Behov och längtan


Dagens artikel får bli helt personlig, må hända att andra känner igen sig i det som jag vill beskriva… Eller så kan det vara som så att när man blir äldre så uppskattar man mera av det som föddes genom smärta och ångest.

Det var min tur att predika idag i Missions församlingen-Dals Långed. Jag brukar hålla mig till söndagens kyrkotexter  eftersom det blir lättare med förbereddelsen och skapar struktur  i bibelläsning.

Jag skall inte upprepa mig i den här artikeln, mer än några ord,det hade blivit lite väl långt, det som gjorde mig glad var 2 gamla sånger som sjöngs av organisten i Gudstjänsten  och som vi ofta sjöng i hemmet på Klädesholmen  med hela familjen. Dessutom var det ganska vanligt att man sjöng på den tiden gamla läsarsånger både på Betel-Klädesholmen och sedermera på Betania-Rönnäng. För övrigt så var det ganska vanligt att dessa välkända sånger sjöngs lite var stans i kyrkor och kapell.

Nu mera är det bara sporadisk som dessa sånger kommer till användning, så som jag uppfattar det. Ni får gärna skriva till mig och berätta om jag har fel, för i sanningens namn  så blir mina besök mest på orten där jag bor och självklart får man ta seden dit man kommer, så ingen skugga skall falla över någon.

Jag har alltid haft behov, och längtan till gemenskapen över ålders gränsen.  Tror att vi behöver varandra  för att dela ömsesidiga tankar och intryck. Vi äldre har så lätt att köra i gamla hjulspår och har svårt att ta till oss nya yttrycksätt.

Yngre däremot har svårt att ta till sig äldres erfarenhet med motiveringen att dessa har stannat i utvecklingen. Det gäller inte alla förstås, det finns undantag så klart. På samma sätt ser vi när det gäller yngre att det finns så mycket utbud i samhälle  och vi förmår inte attrahera dessa, varken yngre eller äldre. Man kan alltid undra varför det är så? Just idag när jag skriver artikeln kom jag att tänka på predikan och vad den handlade om. Så det blir ändå några ord i korthet för att belysa  i första hand för mig själv och kanske för någon läsare av bloggen.

Det är veckan förre Pingsten, och just den vecka, eller texten  är så viktig för vårt handlande. Det handlar om Den  Helig Ande  som Hjälparen  och Jesus egna ord i undervisningen till lärjungar  som blev kallade att gå ut i hela världen och predika evangelium.

Från Johannes 16:5-15 läser vi följande:

5 Men nu går jag till honom som har sänt mig, och ingen av er frågar mig: Vart går du? 6 Men därför att jag har sagt er detta, är era hjärtan fyllda av sorg. 7 Men jag säger er sanningen: Det är bäst för er att jag går bort. För om jag inte går bort, kommer inte Hjälparen till er. Men när jag går bort, ska jag sända honom till er. 8 Och när han kommer, ska han överbevisa världen om synd och om rättfärdighet och om dom. 9 Om synd, för de tror inte på mig, 10 om rättfärdighet, för jag går till min* Fader och ni ser mig inte längre, 11 om dom, för denna världens furste är dömd. 12 Jag har mycket mer att säga er, men ni kan inte bära det nu. 13 Men när han kommer, sanningens Ande, ska han leda er till* hela sanningen. För han ska inte tala av sig själv, utan allt han hör ska han tala, och han ska tala om för er vad som kommer att ske. 14 Han ska förhärliga mig, för av mitt ska han ta och förkunna för er. 15 Allt vad Fadern har är mitt. Därför sa jag, att han ska ta av mitt och förkunna för er.”…

Rubriken i bibelns texten  handlar om ”Sanningens Ande” men vad Jesus ville få fram i sin undervisning var att hans uppdrag skulle fullbordas snart. Kallelsen som lärjungarna fick det står kvar och snart skulle dessa gå ut på Herrens befallning  för att predika evangelium för alla människor i dåtidens värld.

De flesta känner till att det pågick våldsam förföljelse mot de troende från Romarna, trotts att alla kunde dyrka sin egen Gud. Men att tro på Jesus och vad han stod för gick inte för sig, för då kom inte kejsaren i centrum som ansågs vara Gud.

Utifrån detta förstår vi Jesu egna ord om D Helige Anden som lärjungar skulle bli beklädda med för att klara av uppgiften från Jesus. Utöver textens betydelse ovan befogar jag  exempel om vad det handlar om för oss som kom till tro genom apostlarnas ord långt senare.

Sanningens Ande –Hjälparen  ger följande till dem som tar emot den i tro: Observera att det handlar inte om dramatik eller att man måste vara på ett vist sätt, eller något annat världsligt. Det handlar om kunskap som man hämtar genom Guds ord, vilket lärjungarna fick direkt av Jesus. Vi andra får det när vi läser bibeln, den skrivna ordet. Lika mycket som lärjungar behövde förbereddas, lika mycket är det en uppgift för oss och då handlar det om följande:

  1. Vishet  att kunna tolka Guds tankar i Anden  för att förstå innebörden.
  2. Löfte  att ta det till sig i tro på det som Gud har sagt. Tror vi inte på att Gud är Den som Han Är då är hela vår tro förgäves.
  3. Kraft, samma Ande som gav Jesus kraft i lidande eller dem som blev förföljda under seklernas gång är verksam för oss också, dock inte så att vi skulle skryta med och förhäva oss, utan därför att Helig Ande visar för andra vem Gud är.
  4. Vägledning, det behöver vi sannerligen i en värld där förvirring råder.
  5. Trofasthet, att vara trogna Kristus och följa honom  oavsett förhållande, behöver vi Helige Ande som hjälper oss vara trofasta.

Avslutningsvis är inte detta bara för de äldre eller  motsatsen, Helig Ande skapar jordmån och trivsel mellan Guds folk oavsett samfund. Förutsättning är att Gud blir ärad och förhärligad, men vi människor får glädje och frid.

Avslutar med Joh 14:27

27 Frid lämnar jag åt er. Min frid ger jag er. Inte ger jag er så som världen ger. Låt inte era hjärtan oroas och var inte rädda.

/Claudio

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.