Tolkning av bibeltexter


I vår by där jag kommer ifrån var det ovanligt, nästan obefintlig att familjen ägde en bibel. Detta har jag funderat på långt senare och undrat varför det var på det sättet? Jag kom fram till att orsaken till detta var flera:

  1. Om vi går tillbaka till början  av 1900 talet och en bit efter andra världskriget, var inte vanliga människor skolade för att kunna ägna sig åt Guds ord läsning.
  2. Under den tiden och tillbaka lästes bibeln på latin och vanligt folk förstod inte mycket av vad som lästes. Det ansågs väl onödigt, kan jag anta, eftersom  prästernas kunskap och liturgin skulle skapa en stämning från Gud.
  3. Det som behövdes tolkas skulle församlings medlemmar lära sig genom katekesen som togs fram av biskopar på högre ort. Barn och ungdomar förväntades läsa katekesen för att få kunskap av det allra nödvändigaste i livet, dvs. evighets frågor.

Det var då det, hur är det idag? Här vill jag  besvara och beskriva ett antal frågor som är relevanta för vår tro och kunskap om Gud. Det blir en upprepning  av det som jag skrev i tidigare artiklar i lite kortare drag. 

  1. Vem kan läsa och förstå bibeln?
  2. Var skall man läsa bibeln?
  3. Hur skall man förstå den?

Ni som är äldre kommer säkert ihåg att i början på seklet – 1900 talet och en bit in på våra dagar kallades de troende för ”läsare” Själv stötte jag på detta uttryck i början på 70 talet. Lite förvirrad i början undrade jag varför visa människor kallades så? Var det folk som var lite högre än andra och läste mycket och ansågs väldig skolade? Nej det hade inget med det att göra, fick jag veta kort senare. Det var troende människor som ägde en bibel och praktiserade läsning  på grund av den kunskap de eftersträvade.

Här behövs en förklaring medan vi håller oss kvar i 70 talet. Skulle det var skillnad på människor som läste bibeln och en ung man som har läst katekesen? Det skulle visa sig senare hur det var, jag återkommer till det längre ner.

Först en citat från Rom 10:17-18

17 Alltså kommer tron av det hörda och det hörda genom Guds* ord. 18 Men frågar jag: Har de inte hört det? Jo, helt säkert. Deras röst har gått ut över hela jorden, och deras ord till världens ändar.”…

Har vi fått tillräckligt av kunskap, vi som har läst för prästen och blev undervisade från katekesen? Jag kan bara svara för mig själv, vilket den här artikel bygger till största delen på.  Därför tog jag initiativ till en träff mellan  min förra fru som var en troende baptist och en utsänd Jehovas vittne. I stadsdelen där vi bodde då fanns det gott om såna  vittnen som ville sprida sin lära till människor där.

Med en förnöjsamt min tänkte jag att nu blir det tillfälle till att få reda på sanningen. Alla säger att deras tro är rätt, själv satt jag otålig och väntade på  att den fråga skulle få sitt svar.

Hör och häpna, det blev precis tvärt om vad jag trodde, Jehovas vittne presenterade  sin tolkning, min fru försökte tillrättalägga visa texter som hon tyckte var fel, medan jag själv satt där som ett stort frågetecken där frågorna blev ännu fler. Efter en kort samtal skildes vi från vår besökare utan att vi kom någon vart.

Nästa episod hände om ett par månader utan Jehovas vittne. Då försökte vi, jag och min fru överbevisa varandra, också det ganska meningslös samtal. Till sist sa jag själv att jag ville låna bibeln och läsa något från evangelierna, varför, förstod jag inte riktig då. Kanske skulle jag förtjäna att bli sedd av Gud och så hoppades jag att jag skulle förstå vad jag läste. Tyvärr gjorde jag inte det, varför?

Här kommer nu citat från Joh 3:3-7

3 Jesus svarade och sa till honom: Sannerligen, sannerligen säger jag dig: Om en människa inte blir född på nytt*, kan hon inte se Guds rike. 4 Nikodemus sa till honom: Hur kan en människa födas när hon är gammal? Inte kan hon väl komma in i moderlivet en gång till och födas? 5 Jesus svarade: Sannerligen, sannerligen säger jag dig: Om inte en människa blir född av vatten och Ande, kan hon inte komma in i Guds rike. 6 Det som är fött av köttet är kött, och det som är fött av Anden är ande. 7 Förundra dig inte över att jag sa till dig: Ni måste födas på nytt.”…

1 Kor 2:11-16

11 För vilken människa vet vad som finns i människan, utom människans ande som finns i henne? Så vet ingen heller vad som finns i Gud utom Guds Ande. 12 Men vi har inte fått världens ande, utan den Ande som är av Gud, för att vi ska veta vad vi har fått av Gud, 13 vilket vi också förkunnar, inte med sådana ord som mänsklig visdom lär, utan med ord som den Helige* Ande lär, och bedömer andliga saker andligen. 14 Men en oandlig* människa tar inte emot det som hör till Guds Ande. För det är en dårskap för henne och hon kan inte heller förstå det, eftersom det måste bedömas andligen. 15 Men den som är andlig bedömer allt, men själv blir hon inte bedömd av någon. 16 För vem har lärt känna Herrens sinne, och vem ska kunna undervisa honom? Men vi har Kristi sinne.”

Sammanfattning av  ovannämnda texten:

Att jag inte förstod det som jag läste, var helt enkelt att jag hade inte fått kunskap för att bejaka det som apostlarna blev direkt undervisade av Jesus och som texten ovan beskriver. Nikodemus var en from man och längtade efter rättfärdighet. Det skulle inte ske på människors vis, utan genom Guds Ande och kraft. Nikodemus förstod inte detta från början, han levde i det gamla förbundet som skulle göra honom rättfärdig. När han möte sanningen, Jesus själv som förklarade för honom  hur det ligger till då blev han mogen att bejaka det och få andlig förvisning om att han var en andlig människa. Till det yttre har varken Nikodemus eller någon annan ändrat utseende, men deras handlande visar på en andlig natur som behagar Gud.

Det flesta frågor ovan är besvarade, ville bara tillägga att läsa bibeln är att sätt att ”äta” av andlig mat för att stärkas i sin tro. Det kan man göra var som helst och närsomhelst. Det är behovet som styr, mer kunskap desto mer vishet som stärker ens tro.

/Claudio

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.