Ledarskap i den kristna församlingen


Inledning

Varför utvalde Jesus 12 apostlar som ledare? Detta skall jag besvara i den  artikel utifrån Guds ord-Bibel.

Varför just 12 till antal, dessutom var den 12(fte) en förrädare, hur hänger detta ihop? Låt oss ta det från början:

När Jesus började sin offentliga verksamhet, möte han olika människor, bröder ,fiskare, tulltjänsteman, och vanliga människor i olika åldrar. Det intressanta var att det var människor som var nyfikna på Jesus och ville gärna se och höra vad han hade att säga. Kanske var det just detta som  var orsaken  till att Jesus ville ha dem som ledare?

”Följ mig, säger Jesus, från och med nu skall  ni vara människofiskare” för att ta ett exempel. Om vi tänker oss in i en sådan situation idag, när det kommer en färgstark personlighet, pastor eller så kallad profet med uppmaning att lämna sin  försörjnings jobb och följa honom, hur skulle man handla då?  Jo då, vi vet det redan av det skrivna ordet sagda av Jesus själv.

Matt 24:23-28

23 Om någon då säger till er: Se, här är Kristus eller där, så tro det inte. 24 För sådana som falskt utger sig för att vara Kristus och falska profeter ska uppstå, och de ska göra stora tecken och under, för att om möjligt bedra* även de utvalda. 25 Se, jag har sagt er det i förväg. 26 Därför om de säger till er: Se, han är i öknen, så gå inte dit, eller: Se, han är i de inre rummen, så tro det inte. 27 För såsom blixten kommer från öster och syns ända till väster, så ska också Människosonens återkomst* vara. 28 För varhelst den döda kroppen är, dit samlar sig örnarna.”…

Med detta i åtanke för oss, nämligen att vara vakna och prövande, oberoende av  man är ledare eller har en annan uppgift i församllingen.

När det gäller apostlarna vet vi inte säkert vad de tänkte när de fick frågan/uppmaning att följa Jesus. Vi anar att det fanns en inbyggd längtan/väntan på Messias, dessutom framträdde Johannes döparen och berättade om en kommande Messias, vilket skapade förväntan och nyfikenhet. När allt kommer omkring hade dessa möjlighet att tacka nej till Jesus, vilket de inte gjorde, förmodligen  kände de en övertygelse att det var rätt att följa Jesus. Att det blev 12 utvalda ledare berodde  på en länk till den gamla förbundet med israels 12 stammar. Apostlarna var 12 till antal som förebild, dock med den uppgift i det  nya förbundet som Jesus instiftade och fullbordate för all tid framåt.

Lägg märke till att apostlarna var inte några ledare under ”skolnigstiden” hos Jesus. Han var ledare, lärare och herde för dessa människor. Han var också tjänare åt andra vilket skulle uppfyllas enligt skrifterna i gamla testamentet, dvs egenskaper för en ledare i den kristna gemenskapen. Jag får återkomma med en separat artikel angående egenskaperna för ledarskap. Detta är en inledning, bakgrund om själva ledarskap.

Jag vill ändå ta med Judas som den 12 apostel, varför blev det så fel? Varför valde han att bli förrädaren  och sålde Jesus för 30 silver mynt?

Vad säger Jesus själv om det?   Mat 26:20-25

20 När det hade blivit kväll, låg han till bords med de tolv. 21 Och medan de åt, sa han: Sannerligen säger jag er: En av er ska förråda mig. 22 Då blev de mycket bedrövade och var och en av dem började säga till honom: Herre, det är väl inte jag? 23 Då svarade han och sa: Den som tillsammans med mig doppade handen i skålen, han ska förråda mig. 24 Människosonen går visserligen bort, såsom det står skrivet om honom, men ve den människa genom vilken Människosonen blir förrådd. Det hade varit bättre för den människan, att han aldrig hade blivit född. 25 Men Judas, som förrådde honom, tog då till orda och sa: Rabbi, det är väl inte jag? Han sa till honom: Du sa det.”…

Vad kan vi dra för slutsatsen av detta?

Jesus känner allas hjärta och vet allt som är fördolt för människor, men öppet för Gud. Varför valde Jesus en förrädare när han viste det från början?

För det första, skriftens skulle fullbordas, det var förutsagd långt tidigare att han skulle förrådas av sina egna, dvs. Jesus var övergiven tom av sina egna när han skulle lida döden, det handlar om  människor som låter sig förledas för pengar eller annat som är viktigare än tro på en frälsare, ja tom med är beredda förlora sin själ i evighet för att vinna en bit av denna världen gunst. Med andra ord ett avskräckande exempel på alla efterkommande  och uppmaning att vara på sin vakt genom att ta sin tro på alvar.

En sista fråga i dagens artikel: Kunde Judas bli förlåten?  Ja, det är min tro, men förmodligen  hade han sjunkit så lågt genom sin handling och ansåg inte att han kunde få förlåtelse.

/Claudio

Nästa artikel skall handla om det  praktiska livet som ledare, sett från både gamla och nya testamentet. Apostlarnas ansvar efter Jesu himmelsfärd, samt Paulus brev till medarbetare i de församlingar som han undervisade om , och betydelsen för oss i vår tid.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.