Tro eller upplevelser?


Tänkte skriva om diverse frågor och funderingar som jag brottades under ett antal år. Jag kan tänka mig att många befinner sig i samma situation och har frågor om tro och dess yttringar.

De flesta som känner mig och har läst om mig i olika artiklar publicerade under årens lopp, vet att jag hade en dramatisk upplevelse när jag blev en ” personlig kristen”  För den sakens skull betyder det inte att jag förespråkar upplevelse. Vår  tro och kunskap är ett styckverk och yttrar sig i hur vi upplever Guds mottaglighet i förhållande till vår omgivning vi umgås med, respektive till vår natur på hur vi är som människor.

Mycket av det som vi betecknar som  Gud kommer egentligen från vår mänskliga tankar. För att få grepp om vad det handlar om, skall jag ta några punkter nedan och förklara dess syfte hur allt hänger ihop.

Det yttrar sig enligt följande:

  1. Tro
  2. Upplevelser
  3. Guds syn
  4. Rättfärdighet
  5. Målet

Vad är tro:

Hebr. 11:1 läser vi följande:

”1 Men tron är en övertygelse om det som man hoppas, en visshet om det man inte ser.”…

Hur kan man vara övertygad om en sak om ingen berättar vad det handlar om ? Eller, för att vara konkret: Det handlar om Gud, Jesus och Den Helige Anden  som grunden i ”Treenighet” dvs, Gud är Ett i tre personer. Men om någon har berättat så måste det betyda att den eller dessa har hämtat kunskap från en källa där det en gång började. Det måste finnas ett ”Testamente” som är giltig för alla människor generationer igenom.

Därför  läser vi om tron i Rom 10:17

17 Alltså kommer tron av det hörda och det hörda genom Guds* ord.”

Yttringar och upplevelser

Här skulle jag kunna räkna ut alla möjliga yttringar som  människor har lagt sig till med för att ”bevisa?” att det är Gud i det.  Är verkligen Gud i det som återspeglar alla dessa mer eller mindre extrema yttringar? För det första måste vi fråga oss: Vad är motivet/tanken med detta? 

Vi tar  destruktiv lidande i olika former som förekommer inom olika samfund: Är tanken då att ju mer man bevisar egen lidande, desto mer/större blir förtjänster att man tillhör Gud? Eller så gör man det motsatta och påstår att alla har rätt att bli friska och framgångsrika som ett tecken på  att detta är Gud?

Så, hur är Gud? Gud är inte en totempåle som man sätter fram vid behov för att tillbe. Gud är inte heller en vackert tavla inramad som kan betraktas utifrån mänsklig fantasi.

Låt oss läsa vad den första lärjunge till Jesus säger om det:

Joh 1:1-5

 1 I begynnelsen var Ordet*, och Ordet var hos Gud, och Ordet var Gud. 2 Den samme var i begynnelsen hos Gud. 3 Allt blev till genom honom, och utan honom blev ingenting till, som har blivit till. 4 I honom var liv, och livet var människornas ljus. 5 Och ljuset lyser i mörkret, och mörkret har inte övervunnit det.”

Joh 1:14

14 Och Ordet blev kött och bodde* bland oss, och vi såg hans härlighet, den härlighet som den Enfödde har av Fadern, full av nåd och sanning. 15 Johannes vittnade om honom och ropade och sa: Det var om honom som jag sa: Han som kommer efter mig är förmer än mig, eftersom han var före mig.”

 Gud blev människa i den nya testamente  och undervisade om det eviga livet, undervisade om efterföljelsen till Jesus, och om frukten som andra skall se i de troendes liv för att förstå Guds kärlek utgiven till lidande, död och uppståndelse för alla människor som bejakar tron. Jo, men han botade sjuka också, och då är det väl meningen att alla skall vara friska? Tänk om allt hade varit så enkelt?

Vår framtid och vårt hopp har vi inte på denna jord. Människan födds och åldras, däremellan drabbas de flesta av sjukdomar och prövningar av olika slag under sitt liv på grund av jordisk förgänglighet. Ett liv som kan bli långt varar ca 70-80 år läser vi om, gäller globalt sett. I det eviga perspektivet  så är det en kort tid. Det som är stoft, tillhör jorden, medan själen tillhör evighet och det himmelska hemmet.

Varför gjorde Jesus så många under och tecken, kan vi undra över? Eller varför drabbas visa av svåra sjukdomar i livet, är det för att de är större syndare än andra?  Nej, nej och åter nej, Gud har inte anseende till personer, när Jesus botade sjuka var det för att förhärliga sin Fader. Motivet var alltid till Guds ära. Jesus proklamerade inte  ett  nytt religion, däremot undervisade han om ödmjukhet och överlåtelse och tillit till Guds löfte.

Guds syn:

Tänk vad många bär på ångest och rädsla på grund av att de blev skrämda bland troende i livet. Jag vänder mig till alla er som läser dagens artikel: Tänk på den förlorade sonen i Jesu berättelse, Jämför Gud som en kärleksfull  Fader som längtar efter sina barn, ja alla som är skapade av honom  vill han ha gemenskap med och vinna tillit genom tro.  Nej, Gud står inte och väntar på dig för att straffa dig, han väntar på dig för att ge dig sin frid.

Vi läser Jesu egna ord i Joh 12:44-48

44 Då ropade Jesus och sa: Den som tror på mig, han tror inte på mig utan på honom som har sänt mig. 45 Och den som ser mig, han ser honom som har sänt mig. 46 Jag har kommit som ett ljus till världen, för att var och en som tror på mig inte ska bli kvar i mörkret. 47 Och om någon hör mina ord och inte tror*, så dömer inte jag honom. För jag har inte kommit för att döma världen utan för att frälsa världen. 48 Den som förkastar mig och inte tar emot mina ord, han har en som dömer honom: det ord som jag har talat ska döma honom på den yttersta dagen.”…

Rättfärdighet

Den näst sista punkten i dagens artikel, som blir något längre, vill jag ge en kort kommentar till:

Hur skall vi människor bli rättfärdiga för att komma till Gud?   Åter till Johannes 3:3

3 Jesus svarade och sa till honom: Sannerligen, sannerligen säger jag dig: Om en människa inte blir född på nytt*, kan hon inte se Guds rike.”…

Det var Nikodemos, en rättfärdig man enligt gamla testamente, som ville ha del i Guds rike men viste inte hur han skulle göra.  Att föddas på nytt handlar inte om köttsliga födelse, det handlar om synens  ändring och beslutsamhet att ta vara på Jesu ord till sig. Detta är en process som börjar när beslutet är fattad. Allt eftersom man växer  i andlig vishet  genom att ta till sig undervisningen från Guds ord, växer också tron på vem Gud är. Människan är inte rättfärdig genom sina egna gärningar och kan inte bära frukt , god sådan av sig själv. Där kommer ”Nåden” in och förtröstan om att man är rättfärdig genom Jesu gärning. Därför blir också behovet, längtan och motivet att följa honom så stor, och genom honom får man kraft att övervinna det onda som gör sig påmind i vårt mänskliga medvetande.

Vad blir målet?

Allt handlar om tro för att kunna greppa  det stora, nämligen, ”det eviga livet” Blott främlingar och gäster är vi på denna  jord, oavsett om vi tror det eller avfärdar det  så finns det ett evigt liv efter detta liv.

Avslutar med Joh 1:16

16 Och av hans fullhet har vi alla fått, och nåd utöver nåd. 17 För lagen gavs genom Mose, nåden och sanningen kom genom Jesus Kristus. 18 Ingen har någonsin sett Gud. Den enfödde Sonen*, som är vid Faderns bröst, han har förklarat honom.”

/Claudio

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.