Överhet och makten


Det heter att ”makten korrumperar”, säkert är det så, men min utgångspunkt är inte ifrån den sida som vi i vanliga fall förknippar med makten. Förresten själva ordet har en negativ klang och kan säkert uppfattas som skälls ord hos visa.

Oavsett om vi är troende eller icke troende  så berörs vi av ”makten” på ett eller annat sätt. Jag skulle hellre kalla det för överhet, kanske inbillar jag mig att det låter lite mjukare i samtal med andra. Hur som helst, vill jag skriva om hur Gud ser på människors makt och hur skall så kallade ”vanliga” människor förhålla sig till det?

”Kast systemet” har ni hört talas om, det tillämpas i Indien och Pakistan där olika folkgrupper är indelade i sina respektive ”kaster.” Högre rang borgar för högre värde i samhälle vilket visar den sociala status bland folket.

Osökt kommer vi in i dilemma  hur skall vi se på kyrkoledare, predikanter och andra människor  som har en högre ställning i vår närhet? Kan det  profetiska uttalet  mot en människa öka vördnad från människor, så att denne ses som övermänsklig, nästan som en Gud? Absolut, säger jag, för det blir att människor reagerar instinktivt och tänker, den människa är sänd av Gud och därför har en högre ställning bland människor. Stannar vi upp och läser Bibel från början till slut så ser vi en helt annan betoning/syn på dem i sina höga positioner.

Det som blir levande för mitt förstånd är inte människan i sig, utan uppdraget som denne har fått, eller är utvald för att utföra ett vist jobb i Guds syfte. Alltså är det en kallelse från Gud själv att just den människa kommer passa in för det syfte som Gud vill. När vi läser i Predikaren boken  ser vi att Salomo som själv blev Israels kung efter sin far David, där han uttrycker att  ”allt har sin tid”  Med andra ord, inget varar för evig på denna jord, utan är tids bestämt för tider till dess att Guds syfte är uppfyllda.

Vem kan då väljas för Guds syfte och varför?

Låt oss ta några exempel på hur Gud väljer efter sin vilja:

2 Mos 9:16

Just därför att jag ville låta min kraft bliva uppenbarad för dig och mitt namn bliva förkunnat på hela jorden.”… 

Här talas det om Farao i Egypten  som förslavade Israels barn. Dessa har tjänat till Egypten framgång i 400 år från generation till generation, med frihet i början, men allteftersom tiden gick förslavades Israeliterna och led nöd i Egypten. Men Gud hör bön och håller vad Han  lovar, nämligen att  Israels skall få sitt land i Kanan.

Farao ville inte släpa Israel, därför blev han utvald av Gud , trotts att han var ond i Guds ögon. Förstår du tanke med Guds handlande? Gud behöver inga mänskliga råd för att välja redskap till sitt syfte. Det Han gör förstår vi inte alltid, däremot är syftet att detta skall visa ”Guds krafts beslut” och inte något som människor har åstadkommit.

Vi tar ett annat exempel:

Esters bok  4:12

 12När man nu berättade för Mordokai vad Ester hade sagt,

13sade Mordokai att man skulle giva Ester detta svar: »Tänk icke att du ensam bland alla judar skall slippa undan, därför att du är i konungens hus. 14Nej, om du tiger stilla vid detta tillfälle, så skall nog hjälp och räddning beredas judarna från något annat håll, men du och din faders hus, I skolen förgöras. Vem vet om du icke just för en sådan tid som denna har kommit till konungslig värdighet?”

Mordokai var farbror till en ung flicka som hete  Ester, judarna blev bortförda till Babylon (dagens Irak) som slavar för att de hade övergivit  Gud och ägnat sig  åt avguderi istället. Åter igen ser vi Guds kärlek till sitt folk och ville att dessa skall vända tillbaka till honom. Där kommer den försagda flicka Ester in, utvald av Gud för hans syfte att rädda människor. Det var så att Judarna blev utsatta för en komplott och fick skulden för en sammansvärjning  mot kungen i landet. I detta fall valde Gud en försagt flicka till att föra sitt folks talan inför kungen. Vem skulle valt en oansenlig flicka för att föra talan inför överhet? Människor kan inte det, men Gud valde sitt redskap för att visa att Han är större än alla avgudar, som inte är några  gudar som varken hör eller lyssnar till människans behov.

Tredje exempel från nya testamente:

Matt 26:20

20 När det hade blivit kväll, låg han till bords med de tolv. 21 Och medan de åt, sa han: Sannerligen säger jag er: En av er ska förråda mig”…

Hur kan det vara möjligt att en som Jesus utvalde som apostel blev förrädare istället? Viste inte Jesus vem han utvalde?

Jo det visste han, men skriften skulle fullbordas och det profetiska ordet skulle uppfyllas, varför? Jo därför att Gud ville visa sin kärlek till människor att inte ens hans egna  skulle hålla sig fria från denna världens pennings begär. Underförstått, han var övergiven av alla och fick ensam bära världen synd och skam som ett offer för alla dem som sätter sitt hopp och tro på honom. Det finns ingen lidande som drabbade honom som en människa kan möta i livet, han som var utan synd, blev gjort till synd för alla människor för att var och en som tror skall bli fri ifrån synd. Detta var Guds syfte och omtanke om människan som bara ser i korta perspektiv. Men Gud ser längre än vi kan greppa eller förstå, men när tiden är inne kommer vi förstå.

Första delen avslutas här, fortsättning följer på samma tema. Då skall det handla om Paulus som mordisk ledare och förföljare av de troende till hans omvändelse och förvandling till en ledare för de troende. Hur var han, vad gjorde han? Vad har vi att lära av Paulus?

/Claudio

Överhet och makt-del 2

I den här delen skall vi titta på personer i ledande ställning, vad de gjorde, vad som var deras motiv och hur dessa förvaltade ledarskap mot folket.

Naturligvist bygger jag berättelsen från en kristen grund  och min tanke är att inspirera, men också stanna upp inför ledare som har fått sitt kall uttryckligen från Gud. Vad passar då bättre än att börja med Jesus? Vi finner vägledning och exempel hur han bemötte  människor i olika situationer och efter deras sociala ställning.

De flesta känner till att han kallades för ”Rabi” (hebreiska-lärare) ”Mästare  och Messias”  Faktum är att han skyltade inte direkt, och hade en låg profil när det gäller titlar vem han var. Vi kan undra varför valde Jesus en låg profil? Han var trotts allt kommen från sin Fader i himmelen, men han födes som människa och blev därför ett föredöme för sina lärjungar/apostlar som axlade hans kallelse efter hans ”Förhärligande” när han stod upp från de döda och togs upp sen till himmelen inför folket som samlades i Jerusalem.  Dessa apostlar, de flesta enkla människor som Gud utvalde genom Jesus, axlade sedan ledarskap för att utbredda evangeliet. Vi kommer att få se deras beteende och tillvägagångsätt när de möte människor i olika samhälles klasser.

Vi läser en text från Joh 14:4-10

4 Han reste sig upp från måltiden och lade av sig manteln och tog en handduk och band den om sig. 5 Sedan hällde han vatten i ett fat och började tvätta lärjungarnas fötter och torkade dem med handduken som han hade bundit om sig. 6 När han kom till Simon Petrus, så sa han till honom: Herre, ska du tvätta mina fötter? 7 Jesus svarade och sa till honom: Vad jag gör förstår du inte nu, men längre fram ska du förstå det. 8 Petrus sa till honom: Aldrig någonsin ska du tvätta mina fötter. Jesus svarade honom: Om jag inte tvättar dig, så har du ingen del med mig. 9 Simon Petrus sa till honom: Herre, inte bara mina fötter utan också händerna och huvudet! 10 Jesus sa till honom: Den som blivit tvättad, behöver sedan bara tvätta fötterna, så är han helt ren.”…

Jesu verksamhet på jorden närmade sig slutet, han visste att han kommer lida död genom sina plågoandar. Som ett sista bevis på kärlek till dem och alla som kommer till tro genom dem, ville han visa exempel på ödmjukhet och tjänande innan han blev överlämnad till mobben.

Jesus var en ledare och en lärare, han hade makten att bota sjuka som han fick från sin Fader. Trotts detta intog han tjänar profil för folket och var ett föredöme för alla som tog honom på allvar. Han ville lära sina lärjungar hur dessa skall bemöta andra människor i sitt ledarskap. Varför? Därför att de skall inte skylta med Guds gåvor för egen vinnings skull. Deras kallelse och deras andliga utrustning skulle visa sig vara Guds och därför tillhör det Guds ära.

Vi går vidare till Paulus som vigde sitt liv i början till att förfölja de troende. Med dubbla medborgarskap, Judisk och Romersk kunde han komma åt de troende. Av hans egen berättelse kan vi utläsa att han var mordisk och arrogant. Men för Gud finns inga hopplösa fall, Gud såg till att Paulus fick en dramatisk upplevelse på Damaskus vägen. Han slogs blind till marken av Guds änglar och hörde Jesu röst: ”Saul, Saul varför förföljer du mig”? Ja, hans namn var Saulus då, med sitt förstånd närvarande hörde han rösten: ”Vem är du Herre?  Jag är Jesus den som du förföljer. Stig upp  och gå in i staden så får du veta vad du skall göra”…

Saulus blev förd  till en troende man Ananias, blind i tre dagar fick han sin undervisning och efter omvändelse blev han Paulus  med kallelse från Gud att berätta om sin dramatiska omvändelse och om Jesu kallelse till att predika evangeliet i mellanöstern och Grekland, Makedonien och Italien. Han blev apostel-sändebud från Gud, trotts all lidande och nöd på sina resor kunde han behålla ödmjukhet och ge Gud äran för att han kunde vara med i tjänsten.

Hur uppfattades Paulus efter sin omvändelse? Vad gjorde han för att människor skulle få förtroende för honom? Vi skall ta några berättelse av Paulus själv hur han såg på sin kallelse och uppgiften att få vara Guds redskap.

Från 2 Kor 4:15-18

15 För allt sker för er skull, för att nåden* genom att komma allt fler till del ska få tacksägelsen att flöda över till Guds ära.

16 Därför tröttnar vi inte. Och även om vår yttre människa bryts ner, förnyas likväl den inre dag för dag. 17 För vår bedrövelse som varar ett ögonblick och väger lätt, bereder åt oss en evig härlighet, som uppväger den i rikaste mått.”

1 Kor 4:9

”9 För mig verkar det som att Gud har ställt fram oss apostlar såsom de allra ringaste, såsom ämnade åt döden. För vi har blivit ett skådespel för världen, för både änglar och människor.”…

Nu skall jag sammanfatta vad jag ville få sagt:

Oavsett om det gäller ledarskap eller annan tjänst i Guds församling, så är inte detta något som vi kan berömmas av, uppmuntra varandra skall vi göra, det behövs på alla goda ting. Som jag sa i början i artikel 1, väljer Gud vem han vill för sitt eget syfte i en tid eller tider. Vad syftet är vet vi människor inte alltid, men det visar sig så småningom. Exempel som jag tog fram är för att göra oss medvetna  att Gud handlar efter sitt eget råd och behöver inte våra råd för att Han skall fatta sina beslut.

Titlar  är inte så viktiga i Guds tjänande, därför heter det: ”De ödmjuka ger Han nåd men de högmodiga står han emot. Och, Gud fullbordar sitt verk i oss när vi känner svaghet, då är det inte människor som lyser  och tar äran från Gud, Gud blir ärad och bekräftad  och människor finner tro och förtröstan.

/Claudio  

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.