Helgelse, vad betyder det?


Det är mycket möjligt att jag talar till redan invigda  i den kristna tro? Det hindrar dock inte andra att ta del av dess betydelse och hur det var tänkt från början i Guds skapelse. Varför skriver jag detta ? Jo som en påminnelse av diverse diskussioner som vi hamnar lite till mans. Oftast är risken att man driver iväg och ger sig in i förklaringar både för och emot det ena eller det andra.

Så, vad är då helgelse? 

Bifogar citat från Wikipedia:  ” Helgelse (grekiska hagiasmos, latin sanctificatio), är enligt kristen tro den process varigenom den kristne förvandlas till allt större helighet och likhet med Kristus.”slut citat.

Nu vill jag citera Guds ord, Hebr. 12:14-15

14 Sträva efter frid med alla och helgelse, utan vilken ingen får se Herren. 15 Se till att ingen går miste om Guds nåd, att ingen bitter rot skjuter skott och vållar skada, och många blir smittade genom den,”…

Här har vi två citat, den första bekräftar att man skall likna ”Kristus”, vilken är kommen som människa  från Gud. Jesus var hans namn, som bekräftade gamla testamentets skrifter och fullbordade dessa och instiftade nya testamentet under sin tid på jorden. Det är därför det heter att den som instiftar testamentet måste först dö för att sedan vinna laga kraft. För Jesus var det ett uppdrag  för att försona alla människor genom sin död och gör alla levande genom sin uppståndelse. Vad vi talar om är synden som kom in i världen genom en enda människa i början av Guds skapelse, därför skulle också människor anstränga sig och bära fram sina offer gåvor inför Gud som ett tecken på försoning. Detta  är den gamla testamentet som kallas för ”Lagens ålder (testamente) och villade således på människans goda gärningar.

Efter Kristi jordiska inträde, Jesu födelse och gärning gäller det nya testamentet som blev ”Nådens ålder (testamentet) Varför, jo därför att människan var försvagad i sin köttsliga (värdsliga )natur och då behövdes en annan försoning  som bygger på ”Människosonen-Jesus” som uppenbarade Faders kärlek till alla människor. Med andra ord bygger detta på att man sätter sig in i Jesus undervisning  för att kunna ta emot kunskapen om vad det handlar om, i detta fall handlar det om att likna Kristus  genom den kunskap som vi har hämtat in och med vår förstånd fattar vi rationella beslut att följa honom  enligt undervisning som han lämnade till sina lärjungar och apostlar.

Det andra citatet säger att vi skall sträva efter ”helgelse” för utan den får ingen se Gud… Här lägger jag märke till  ordet ”sträva” som jag vill översätta med  ”motivet” eller viljan att underordna sig Kristi undervisning för att bli honom lik. Men samtidigt  blir vi påminda gång på gång att vi når inte alltid fram med det som vi önskar och vill, därför att som människor är vi svaga till det som gäller det himmelska (andliga) medan det mänskliga (läs köttsliga) tar oftast över och vi känner oss misslyckade. Kom ihåg orden  här ovan i artikeln, vi har blivit rättfärdiggjorda på grund av vårt bejakande till Kristi försoning och är tillfreds med hans löfte att vi har blivit en ny skapelse i honom  till vår andliga natur. Därför bygger vår kunskap på det som vi har inhämtat om honom  och Den Helige Andens hjälp kan vi tolka andliga ting så som hopp ända in i evighet  genom  tro.

Åter igen, vi strävar efter att bli lika Jesus för att vi tar hans ord på allvar så som hans löfte till alla som vill följa honom, nämligen, förutom mig kan ni ingetting göra, säger Jesus. Underförstått skall vi sträva att bli honom lika för att han skall helga oss, vilket är inte samma sak som att vi är färdiga redan. Vi har en kamp inom oss genom våra lockelse och frestelser till det som inte behagar Gud.

Det betyder att Gud vet redan allt och känner våra svagheter, därför behöver vi inte känna att vi är odugliga så länge motivet och viljan finns att bli honom lika, detta kallar jag för ”helgelse”

Till sist ett citat från Rom 7:18-22

18 För jag vet att i mig, det vill säga i mitt kött, bor inte något gott. Viljan finns hos mig, men att göra det goda förmår jag inte. 19 För det goda som jag vill, gör jag inte, men det onda som jag inte vill, det gör jag. 20 Men om jag nu gör det jag inte vill, så är det inte längre jag som gör det, utan synden som bor i mig. 21 Jag finner alltså den lagen hos mig, som vill göra det goda, att det onda finns hos mig. 22 För jag gläder mig över Guds lag till den inre människan,”…

/Claudio

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.