Med lärdom från Apostlagärningar/Del 2


 

Vi går in i en ny fas av Apostlagärningar, Petrus tog första steget till att synliggöra det som Jesus har lärt och befallt  dem. Det första församlingen bildades, kanske inte riktig så som vi är vana vid dagens församling(ar) Vi känner till att i början var det  en församlig  till största delen av Judisk börd, frånset några inresta gäster som delade gemenskapen och tro, så kallade hedningar, med de andra.

Något som vi känner igen oss i och människor långt förre oss, är apostlarnas kallelse och maning i sitt innersta  för att berätta om det som Jesus undervisade om. Dessa var lyhörda för den Helige Anden  och ville ut för att träffa människor i då tidens värld med uppmaning att tro på evangelium och på ordet som Herren Jesus gav dem. Evangelisten Lukas –läkaren till yrket, följde också med för att dokumentera det som hände som senare blev en del av  Nya Testamente  inspirerad av  den Helige Ande.

Här kommer vi in i bilden också, därför att apostlarna vandrade med Jesus och fick lärdom  och fostran av honom  och ställde sig senare till förfogande som Guds tjänare medvetna att de hade inget i sig själva, men Gud skulle visa sin kraft och få ära genom deras lydnad för evangeliet.

Från den tredje kapitel   i Apg 3:1-4 läser vi om den lame mannen vid  templets  port. Petrus och Johannes skulle till bönemöte. En tiggare bad om en gåva för att kunna köpa något ätbart för dagen.

Vi kan spekulera i vad de tänkte; kanske var det inte rätt att gå förbi mannen, samtidig som man ägnade sig åt bön inne i templet?

Jag tar med det sista stycket i texten för att vi skall förstå vad som hände:

Apg 3:5-10

5 Då såg han på dem, i förväntan att han skulle få något av dem. 6 Men Petrus sa: Silver och guld har jag inte, men det jag har det ger jag dig: I Jesu Kristi, nasaréns, namn: Stå upp och gå! 7 Han tog då honom vid högra handen och reste upp honom, och genast fick han styrka i sina fötter och vrister, 8 och hoppade upp, stod och gick omkring. Och han följde dem in i templet, gående och hoppande och prisande Gud. 9 Och allt folket såg honom gå omkring och prisa Gud. 10 Och de kände igen honom och såg att det var han som brukade sitta vid Sköna porten utanför templet för att be om en gåva, och de uppfylldes av häpnad och förundran över det som hade hänt med honom.”…

Av händelsen kan vi förstå att detta var en början på apostlarnas  verksamhet med motivet att Gud skulle förhärliga sitt namn. Åter igen måste vi ta i beräkning  när vi läser Guds ord, att både Petrus och Johannes var enkla människor för att Guds kraft skulle visa sig så mycket större för då kunde ingen tänka på att dessa människor på något sätt  skulle syssla med kvacksalveri. Nu skall ingen missförstå detta, vi skall inte göra en lära av det och tro att vi kan tillämpa det hur som helst. Motivet då som nu i vår tid, måste vara sakmod, vishet  och ödmjukhet i rannsakan  på om den Helige Ande är med  när vi säger oss att vi går hans ärende.

Av texten ovan förstår vi också att människor fick något att tänka på, respekt att det finns en Gud som kan göra mer än vi kan tro eller be. Här kommer min egen upplevelse väl till pass som exempel på  att Gud kan tala på många sätt:  När jag satt på Betel på Klädesholmen och hörde på predikan som Norska bröder framförde, förstod jag inte så mycket då. Fastän mitt förstånd var ringa i andliga spörsmål  så kände jag att jag var en syndare  och behövde möta Gud. Guds atmosfär var så mäktig i Betel då, och när evangelisten pekade mot sitt hjärta då förstod jag att jag borde söka Gud. Jag var feg då, men jag fick mitt tillfälle senare, och nu 45 år efter får också jag vara ett vittne för Jesus.

Vi är kvar en stund till med Petrus och Johannes  och skall ta till oss exempel som de möte själva i Guds tjänande.

Apg 4:1-5

1 Medan de talade till folket, kom prästerna med tempelvaktens befälhavare och sadduceerna till dem. 2 Dessa tog illa vid sig för att de undervisade folket och predikade uppståndelsen från de döda genom Jesus. 3 Därför grep de dem och satte dem i häkte till följande dag, eftersom det redan var kväll. 4 Men många av dem som hade hört ordet kom till tro, och antalet män var nu omkring fem tusen.”…  

Enligt rubriken ovan skulle vi ta lärdom från Apostlarna, detta var i början av verksamheten och utbredning av  evangelium till syndernas förlåtelse och evigt liv för dem som tog emot tron på Jesus.

Här skulle jag vilja tillägga att det kostar på att följa Jesus, nej, jag vill inte skrämma bort någon, men vi måste vara medvetna om att det innebär försakelse, för visa kan det betyda lidande och förföljelsen. Så var det också för Petrus och Johannes, det var dock inget som skulle kunna hindra dem i deras frimodighet  att berätta om Jesus.  De  viste på vem de trodde och i sin övertygelse var fast beslutna att fortsätta på den väg som Jesus kallade dem.

Till sist en uppmuntran till oss alla:

Apg 4-13-14

13 När de såg sådan frimodighet hos Petrus och Johannes och märkte att de var olärda och outbildade, förundrade de sig. Men de kände igen dem att de hade varit tillsammans med Jesus. 14 Och när de såg mannen som hade blivit botad stå bredvid dem, kunde de inte säga något emot det.”…

Från  Rom 8:35-39 summerar jag det sista för dagen.

35 Vem kan skilja oss från Kristi kärlek? Nöd eller ångest eller förföljelse eller hungersnöd eller nakenhet eller fara eller svärd? 36 Det står ju skrivet: För din skull dödas vi dagen lång, vi blir räknade som slaktfår. 37 Men i allt detta vinner vi en överväldigande seger genom honom som har älskat oss. 38 För jag är övertygad om att varken död eller liv, varken änglar eller furstendömen eller makter, varken något som nu är eller något som ska komma, 39 varken något i höjden eller i djupet eller något annat skapat ska kunna skilja oss från Guds kärlek som är i Kristus Jesus, vår Herre.

/Claudio

Fortsättning följer

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.