Dopets betydelse


Lägger ut en äldre artikel ifall någon vill läsa den?

***********************

Det har varit många debatter  mellan troende i olika församlingar. Här vill jag redogöra vad dopet betydde för mig. Som många känner till, var jag ganska okunnig  om frälsningen, omvändelse och det mesta av praktiskt spörsmål när det gäller församling och kyrkor med dess betydelse.

Jo, jag blev döpt som barn i det  Katolska samfundet, egentligen har jag aldrig funderat på det eller reflekterat om det var rätt eller fel, förrän jag lämnade mitt liv till Gud och blev född på nytt som det står beskrivet i  Joh.3:3-7

3 Jesus svarade och sa till honom: Sannerligen, sannerligen säger jag dig: Om en människa inte blir född på nytt*, kan hon inte se Guds rike. 4 Nikodemus sa till honom: Hur kan en människa födas när hon är gammal? Inte kan hon väl komma in i moderlivet en gång till och födas? 5 Jesus svarade: Sannerligen, sannerligen säger jag dig: Om inte en människa blir född av vatten och Ande, kan hon inte komma in i Guds rike. 6 Det som är fött av köttet är kött, och det som är fött av Anden är ande. 7 Förundra dig inte över att jag sa till dig: Ni måste födas på nytt. ”…

Från Matt 3:13-17 läser vi följande: 

13 Då kom Jesus från Galileen till Jordan, till Johannes, för att låta döpa sig av honom. 14 Men Johannes försökte hindra honom och sa: Jag behöver döpas av dig, och du kommer till mig? 15 Då svarade Jesus och sa till honom: Låt det ske nu, för på detta sätt ska vi göra för att uppfylla all rättfärdighet. Då tillät han honom det. 16 Och när Jesus hade blivit döpt, steg han genast upp ur vattnet, och se, då öppnades himlarna för honom, och han såg Guds Ande sänka sig ner som en duva och komma över honom. 17 Och se, en röst från himlen* sa: Denne är min älskade Son. I honom har jag ett gott behag.”…

Detta gjorde det starkaste beviset  på  mig, eftersom Jesus döptes som var utan synd, kommen från sin Fader I himmelen, så måste det vara rätt att också jag skall följa Jesus för att uppfylla hans rättfärdighet, enligt texten ovan.

Nu måste vi fråga oss: Vad betyder själva dopet?  Och, vad är dopet?

Från  Rom 6:3-4

”3 Eller vet ni inte, att alla vi som blev döpta till Jesus Kristus, vi blev döpta till hans död? 4 Vi är alltså begravda med honom, genom dopet till döden, för att såsom Kristus blev uppväckt från de döda genom Faderns härlighet, så ska också vi vandra i ett nytt liv.”…

För att förstå vad dopet betyder  lånar jag Wikipedias lexikon :

Citat: Dop är den övergångsrit genom vilken någon upptas i den kristna kyrkans gemenskap. Ordet är besläktat med dopp, eftersom dopet ursprungligen (se nedan) normalt utfördes, och i många sammanhang fortfarande utförs, genom nedsänkning i vatten. I äldre texter används ordet ”döpelse” istället för dop.[1] Dopet är i flera kyrkosamfund ett sakrament, och nödvändigt för att en person skall kunna upptas i kristenheten. Många samfund menar att med dopet blir människan född på nytt i Jesu namn[källa behövs][2][3][4], medan andra ser dopet som en synlig bekräftelse på en persons val att vara kristen, efter en pånyttfödelse.

Av skriften ser vi att  dopet betyder ”nedsänkning, begrava i vatten, grekiska  bapto. Så har vi som vill följa Jesus fattat beslutet  att följa Jesus i hans handlingar, samtidigt som vår gamla människan (ej fysiskt) blev begravd i dopets handling, men genom pånyttfödelse har vi fått ett nytt andlig liv och uppstår med Kristus i den nya livet så som jag citerar ovan från Rom 6:3-4

Jag vill understryka att varje individ eller församling får fatta sina egna beslut när det gäller dopet. Trotts att jag är barndöpt, så förstår jag inte logiken att någon annan fattade beslutet i mitt ställe, som betydde att  jag skall följa Jesus en gång när jag är mogen att förstå innebörden av dess handling.

Jag kan heller inte förstå tanken  att ett litet barn skulle vara syndfull. För det första har Jesus tillrättavisat lärjungar att ingen kommer till Fadern om man inte tar emot  Guds ord som ett litet barn. För det andra, om man tror att barn behöver bli döpta på grund av arvsynd, gör man Jesu försoning ogiltig, vilket betyder att man är kvar i gamla testamentet och håller sig kvar till lagen.

Den gamla bibliska lagen föreskriver att man skall göra sig rättfärdig genom att följa lagen,  dvs. goda gärningar som skulle räknas människor till godo.

Ingen skall behöva tvivla på att Jesus har fullbordat lagen genom sitt liv, när han blev ett offer lamm för alla människor, dvs. den fullkomliga försoning genom kärlek, eftersom det gamla förbundet var  försvagad genom sin lagliga natur.

Nu är det ”Nåden” som gäller, Kristus har betalat all vår skuld, vi är fria och kan leva i frihet inte i oss själva, utan i Kristus eftersom vi blev ny skapelse genom honom  och i dopet har vi begravt den gamla människa.

Jag ställer en fråga till sist eftersom dopet är föremål för upptagning till kyrkans gemenskap oavsett om det gäller barn eller vuxen dop.

Kan man tillhöra en kyrka eller församling om man inte är döpt?

Jag vill gärna svara så här istället: Om någon bejakar Kristi rättfärdiggörelse och tror på detta och vill ha gemenskap med andra troende i en församling så skulle inte jag neka gemenskapen till vederbörande. Varför? Jo för att en människa som kommer till tro på Gud genom Sonen Jesus så är det ett aktivt val att också hålla fast vid bekännelsen.

Alternativet är annars att vi människor gör oss till domare över andra, det kan vi inte göra. Själva dop handlingen är en lydnads sak i mognad att göra så som Jesus gjorde. Men precis som med tron är dopet  en handling som man bekräftar att man lämnar det livet (sina gärningar ) som inte behagade Gud och vill vara Jesu efterföljare så som han visade när han blev döpt av Johannes.

På vägen någonstans kommer tvivel och många undrar och brottas med varför skall jag döpas  som Jesus när jag är barndöpt? Eller för att vända på det, den troende  har inte fått kunskapen om vad det betyder, eller är inte mogen för att ta steget, eller så är det något annat som kan vara till hinder för att utföra en sån handling som Jesus gjorde.

Personligen vill inte jag göra anspråk på att äga hela sanningen, mitt handlande är min övertygelse som återspeglar den kunskap som jag har fått genom Guds ord. Därför önskar och hoppas jag att allt som skrivs med mitt ansvar skall prövas med Guds ord.

/Claudio  

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.