Betraktelse

 

Av: Claudio Fornazar

 

Fåglar flyr trädens grenar huvudstupa,

kryp och larver gärna fångar allihopa.

Ner från marken, står allt i blom,

Med utsökt doft och väldig rikedom.

 

Fåglar sjunga i glädje de kvittra,

Nere i gräset solen strålar och glittra.

En och annan skata i gräset pickar,

För sin avkomma hit och dit den far,

Med näbben full och maten klar.

 

Glad för livet och i tron jag tänker,

Frid och betraktelse mig skänker.

Hur blir det då en gång ovan där

När vi vår Herre möter som har oss kär.

 

När kvällen kommer och dags för vila,

Dagen är till ända och försvinner stilla.

Kanske ljuset och dagen kommer åter med blom?

Med skapelsens krona och fåglars ton.

 

Djup och rik är Guds gåva god till oss,

I själen vi förnimma och Hans nåd förstått.

Ångerns smärtor över last och brott,

Med glömskans hav och förlåtelse vi fått.

Med frid och ro åter till vila vi sova gott.