Fokus på kristna frågor

Det pågår en debatt i kristenheten idag om ekumenik, frälsning efter döden, väckelse innan Jesus kommer tillbaka osv.

Jag kan förstå att många blir vilsna  och vet inte riktig vad som gäller. Det viktiga är vad som är sagt av i första hand Jesus när han undervisade då Han vandrade bland folket på jorden, och det som skrevs ner  och blev Guds ord-testamente i den nya ”Förbundet” som apostlarna  fick gå ut med, det som de hade fått av Jesus.

Jag är medveten om att tolkningar av skriften kan bli olika, vi måste komma ihåg att fariseerna gjorde också en annan tolkning än Jesus själv.

Jag vill besvara dessa frågor i första hand för mig själv, kan det bli till vägledning för andra  då har jag uppnått mitt syfte med  artikel.

Börjar först med frågan om frälsning efter döden:

Skall man överhuvudtaget behöva diskutera detta?  Jag tycker inte det, skriften är tydlig om vad det handlar om. Förespråkare som menar att Gud kan inte vara så grym  och  därför  får alla möjlighet att omvända sig tom efter döden, Som teckning på detta lyfter man fram Lukas 15 som handlar om den förlorade sonen.

Det andra försvaret för den tesen är att Gud älskar oss så mycket  och  kan omöjligt tillåta att människor skall gå förlorade. Det låter i mina öron som att det spelar ingen roll hur vi lever, det blir ändå möjlighet att omvända sig tom efter döden.

Enligt min mening  missar  vi målet  om vi fokuserar på Guds ansvar, medan vår ansvar är svävande.

Borde inte fokus vara på försoningen, dvs. Kristus lämnade himmelen och blev människa Jesus för att visa Faders kärlek till människosläkte. Kristus blev  gjord  till synd för att vi inte skall förgås utan ha evig liv  Joh 3:16

Då borde väl ändå fokus vara på oss själva, ingen som vill kommer att gå förlorad, det beror inte på Gud hur vi väljer eftersom vi har vår fria viljan, precis som våra jordiska föräldrar, fast i mindre format. Vi tar ett exempel: Om någon  av barnen i familjen beslutar sig att bryta  med föräldrarna  och inte vill ha med dem att göra, vad gör vi då? Det går inte att använda våld för att tvinga sitt barn till gemenskap. Som föräldrar gör vi allt för att åter knyta kontakt med barnet, men till sist måste vi acceptera faktum.

Här infinner sig  frågan  om Kristi kärlek till oss människor: Ser vi inte, förstår vi inte den kärlek som Jesus älskar oss med?  Vad det förgäves  som Han offrade sig, om det är så att man kan bli frälst efter döden?

Nu till nästa fråga  som  handlar om tro och avfall.

Psalm 11:3  ”När grundvalarna rivs upp, vad kan då den rättfärdige uträtta?”….

Är det inte just detta som vi bevittnar?  Allt ifrågasätts, lev som du vill, du blir frälst ändå enligt visa.

Luk 18:8 läser vi följande:

” Men ska Människosonen finna tro* på jorden när han kommer?…

Jag tar med om kommande  prövningar  ifrån  Matt 24:4-14

Då svarade Jesus och sa till dem: Se upp så att ingen bedrar* er. 5 För många ska komma i mitt namn och säga: Jag är Kristus, och de ska bedra många. 6 Och ni ska få höra om krig och rykten om krig. Se till, att ni inte blir skrämda, för allt* detta måste hända, men det är ännu inte slutet. 7 För folk ska resa sig mot folk och rike mot rike, och det ska bli hungersnöd och epidemier* och jordbävningar på många platser. 8 Men allt detta är början till födslovärkarna. 9 Då ska de utlämna er till att plågas och döda er, och ni ska bli hatade av alla folk för mitt namns skull. 10 Och då ska många komma på fall och de ska förråda varandra och hata varandra. 11 Och många falska profeter ska träda fram och bedra många. 12 Och därför att ondskan* tilltar, ska kärleken kallna hos många. 13 Men den som håller ut till slutet, han ska bli frälst. 14 Och detta evangelium om riket ska bli predikat i hela världen till ett vittnesbörd för alla folk, och sedan ska slutet komma.

Vist önskar vi väckelse där människor söker sig hem till Guds gemenskap. Tyvärr måste vi konstatera att det finns  mycket  avarter i vårt samhälle som utger sig för att vara profeter och apostlar. Dessa är ganska lätt genomskådade. De propagerar att de är sända av Gud, men upphöjer sig själva. På deras frukt skall ni känna igen dem.

Det pågår en förberedelse  för en super kyrka  som skulle vara religiöst och politiskt. Man vill skapa himmelrike på jorden som skulle vila på det sju  ”bergen” som är  sju sfärer i samhälle, religion, familj, utbildning, regering, media, konst ,nöjen och ekonomin. Kort sagt, denna superkyrka skall ha makt över alla dessa sfärer i samhälle och kallar det för ”himmelriket på jorden”

Det pågår redan samtal för ekumenik där alla samfund skall enas för att skapa detta på jorden. Ni som har läst David Wilkersons bok Synen, kommer ihåg att han beskrev detta redan 1973 och varnade för detta. Ekumenik kan man inte bygga på en falsk tro. Det är heller inte Jesu rike på jorden som de troende skall bygga.

Tyvärr har detta kommit in i olika samfund, där  kristna  människor inget ont anande sväljer det vackra ord i tron att det är äkta. Du som läser behöver inte hålla med mig om detta.

Det andra som visa påstår sig att Gud har talat till dem, eller så kallade uppenbarelse skall prövas och jämföras med ordet. Kom ihåg, allt som kommer från Gud, är till uppbyggelse, uppmuntran   eller tillrättavisning  och skall tjäna till Guds ära.

Däremot hot, eller straff som visa lägger sig till med, om du inte gör si eller så, är inte Guds sätt att möta sina barn med. Hoppas  att  min  tydlighet framträder klart i vad jag ville säga.

Du kan alltid kommentera om du tycker att  jag  är otydlig eller vill diskutera artikel, antingen anonymt eller offentlig.

/Claudio