Förutfattade slutsatser


”Varje människa skall vara snar att hör och sen att tala”…  Jakobs brev 1:19

Ett ordspråk som vi alla kommer till korta med mer eller mindre.  Och vist står vi ut med varandra när det gäller vardagliga petittesser. Värre blir det när vi fäller dom över varandra  och förstör livet för någon som inte passar in i  gemenskapen eller är lite udda.

På tal om mänskliga mått, har jag ofta funderat på: Varifrån kommer alla dessa mått i stort sätt på de flesta område, eller för att vara konkret, vem har fått makten att bestämma måttet för de flesta människor?

Jag antar att detta är en  gammalt företeelse sen människans skapelse, därför vill jag begränsa mig med början från Jesu tid som visar det bästa och sämsta exempel.

Första frågan blir: Varför förkastade Fariseer(skriftlärda)  Jesus som i deras ögon var en stötesten  och nagel i ögon på dem? Jag menar, det var så lärda och borde tolka skrifterna och profeternas ord på ett rationellt sätt. Nej, det kunde de inte, därför att de hade färdiga uppfattningar om hur Messias skulle bli. Man kan säga att i den kunskap de hade, skapade dessa  eget måttstock som skulle tjäna deras syfte. Om syftet var att glänsa bland människor och bli ärad av dem så stämde inte detta med Jesu förkunnelse för det var rena motsatsen till deras själviskhet.

Som exempel bifogar jag ett ord från   Matt 13:53-57

53 Och det hände, när Jesus hade avslutat dessa liknelser, att han gick därifrån. 54 Så kom han till sin hemstad och undervisade i deras synagoga, så att de förundrade sig mycket och sa: Varifrån har denne fått sådan visdom och dessa mäktiga gärningar? 55 Är han inte timmermannens son? Heter inte hans mor Maria, och hans bröder Jakob och Joses* och Simon och Judas? 56 Och hans systrar, är de inte alla hos oss? Varifrån har han då fått allt detta? 57 Och de tog anstöt av honom. Men Jesus sa till dem: En profet är inte föraktad utom i sin hemstad och i sitt hem.”

Varför var det så svårt att ta emot Jesus som Messias-Frälsaren i hans egen stad? Jo, som vi läser i texten ovan var Jesus känd av de flesta som människa. Dessa kände till den  ”mänskliga bakgrund” och ville inte undersöka den verkliga bakgrunden till varför Jesus var där och vad hans uppgift var. Kanske var det lättare att vara så där lagom religiösa och följa traditioner på gammaldags vis?

Det var då det, kanske någon tänker?  Är det någon skillnad på den moderna människan idag än det var då? Nej, skulle jag vilja påstå… Vi är inte Judar så som vi läser om i texten, låt gå för det, men människor är sig lika oavsett vilket århundrade vi pratar om. För de flesta ligger fokus på detta livet och sen är det slut, ”tror många”?  Då skulle jag vilja säga att vi är de mest ömkansvärda människor på jorden, hårda ord, jo, säkert men logisk, varför?

För att inte jag skall bli fel citerad skall vi ta skriftens ord med oss:  1 Kor 15:14-22

14 Och om Kristus inte har uppstått, då är vår predikan meningslös och er tro är också meningslös. 15 Då kommer vi också att stå där som falska Guds vittnen, eftersom vi har vittnat om Gud att han har uppväckt Kristus, som han inte har uppväckt, om det är så att döda inte uppstår. 16 För om de döda inte uppstår, så har inte heller Kristus uppstått. 17 Men om Kristus inte har uppstått, då är er tro meningslös och ni är ännu kvar i era synder. 18 Då har också de gått förlorade som har insomnat i Kristus. 19 Om vi endast i detta livet har haft vårt hopp till Kristus, så är vi de mest ömkansvärda bland alla människor. 20 Men nu har Kristus uppstått från de döda och har blivit* förstlingen av de som somnat in. 21 För eftersom döden kom genom en människa, så kom också genom en människa de dödas uppståndelse. 22 För såsom alla dör i Adam, så ska också alla i Kristus göras levande.”…

Så är det som vi läser ovan, som handlar om kunskap om Jesus, hans Gudom uppenbarad i människan  för att människor skall förstå Guds syfte för att omvända sig och få ett evigt liv. Till detta hör förtröstan, hoppet och hjälp i nöden så länge vi vandrar här som människor. Det är vi väl eniga om att livet  inte  är så enkelt alltid. Därför får vi lov att ta ordet till oss som hoppet och förtröstan oavsett yttre förhållande. Tyvärr är det många som missar detta av någon anledning.

Några ord om de allra svagaste i samhälle:

Hur många gånger har vi inte hört om människor på den lägsta sociala skalan, det blir aldrig något av dem… Eller, han/hon där som är utsatta för människors gliringar för att de är inte enligt allmänna mått, hör ni som läser, vi är väl överens om  att oavsett status på den sociala skalan, så är vi lika älskade av Gud utan anseende till personer.

Måste berätta till sist om en mamma som var vanställd och som syntes ganska dramatisk utåt. Hennes dotter hade det jobbigt och skämdes för sin mamma. Flickan växte och blev äldre medan hon brottades med sina känslor. Så en dag kunde hon inte hålla sig längre och ställde frågan till mamma:

”Mamma, varför ser du så konstig ut?… Nu när flickan blev något äldre kunde mamma förklara för flickan vad som hände. Jo, sa mamma, vårt hem brann ner och jag gjorde allt för att rädda dig och då blev jag bränt och vanställt. Flickan började gråta och snyftade fram: Mamma förlåt mig för att jag skämdes för dig… Ja mitt barn, jag såg din kamp och kände med dig därför att jag älskar dig. Där började ett nytt liv för mor och dotter, ett liv med innerlig kärlek som inte söker sitt, allt bär den , allt tror den och allt uthärdar den och kärleken upphör aldrig.

Här avslutas dagens artikel.

Vill du samtala eller har du frågor, tveka inte att ta kontakt. Sätet du vill göra det bestämmer du själv om du läser på menyn till vänster.

/Claudio

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.