Sådd och skörd


Bönder har bråda dagar från våren till hösten. Det skall plöjas, harvas och sås för att maten skall komma på bordet, en naturlig del av livet som kan bli nog så jobbigt trotts alla maskiner och redskap som man har till förfogande.

Fast det är inte detta jag tänker på i första hand, jo bilden på vårt andliga behov stämmer  därför att vi måste så och skörda  i Guds åker  för att människor skall få andlig spis och näring för sin själ, men också kunna odla gemenskap genom tro redan här i världen.

Jag vill börja med ett ord från Profeten Hosea 10:12

12 Så åt er i rättfärdighet, skörda barmhärtighet, bryt er ny mark. För det är tid att söka HERREN, till dess att han kommer och låter rättfärdighet regna över er.”…

Jag försöker se över Sveriges land och folk i min tanke  utifrån den information jag tar till mig. Jag ser kyrkor och kapell som har avfolkats, en del har tom sålts som bostad  eller andra ändamål. Andra är kvar där det pågår verksamhet med några tappra äldre som har lärt sig uthållighets rutiner  och försöker vara en röst i samhälle  med en öppen dörr med hoppet att människor skall söka sig  åter till bönehus och gemenskap inför Gud. Jo då, det finns undantag, det skall vi inte glömma.

Ändå ser jag tidens tecken  och frukten av att hela samhälles strukturen verkar vara i uppror. Det mesta är centraliserat till nackdel för mindre orter där arbetstillfällen urholkas  till förmån för en ny teknik, eller för att skapa bättre lönsamhet.

Jag kan inte låta bli att fråga: Hur står det till med behovet och längtan att leva inte bara av ” bröd, utan också det som utgår från Guds mun”?  Vist upplever vi lite till mans att det ligger en osynlig slöja över oss och gör oss trötta från och till som påverkar vår gemenskap i våra kyrkor.  Att praktisera Jesu handlande i vardagen ter sig som en uppförs backe  och vi ger upp innan vi ens börjar vandringen uppåt.

Jag vill dela med mig några tankar från Profeten Nehemja. Israels folk blev bortförda till Babillon av den persiska kungen  och var slavar åt honom  därför att det hade övergivit Herren sin Gud och följt andras avgudar.

Ja vi kan ta det som bildspråk för Guds församling i tiden, som har övergivits till förmån av andra intressen  där i månt och mycket går ut på att förverkliga sig själv, fädernas Gud, Jesus och folkets vän har man satt på undantag.

Från Nehemja 1: 3-7 i något förkortat version:

” De som är kvar efter fångenskapen där i provinsen, är i stor nöd och vanära. Jerusalems mur är också nedriven, och dess portar är uppbrända i eld. 4 Och när jag hörde denna rapport satte jag mig ner och grät och sörjde i flera dagar, och fastade och bad inför himlens Gud, 5 och sa: Jag bönfaller dig, O HERRE, himlens Gud, du den store Guden som inger fruktan, som håller ditt förbund och visar barmhärtighet mot dem som älskar dig och håller dina bud. 6 Låt nu ditt öra akta på detta och dina ögon vara öppna, så att du hör din tjänares bön, som jag nu både dag och natt ber till dig för dina tjänare Israels barn och bekänner Israels barns synder, som vi har syndat mot dig, för både jag och min faders hus har syndat.”…

Fortsättning  från vers 10-11

10 Dessa är ju dina tjänare och ditt folk som du befriat genom din stora kraft och med din mäktiga hand. 11 O Herre, jag ber dig, låt nu ditt öra lyssna till din tjänares bön och till dina tjänares böner, de som har sin glädje i att frukta ditt namn. Jag ber dig, låt din tjänare ha framgång denna dag, och låt honom få möta medlidande hos denne man.”…

Profeten Nehemja hade längtan hem  till Jerusalem (läs gärna längtan till församlings gemenskapen) Fast det var inte bara hemlängtan, han fick reda på att staden Jerusalem låg i ruiner och behövde byggas upp på nytt. Han gick med nöden och böjd huvud tyngd av sorg och det kunde inte undgå  kungen som har var munskänkt hos.

Jag skall berätta för er igen om mig själv: Mitt liv och min dåvarande frus mamma hade så mycket nöd för oss. Hon bar fram oss under bön och gråt ibland med önskan att Gud skall förvandla vårt liv för att vi skulle bli ett redskap för honom.

Jo då hon fick bönesvar när hon minst anade och då blev det glädjetårar istället och tacksamhet över att Gud hör bön.

För att återknyta till sådd och skörd och Profetens Hoseas uppmaning  måste vi fråga oss: Hur står det till med den svenska kristenheten? Jag upplever att vi har sått under lång tid, men för visa smakar frukten bittert, om ni tillåter bildspråk, och dessa förmår inte att ta till sig ordet som kan förvandla dem till nya människor.

Andra sår lite var stans, men frön är uppblandat med ogräs och innan det ens kommer upp blir den kvävd medan ogräset blir större och större. Några har gett upp och bryr sig inte om att så längre  under motiveringen: Vad spelar det för roll, det blir inget av det ändå.

Låt mig ta nästa exempel på vad som mötte Profeten Nehemja och dem som beslutade att uppta arbete med uppbyggelse av Jerusalem.

Kapitel 4:1-2

1 Då hände det att när Sanballat hörde att vi byggde upp muren blev han vred och mycket rasande och hånade judarna. 2 Och han talade till sina bröder och till Samariens arme och sa: Vad gör dessa ynkliga judar? Skall de få hålla på så där? Ska de få offra? Ska de en dag få arbetet färdigt? Ska de kunna ge liv åt stenarna i grushögarna där de ligger förbrända?”…

Kan ni förnimma  samma toner idag? Vad är det dessa religiösa försöker åstadkomma  som lägger bara bördor på andra människor?

Ja så talar många därför att de har inte fått kunskap om rättfärdighetens Herre. När Jesus såg på sina bödlare bad han sin  Fader  ”Förlåt dem därför att de vet inte vad de gör”…

Avslutar texten idag med sista citat:

Kap 4: 18

18 För alla de som byggde hade sitt svärd bundet vid höften medan de byggde. Och han som blåste i trumpeten stod bredvid mig.”…

Syster och broder, medmänniska eller vän, har du Guds ord med dig genom livet (bilden om svärd). Eller är det så att trumpeten du blåser i ( bilden ovan)  låter falsk och då är det ingen som kan göra sig redo för strid?( bildspråk igen)

Upprepar igen det som jag började med   en önskan att begrunda texten.

12 Så åt er i rättfärdighet, skörda barmhärtighet, bryt er ny mark. För det är tid att söka HERREN, till dess att han kommer och låter rättfärdighet regna över er.”…

Sista citat från Psalm 126:5-6

5 De som sår med tårar ska skörda med jubel. 6 De som gråtande går ut, bärande på dyrbar säd, ska utan tvekan komma tillbaka med jubel och bära sina kärvar med sig.”…

Ja ibland behövs tårar också för att födda fram nya människor i Guds rike, orkar vi? Inte i mänsklig kraft, men allt förmår jag i honom Jesus som ger mig kraft.

För människor är det omöjligt, men för Gud är allt möjligt.

/Claudio

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.