”Vem säger ni att jag är?”…/ Del 3


Jag fortsätter på den inslagna vägen, med tydlighet och saklighet  för att det skall vara lätt begriplig.

Som ni märker redan av rubriken ovan, har jag lagt Jesu citat som en fortsättning  till tidigare artiklar, för att belysa hur nuet hänger ihop med Jesu gärning och apostlarnas undervisning.

Här vill jag lyfta upp den personliga ställningstagande  för vår tro, hur allt hänger samman. Åter till rubriken ovan, ställer jag frågan: ”Vem säger ni att Jesus är?”…  Ingen skall behöva svara mig, det är en personlig fråga som man får besvara själv.

Jag går in på bibeln text först för att bekräfta Jesu ord, och vad det var för tanke att apostlarna och folket i allmänhet skall säga om vem Jesus var(är)

Luk 9:18-21 läser vi följande (blå text som betyder bibelns citat)

18 Och det hände, han var ensam och bad, att hans lärjungar var hos honom. Och han frågade dem och sa: Vem säger folket att jag är? 19 Då svarade de och sa: Johannes Döparen, men några säger Elia, och andra att det är någon av de gamla profeterna som har uppstått.”…

Här uppstår den första fråga för oss:  Varför frågar Jesus  det? Han var inte ute efter sensation, eller något annat sådant. Dessutom viste han och kände människors hjärta och tankar, för han var Guds Son kommen i köttet för att bli allas kännare då, eller enkelt uttryckt han sänkte sig ner i vår mänsklig nivå  för att vi skulle förstå innebörden av det som Jesus gjorde, dvs. försoning från våra synder, evigt liv och gemenskap med Fadern och alla heliga i himmelen. Innan frågan besvaras måste vi kolla en annan text som Matteus skriver om i kapitel 16:13-17

13 När Jesus kom till trakten av Cesarea Filippi frågade han sina lärjungar och sa: Vem säger folket att jag, Människosonen, är? 14 Då svarade de: Några säger Johannes Döparen, andra Elia och andra Jeremia eller en av profeterna. 15 Han sa till dem: Men vem säger ni att jag är? 16 Då svarade Simon Petrus och sa: Du är Kristus, den levande Gudens Son. 17 Jesus svarade och sa till honom: Salig är du, Simon, Jonas son. För kött och blod har inte uppenbarat detta för dig, utan min Fader som är i himlarna.”…

Nu handlar frågan om ännu mer personligt, nämligen, till Jesu allra närmaste. Det var han som utvalde apostlarna, genom sitt liv,undervisning och gärningar, vill han höra om de har uppfattat rätt vad hans syfte var och framför allt, vem han var. Åter igen, han kände apostlarna och viste allt om dem, men han ville höra deras  bekännelse. Här har vi själva nyckel ordet i evangeliet om Kristus, en bekräftelse från deras läppar att han var den som han har sagt sig vara. Detta är också en bekräftelse till dem som har levt efter apostlar och alla generationer framåt, till dess att Jesus kommer tillbaka och tidsålder avslutas.

Hur var det med bekännelsen när Jesus frågade vem han var?

16 Då svarade Simon Petrus och sa: Du är Kristus, den levande Gudens Son. 17 Jesus svarade och sa till honom: Salig är du, Simon, Jonas son. För kött och blod har inte uppenbarat detta för dig, utan min Fader som är i himlarna.”…

Jo då, Simon uppfattade rätt, han var öppen för undervisning, trotts hans brisfällighet. Han tog fasta på ordet som Jesus talade till Nikodemus, att man måste föddas på nytt, inte genom kött och blod, utan genom Faders vilja som vill att alla skall bli frälsta och komma till insikten om sanningen i Kristus.

Nu återstår några frågor till som jag vill besvara med hjälp av bibelns text:

Varför är det då splittring mellan olika samfund och Guds folk?  Vi läser om det i 1 Kor 1:10-13

10 Men jag förmanar er, bröder, i vår Herre Jesu Kristi namn, att ni alla är eniga i ert tal och inte låter någon splittring finnas bland er, utan är fullkomligt förenade i samma sinnelag och samma mening. 11 För av dem som är från Kloes hus har jag fått veta om er, mina bröder, att det förekommer stridigheter bland er. 12 Vad jag menar är detta, att var och en säger: Jag håller mig till Paulus, eller: Jag håller mig till Apollos, eller: Jag håller mig till Kefas, eller: Jag håller mig till Kristus. 13 Är Kristus delad? Blev Paulus korsfäst för er? Eller blev ni döpta i Paulus namn? “…

Inget nytt under solen , kan man tycka, samma gamla företeelse på vår och apostlarnas tid, kanske har det blivit värre idag, då människor vill höra om Jesus, men inte veta av hans kraft, eller så är man rädd att man skall stötta sig med personer och organisationer som går emot Jesu undervisning.

Alla ni som vill, har motivet att följa Jesus, tänk på att för oss är Kristus en ”Guds kraft till frälsning, en grundsten som vi bygger vårt liv på”…  Motsatsen är annars att Kristus blir en stöttesten för oss som vi snubblar över, valet är individuellt.

Bifogar avslutnings ord från 1 Kor 1:23-25 och 30

23 Men vi predikar Kristus som korsfäst, för judarna en stötesten och för grekerna en dårskap, 24 men för dem som är kallade, både judar och greker, predikar vi Kristus, Guds kraft och Guds visdom. 25 För Guds dårskap är visare än människor, och Guds svaghet är starkare än människor.”…

30 Men genom honom är ni i Kristus Jesus. För oss har han blivit vishet från Gud och rättfärdighet och helgelse och befrielse.”…

/Claudio

Ps: Får se längre fram om jag återkommer på samma tema, eller om det blir annat.

 

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.