Våra tankar och slutsatser


Jag fortsätter på samma tema som den förra artikel som kan läsas här nedan.  Vi tänker och pusslar ihop vår tanke för att en bild skall framträda  som vi kan hålla fast vid. Det som vi ser som en ram blir sen till en slutsats  och en sanning i många fall. Helt naturlig kan vi inte se längre, då blir det vår tro som tar över och skapar bilder inom oss på hur vi uppfattar tillvaro. Detta i sin tur styr vår handlande och beslut som vi fattar i våra liv.

Det finns en källa som vi hämtar kunskap och inspiration, den  är inte lika för alla människor.  Kort sagt, handlar det om våra mänskliga tankar  och Guds tankar.  Men om  man inte har samma källa och samma Gud, då blir det en annan  Gud  som i sig inte är en Gud i den mening, utan en påhittat sådan genom mänsklig påfund. Det här kräver förklaring, så, ha tålamod om du orkar läsa ett stycke till.

Först måste vi konstatera att om vi skall tro, så måste vi veta  ”vad” vi skall tro på. Det betyder att man får ta aktiv ställning till något som ger oss övertygelse/överbevisning. Här kommer exempel från min ungdom  när jag som ung  möte olika trosuppfattningar  i Göteborg (jag bodde där i 5 år i början på 70 talet) det kunde lika gärna hänt någon annanstans.

Jag var nyfiken förstås vad dessa representanter hade att säga, men hade också en spärr från barns ben  att inte öppna för främmande läror, utan hålla fast vid den katolska lära. För att stilla nyfikenhet hos någon läsare, skall jag berätta i korthet vad vi gjorde och vad tron gick ut på.

Jo, man skall vara skötsam, hålla de 10 bud och följa dem i praktisk handling för annars var man inte förtjänt av att vara en god kristen.  Man bad till Maria för att få ledning i sitt liv och man bad till så kallade heliga människor, avlidna som ansågs hjälpa till med frälsningen. Påven ansågs som Kristi förreträdare på jorden som hade makt att stadfästa eller upphäva  en påbud.

Så länge man är ung och många gånger bekymmerslös tänker man inte  på ifrågasättande. Så småningom när jag fick mitt eget liv började jag tänka själv och undra över livets mening, Gud och skapelse, ja lite slarvigt utryck, var jag en grubblare.

Efter mycket prövande och funderande  blev jag en pånyttföd kristen. Till detta finns en del människor som har bidragit med sina böner och sitt stöd. Kan nämna min föra fru som är hemma hos Jesus, en äldre kvinna som tog hand om mig när jag kom till Småland, numera död också, och så människor på Tjörn där jag tillbringade över 40 år. Den som bar mig i sin nöd och födde mig andligen genom sina böner, är min frus mamma  som lever och är vid gott mod.

Nu vill jag komma till själva kärnan av vad jag ville framföra i den här artikel:

Jes:55:8-9

”8  Mina tankar är inte era tankar,och era vägar är inte mina vägar,säger Herren.

9  Nej, liksom himlen är högre än jorden,så är mina vägar högre än era vägar och tanka högre än era tankar.”…

Det handlar om våra tankar och vår bild hur vi uppfattar Gud.

Jag kommer så väl ihåg min verkmästare, chef  som sa till mig när jag blev frälst ” Lillen” jo då jag kallades så eftersom jag var yngst i den lilla skara av arbetare, du behöver inte vara så religiös, lagom är bäst, tyckte han. Han ville så väl och var en snäll människa. Men det är inte det som det  handlar om.

Vad det handlar om är vår tro på en Gud som kan göra mer än vi kan tänka eller be, det handlar inte om att vara religiös eller överandlig. Det handlar om tro på det skrivna ordet som förklarar vem Gud Är. Det handlar om hans löfte som vi får tro på, och det handlar om mognad och kunskap. I allt detta handlar det om vår begränsning som människor  att vara medvetna om vårt beroende av Honom som är” Vägen, Sanningen  och Livet själv i Kristus”

Överandlighet skapar högmod och egen förträfflighet och tar gärna äran åt sig själv, istället för att ge den till Gud.

Vi är inga rådgivare till Gud som skall befalla Honom vad han skall göra. Betänk att du bor på jorden och vet inte Guds tankar för att med säkerhet kunna utrycka dig hur Gud skall göra.

/Claudio

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.