Frihet i den kristna tron


Du som är sårad  och besviken  på kristna personer, sluta inte att läsa här. Ge dig själv en chans att tänka efter, vad betyder tron  och frihet i den? Jag vill berätta utifrån Guds ord, Jesu ord och apostlarnas undervisning  om vad tron går ut på. Jag inser och har förstått att  många blev skrämda av förkunnelsen  som har predikats genom åren, där det har betonats /fokuserats på fel saker. Nej, jag dömer ingen, utgår ifrån att   dessa  ville så väl men ändå blev det fel.

Jag kommer att följa några punkter  som jag har tagit till mig och med skriftens ord tänker jag belysa  hur jag ser på det. Jag gör inte anspråk på hela sanningen, därför att jag är bara människa som alla ni andra. Därför uppmanar jag varje läsare att pröva det som sägs/skrivs och jämföras med det skrivna ordet, bibeln där helheten skall tas i sitt sammanhang.

Vad är då ”Frihet i den kristna tron”?              

Joh 8:31


31 Då sa Jesus till de judar som trodde på honom: Om ni förblir i mitt ord, är ni verkligen mina lärjungar. 32 Och ni ska lära känna sanningen, och sanningen ska göra er fria.”

33-36  ” 33 De svarade honom: Vi är Abrahams säd och har aldrig varit slavar under någon. Hur kan du säga: Ni ska bli fria? 34 Jesus svarade dem: Sannerligen, sannerligen säger jag er: Var och en som gör synd är syndens slav. 35 Men slaven stannar inte kvar i huset för alltid, men Sonen förblir för evigt. 36 Om nu Sonen gör er fria, så är ni verkligen fria.”

Jesus talar till Judar, inte så konstigt med det med tanke på att han själv var Jude och detta utspelade sig i Israel, judarnas land. För tydlighets skull så gäller det oss andra också eftersom vi har blivit inympade i som troende för både Judar och andra i det  kristna hoppet. Vi vet också att inte alla Judar tror på Jesus-Messias ännu, men detta är något annat som jag inte vill gå in på nu.

Här talar Jesus om  bindningar  och att vara slav under diverse laster, som att vara syndens slav. Då måste vi fråga oss: Vad är synd? Skall vi ta fram en synda katalog och räkna upp vad som är synd eller inte? Nej, det funkar inte så för det bygger på vår egen rättfärdighet, då hade inte Jesus behövt komma ner från Sin Fader och bli människa som bar all vår synd på sig och försonade världen, alla människor med sig själv och Gud. Det är tron det handlar om, tron på Jesus som försonaren som ger frihet från skuld  känslor, frihet från bindningar av olika slag. Tro är ingen prestation, tro är en mental villa och förtröstan på det som är  som är skrivet i Guds ord. Det har heller ingen betydelse för kroppsligt arbete, man kan arbeta och ändå ha en förvisning om, närvaro känsla att tron är närvarande.

Nästa frågan blir då: Hur visar sig tron i vardagen oberoende om var vi befinner oss: Arbete, kyrkan, bland människor, vårt handlande mot våra medmänniskor osv?

Från Gal 5:13-14 läser vi följande:

13 För ni är kallade till frihet, bröder. Låt bara inte friheten ge köttet något tillfälle, utan tjäna varandra genom kärleken, 14 för hela lagen är fullbordad i detta enda budord: Du ska älska din nästa som dig själv.”…

Vad har vi här då?  Jo åter igen talar ordet om  frihet, som är fullbordat genom Jesus, vilket talar om för oss att vi lever i tro, men också med disciplin där vi underordnar oss  med vår förstånd vad Jesus har sagt. Ja men då blir det väl ändå en vis lagiskhet, någon frågar? Nej då, jag återkommer med detta i slutet på artikel och skall förklara hur det ligger till.

Först citat från samma kapitel  i Gal 5:22-25

22 Men Andens frukt är kärlek, glädje, frid, tålamod, mildhet, godhet, tro, 23 saktmodighet*, självbehärskning. Mot sådant är inte lagen. 24 Men de som tillhör Kristus* har korsfäst sitt kött med dess lustar och begär. 25 Om vi lever i Anden, så låt oss också vandra i Anden. 26 Låt oss inte söka förgänglig ära, inte utmana varandra och inte avundas varandra.”…

När det gäller vishet så är ordet ”självbehärskning”  ett  sån för att komma en bit på vägen.  I detta ingår också våra samlingar i kyrkan  där vi kan möta främmande personer  som kan bli skrämda av vår sätt att fira Gudstjänst. Med andra ord, är vi fria till att  uttrycka oss så som vi känner och är bekväma med, men samtidigt måste vi ha en portion av självdisciplin för att eventuella besökare inte skall skrämmas bort. Som det står skrivet:  Gud är ordningens Gud och inte tvärt om.

Nu kommer jag till den sista fråga:

Vad beror det på att visa människor blir skrämda på grund av den kristna budskapet?

Här måste vi rannsaka  och fråga  oss:  Har vi/ är vi för ensidiga i framställan av tron?

Vad betonar /fokuserar vi på när vi talar om evangeliet? Det skall vara, och är det glada budskapet till människor om frihet, syndernas förlåtelse, hoppet i tron och evigt liv. En sak vi måste ha klart för oss, man kan inte skrämma in människor i Guds rike, man kan heller inte tillämpa övertalnings förmåga för att få människor till Kristus. Jag önskar att jag kunde måla Kristus för alla och förklara hur Han är.

Nej han är inte hård och kärlekslös, hårda och kärlekslösa människor möter vi gång på gång, Jesus är inte sån, utan motsatsen till det. Visa tror att de vet allt om sin nästa som om de hade gått i andras skor eller levt deras liv, nej Jesus är inte sån. Han var prövad i allt som  möter människor, med allt menas med all förnedring och bespottelse, ändå var det kärlek som gjorde att han tog frivillig på sig detta. Varför tror visa att han står med en käpp och väntar på att straffa dem som har gjort något fel?

Till er som läser och undrar, berätta om hela evangeliet tydligt och klart vad det innebär. Berätta så enkelt som möjligt för det finns många som inte förstår dess innebörd. Jag har själv varit i den situation. Det var mycket som var främmande för mig, men Gud såg till mitt hjärta och gav mig vishet, därför vill också jag använda det för att upplysa andra.

Nu skall dagens artikel avslutas, jag misstänker att det finns frågor om det som jag har skrivit. Ni som vill ställa frågor till mig personligen kan göra det på flera sätt: Genom kommentaren på bloggen genom anonymitet, utom för mig som inte delas med någon. Genom personlig mail kontakt genom bloggen, eller också genom att offentligt kommentera det som jag har skrivit.

Citerar ett ord till sist  från Rom  7:14-25

14 För vi vet att lagen är andlig, men jag är köttslig, såld under synden. 15 För jag kan inte fatta att jag handlar som jag gör, för det jag vill, det gör jag inte, men det jag hatar, det gör jag. 16 Men om jag gör det jag inte vill, samtycker jag till att lagen är god. 17 Men då är det inte längre jag som gör det, utan synden som bor i mig. 18 För jag vet att i mig, det vill säga i mitt kött, bor inte något gott. Viljan finns hos mig, men att göra det goda förmår jag inte. 19 För det goda som jag vill, gör jag inte, men det onda som jag inte vill, det gör jag. 20 Men om jag nu gör det jag inte vill, så är det inte längre jag som gör det, utan synden som bor i mig. 21 Jag finner alltså den lagen hos mig, som vill göra det goda, att det onda finns hos mig. 22 För jag gläder mig över Guds lag till den inre människan, 23 men jag ser i mina lemmar en annan lag, som ligger i strid mot den lag som är i mitt sinne och gör mig till fånge under syndens lag som är i mina lemmar. 24 Jag arma människa! Vem ska befria mig från denna dödens kropp? 25 Jag tackar Gud genom Jesus Kristus, vår Herre! Så tjänar jag nu själv med mitt sinne Guds lag, men med köttet tjänar jag syndens lag. ”

Jag skrev i början om lagen och frihet, därför vill jag förklara med Paulus ord/brev till Romerska församlingen vad han menar med det.

Vår köttsliga natur är synden genom den första människan, det betyder att det som hör till det världsliga tillhör det köttsliga, dvs, synden gör sig påmind hos oss människor. Det goda som jag vill (vi alla) misslyckas  vi med gång på gång, däremot det som är ont vill vi inte göra men faller/gör ändå. Men eftersom vi har fått en andlig natur genom att vi har bejakat Kristi erbjudande, tro och förtröstan på honom med vårt förstånd, har vi kommit till friheten i kraft av hans ord. Det är alltså Kristi ord som säger det och borgar för att det är så, inget som människor har hittat på.

/Claudio  

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.