Bibelns sista bok


Jag undrar och funderar på Uppenbarelseboken som är den sista boken i bibeln, varför den används  så sporadisk som den gör i våra sammankomster och i kyrkorna för övrigt?

Här skulle jag vilja ha synpunkter av er läsare med vad ni tycker är orsaken. Jo vist är jag medveten om att  det blir mycket metaforer/bilder i språket, men egentligen om vi tänker lite mera i detalj för att komma åt dess betydelse så förstår vi hur Gud har tänkt med ordet som den yngste av apostlar, Johannes , nu på sin ålders höst, uppfattade det och skrev ner  till många generationer framåt.Bibelns samtliga böcker bildar en enhet som vi kan orientera oss i dess tillvaro. En vaken läsare skulle säkert reagera på gamla testamentet med dess böcker och handlingar i den. Den första fråga som många har ställt genom tiderna är: Hur kan Gud tillåta så mycket våld som vi läser om det i gamla testamentet?

Det första vi lägger märke till redan i början är ”syndafallet” dvs. genom en enda människa Eva har synden kommit i världen för att hela världen blev besmittad av  synd i förhållande till det som skulle bli Guds paradis. Då som  nu får vi höra människor ifrågasätta Guds påstående: ”Skulle Gud ha sagt?”…Alltså har den gamla ormen, Satan själv ifrågasatt Guds helighet och påbud till det som var gott från början. I och med syndafallet så är också hela världen drabbad av förgänglighet vilket bibeln beskriver som att hela världen är i den ondes våld. Har inte Gud all makt i himmelen och på jorden för att råda bot på det?

Förvisso är det så, men Gud kan inte ångra sin nåd och sin kallelse till människan läser vi i nya testamente. Det betyder att Gud har skapat människor till att råda över andra skapelse med den harmoni    som han hade tänkt från början. I detta ingår också människans fria vilja, eller som bibeln utrycker det i början ” Av kunskapens träd på gott och ont”… dvs. om människan skall själv välja så finns det sidor som är av ondo, vilket blev fallet med Adam och Eva.

Härifrån härstammar berättelse från krigartider mellan ont och gott, Israel/Judarna skulle leva i frid med en tro på Gud, men under historiens gång fick de kriga för sin existens. Detta skall dock inte tolkas som om alla var oskyldiga, vilket också vi läser om i diverse böcker genom bibeln. Alltså har folket, ledarna valt en annan väg än Gudsfruktan och då följer också frukten på det.

Vi lämnar gamla testamentet och går över till den nya i samband med Jesu födelse.  Åter igen läser vi om  att genom en enda människa har synden kommit i världen, men genom en enda  ”Människa-Människoson” dvs. Gud födes som människa för att visa på och försona världen från synden. Detta blir dock inte på den befintliga jorden för den är redan fördärvad och fallen under ondskans våld.

Med andra ord vår köttsliga natur tillhör jorden och den jordiska kropp som lever i genomsnitt globalt 70 år om det blir långt.  Och sen!! Lystra nu ni som läser: Då träder ett annat liv in med himmelska kroppen som vi än så länge inte fattar riktig men  får tro och förvisning om  när vi bejakar Kristi försoning och följer honom så som han undervisade sina apostlar och lärjungar.

Innan jag kommer in på uppenbarelseboken vill jag kommentera en del av nya testamentet under Jesu tid, hans upptagning  till himmelen och apostlarnas böcker som skrevs till uppmuntran och vägledning för församlingar som bildades under apostlarnas missions resor.

Vi ser när vi läser evangelierna och förnimmer vad Jesus sa till sina egna genom undervisning och exempel som han tog fram för att människor skulle förstå innebörden av hans ord. Jesus skulle inte förbli hos dem för evigt, kroppsligen. Han var noga att berätta detta för dem trotts att dessa kunde inte förstå det då. Men när han lyftes inför deras ögon mot skyn kom de ihåg hans ord. I detta ingick löften om att han skall inte lämna dem ensamma, Den Helige Anden som Fader i himmelen sände till dem skulle bli deras följeslagare i en osynlig gestalt, men ändå gripbart genom tro för att dessa skall fortsätta Jesu gärning för övriga världen.

Hur det gick till kan vi läsa om i apostlagärningar, men den som läser med behovet att ta del av fortsättning av Kristi och Guds verk blir apostlagärningars bok en inspiration och vägledare. Under den tiden bildades flera församlingar där apostlarna hade en ledande roll i början medan andra tog över och gick i deras fotspår för att berätta om Guds rike och syndernas förlåtelse med evigt liv.

Nej allt var inte uppåt för Guds folk i första början. Samma människor som dödade Jesus och förföljde honom fanns kvar med intresse att förbjuda undervisning om Jesus. Det handlade om våldsam förföljelse, fariseernas intresse  stod på spel, för Romarna var det kejsarens anseende. Att ha en Gud som kallades Israels/Judarnas och Kristnas Gud var det helt otänkbart. Kejsaren betraktades som Gud själv, därför anklagades de troende för förrederi och många fick plikta med sitt liv för det.

Jag ser här att artikel börjar bli lång och skall avsluta första delen här för att fortsätta i del 2 där jag kommer fördjupa mig i uppenbarelseboken.

/Claudio

Bibelns sista bok del 2

Här följer fortsättningen av den egentliga tanke, nämligen, förståelse av Uppenbarelseboken.

Så… varför skulle någon lyssna på mig när jag saknar teologisk utbildning, kan man undra? Jag lägger prestigen åt sidan  och skriver med motivet att skriva om det som jag känner själv behovet av för egen del. Det som jag upplever levande  vill jag dela med er andra. Som jag nämnde i början skulle en dialog  och tanke utbyte kunna berika både mig och er som har intresse i ämnet. Låt oss se vad som är skrivet i korta drag  med mina kommentarer  om det. Jag utgår ifrån att ni granskar vad som skrivs här och prövar inför hela Guds ord. Nog om det, låt oss börja med inledningen av Uppenbarelseboken istället: 

Kapitel 1:1-8

1 Detta är Jesu Kristi uppenbarelse, som Gud gav honom för att visa för sina tjänare vad som snart måste ske. Och han gjorde det känt genom att sända sin ängel till sin tjänare Johannes, 2 som har vittnat om Guds ord och Jesu Kristi vittnesbörd, och allt det han såg. 3 Salig är den som läser och de som hör profetians ord och som håller fast vid det som står skrivet i den. För tiden är nära. 4 Johannes till de sju församlingarna i Asien: Nåd vare med er och frid från honom som är och som var och som ska komma, och från de sju andarna som är inför hans tron, 5 och från Jesus Kristus, det trogna vittnet, den förstfödde från de döda och fursten över jordens kungar. Honom som älskat oss och renat* oss från våra synder med sitt blod, 6 och gjort oss till kungar* och präster åt Gud och sin Fader, honom tillhör äran och herraväldet i evigheternas evigheter. Amen. 7 Se, han kommer med skyarna och varje öga ska se honom, också de som har genomborrat honom och alla jord och  stammar ska jämra sig över honom. Ja, amen. 8 Jag är Alfa och Omega, begynnelsen och änden, säger Herren, han som är och som var och som ska komma, den Allsmäktige.”…

Detta är inte så svårt att förstå, det är en kort presentation  från himmelen själv, samma himmel som Jesus blev upptagen till enligt den första delen och som apostlarna och Jesus efterföljare blev vittne till. Lägg märke till hans namn. 1 Detta är Jesu Kristi uppenbarelse, som Gud gav honom för att visa för sina tjänare vad som snart måste ske.”…

Det handlar om fortsättningen på livet i en annan dimension, den jordiska livet var fullbordad för Jesus, benämnd som  ”Kristus-Räddaren/Frälsaren som var död men uppstod och därigenom har den andra eviga döden som synden ger gjorts om intet, och därför är han Herre över död och liv i evighet.”

För er som läser bibeln kommer säkert ihåg vad ni läste om när Jesus visade sig för Maria Magdalena efter sin uppståndelse: Joh 20:14-17   ” Rör inte vid mig, jag har ännu inte blivit förhärligad”….

Han hade vunnit seger över döden, men var kvar ännu en liten tid tills allt skulle bli fullbordat. Just detta är begynnelsen av  uppenbarelseboken där Jesus talar om som förhärligad och som Sonen i Gudom  med förklaring av vad som skall hända strax eller när livet tar slut för människor på jorden. Till detta har den gamla Johannes fått i uppdrag från Jesus-Kristus  själv att meddela för församlingar som bildades  under apostlarnas missions resor.

I sammanhanget av det som vi läser i både apostlagärningar och alla brev skrivna från dem som var i livet kan vi dra slutsatsen att de flesta dog martyr döden. Johannes däremot var kvar i livet och kanske tänkte dessa som förvisade honom på en öde ö att han skulle duka under. För Gud finns det inte hopplösa fall, mänskligt sätt fanns det inga förutsättningar för Johannes att åstadkomma något, varför? Jo, därför att det som ingeting var i sig skulle visa sig vara  som Guds redskap. Så länge Johannes var vid liv sörjde Herren för att han var vid liv. Förståndet var det inget fel på, erfarenhet som han fick från Jesu undervisning kunde Gud nu använda för att förmedla kunskapen till människor.

Varför har vi andra så svårt att tro på uppenbarelseboken? Min tanke är efter jag läst uppenbarelseboken att Gud kommunicerade med Johannes genom syner, dvs. en andlig kommunikation genom Johannes ande och Den Helige Anden som var närvarande i honom  eftersom Jesus andades på sina lärjungar och uppmanade dem att ta emot Guds Ande. Samtidigt var Johannes begränsad och fotvarande i den jordiska kroppen som han försökte tolka tillvaro av det himmelska som han såg i synen. Det här är ingen orsak att förtiga  dess budskap, snarare är det så att vi bör söka vishet i bön för att komma vidare och ta det till oss som kunskap in i det sista  innan det blir dags att gå över till det eviga livet.

Som jag redan påpekat så finns det en del uttryck som är ganska lätta att förstå, andra stycke handlar om församlingar och dessas beteende i då tidens värld och Jesu förmaningar att vara honom trogen. Detta kan läsas i sin helhet i menyn till vänster för dem som vill.

För övrigt talar uppenbarelseboken om bokrullen där de rättfärdigas  namn är skrivna. Jag skulle vilja uttrycka  det så att alla människor är skapta till Guds avbild och ämnade till gemenskap med Honom. Därför är allas namn skrivna i livets bok som ett  insegel att vi tillhör honom. Men visa namn är inte med i livets bok, varför?  Jo därför att dessa har valt att inte acceptera eller tro på honom som Han har sagt sig vara. Ni kommer ihåg den första delen med de första människorna? Kunskapen på gott och ont, möjlighet att välja och gå sin egen vägg…

Jag måste beröra frågan om barn och människor som aldrig hört evangeliet. OM vi börjar med det sistnämnda  ska  dessa dömas enligt lagen om rättfärdighet. Barn däremot är redan helgade genom Kristus och hans försoning till dess att de förstår själva och kan fatta beslut antingen för eller emot.

Kom ihåg att arvsynden finns inte längre, den har Jesus tillintetgjort genom försoning vilket kännetecknar Guds nåd för alla människor. Om man framhäver arvsynden så tror man inte på försoningen.

Jag skall strax avsluta men först citat från Upp 19:7-10

7 Låt oss glädjas och fröjdas och ge honom äran. För Lammets bröllop har kommit och hans hustru har gjort sig redo. 8 Och hon har fått fint linne, rent och skinande att klä sig i, för det fina linnet är de heligas rättfärdiga gärningar. 9 Och han sa till mig: Skriv: Saliga är de som är kallade till Lammets bröllopsmåltid. Och han sa till mig: Dessa är Guds sanna ord. 10 Och jag föll ner för hans fötter för att tillbe honom, men han sa till mig: Se till att du inte gör det. Jag är medtjännare till dig och dina bröder, de som har Jesu vittnesbörd. Tillbe Gud, för Jesu vittnesbörd är profetians ande.”…

Och som bekräftelse på ”ordets sanning” bifogar jag  ett ord från Upp 22:6-14

6 Och han sa till mig: Dessa ord är trovärdiga och sanna. Och Herren, de heliga profeternas* Gud, har sänt sin ängel för att visa sina tjänare vad som snart måste ske. 7 Se, jag kommer snart. Salig är den som håller profetians ord i denna bok. 8 Och jag, Johannes, är den som såg och hörde detta. Och när jag hade hört och sett det, föll jag ner för att tillbe framför fötterna på den ängel som visat mig detta. 9 Men han sa till mig: Se till att du inte gör det! För* jag är medtjännare till dig och till dina bröder, profeterna, och till dem som håller orden i denna bok. Tillbe Gud! 10 Och han sa till mig: Försegla inte profetians ord i denna bok, för tiden är nära. 11 Den som gör orätt han fortsätter att göra orätt, och den som är oren han fortsätter att vara oren. Och den som är rättfärdig han fortsätter att vara rättfärdig* och den som är helig han fortsätter att vara helig. 12 Och se, jag kommer snart och har min lön med mig för att ge åt var och en efter hans gärningar. 13 Jag är Alfa och Omega, begynnelsen och änden, den förste och den siste.* 14 Saliga är de som håller hans bud*, så att de får rätt till livets träd och får gå in genom portarna i staden.”…

Från 22:18-20

” Om någon lägger något till detta, så ska Gud på honom lägga de plågor som är skrivna i denna bok. 19 Och om någon tar bort något från orden i denna profetias bok, ska Gud ta bort hans del från livets bok* och från den heliga staden och från det som är skrivet i denna bok. 20 Han som betygar detta säger: Ja, jag kommer snart. Amen. Ja, kom, Herre Jesus! 21 Vår Herre Jesu Kristi nåd vare med er alla. Amen.*

Notera att jag hoppade över en del text på grund av utrymme. För helhetens skull bör man läsa hela 22 kapitel.

/Claudio

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.