Propaganda eller upplysning?


Ja, gränsen är hårfin, dessutom är den inte lika för alla, till detta måste vi lägga till att alla är inte intresserade av  vad som sägs eller skrivs. Det skall liga i ryggmärgen  hos oss att visa full respekt mot dem som värjer sig  och visar tydlig att de vill inte bli påverkade på något sätt.

Själv fick jag mig en välbehövlig erfarenhet i min ungdom  när jag skulle berätta om min tro. Tanken var förstår god och välvillig, men vishet vid bemötande av människor kunde varit bättre.  Därför tänkte jag skriva en berättelse på hur jag ser på det nu. Det som ligger i mitt medvetande är tanken på Jesus egna ord:” Det som ni vill att andra skall göra mot /för er, skall ni göra för dem”…

Tänk efter, var och en är sig själv närmast, knappast någon skulle önska att bli ila behandlad av sina medmänniskor, även om många av oss har visat tendenser från och till som inte är så smickrande i våra nästas ögon och öron. Jo, jag vet, ingen kan göra anspråk på att vara felfri, därför får vi ha fördrag med varandra.

Så… vad är propaganda och när är det upplysning? Som ni förstår av bloggen, ni som läser, villar den på en kristen grund. Jag vill påstå att jag är politisk obunden och vill inte propagera för någon politisk ställning. Vad är då skillnad när det gäller propaganda om det är politisk eller religiöst?

Det här kommer mitt uppdrag in, och förresten inte bara min, utan alla dem som tar sin tro på allvar. Jo, men du tror på Gud och Jesus, men vi tror på något annat, säger en del. Sant, det handlar förstås om tro, men jag vill påvisa skillnad på tro och tro. Det handlar om existens, skapelse, målet för vårt liv som har evighets värde. Jag kan förstås inte bevisa något att Gud finns för att övertyga, men jag kan berätta om tro och dess följder från begynnelse. Min berättelse sträcker sig i stort sätt under mitt liv, därför skriver jag för att om möjligt väcka nyfikenhet och frågor hos läsaren. Det handlar fotvarande om tro, men det handlar  om tron som  bär i verkligheten. Kort sagt, blir det inte propaganda längre utan upplysning  av ”Den” som gav oss  ”Ordet.” Jag har skrivit tidigare om ordet hur det kom till, den som vill kan läsa det förra artikel.

Det andra upplysningen  handlar också om  hur man ser en tro i verkligheten. Här har vi Jesu förebild i de olika evangelier  hur och vad han undervisade sina utvalda  hur de skulle förmedla tron och överföra till generationer framöver. Man kan väl säga att lärjungar skolades av honom, men blev inte mogna  förrän han for upp till himmelen.

Vad är det för uppdrag som Jesus har lämnat till sina ”efterföljare”?   Från Matt. 28:16-20 läser vi följande:

16 Men de elva lärjungarna gick till det berg i Galileen dit Jesus hade befallt dem att gå. 17 Och när de fick se honom, tillbad de honom, men några tvivlade. 18 Då trädde Jesus fram och talade till dem och sa: Mig är given all makt i himlen och på jorden. 19 Gå därför ut och lär alla folk. Döp dem i Faderns och Sonens och den Helige Andes namn. 20 Lär dem att hålla allt det jag har befallt er. Och se, jag är med er alla dagar till tidens slut. Amen*”…

Motsätter  jag mig själv när jag citerar bibeln, med tanke på vad som är skrivet ovan? Nej, inte alls, helt enkelt därför att människor som inte vill ha information skall inte tvingas till det heller. Livet är okränkbar, vilket är viktigt i sammanhanget att Gud har skapat människan med fri vilja. Här måste vi troende ha vishet att ta varje tillfälle i akt, som Paulus uttrycker  det. Dessutom är det på det viset att Gud har bestämt oss till att bära  god frukt. Låt mig ta några exempel från det verkliga livet: På en av de första arbetsplatser i samband när jag flyttade ut till västkusten, la jag märke till en kvinna bland ett tiotal andra i lokalen. Både manlig och kvinnlig personal hade nära samarbete för att produktionen skulle bli smidig. Jo då, stämningen var god med både skratt och allvar, jag kände till att kvinnan var troende men hon sa inte så mycket, var mest lågmäld. Ändå tyckte jag att hon utstrålade  en atmosfär  som var så välbehaglig och påtaglig.

Ett annat exempel är gemenskap i grupper med blandade intresse, där visa människor reagerar på troende i gruppen  som är annorlunda och utstrålar lugn atmosfär, trotts att vederbörande kan delta i allmänna samtal.  

Slutsatsen  jag drog av detta är att vi behöver inte pressa fram något i oss själva, vi får vara det vi är, utan att ständigt gå omkring och tänka att vi ”måste göra si eller så” Detta kallas för ”Pånyttfödelse”  

något som jag skrivit mycket av i tidigare artiklar. Man blir ”Kristus lik andligen”  och blir därför ett levande bevis om Kristi atmosfär. Här är viktigt att vi inte anser oss vara Gudar, vi är kvar i den jordiska kroppen  som påminner oss om våra fel och brister. Trotts våra svagheter använder Gud dem som vill och har motiv till att bli ett vittne för Jesus därför att det skulle visa sig vara Guds kraft och bli synligt för andra människor till Guds ära.

Där menar jag, kommer tillfälle då människor blir nyfikna och ställer frågor och då blir det naturlig att förklara så enkelt som möjligt och tydligt.

Till sist vill jag ta upp  företeelse om människor och ledare som utger sig för att vara ”Messias” gestalter. Vi skall älska vår nästa så som Jesus har sagd, men vi skall inte lita mer på människor än på Gud och hans ord. Kunskap om vad som är skrivet i ”Ordet”, barnasinet och vaksamhet i tro kan vi med Helige Andens hjälp pröva vad som predikas idag. Många undrar om de blir bevarade i tron, därför att det råder en förvirringens tid.

”De ödmjuka ger han nåd  men de högmodiga står han emot”

/Claudio

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.