I dessa tider


I dessa tider

Rubriken får spegla mina tankar om vad jag vill förmedla i dagens artikel. Pandemi, klimatförändringar, omvälvningar i politiken osv. Klart att man påverkas av alla händelser i världen, vi lever i världen och är en del av den, att låtsas som att inget händer, stänga av allt låter sig inte göras.  Då kommer frågan: Vem skall man lita på, vad är sanning i det som vi hör, läser och tar intryck av?

Börjar först med att citera bibeln från  1 Kor 1:10-14

10 Men jag förmanar er, bröder, i vår Herre Jesu Kristi namn, att ni alla är eniga i ert tal och inte låter någon splittring finnas bland er, utan är fullkomligt förenade i samma sinnelag och samma mening. 11 För av dem som är från Kloes hus har jag fått veta om er, mina bröder, att det förekommer stridigheter bland er. 12 Vad jag menar är detta, att var och en säger: Jag håller mig till Paulus, eller: Jag håller mig till Apollos, eller: Jag håller mig till Kefas, eller: Jag håller mig till Kristus. 13 Är Kristus delad? Blev Paulus korsfäst för er? Eller blev ni döpta i Paulus namn?”…

Som första texten i citatet ovan är förmaning till de troende i Korint från Paulus, att vara eniga och hålla sig ifrån splittring i olika samanhang. Som ni märker så är inte splittringen bara dagens företeelse, den har förekommit vid de första församlingar som tog emot kunskap och trodde vad Paulus predikade på sina missions resor. Lägg märke till att jag talar inte för en specifik församling, jag lyfter upp splittring i många församlingar begränsat  till Sveriges gränser. Men rubriken ovan  passar också på diverse debatter  om politiska partier som splittrar troende människor.

Min fråga blir då: Vilka signaler skickar vi till våra medmänniskor  om Jesus och den tro som vi håller så högt? Att vi kan komma till olika slutsatser i vårt ställningstagande är oundviklig. Vi födds med olika förutsättningar i livet som formar vår uppfattning och vår ställnings tagande. Den sociala  biten görs sig påmind i vårt handlande. För vist vågar vi diskutera med varandra i ömsesidig respekt om vad vi sympatiserar med  utan att bli dömda på förhand.

Är det så mörkt som visa ville göra gällande? Nej, anser jag och kommer strax förklara mig: Först en liten påminnelse  om vad tron betyder:

Från 2 Mos 14:14 läser vi följande:  ” 14 Herren skall strida för er, och ni skall hålla er stilla.”…

Vad innebär stillhet inför Gud? Jesus kallar det att vara vaksam, rannsakande inför ordet, tankeverksamhet  och prövande om detta stämmer med det som står i bibeln som är Guds ord. Det förutsätter kunskap om vad som står skrivet, men också en saktmod  att kunna söka förstånd i bön.

Texten ovan kommer från gamla testamente då Israels folk skulle föras hem till Kanans land efter träldom i Egypten. Dessa möte många prövningar på vägen hem, de var så ivriga och trodde att resan skulle bli bara en transport över till kanans land. Tyvärr är inte livet så enkel för någon av oss människor. Det finns många hinder på vägen och kanske många höga berg som man skall klättra över, bildligt talat, innan vi kommer hem. Där ligger vårt hopp och förtröstan på Guds löften om att Han Är den som Han sagt sig vara.

Vilken samfund pratar jag om? Ingen… nej ingen i den bemärkelse. Förstå mig rätt: Jag talar inte emot  samfund, för det är en identitet för alla medlemar. Därför finns det orsak varför samfund har fått det namn de bär.

Vad jag talar om här är förtröstan på Jesus som Guds Son, människa född till försoning för alla människor på jorden.  

I Joh 12:47-48

47 Och om någon hör mina ord och inte tror*, så dömer inte jag honom. För jag har inte kommit för att döma världen utan för att frälsa världen. 48 Den som förkastar mig och inte tar emot mina ord, han har en som dömer honom: det ord som jag har talat ska döma honom på den yttersta dagen.”…

Som vi ser här ovan i texten, handlar det om efterföljelsen  och tro på honom som har kommit med Faderns frid och ro, fastän världen rasar.

Avslutar med frågan igen: ”Vad är sanning”?

Joh 14:6-7

”  Jesus sa till honom: Jag är vägen, sanningen och livet. Ingen kommer till Fadern utom genom mig. 7 Om ni hade känt mig, så hade ni också känt min Fader.* Från och med nu känner ni honom och har sett honom.”…

/Claudio

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.