Främmande eld i våra församlingar


Jag skall förtydliga mig angående rubriken ovan, ifall det är någon som inte hänger med.

Det pågår en infiltrering av Guds församling , om det är medvetet strategi i den onda världen för att splittra Guds folk, församlingar, kan jag inte påstå. Utan tvekan märker vi att det smyger sig in främmande element  i våra församlingar. Det är en blandning av New Age, mystik som härstammar från österländska  religioner. Man använder gärna kristna symboler och utger sig för att vara kristna.

När man väl börjar syna dem djupare, förstår man att det är ett annat  evangelium som dessa vill framföra. I och för sig, är detta inget nytt, redan i början av skapelsen möte människan frestelse ifrån den gamla ormen, djävulen själv, som uppmanade människor till att gå längre än vad Gud har sagt.

Ifrån 3Mos 9:6-7

”  Då sade Mose: ”Detta är vad Herren har befallt er att göra för att Herrens härlighet ska visa sig för er.”

Och Mose sade till Aron: ”Träd fram till altaret och offra ditt syndoffer och ditt brännoffer och bringa försoning för dig själv och för folket. Offra sedan folkets offer och bringa försoning för dem, så som Herren har befallt.”

Som ni märker är vi i gamla testamentet, tiden då Israels barn vandrade 40 år i öknen, på grund av Moses och Israels synder. Vi lever inte i gamla testamentet, som bygger på lagen och dess rättfärdighet. Ändå kan vi se exempel på hur Gud handlar med sitt folk och som också kan överföras till Kristi tids läge som gäller oss nu och kallas för ”Nåden  och Församlingens ålder” Med andra ord, fullbordade Kristus det gamla förbundet genom sitt lidande, död och uppståndelse. Kort sagt, är vi inte längre under lagen,  för att ingen av oss skulle bli rättfärdig om inte Jesus försonade oss med Gud. Detta är alltså en upprepning i korthet för att vi skall ha det i minnet om att det är inte vi själva som kan göra oss rättfärdiga.

Vad det handlar om är trohet mot Kristus, efterföljelsen och lydnad för att bli bevarade i tiden när det blir så mycket svårare att skilja på det äkta och det falska. Vi går vidare i ovannämnda kapitel för att se, som exempel på om vad som hände vid den händelse.

3Mos 9:23-24

23 Och Mose och Aron gick in i uppenbarelsetältet. Sedan gick de ut igen och välsignade folket. Då visade sig Herrens härlighet för allt folket. 24  Eld gick ut från Herren och förtärde brännoffret och fettstyckena på altaret. När allt folket såg det, jublade de och föll ner på sina ansikten.”

Jag hoppar över en del av texten i kapitlet för att inte artikel skall bli onödig lång. Det handlar om Herrens befallning till Aron och hans söner på hur det skulle förfara för att bringa försoning för folket. När allt var klart och gjort som Herren hade sagt, gick dessa ut ifrån Tabernaklet (tältet) där Herren uppenbarade sig för dem som gjorde tjänst inför Herren. Till detta hade Leviterna( av Levi stam) sin kallelse att föräta Gudstjänst och bringa försoning för Israel.

Som vi kan läsa av texten ovan, gick allt enligt Herrens befallning. Där drar också vi i vår tid parallell, för församlingen. Så länge vi håller oss till Herrens befallning, så åtnjuter församlingen frid och Herren ser till att människor i församlingen mår bra och känner välbehag. Den Helige Anden är också verksam i församlingen, vilket blir en välbehag för Gud, då allt och alla samverkar till Guds förhärligande.

Vi kommer strax få se av texten att det var något som gick snett,  efter Aron välsignade folket.

Från 3 Mos 10:1-3   Läser vi följande:

10  Men Arons söner Nadab och Abihu[a] tog var sitt fyrfat och lade eld i dem, strödde på rökelse och bar fram främmande eld[b] inför Herrens ansikte, något som han inte hade befallt dem. Då gick eld ut från Herren och förtärde dem, och de dog inför Herren. Och Mose sade till Aron: ”Detta är vad Herren har sagt: På dem som står mig nära ska jag visa mig helig och inför allt folket visa mig härlig.” Och Aron teg stilla[c].

Arons söner, Nadab och Abihu, som var lydiga från början, tyckte att det var inte nog med Guds eld. Dessa tog saken i egna händer och bar fram främmande eld till Guds altare, för att om möjligt förstärka upplevelsen för folket.

Nu frågar jag? Hur ser Gud på när vi försöker pressa fram stämningar i våra församlingar? Herren är med oss, styrker oss och uppehåller oss med sin nåd och rättfärdighet. Han manar oss att vara saktmodiga och ödmjuka för att han skall kunna undervisa oss. Hur? Genom ordet. Kom ihåg att allt är underställt ”Ordet”, uppenbarelse, profetisk tilltal, gåvor av alla det slag som Gud har get församlingen, skall vara underställt Guds ord, varför? Jo, därför att församlingen skall leva i prövo tiden, för att man skall kunna pröva något måste man ha kunskap om vad Guds ord säger. När detta har prövats, då är också den Helige Anden verksam i oss och manar oss att fortsätta på den inslagna vägen som blir välbehaglig för Gud.

Jag tror inte att någon människa kan uttrycka sig tvärsäkert och säga: ”Gud har sagt till mig”Vem av oss människor kan jämföras med Gud och påstå något så säkert? Som jag skrev i den förra artikeln, vi är inte Gudar, och blir aldrig Gudar. Vi är människor skapade till Guds avbild, men aldrig Gudar som skall påstå att vi vet hur Gud tänker.

Därför uppmanas vi att vara vakna och pröva allt som predikas i våra församlingar med ordet. Risken att främmande eldar(bildligt talat) får fotfäste i församlingar blir därför minimal.

Innan jag slutar vill jag fråga: Hur ser undervisningen ut i våra församlingar? Eller, om vi går längre: Hur ser undervisningen ut i våra bibelskolor, för blivande herdar och pastorer?

Har det gått så långt att tom där börjar avfallet, på sådden kommer skörden. För kallades de troende för läsare, o vad jag tyckte om det ordet. Läsare är det folk som läser och memorerar  bibeln. En källa till Guds kunskap, en källa till att vinna seger när vi ansätts och lockas av synden, en källa till frimodighet och fasthet i tro.

Hur gick det för Arons söner? Det gick illa, dessa blev förtärda av elden.

/Claudio

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.