Världens händelser


Dagens artikel är ytterst personlig, det är förstås alla det andra också, skillnaden är att jag vill dela mina tankar med er läsare utifrån vad jag funderar på, precis vad rubriken gör gällande. Jag tänker närmast om det stora händelser och rykten om krig som vi bevittnar mellan stormakter och som Europa och vi i norden kan drabbas av.

Från Matteus 24:3-14 läser vi följande:

3 När han sedan satt på Oljeberget och de var för sig själva, kom lärjungarna fram till honom och frågade: Säg oss, när ska detta ske, och vad blir tecknet på din återkomst* och tidsålderns slut? 4 Då svarade Jesus och sa till dem: Se upp så att ingen bedrar* er. 5 För många ska komma i mitt namn och säga: Jag är Kristus, och de ska bedra många. 6 Och ni ska få höra om krig och rykten om krig. Se till, att ni inte blir skrämda, för allt* detta måste hända, men det är ännu inte slutet. 7 För folk ska resa sig mot folk och rike mot rike, och det ska bli hungersnöd och epidemier* och jordbävningar på många platser. 8 Men allt detta är början till födslovärkarna. 9 Då ska de utlämna er till att plågas och döda er, och ni ska bli hatade av alla folk för mitt namns skull. 10 Och då ska många komma på fall och de ska förråda varandra och hata varandra. 11 Och många falska profeter ska träda fram och bedra många. 12 Och därför att ondskan* tilltar, ska kärleken kallna hos många. 13 Men den som håller ut till slutet, han ska bli frälst. 14 Och detta evangelium om riket ska bli predikat i hela världen till ett vittnesbörd för alla folk, och sedan ska slutet komma.”…

Observera här att jag varken vill eller kan fastställa  Guds beslut. Det som Jesus talade om med sina lärjungar, det kommer att gå i uppfyllelsen. Det var en del av undervisningen från Jesus och lärjungar gick och funderade på detta och i sin nyfikenhet  ställde fråga till Jesus varpå han gav dem visa ledtrådar. Krig och umbäranden pågick i den gamla världen också, det som är skrivet i bibeln gäller alla generationer fram till Jesus kommer tillbaka. Skället till att Jesus undervisade om detta är förstås att lärjungar och alla som kom till tro genom deras predikan och deras efterträdare skulle vara medvetna och hålla sig beredda  oberoende när detta skall ske.

Nu blir frågan: Hur blir det för oss och vad kan vi förvänta oss?  Jag säger direkt, jag vet inte, däremot har jag hört många och varierande predikningar under min tid som aktiv kristen och vist funderar jag när stora händelser är på gång. Det är sant, jag läser mycket i bibeln, det ger näring och mat för min själ. Samtidigt hjälper det mig att pröva saker som predikas  av andra och på så sätt kan jag jämföra det som sägs om det stämmer med det som är skrivet. Nu kanske någon tycker att jag är ingen domare  som kan bedöma  vad andra säger och tolkar på sitt sätt. Korrekt, det kan jag inte, det kan inte någon annan heller, varför?  Jo därför att vi är inga Gudar någon av oss, som vanliga människor gör vi fel och kan uppfatta saker fel också. Precis som vår tro bygger på en Allsmäktig Gud, Hans Son Jesus och Den Helige Anden  så får vi tro på Jesu ord att Hjälparen-Helige Anden skall påminna oss och lära oss om vad som är rätt och fel. Är det så enkelt, kanske någon frågar? Ja för Gud är det enkelt, men för oss människor är det inte enkelt därför att våra tankar far än hit och en dit vilket hindrar oss från att uppfatta allt som vi ville. Paulus kallar det som en kunskap av ett styckverk, dvs, den är personlig beroende på hur långt man har kommit i mognad på den kunskap vi har inhämtat.

Tillbaka till rubriken ovan:  Citerar från Hesekiel 38:1-9

” 38 Herrens ord kom till mig. Han sade: ”Du människobarn, vänd ditt ansikte mot Gog i Magogs land, mot storfursten över Rosh, Mesek och Tubal, och profetera mot honom och säg: Så säger Herren, Herren: Se, jag är emot dig Gog, du storfurste över Rosh, Mesek och Tubal. Jag skall föra dig omkring och sätta krokar i dina käftar. Jag skall föra dig ut med hela din här, hästar och ryttare, alla klädda i full rustning, en enorm skara, beväpnade med stora och små sköldar, och alla med svärd i hand. Perser, nubier och puteer är med dem, alla med sköld och hjälm, Gomer och alla dess härskaror, Togarmas folk från den yttersta norden och alla dess härar, ja, många folk har du med dig.

Rusta dig och gör dig redo med alla de skaror som har samlats hos dig och tag befäl över dem. Efter lång tid skall du kallas till tjänst. I kommande år skall du tåga in i ett land som har fått ro från svärdet. De som bor där har samlats från många folk upp till Israels berg som länge legat öde. De har förts ut från folken, så att alla nu bor där i trygghet. Dit skall du dra upp. Du skall komma som ett oväder och vara som ett moln som täcker landet, du med alla dina härar och med de många folk som följer dig.”…

Skulle den här profetia stämma på Ryssland och folk som han drar med sig till anfall mot Israel som har fått lite andrum? Är det början på dessa händelser där till slut utkämpas tredje världskrig? Jag påstår inget, men önskar att vi ger akt på händelserna i världen som en påminnelse om att hur det än blir får vi söka Guds nåd och frid i den oroliga världen. Just detta är mitt största motiv, uppmuntra, tänka över och pröva både vad som sägs och vad som händer i världen.

En sak vill jag vara tydlig med: Jag kallar ingen till en vis samfund, den är bara ett hem för likasinade som delar varandras  tro och håller Gudstjänst till Guds ära. Jag kallar läsaren till att följa Jesus och skapa sig kunskap om hans betydelse och räddning för evighet.

Vill avsluta med Jesu ord i Joh 14:1-6

1 Låt inte era hjärtan oroas. Ni tror på Gud, tro också på mig. 2 I min Faders hus finns många boningar. Och om det inte vore så, skulle jag ha sagt er det. Jag går bort för att bereda plats åt er. 3 Och när jag har gått bort för att bereda plats åt er, ska jag komma tillbaka och ta er till mig, för att också ni ska vara där jag är. 4 Och vart jag går, vet ni,* och vägen vet ni. 5 Tomas sa till honom: Herre, vi vet inte vart du går, så hur kan vi veta vägen? 6 Jesus sa till honom: Jag är vägen, sanningen och livet. Ingen kommer till Fadern utom genom mig.”…

/Claudio

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.