Möte med Fariséer


Kanske lite ovanlig rubrik att skriva artikel om? Egentligen handlar inte mötet bara i det förgångna, som det var på Jesu tid. Det handlar inte heller om ett fördömande mot andra personer, vad det handlar om är bemötande av läran som Jesus varnade för och som Fariséerna var fast övertygade om att alla Judar skall följa då. Nu är det inte Judar som jag vill skriva om, det är oss så kallade ”hedningar” som har blivit inympade i det äkta trädet, eftersom det gavs till Judarna först.

På sätt och vis blir det en fortsättning på den ”andliga surdegen” som jag skrev om  i tidigare artikel, klicka här om du vill läsa det. Innan jag bifogar texten, vill jag ta med en vanlig missuppfattning som gäller prövning av det som sägs i församlingar och offentligt, och som gäller fasta regler av prövande, respektive, ifrågasättande. Vi har hört om sekt bildande, detta tycks inte försvinna av sig själv, så länge det finns sökande människor till  en  meningsfullt tillvaro.

Man brukar säga att det är våra yngre som har framtiden för sig och som är mest ivriga att föra Jesu uppdrag vidare till nästa generation. Där har vi också en fara för att dessa får inte tillräcklig med undervisning, särskilt ledarna kan ha en bristfällig erfarenhet, den som vill kan slå upp 1Tim 3:1-13

Samtidig finns det manipulativa ledare som vill att man skall svälja allt utan att behöva pröva det, vilket är förödande  för en församling. Nu måste vi komma ihåg att det är skillnad på prövande och kritik. Att vara missnöjd och kritisk till en församling kan bero på många olika orsaker, bitterhet, självhävdelse,   med många fler orsaker, kan också bero på en otydlighet i församlingen, åter igen, antingen genom en bristfällig undervisning, eller att man inte tar tag i sånt direkt  med tydlighet om vad som är församlingens policy.

När det gäller prövande respektive tvivel, som inte är samma sak som kritik, så måste de troende kunna ställa frågan om det och få en förklaring. Att förklara något, skall överensstämma med Guds ord, inte genom lösrykta versar, utan genom bibelns, textens hela sammanhang. Också detta kräver en ödmjuk inställning, tydlighet och saklighet. Ni märker att tonläge ligger på de yngre generationen?

Betyder det att vi äldre skall slå oss till ro? Nej, de äldre har större kunskap och erfarenhet och skall därför vara goda föredöme i det praktiska livet, ett stöd för de yngre och förmana dem till det som är riktigt.

Rubriken  är, möte med Fariséerna, jo då, vi skall se hur Jesus bemötte dessa   och vad han varnade för.

Från Matt 15:1-9

1 Då kom skriftlärda och fariseer från Jerusalem till Jesus och sa: 2 Varför bryter dina lärjungar mot de äldstes traditioner? För de tvättar inte sina händer när de ska äta bröd. 3 Men han svarade och sa till dem: Varför bryter även ni mot Guds bud på grund av era traditioner? 4 För Gud befallde och sa: Hedra din far och mor. Och den som förbannar sin far eller mor, han ska döden dö. 5 Men ni säger: Den som säger till sin far eller mor: Gåvan du kunde ha fått av mig till din hjälp, ger jag som offergåva. 6 Och därmed hedrar han inte sin far eller sin mor. På detta sätt upphäver ni Guds bud för era traditioners skull. 7 Hycklare, Jesaja profeterade rätt om er när han sa: 8 Detta folk närmar sig mig med sin mun och ärar mig med läpparna, men deras hjärtan är långt ifrån mig, 9 och förgäves dyrkar de mig. De lär ut läror som är människors bud.”…

Texten ovan har vi ett typisk möte mellan Jesus och Fariseer, dessa satt i synagogor och läste skrifter, utan att bemöda sig om, eller undersöka  hur det skulle tillämpas på ett förståndigt sätt. Deras ord var ett kallhamrad påbud där varje ord skulle följas och varje prick uppfyllas. När de kom ut bland människor ville de gärna synas och bli ärade som ledare i sina fotsida vackra kläder, underförstått:

”Se på oss, vi är era ledare som har blivit framgångsrika, därför skall ni följa oss för att lära känna Gud.”

Jo,jo, deras hjärta var långt ifrån Gud, dessa tog själva äran från Gud för sin egen vinings skull, som vi läser i texten ovan.

Nästa möte läser vi om i Matt 16:1-4

1 Sedan kom fariseerna och sadduceerna fram och frestade honom, och bad, att han skulle visa dem ett tecken från himlen. 2 Men han svarade och sa till dem: På kvällen säger ni: Det blir vackert väder, för himlen är röd, 3 och på morgonen: Det blir oväder i dag, för himlen är röd och mulen. Ni hycklare! Ni förstår visserligen att tyda himlens utseende, men tidernas tecken kan ni inte tyda. 4 En ond och horisk generation söker efter tecken, men inget annat tecken ska ges åt den än profeten Jonas tecken.”…

Fariseerna  gav sig inte, de var inte intresserade av Jesu praktiska tillämpning av ordet, de sökte något för att snärja Jesus för att sen anklaga honom som falsk. Jag skall avsluta artikel med en uppmaning för att inte missförstånd skall uppstå.

Vi har inte fått mandat att fara med nedsättande ord av våra medmänniskor. Gud är större än våra tankar, han vet vad som finns i människans hjärta, därför får vi överlämna allt sån till Honom.

Men för att vi skall bli bevarade i tron, skall vi praktisera skriftens ord och jämföra vad som sägs. Som avrundning vill jag lämna ett ord från Gal 5:22-26

22 Men Andens frukt är kärlek, glädje, frid, tålamod, mildhet, godhet, tro, 23 saktmodighet*, självbehärskning. Mot sådant är inte lagen. 24 Men de som tillhör Kristus* har korsfäst sitt kött med dess lustar och begär. 25 Om vi lever i Anden, så låt oss också vandra i Anden. 26 Låt oss inte söka förgänglig ära, inte utmana varandra och inte avundas varandra.”

/Claudio

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.