Den apostoliska bekännelsen-Historia och nutid


Citat från Wikipedia:

Den apostoliska trosbekännelsen (latin: symbolum Apostolicum eller enbart Apostolicum[1]) är den äldsta av de tre så kallade ekumeniska huvudsymbola. Den har sitt ursprung i den fornkristna församlingen i Rom, 200-talets början, och dess namn är tidigast dokumenterat i ett brev från Ambrosius cirka 390. Det är en längre version av den gammalromerska trosbekännelsen.

Den kallas apostolisk, eftersom den anses vara en pålitlig sammanfattning av apostlarnas tro så som den uttrycks i Nya Testamentet.[2][3][4] Texten bygger delvis på aposteln Paulus definition av kristen tro i Romarbrevets tionde kapitel, vers 9 från 60-talet: ”Ty om du med din mun bekänner att Jesus är herre, och i ditt hjärta tror att Gud har uppväckt honom från de döda, skall du bli räddad.” Klyftan mellan judendomen och den växande kristna rörelsen blev under 100-talet allt tydligare samtidigt som behovet av en kort sammanfattning av den kristna tron blev allt större bland annat för att tydliggöra avgränsningen mot andra religiösa rörelser som till exempel gnosticismen. Den apostoliska trosbekännelsen behöver inte, till skillnad från Paulus definition i Romarbrevet, den judiska religionens kontext för att vara begriplig för icke-judar.”  Slut citat

Jag har själv stöt på uttrycket  om ”Apostoliska bekännelsen ” i olika sammanhang, men måste säga att jag förstår inte riktigt tolkningen av ovannämnd text, varför? 

Det första som jag reagerar på är årtalet för anstiftan som skedde på 200 talet ef.Kr. I och för sig behöver det inte vara konstigt i sig, eftersom anstiftan kan ske retroaktivt av det som hände tidigare. Det andra som jag funderar på är platsen för anstiftan, Rom. Också det kan vara en förklaring till att Rom var en världs (dåtidens) metropol och den Romerska riket sträckte sig över merparten av Europa och en del av Mellanöstern samt nora Afrika. Nu säger texten ovan att den har sitt ursprung i den fornkristna församlingen i Rom. Vi känner till enligt historie böcker att det fanns bekännande kristna som hade sin verksamhet i underjordiska katakomber eftersom det rådde hårt förföljelse mot dem. Detta pågick således fram till kejsar Konstantin amnesti i början på 300 talet ef.Kr. Historien hänvisar till att det rådde frihet och man var fri till att dyrka vilken Gud man ville eftersom Romarna praktiserade mångguderi. Kejsaren i Rom skulle ha den första platsen och någon som bekände sig till Jesus och Den Treenige Gud betraktades som förrädare och hade ingen existens berättighet. Just av den anledning att de levde efter Guds bud:” Du skall inte ha andra Gudar än Herren själv”…

Men, om vi skall tala om den Apostoliska trosbekännelsen måste vi först gå till början av källan och därför tycker jag är viktigt för vidare förkunnelse av den Kristna evangeliet som pågår i våra dagar.

Anstiftaren är i första hand Jesus som Guds sändebud och benämnd som ”Människoson- Messias, Försonaren för alla människor på jorden. Där är den ursprungliga fundamentet, ”byggnadsstenen ” som alla människor skulle bygga sina liv på. Därför uppträde Johannes döparen med uppgift att ”informera” folket om att det skulle komma en som han –Johannes inte ens var värdig att knyta sandaler på. Detta i en tid när människor ansåg Johannes vara en profet, vilket han också var, han skulle förberedda vägen för Jesus. I detta sammanhang skulle folket se på Jesus och inte på Johannes som var ett redskap.

Citat från Joh 1:29

Nästa dag ser Johannes* Jesus komma till sig och säger: Se, Guds lamm, som tar bort världens synd!”…

Varför skriver jag detta?

Jo därför att vi måste gå till ursprunget för att finna vägen till livet som Jesus själv uttrycker det i Joh.14:6

6 Jesus sa till honom: Jag är vägen, sanningen och livet. Ingen kommer till Fadern utom genom mig.”…

Den som var början och slutet enligt Guds ord, ja den som kom som en människa och Guds Son utvalde 12 apostlar som skulle föra vidare evangeliet om försoning och syndernas förlåtelse. Dessa skulle predika hela evangelium om Kristus- Messias så som korsfäst, död och uppstånden, upptagen till himmelen på nytt och igen kommande när tiden är inne enligt evangelierna och hela bibeln predikad av apostlar och alla som kom efter dem.

När vi talar om församlingen så bildades den i Jerusalem där merparten var Judar  som levde efter sina traditioner och visa hade svårt att ta till sig det nya som kom med Jesus så som den ”Nya Förbundet” och kallad ”Nådens Evangelium”

Utifrån den beskrivningen ovan och på  bibelns grund har jag svårt att förstå varför det finns så många olika samfund. Det som räknas och det som skall praktiseras är trohet till Kristus och efterföljelsen. Detta fundamentet kallar jag för den ”Apostoliska bekännelsen”.

När jag läser Guds ord och begrundar vad Jesus lärde sina lärjungar som lämnade sina intryck och upplevelse till nästa generation. Så fortsatte det sekler igenom, men någonstans på vägen har innehållet ändrats, visa delar har tagits bort, medan andra har lagts till under förevändning att människan måste anpassa sig till tidens tand.

Till sist ett sista citat från Hebr. 13:8-9

8 Jesus Kristus är densamme i går och i dag och i evighet. 9 Låt er inte drivas omkring av många olika och främmande läror.”…

/Claudio

Frågor och svar om artikel ovan:

Fråga :Är det rätt att hänvisa till Wikipedia när det gäller teologi?

Svar:  Ja det tycker jag, därför att , det är Encyclopedia/lexikon instans där olika företeelse, område och ämnen tas upp rent historisk eller vetenskaplig. Det handlar om saker som belyses på ett sätt för allmänt intresse. Vilka dessa personer är som är ansvariga för utgivningen, har jag inga synpunkter.

Som läsare ligger det i sakens natur att pröva det i första hand med grund texten i bibeln och jämföra.

F:  Är du inte kritisk mot  den Katolska kyrkan som är ett stort samfund och som anses ha sin början i Rom?

S: Det är inte min uppgift att vara domare över någon annan. Däremot kan jag ha synpunkter  mot den Katolska teologi och institution som sådan.

Jag är dock av den tro att oavsett vilken samfund människor tillhör, så länge det handlar om Kristi efterföljare enlig texten ovan med en ärligt motiv, så tror jag att dessa kommer rätt.

F: ”Ekumeniska  huvudsymbola” enligt länken  ovan, är du för eller emot ekumenik?

S:  Jag är inte emot ekumenik med rätt förutsättningar. Vi har en grund att stå på och är glastydlig på hur vi bör underordna oss Kristi efterföljelsen. Detta är den ultimata fundamentet som artikeln beskriver, därför är det också en förutsättning att dela gemenskapen med varandra. Motsatsen till detta är mänskliga  dogmer och tillägg till texten, alternativ borttagning av grundtexten som skapar vilsenhet och främlingskap mot Kristus. Sådan ekumenik är inte till någon fördel.

Sista fråga:

Är du inte medveten om att det finns många olika tolkningar på bibeln?

S:  Jo det är jag, absolut, detta är dock inget försvar för att ändra grund texten för att komma till en annan slutsats. Som Paulus uttrycker det: ”Jag tror, därför talar jag”… Hela vår existens bygger på tron på en Gud som ”Var, Är och Förblir ”fastän vi inte ser Honom. Skriften, gamla texten (grundtexten)  och apostlarnas vittnesbörd  talar om för oss vad som var och är .Den som vill  och är intresserad av kunskap får kunskap och övertygelse.

Som det heter: ” Tron kommer av predikan/undervisning som i sin tur kommer från Kristi ord”… grundregel är att man skall lita på det som vi läser. Motsatsen är annars att vi tror på en Gud som är något diffust  eller svävande som inte kan greppas.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.