Förvirrade får


Det är skrivet:  Matt 26:31

” Och när de hade sjungit en lovsång, gick de ut till Oljeberget. 31 Då sa Jesus till dem: I denna natt ska ni alla komma på fall för min skull, för det står skrivet: Jag ska slå Herden, och fåren i hjorden ska bli förskingrade. “….

Jesus talade med  sina lärjungar och hans efterföljare, nu stod de inför en kris i sitt liv. Tiden var kort tills han blir överlämnad till mobben  för att plågas och dödas. Detta kunde inte lärjungarna riktigt förstå, det gick inte att ta in, men verklighet skulle hinna ikapp dem.

Det här är ämnet för min text idag, en flock av får, bildligt talat, som skingras, herdar orkar inte leda flocken, det blir för jobbig att  samla  fåren. Till råga på allt så har ulvar i fårakläder ökat  i  antal, fåren flyr  för att gömma sig  i hopp om att slipa  bli angripna.  Visa förirrar sig i buskar fulla av  taggar  och sitter fast. Andra flyr långt bort för att finna bete och ro, dessa glöms snart bort av herdar som är kvar  och kämpar halvhjärtat för att hålla ihop flocken. Kärleken till sin flock har  kallnat  på grund av all omsorg  om  dem som är kvar, därför finns det inte kraft att söka de förlorade.

Åter till Jesu ord i Matt 18:12-14

”  Vad tror ni? Om en man har hundra får och ett av dem kommer bort, lämnar han inte de nittionio i bergen och ger sig ut och letar efter det som har gått vilse? 13 Och om det händer att han finner det, sannerligen säger jag er: Han gläder sig mer över det än över de nittionio som inte har gått vilse. 14 Så är det inte heller er Faders vilja, som är i himlarna, att någon av dessa små ska gå förlorad.”…

Kan vi stämma in i Jesu ord, eller tänker vi, vad gott att slipa de bångstyriga, de kan klara sig själva bäst de kan?  Herren hjälper oss att vi tar hans ord till oss. Tänk på alla dem som har blivit  sårade  och tom utkörda på grund av  mänsklig   prestige,  det finns många med taggar  som gärna ville in i värmen  och känna  gemenskap, men vågar inte, det skaver för mycket, det gör ont.

Nu frågar jag: Vem skall lägga om såren på dessa och gjuta olja på såren? Vem är  villig  att hämta  dessa får och avlägsna  deras  taggar? Fariseen  kanske  tänker, det är gott åt dem, de har sig själva att skylla. Kanske någon annan tänker, det ordnar Herren, Han tar hand om sin skapelse.  Är det rätt så?

Nej, nej och åter  nej,  varför?  Därför att vi bor på  jorden  och är utrustade  med en jordisk kropp, som har sinnen, känslor, empati, vi har fått förstånd  att fatta rationella beslut, kort sagt, vi skall vara Guds ögon för att se, öron för att höra, munnen för att tala, händer för att göra och fötter för att gå. Gud skall inte vara vår springpojke, Han vill använda oss för att förhärliga sitt namn, och för att vår glädje skall bli fullkomlig.

Till sist vill jag ta  med  något om våra Gudstjänster.

Matt 5:23-24

 Därför, om du bär fram din gåva till altaret och där kommer ihåg att din broder har något emot dig, 24 så lämna din gåva där framför altaret, och gå först bort och försona dig med din broder, och kom sedan och offra din gåva.”…

Vad är en Gudstjänst?

Matt 18:20

För där två eller tre är församlade i mitt namn, där är jag mitt ibland dem.”

Att komma tillsammans, dela med varandra av Guds ord, att sjunga  lovsånger  och i kärlek  uppmuntra varandra, blir en Gudstjänst till Hans ära. Det blir också till stöd och uppmuntran för vår tro som har direkt betydelse i umgänge med människor  vi  möter i vår väg. Det ger också en glädje i livet och kraft i motgångar.

Jag har noterat att det finns ovänskap ibland i gruppen av Guds folk.  Dessutom finns det förtal och skadeglädje hos visa. Nu talar jag rent allmänt, inte så som jag skulle vara en domare, utan som exempel  på  vad som  förekommer.

Jes 1:18

”Kom, låt oss gå till rätta med varandra, säger Herren, om era synder än är blodröda . så kan det bli snövita, och om de är röda som scharlakan, så kan det bli som vit ull”…

Låt inte ovänskap och sårade  känslor  gro kvar varken i församlingen eller bland människor. Låt försoningen  synas  som ett vittnesbörd att kärleken överskyller en myckenhet av synder. Det ökar trovärdighet i det vi säger/predikar   och skapar behov att lära känna Jesus och Hans ord.

Claudio

 

 

 

 

 

 

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.