Livets källa


Vi förstår alla hur livet blir till rent biologisk, det livet hör till den jordiska kroppen, därför skall jag inte skriva om detta. Däremot vill jag bara konstatera att livet består av kropp, ande och själ. Det första brytts ner med tidens gång mer eller mindre olika från människa till människa.

När det gäller ande och själ, handlar det om det osynliga som vi inte kan greppa med våra fysiska händer. Det handlar om tro och skapelsen , dvs. en källa varifrån allt liv kommer. Här skulle jag vilja säga att det finns surrogat/ plagiat som försöker efterrappa Guds skapelse, men blir istället ett jagande efter egen förträfflighet för att om möjligt kvalificera sig till att vinna gunst av dessa så kallade ”Gudar”

För att kunna förstå början måste vi ta bibeln som helhet och läsa den i sitt sammanhang. I detta fall handlar det om just ”Livets källa”

Jag vill hänvisa till bibelns första sida,1 Moseboken 1 hela kapitel. För att artikel inte skall bli för lång citerar jag bara vers 26:

 26Och Gud sade: »Låt oss göra människor till vår avbild, till att vara oss lika; och må de råda över fiskarna i havet och över fåglarna under himmelen och över boskapsdjuren och över hela jorden och över alla kräldjur som röra sig på jorden.”…

Lägg märke till texten hur det är skrivet:” Låt oss göra människor till vår avbild, till att vara oss lika;

Vi har lärt oss från barnsben att det finns bara en Gud, texten ovan talar om ”oss” Hur hänger det ihop? Det är också det som vi hörde i söndagsskolan, nämligen: ”Treenighet”dvs. ”Gud Fader, Gud Sonen, Och Gud den Helige Anden”

Johannes som var en av Jesu lärjungar skriver i evangeliet den 1 kapitel 1-5

I begynnelsen var Ordet*, och Ordet var hos Gud, och Ordet var Gud. 2 Den samme var i begynnelsen hos Gud. 3 Allt blev till genom honom, och utan honom blev ingenting till, som har blivit till. 4 I honom var liv, och livet var människornas ljus. 5 Och ljuset lyser i mörkret, och mörkret har inte övervunnit det.”…

Varför skriver jag detta? Jo, för att hänvisa till ursprunget, för mig är ordet referens och förklaring till varför jag tror som jag gör. Det betyder att jag har aktivt tagit ställning till utifrån mitt förstånd. Med andra ord, den som vill pröva det som jag säger offentligt skall kunna undersöka det själv och pröva det som sägs och är alltså grunden till rubriken ovan.

Men vi kan inte stanna vid detta, livet måste gå vidare både lekamlig och andligt. Samtidigt måste vi använda vårt förstånd för att kunna uppfatta tron. Där har vi många exempel från Jesu utvalda apostlar som hade svårt att hänga med visa gånger när han talade om andliga ting .Men han undanhöll inte sanningen för dem utan förklarade gång på gång vad han menade. Detta är för mig en mognads fråga, man lär sig under sin livstid, förutsagt att man hämtar kunskap från källan utifrån beskrivningen ovan. Därför berättar Johannes i evangeliet hur han uppfattade Jesu undervisning under tiden han vandrade med Jesus. De andra uppfattade Jesu kunskap med några nyanser skillnad, men grundtanken lyser igenom hela bibeln och alla böcker som är nedskrivna i den. Där kommer Helige Anden in som inspiratör och vägledare för att människor skall förstå vad det handlar om. Till detta kan jag lägga till ett ord från Joh 12:46-50

Jag har kommit som ett ljus till världen, för att var och en som tror på mig inte ska bli kvar i mörkret. 47 Och om någon hör mina ord och inte tror*, så dömer inte jag honom. För jag har inte kommit för att döma världen utan för att frälsa världen. 48 Den som förkastar mig och inte tar emot mina ord, han har en som dömer honom: det ord som jag har talat ska döma honom på den yttersta dagen. 49 För jag har inte talat av mig själv, utan Fadern som har sänt mig, han har befallt mig vad jag ska säga och vad jag ska tala. 50 Och jag vet att hans bud är evigt liv. Därför, vad jag talar, det talar jag så som Fadern har sagt mig.”…

Här talar Jesus om sitt ursprung och varför han kom. Han är själv ”Livets Källa” kommen för att ge människor evigt liv, när detta livet tar slut fortsätter livet i en andlig dimension där många troende satte sitt hopp till Gud, Jesus och Helig Ande. Än så länge har vi inga uppgifter hur det går till eller vad som händer när vi går över gränsen, därför att så länge vi har den  jordiska kroppen är vi åtskilda från det himmelska. Men tro och förvisning om att vi hör till livets källa från början kan ingen ta ifrån oss.

Från Joh 14:1-4, 15-18,och 26

1 Låt inte era hjärtan oroas. Ni tror på Gud, tro också på mig. 2 I min Faders hus finns många boningar. Och om det inte vore så, skulle jag ha sagt er det. Jag går bort för att bereda plats åt er. 3 Och när jag har gått bort för att bereda plats åt er, ska jag komma tillbaka och ta er till mig, för att också ni ska vara där jag är. 4 Och vart jag går, vet ni,* och vägen vet ni…

15 Om ni älskar mig, så håll* mina bud. 16 Och jag ska be Fadern, och han ska ge er en annan Hjälpare*, för att han ska vara hos er för alltid, 17 sanningens Ande, som världen inte kan ta emot, eftersom den inte ser honom och inte känner honom. Men ni känner honom, eftersom han förblir hos er och ska vara i er. 18 Jag ska inte lämna er faderlösa, jag ska komma till er….

 Men Hjälparen*, den Helige Ande, som Fadern ska sända i mitt namn, han ska lära er allt och påminna er om allt det jag har sagt er. 27 Frid lämnar jag åt er. Min frid ger jag er. Inte ger jag er så som världen ger. Låt inte era hjärtan oroas och var inte rädda.”

Känner du att det är förmycket fackspråk? Kan vara så, oroa dig inte, du behöver bara pröva inför Gud i bön  och be om vägledning. Kom ihåg att jag uppmanar dig inte till att söka en vis samfund, jag uppmanar dig till att söka Gud i din ensamhet och stillhet, helt odramatisk och naturligt. Det här med samfund kommer senare och hör till mognaden, det hör till ditt andliga hem som delas med likasinade.  Inte behöver du göra några övningar för att visa Gud att du duger. Läs gärna texten igen och ta den till dig.

/Claudio

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.