Herrens löfte


Jag har skrivit om Herrens löfte i korta ordalag tidigare. Kanske har jag varit något otydlig och inte förklarat riktig vad det innebär? Därför går jag in lite närmare, och beskriver konkret vilka löfte Herren har get oss, för att om möjligt skapa medvetande och tro på det.

Det är skrivet  att tron kommer av predikan, det i sin tur kommer från Kristi ord, det vill säga: Det som vi hör och tar till oss blir till kunskap för oss. Den kunskap skall prövas med skriften, som är Guds ord, så som referens till att det är på det sättet. Ja det är korrekt att det finns många tolkningar om vad som står skrivet i bibeln. Inte ens Fariseerna var överens med Jesus, trotts att det tillbringade större delen av sin tid med att studera gamla skrifter och profeternas ord. Det berodde  helt enkelt på, att de inte frågade  efter vishet, deras motiv var annat än själva grunden i frälsningen, Guds fruktan och människors värde.

Vad jag vill säga, som bevis på, att jag var själv i den sitsen, att man skall vara ärlig sökare. Kan det verkligen stämma att det är på det sättet som vi hör och som Guds folk predikar för oss? Det andra är frukten som man finner hos dem som säger sig vara Guds sändebud. Vilken frukt talar vi om?

Galater brevet 5:22

22 Men Andens frukt är kärlek, glädje, frid, tålamod, mildhet, godhet, tro, 23 saktmodighet*, självbehärskning.”..

Jag skall inte vidare kommentera detta, då det är självklart vad det handlar om. Artikel handlar om Guds löfte och tillämpning av dessa.

Från Jer 29:11-13

11 Jag vet vilka tankar jag har för er, säger Herren, nämligen fridens tankar och inte ofärdens för att ge er en framtid och ett hopp. 12 Ni skall kalla på mig och komma och be till mig, och jag skall höra er. 13 Ni skall söka mig, och ni skall också finna mig om ni söker mig av hela ert hjärta.”…

Detta är det första steget  mot en söknings initiativ för sin tro. Det andra är Johannes döparens egna ord ställd till Jesus, genom ombud. Johannes kunde inte ställa den fråga själv då han var dömd till döden och satt i fängelse för att han var för obekväm och predikade rättfärdighet.

Matt 11:2-6

Johannes fick i fängelset höra talas om Kristi gärningar. Han sände då bud med sina lärjungar och frågade honom: ”Är du den som skulle komma,[a] eller skall vi vänta på någon annan?” Jesus svarade dem: ”Gå och berätta för Johannes vad ni hör och ser: Blinda får sin syn, lama går, spetälska blir rena, döva hör, döda uppstår och för fattiga predikas glädjens budskap. Och salig är den som inte tar anstöt av mig.”…

Tom Johannes hamnade i tvivel, trotts att han hade mängder med människor efter sig när han predikade om omvändelse och syndernas förlåtelse till evigt liv. Nu satt han i fängelse och viste att livet skulle ta slut. Kanske  tyckte några att han borde sjunga och vara glad att flyta till det eviga livet hos Gud? Men hör ni, vi lever faktisk i världen och är människor med kött och blod. Att skiljas från den jordiska kroppen skapar ångest och tvivel. Johannes var inte undantagen bara för att det var hans uppgift han predikade om Messias. Enkelt förklarat, är människor sig lika genom alla tider, oavsett om det är predikanter, eller läkare eller väl ansedda ledare, så är de inga Gudar utan människor med fel och brister i den jordiska kroppen.

Det är därför som Jesus säger enligt ovan:Och salig är den som inte tar anstöt av mig.”… Att förstå Guds löfte är att vara i behov, det i sin tur skapar medvetenhet, längtan och börjar fundera på Herrens löfte som vi läser om i bibeln, eller som någon vi känner förtroende för berättar för oss om Jesus, evigt liv, syndernas förlåtelse, hoppet och friden. Av utrymmesskäl kan jag inte ta med alla löften i en artikel, men nog kan det vara en bra början till att finna sanningen.

Från 1Petr2:4-7 bifogar jag följande:

4 Till honom har ni kommit såsom till en levande sten, som visserligen är förkastad av människor men utvald och dyrbar inför Gud. 5 Också ni, såsom levande stenar, är uppbyggda till ett andligt hus, ett heligt prästerskap för att frambära andliga offer, som är välbehagliga för Gud genom Jesus Kristus. 6 Därför står det också i Skriften: Se, jag lägger i Sion en utvald, dyrbar hörnsten, och den som tror på honom ska inte komma på skam. 7 För er som tror är han alltså dyrbar, men för dem som inte är lydiga*, har stenen som byggnadsarbetarna förkastat, blivit huvudhörnstenen 8 och en sten som man stöter sig på, och en klippa till anstöt.”…

/Claudio

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.