från tidens begynnelse och det första människa. ” Av kunskapens träd på gott och ont får ni inte äta”…..läser vi. Då kommer den gamla ormen som vi känner igen idag: ”Skulle Gud ha sagt det?… Nej ni skall bli som Gudar”…. Samma gamla lögnen och lögnens ande som vi stöter på i våra dagar.

Ett annat exempel är gemenskap mellan den äldre och den yngre generationen. Många äldre var envisa och litade inte på ungdomarna, (det fanns, och finns undantag) medan den yngre generationen tyckte att de äldre var lite för långt efter och bromsade utvecklingen. Därför blev det inget större samarbete i församlingen. Här lyser åter igen Guds ord och undervisningen med sin frånvaro. En del som ville framåt och hade en kallelse tog steget ut till utbildning på bibelskolor som fanns tillgängliga. Kommer så väl ihåg en kvinna som läste på bibelskola i mellersta Sverige och berättade för några av oss i en bönesamling om att hon kände inte igen sig i en del av förkunnelsen i läroverket. Detta var för ca 20 år sen, kan tänka mig att vi har kommit en bra bit längre ut  i periferi.

Jag har sett en hel del i det profana livet, på arbetsplatsen hur förödande det kan bli när man rekryterar unga personer som kommer direkt från skolbänken och skall ta ansvar i verksamheten.

Att ha någon äldre som stöttar och uppmuntrar, visar vägen, skapar trygghet och stabilitet i verksamheten. Hur mycket mer borde samma princip gälla för Guds församling?  Vist är det så att man mognar lite olika från person till person, grunden i mognaden måste ändå bli en sund undervisning och vägledning av dem som har erfarenhet och åtnjuter förtroende.

Kanske någon invänder: Men det är väl inte bara den yngre generationen som kommer fel? Sant, problemet är väl att många ville så mycket utan att ha tillräckligt på fötterna. Det sistnämnda menar jag är vikten av att vara väl förankrad i skriften för att jämföra vad som predikas. Vill man gärna se sensation och stora möten utan att prova och rannsaka det, då blir man fast i det osunda.

Det är inte för intet som Jesus undervisade och förmanade sina lärjungar om att vara vaksamma Matt24:42

Avslutar med citat från  Matt 24:11-13

”Många falska profeter skall framträda och bedra många. Genom att laglösheten tilltar kommer kärleken att kallna hos de flesta, men den som håller ut till slutet skall bli räddad.

 

/Claudio