Vad är synd?


Lite då och då hamnar vi i diskussioner om vad synden är. För det mesta brukar det komma fram en osynlig katalog och man räknar upp vad som är synd.

Jag skulle vilja ta det till en annan nivå, helt enkelt försöka förklara vad jag har funnit genom min bibelläsning. Utifrån detta vill jag förklara vad synden är och hur allt hänger ihop. Innan vi kommer ditt så måste vi slå fast att vi är evighets människor, med en nedärvd sökning efter en Gud, skapare av allting. Vi kan inte se Gud, men vi kan förnimma det när vi läser om skapelse och följer först gamla testamentet hur Gud handlade med människor i då tidens värld.

Jag är medveten om att en ateist, (Guds förnekare) avfärdar den skrivna artikeln som fabler. Må vara så för en del, men någon gång i livet måste man ställa sig frågan: Finns det en Gud? Vad händer med oss människor efter detta livet upphör? Med andra ord, människa är fri i sin tanke och har således ansvar för sitt eget liv.

Men för att besvara rubriken ovan, ”vad är synd” så är den enkla svaret: ”Frånvaro av Guds gemenskap”

För att inte artikel skall bli allt för långt, vill jag citera korta sammanhang från bibeln som upplyser oss om vad det innebär.

Rom 5:12-14

12 Därför är det så: Genom en människa kom synden in i världen och genom synden döden, och så kom döden över alla människor, eftersom alla har syndat. 13 För synden var i världen innan lagen kom, men synden tillräknas inte där det inte finns någon lag. 14 Ändå regerade döden från Adam till Mose, också över dem som inte hade syndat i likhet med Adams överträdelse, vilken är en förebild på honom som skulle komma.”…

Genom den första människan kom arvsynden som utestängde alla människor från gemenskapen. Detta kallades inte synd i början, utan fick benämning ”döden” dvs. frånvaro i Guds gemenskap på grund av att människan redan i början valde sina egna vägar.

Varför säger vi synd då? Jo eftersom det fanns ingen lag i början så kan man inte benämna det som synd. Lagen blev given till Mose först när Gud skrev 10 bud som rätt och fel för kommande generationer. Men innan Mose fick Kain som slog ihjäl sin bror ett tecken från Gud att han skulle bli försonad om han ångrade sin gärning, vilket han så småningom gjorde.

När lagen sen kom levde människor efter den och kunde sona sina synder med offer som blev välbehagliga för Gud. Det är inte så som att många generationer skulle dö utan försoning, nej Gud älskar sin skapelse och såg till att den som vill leva efter de 10 Guds bud kunde få förlåtelse och ingå i Guds gemenskap.

Men vi lever inte i de gamla tider, vad är det som gäller för oss?

Nej det är korrekt, se ovan understruken text. Det är en förebild att Gud ville försona sin skapelse, människan, för att ha gemenskap med oss alla, men i och med arvsynden som alla kom till del, skulle nu finnas ”Nåd” som skulle komma alla till godo.

Ja men vi är fortvarande syndiga människor, kollektivt, och just därför kom Jesus som försonaren. Det här är mycket viktigt, låt dig inte luras av någon lära som förminskar Kristi försoning, eller bortförklarar själva gärningen.

Det är just där synden kommer in, nämligen otro mot Kristi försoning. Läs detta som referens:

Joh 16:5-11

5 Men nu går jag till honom som har sänt mig, och ingen av er frågar mig: Vart går du? 6 Men därför att jag har sagt er detta, är era hjärtan fyllda av sorg. 7 Men jag säger er sanningen: Det är bäst för er att jag går bort. För om jag inte går bort, kommer inte Hjälparen till er. Men när jag går bort, ska jag sända honom till er. 8 Och när han kommer, ska han överbevisa världen om synd och om rättfärdighet och om dom. 9 Om synd, för de tror inte på mig, 10 om rättfärdighet, för jag går till min* Fader och ni ser mig inte längre, 11 om dom, för denna världens furste är dömd.”…

Observera textens innehåll, Jesu egna ord om synd, rättfärdighet och dom. Han talar om så mycket mer i texten ovan, han talar om att han skall gå tillbaka till Sin Fader för hans uppdrag är snart fullbordat. Underförstått blev han människa född av Gud genom en människa, varför? Just därför att försona världen (den som vill) med Gud Fader. Han blev ”Människosonen” och Gud i Treenighet. Johannes, precis som alla andra evangelister beskriver Jesu gärning och befäster ”Nåden” som en förmån och möjlighet till gemenskap med ”Treenighetens Gud” Fader, Sonen och Den Helige Anden.

Här handlar det inte om några osynliga synd kataloger, eller egna gärningar* (se förklaringen) för att göra sig förtjänt av Guds rike.

Det betyder att vi får en osynlig andlig natur genom den Helige Anden som vittnar med vår ande att vi är förlåtna och försonade genom Kristi försoning. Betyder det att vi kan leva hur som helst för vi är ändå försonade?

Nej, naturligtvist inte, vi har blivit heliga med honom som har förvandlat oss och skall därför drivas av honom för att likna honom i hans gärning. Men vi lever på jorden och är underställda det mänskliga, dvs förgängliga och lockas ständig till att följa det som inte behagar Gud. Däremellan faller vi och känner oss fördömda, vårt samvete gnager i oss och anklagar oss som misslyckade.

*(Vad skall vi göra då? )Läs den sista referensen vad det betyder. Rom 5:1-2  och Rom 6:1-5  och Rom 7:18-25

1 Då vi nu har blivit rättfärdiggjorda av tro, har vi frid med Gud genom vår Herre Jesus Kristus. 2 Genom honom har vi också fått tillträde genom tron* till denna nåd som vi står i, och vi gläder oss i hoppet om Guds härlighet.”…

1 Vad ska vi då säga? Ska vi fortsätta i synden, för att nåden ska överflöda? 2 Nej, inte alls! Vi som är döda från synden, hur skulle vi kunna fortsätta att leva i den? 3 Eller vet ni inte, att alla vi som blev döpta till Jesus Kristus, vi blev döpta till hans död? 4 Vi är alltså begravda med honom, genom dopet till döden, för att såsom Kristus blev uppväckt från de döda genom Faderns härlighet, så ska också vi vandra i ett nytt liv. 5 För om vi har blivit förenade med honom i en lika död, så ska vi också vara det i en lika uppståndelse.”…

18 För jag vet att i mig, det vill säga i mitt kött, bor inte något gott. Viljan finns hos mig, men att göra det goda förmår jag inte. 19 För det goda som jag vill, gör jag inte, men det onda som jag inte vill, det gör jag. 20 Men om jag nu gör det jag inte vill, så är det inte längre jag som gör det, utan synden som bor i mig. 21 Jag finner alltså den lagen hos mig, som vill göra det goda, att det onda finns hos mig. 22 För jag gläder mig över Guds lag till den inre människan, 23 men jag ser i mina lemmar en annan lag, som ligger i strid mot den lag som är i mitt sinne och gör mig till fånge under syndens lag som är i mina lemmar. 24 Jag arma människa! Vem ska befria mig från denna dödens kropp? 25 Jag tackar Gud genom Jesus Kristus, vår Herre! Så tjänar jag nu själv med mitt sinne Guds lag, men med köttet tjänar jag syndens lag.”…   

Det blev en lång artikel, jag hoppas att läsaren orkar ta sig igenom detta och ta Guds ord till sig. Att ha frid i sitt hjärta är det bästa av allt.

Claudio

Ps. Läs gärna nästa artikel som hjälp till en förtröstanfullt tro i vardagen.

PRIORITERING

Två kvinnor
som hörde Jesus tala och fick stort intryck av honom. Säkert var systrarna
Marta och Maria inte ensamma om det för det var ständigt mycket folk som följde
efter Jesus. Det var folk i olika åldrar och behov, nyfikna, några var
längtansfulla, visa var sjuka och såg hoppet i Jesus att bli helade från sina
krämpor. Många var utmatade och hungriga och hoppades att Jesus skulle mäta
deras hunger så som de hade sett tidigare, kort sagt det var behovets människor
som följde honom. Men där bland folket fanns det andra som hade helt andra
motiv, människor som såg sin status hotad och som såg till att hålla vanliga
människor i tuktan genom att tvinga dem följa varje bokstav i den Judiska
lagen.

Jo då, där
fanns också den Romerska imperiets representanter med sina vakande ögon för att
se till att inga upplopp uppstod. Lite grand av sånt som vi också kan vara med
trotts att vi lever i data ålder med påminnelse om att atom ålder är vår
följeslagare.

Men jag
tänker inte bre ut mig om historia och politik, nej, ville bara ta fram det som
en bakgrund till vårt livs prioritering. Systrarna Marta och Maria ville gärna
ha besök av Jesus, och när han ändå var i bygden så passade de på och bjöd
honom hem till sig. Jesus hade sina lärjungar med sig också. Dessutom hade
systrarna en bror som hete lazaros, fast vid det tillfälle vet vi inte om han
var hemma eller var upptagen med något ärende?

Händelse,
tja… det blev som för oss brukar vara, det skall göras ett gott intryck,
maten skall dukas fram, bordet skall göras i ordning med kärl och allt vad som
hör till det. Fast rutinerna för systrarna följde inte mönstret så som vi har
lärt oss och är vana vid. Nå ja, det kanske finns undantag idag också, Mannen
brukar sätta sig med gästerna och pratar bort tiden om fiske, båtar,
förtjänsten eller något annat, medan kvinnan, frun i huset får sträva efter att
ordna allt.

Förresten,
låt oss se vad bibeln texten säger om det själv: Luk 10:38-42

38 Och det hände
när de gick vidare, att han kom in i en by, och en kvinna vid namn Marta tog
emot honom i sitt hem.
39 Och hon hade en syster som hette
Maria, som satt vid Jesu* fötter och hörde på hans ord.
40 Men
Marta var mycket upptagen av allt tjänande. Och hon kom till honom och
sa: Herre, bryr du dig inte om att min syster har lämnat mig ensam att ordna
med allt? Säg därför till henne att hon hjälper mig.
41 Men Jesus*
svarade och sa till henne: Marta, Marta, du är bekymrad och oroar dig för många
saker.
42 Men bara ett är nödvändigt, och Maria har valt den
goda delen, som inte ska tas ifrån henne.”

Här har vi en kvinna Maria som gjorde precis tvärt om det som var sed
annars, hon satte sig ner vid Jesus fötter och visade honom sin betygelse och
glädje för att han kom och besökte hemmet. I hennes handling fanns en djupare
mening och förstånd om vem Jesus var. Hon var antagligen med och hörde honom
predika om Guds rike, hon har säkert sett när Jesus botade sjuka och förstod
att han var utsänd från Sin Himmelske Fader med hoppet om evigt liv, men också
frid här på jorden, trotts att det var en fattig tid och trotts att de var
kuvade av Romarna.

Marta däremot var irriterad att hon skulle behöva göra allt själv, ja ni
vet, den mänskliga beteende som vi känner igen oss i. Det var väl inte fel av
Marta att ordna mat och fika, ändå säger Jesus att Maria valde först det som
var nödvändigt. ”Prioritering” är ordet vi söker, eller att göra
saker i rätt ordning, eller för att stämma in med evangelisten Matteus i kap 6:33

”Sök först Hans rike och
rättfärdighet så skall allt det andra tillfalla er”…… Jo då, det kan
vi göra men hur gör man det? Låt mig få visa på några exempel som gör att vi
blir stressade och splittrade i vår tanke:

 1. Vad är det som händer
  runtomkring oss?
 2. Är det för mycket oväsen i och
  omkring oss för att vi skall få stillhet och kunna fatta rätta beslut?
 3. Bär vi för mycket oro för saker
  som vi inte har kontroll på så stressen tar över?
 4. Eller är vi för principfasta
  och självgoda?

Ja listan
kan göras lång, men låt oss ta lärdom av den gamle profeten Jesaja 30:15

”Så säger Herren, Herren, …
Om ni vänder om och är stilla skall ni bli frälsta, Genom stillhet och
förtröstan skall ni bli starka.”….

Avslutningsvis,
tron är ingen prestation, tron är villa och förtröstan på ”Ordet och Guds
löfte” Det är ett förtoende på på det som Gud har sagt och som Jesus
fullbordade. Därför följde så mycket folk efter honom. Alla hade visserligen
inte samma motiv. Men det är skrivet: ”Den
som söker han finner”

Claudio

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.