Vad är 5G?


Noterar att det pratas mycket om 5G nätet där det förekommer  konsperationer av dess betydelse. Många hänvisar till olika rapporter  och gör sig till tolkar för detta.  Det är faktisk så att vi kan få fram information genom att söka på nätet, för det  är just detta andra gör. Det viktiga är dock att få fram korrekt information av dem som kan detta.

Enligt PTS.se  (Post och Tele styrelse)

Förenklat sagt är 5G den femte generationen av mobilnät. 5G kommer att dramatiskt öka överföringshastigheten för data, förbättra svarstiderna och ge tillräcklig kapacitet, vilket skapar förutsättningar för en rad innovativa nya teknologier och tjänster.

Visionen för 5G är att användaren ska ha uppfattningen om gränslös bandbredd och kontinuerlig tillgänglighet, var än hen befinner sig. 5G ska ha den bandbredd som behövs för att aktivera de miljarder enheter som kommer att anslutas till Sakernas Internet (IoT, Internet of things) för att kommunicera med varandra. 5G ska också minska energianvändningen och bli mer kostnadseffektivt för användare och operatörer.”

Slut citat

Precis som övriga nät av gammal snitt, så som  G2,G3,  och G4 så är G5 en vidare utveckling av nätet för överföring av data trafiken.

Varför måste allt snabbas upp? Därför att den nya tekniken kräver snabbare bearbetning av data på de flesta område. Ingen har väl undgått budskapet om förarlösa bilar, eller Al – Artificiel teknik  som bygger på att datorer och människan är i samverkan genom ”algoritmer” (ord som matas in i en dataprocessor, vanligt förkommande i allt vad människan gör i vardagen) Det är data tekniker som skriver program (data språk) för att en dator skall sen fatta egna beslut, inom olika sektorer i industrin, trafik eller annat förekommande område.

Den här tekniken tillämpas redan på en mängd olika område, både inom sjukvården och industri.

Detta är den allmänna informationen om 5G. Vad handlar det om egentligen?

Tillbaka till PTS: citat

” Spektrumtillgänglighet är avgörande. Tilldelning och hantering av spektrum är regeringarnas ansvar. För 5G krävs nytt spektrum i höga band för att förväntade datahastigheterna ska kunna levereras. För att 5G-tjänster ska kunna fungera globalt har ITU och CEPT börjat processen att identifiera och harmonisera frekvenser för 5G.

Det europeiska internationella arbetet har satt grundläggande ramar för initial utveckling och utbyggnad av 5G, bl. a. genom Kommissionens 5G action plan som pekar ut tidslinjer och Radio Spectrum Policy Group (RSPG) Opinion Strategic roadmap towards 5G for Europe, som pekar ut både tidslinjer och frekvensband (700 MHz;(mega hertz) 3,4–3,8 och 26 GHz).”

Detta är en världsomspännande spektrums område där det förväntas skapa en gemensam standard band på 700 MHz  av 3,4-3,8  och 26 Ghz(gigahertz) Det handlar om hög överförings data hastighet för att kunna driva tekniken byggda för artificielt teknik, praktisk uttryck, krävs snabba beslut av processorer som driver tekniken.

Här följer andra uppgifter enligt länken nedan:

https://www.stralsakerhetsmyndigheten.se/sok/?q=5G+teknik

Femte generationens mobiltelefonisystem, 5G, använder liksom tidigare generationers system, radiovågor för att överföra information trådlöst. Strålsäkerhetsmyndighetens … inte finns någon strålskyddsmässig grund för att avstå från införandet av 5G. Det gäller förutsatt att mobiloperatörerna säkerställer att referensvärdena

Slut citat

Radiovåger är samma teknik som driver mikrovågor i våra ugnar. Innan dessa etablerades i hemmen, blev det ganska mycket protester på hur farlig det var. Idag finns mikrougnar i så gott som varje hem.

Mera från samma myndighet:

” Magnetfält uppstår kring elektriska apparater men också vid kraft­ledningar. Mobil­telefoner, tråd­lösa dator­nätverk och baby ­vakter är några exempel på tråd­lös teknik som använder radiovågor.”

Om jag har förstått det rätt så alstrar dessa magnetfält värme (strålning)  vilket kan vara skadligt för oss människor om vi utsätter oss för exponering en längre tid och i närhet av dessa.

Här nedan kan du se riktvärde för olika exponeringar av radiovågor. Saxat från samma myndighet.

Frekvens MHzReferensvärde mW/m²Exempel på användningsområde
10 – 400   2 000Radio och kommunikationsradio
400 – 7902 000 – 4 000TV
790 – 2 690   4 000 – 10 000Mobiltelefoni
2 400/5 000 10 000Trådlösa datornätverk
MHz: megahertz (miljoner hertz). Hertz är den enhet som används för frekvens.
mW/m²:
 milliwatt per kvadratmeter. Radiovågornas styrka anges i milliwatt per kvadratmeter.

Detta är mitt inlägg i den debatt som pågår om 5G.

Är jag positiv till 5G? Låt mig säga så här: Själva strålningen kan vara farlig om man missbrukar den, som allt annat. Det gäller att hålla sig inom gränsvärde som är satta av myndigheter för att skydda oss människor.

När det gäller teknikens användning så är jag skeptisk i högsta grad. Död materia (datorer) i förening med människor där människa blir bara statist känns ganska olustigt. Många förnekar detta, men sanningen är ändå den att ingen kan överblicka konsekvenserna av detta.

Förespråkare av konspirationer får förtydliga sig när det gäller 5G som sådan.

/Claudio

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.