Den stora frågan

Den stora frågan

Av

Oskar Hultkrantz

&

”Säg, vem säger mig vara?”

Frågar Herren denna skara,

Som med släkt och vänner brutit, och sig tätt till honom slutit.

Frågan varje hjärtat  bränner,

Säg om du den mannen känner?

Fråga Galileens  bygder, de ha kunskap om hans dygder.

Fråga gamla tempelstaden, fråga hela långa raden,

Av en mängd helbrägdagjorda, där är en som, som tar till orda:

”Han för vist är Jeremia”… ”Nej uppstånden är Elia.”

Hörs en annan hänförd svara, ack, vem kan profeten vara.

Mästaren står bland sina egna; äro också de förlägna,

Inför denna  allvarsfråga?

Skulle de en gissning våga, skulla de i sin smärta, funnit vila i hans hjärta:

Kunna rätt på frågan svara:

”Vilken säger ni mig vara.”…

Fram inför sin Herre träder,

Simon, som i många väder, varit ute, han kan säga, vad i denne man de äga.

Se, det glänser i hans öga, en reflex ifrån det höga,

Simon giver svaret rätta, och hans ord är detta:

”Han är”… hur det sedan skrias,

”levande Guds Son, Messias.

>Gå vidare till nästa>Svenskarna dansar

>Eller gå till huvudmeny>