Apostlagärningar och Ordets betydelse


För att komma framåt, måste vi se bakåt, finns ett ordspråk som är talande för oss som Kristi följare och tillhör Hans församling. Lägg märke till att jag talar inte om något specifik samfund, själva samfund i den bemärkelse har en underordnad betydelse.

Därför är det viktigt att se vad som har hänt vid den första församlingens bildande. Hur tog Jesu utvalda apostlar ansvar efter  Jesu himmelsfärd, och var står vi idag i förhållande till Kristi trohet och förvaltarskap  av det uppdrag som har lämnats vidare till de troende i vår tid. Det blir en lång artikel, men för enkelhets skull vill jag dela den i flera delar för att det skall bli lättare att ta sig igenom det som jag ville framföra.

Som vanligt lämnar jag referenser till bibelställen så som det är skrivet i den senaste reformationens bibliska utgåva.

Från Apg 2:41-47 läser vi följande:

41 De som då med glädje* tog emot hans ord, lät döpa sig, och så ökades församlingen den dagen med omkring tre tusen själar. 42 Och de höll fast vid apostlarnas lära och gemenskapen och vid brödsbrytelsen och bönerna. 43 Och fruktan kom över varje själ, och många under och tecken* gjordes genom apostlarna. 44 Och alla troende var tillsammans och hade allting gemensamt, 45 och de sålde sina ägodelar och tillhörigheter och delade ut dem till alla, efter vad var och en behövde. 46 Och varje dag var de ständigt och i full enighet* tillsammans i templet, och i hemmen bröt de bröd, och åt sin mat med fröjd och uppriktigt hjärta. 47 De prisade Gud och hade gott anseende hos allt folket. Och dagligen lade Herren till församlingen* dem som blev frälsta.”

Apostlarna och en del andra såg när Jesus lyftes upp till himmelen och försvann från deras åsyn. Nu skulle de invänta den Helige Anden för att få kraft och vishet och bli Herrens  sändebud  så som Jesus undervisade om. Vi noterar att det var enkla människor som skulle förmedla det glada budskapet, allt ifrån Jesu födelse, fram till hans lidande och död och uppståndelsen så som det var sagt genom profeterna långt tidigare. Nu skulle den Helige Anden leda sina barn, jo det är rätt, tredje personen i Gudomen, vilket betyder samma regler och tanke som på Jesu tid.

Här var det inte frågan om att vinna egen ära och berömmelse, inte heller skulle de berika sig på de troendes bekostnad. Här vill jag vara väldig tydlig, för att ingen skall misstolka det som jag ville säga.

Självklart är dagens pastorer och arbetare i tjänst för Gud värda sin lön.

Dessutom utbröt en förföljelse mot de troende ifrån flera håll. Å ena sida från  de skriftlärda, så kallade ”Fariseer” och på andra sidan den Romerska  makten som dyrkade månguderi. Alla så kallade gudar var tillåtna för den enskilde romerske medborgaren så länge det inte var i strid med kejsaren i Rom. Detta skulle vara orsak till att de kristna blev förföljda och led martyr döden för sin tro.

Tillbaka till den första församlingen och dess början:

Det var Petrus som tog till ordet först, med inspiration av den Helige Anden tog han tillfälle i akt och berättade hur allt hängde samman.  För dem som så önskar att läsa finns det uppskrivet i Apostlagärningar 2:14-40

Som jag nämnde i inledningen skall det  första utkastet avslutas snart, innan dess vill jag ta med det viktigaste som går igenom hela historien  som en påminnelse om vad som är våran uppgift, och hur vi skall handskas med det.

För det första så är det :           Guds ord-Joh 1:1- 4 ” 1 I begynnelsen var Ordet*, och Ordet var hos Gud, och Ordet var Gud. 2 Den samme var i begynnelsen hos Gud. 3 Allt blev till genom honom, och utan honom blev ingenting till, som har blivit till. 4 I honom var liv, och livet var människornas ljus.”…

För det andra:                                                          Allt handlar om kärlek till oss människor från Gud.  Åter till Joh 1:9-16

9 Det sanna ljuset, som ger ljus åt alla människor som kommer in i världen. 10 Han var i världen och världen hade blivit till genom honom, men världen kände honom inte. 11 Han kom till sitt eget, men hans egna tog inte emot honom. 12 Men så många som tog emot honom, åt dem gav han rätt att bli Guds barn, åt dem som tror på hans namn. 13 De som blev födda, inte av blod, inte heller av köttets vilja, inte heller av någon mans vilja, utan av Gud. 14 Och Ordet blev kött och bodde* bland oss, och vi såg hans härlighet, den härlighet som den Enfödde har av Fadern, full av nåd och sanning. 15 Johannes vittnade om honom och ropade och sa: Det var om honom som jag sa: Han som kommer efter mig är förmer än mig, eftersom han var före mig. 16 Och av hans fullhet har vi alla fått, och nåd utöver nåd. 17 För lagen gavs genom Mose, nåden och sanningen kom genom Jesus Kristus. 18 Ingen har någonsin sett Gud. Den enfödde Sonen*, som är vid Faderns bröst, han har förklarat honom.”

Att vittna om ljuset, att berätta om frälsning för människor, är vår uppgift likt Petrus och övriga apostlar som inte kunde tiga still, det är vårt ärende. Tänk efter, om ingen predikar Kristus, då är också vår tro meningslös. Eller om inte vi håller oss till ordet så som det är skrivet, inspirerat av Guds Ande, ja om vi lägger till eller drar ifrån, då blir det ett  urvattnad evangelium som inte förmår att beröra.

Därför får vi se tillbaka till dem som har gått förre och lärt av Jesus. Om detta finns mycket att skriva om och dela. Fortsättning följer.

/Claudio

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.