I ljuset av uppenbarelseboken


Söker du artiklar?

Klicka på meny enligt önskemål så kommer du ditt. Första sidan är för de nyaste artiklar.

Inledning

Jag är nyfiken, nästan lika nyfiken som det första tiden vid min omvändelse/frälsning.

Nyfiken om vad Guds ord säger och om jag kan förstå vad Gud har tänkt med Uppenbarelse boken och dess budskap som den åldrige aposteln Johannes fick förmedla.

Jag söker vishet och sanning, därför är mitt motiv att lära tjäna Gud, Jesus och den Helige Ande i Treenighets Gudom.

Jag vet att jag ger mig in på ett svårt område, jag vet också att jag äger inget av mig själv och är därför medveten om att ” Det som ingenting var det utvalde Gud för att förhärliga sitt namn…

Det måste finnas en mening med bibelns sista bok till oss människor, därför hoppas jag få bli till välsignelse och vägledning för många.

Jag säger som jag brukar: Guds ord och det som sägs offentligt skall prövas och jämföras med skriften i övrigt. Det stärker min tro och rannsakar min tanke om det visar sig att jag går förlångt.

 

Börjar med Upp 4: och några sporadiska versar från hela kapitel som handlar om: ” Den himmelska Gudstjäntsen”…

Från vers 1-2

Därefter såg jag, och se, en dörr var öppnad i himlen, och den röst jag först hade hört tala till mig, som var som en basun, sa: Kom hit upp, och jag ska visa dig vad som måste ske efter detta. 2 Och genast kom jag i andehänryckning, och se, en tron var framsatt i himlen och det satt en på tronen.

 

Lite bakgrund till Johannes ställning och befinnande.

Mitt i den Egeiska havet och den Grekiska ön Patmos, hamnade Johannes i sin förvisning genom den Romerska makten. Några då tidens uppgifter har vi inte om ön var bebod av människor. Vi vet att Johannes bosatte sig i en grotta och hade det torftig. Att han behöll livet och inte spändes fast upp och ner på ett kors som många andra troende och Jesu följare, har det säkert varit att Gud var inte klar med Johannes. Vi kan anta att Romarna tänkte att han kommer tina bort och inte ställa till några besvär för dem.

Johannes liv var rik på det andliga område. Han fick skåda in i himmelen och såg Guds Tron och Hans änglar. Han såg Jesu härlighet som Jesus fick efter sin seger över döden och dödsriket. Kan undra vad Johannes tänkte då när han jämförde Jesus så länge han vandrade med Honom som allas tjänare då och nu som Kungars Kung, Lejonet av Juda stam.

Jo, vi vet lite om det, hans knän var skälvande och han kände sig liten och obetydlig inför Guds härlighet och allt han såg där omkring. Det var en stor kärlek från Gud till Johannes att just han fick vara med om detta, trotts att han var en enkel fiskare i sin ungdom när han fick kallelsen att följa Jesus.

”Skriv säger den himmelska rösten till Johannes, vad du har sett och hört”….

Det gjorde Johannes, vi läser om det i vers 8 kapitel 4

Och de fyra varelserna hade vardera sex vingar runt omkring och de hade fullt med ögon på insidan. Och dag och natt säger de utan uppehåll: Helig, helig, helig är Herren Gud, den Allsmäktige, som var och som är och som ska komma.”….

Den sista versen sammanfattar den fjärde kapitel:

Du är värdig, o Herre*, att ta emot pris och ära och makt, för du har skapat allt, och genom din vilja finns det till och blev skapat.”

 

Avslutning av den fjärde kapitel och den första i den här beskrivningen av Uppenbarelse boken.

Johannes fick skåda in i Guds helighet, han viste säkert sedan tidigare att man skall handskas Med Guds namn med respekt och vördnad. Nu fick han se det själv och skrev ner det som exempel till dem som kommer efter.

Det är många som försöker göra sig lustiga och hånar Guds namn, detta borde vara en tankeställare till alla att Gud låter sig inte gäckas , det som människan sår skall hon få skörda… Gal 6:7-10

Låt er inte bli vilseförda. Gud driver man inte med, för vad en människa sår, det ska hon också skörda. 8 För den som sår i sitt kött ska av köttet skörda förgängelse, men den som sår i Anden ska av Anden skörda evigt liv. 9 Och låt oss inte tröttna på att göra det goda, för när tiden är inne ska vi skörda, om vi inte ger upp. 10 Låt oss därför göra gott mot alla människor medan vi har tillfälle, men framför allt mot dem som är våra syskon i tron.

Det finns hopp för alla, Johannes var inte uträknad trotts sin ensamhet och knappa förhållande. Gud vände hans liv till något gott för generationer framåt. Därför är också hans ord till oss ett hopp och en framtid med Gud.

Från Rom 8:28-39 läser vi följande:

” 8 Vi vet också att för dem som älskar Gud samverkar allt till det bästa, för dem som är kallade efter hans beslut. 29 För dem som han förut har känt, dem har han också förutbestämt till att formas efter sin Sons avbild, för att han ska vara den förstfödde bland många bröder. 30 Och dem som han förutbestämde, dem kallade han också. Och dem han kallade, dem rättfärdiggjorde han. Och dem han rättfärdiggjorde, dem förhärligade han också. 31 Vad ska vi nu säga om detta? Om Gud är för oss, vem kan då vara emot oss? 32 Han som inte skonade sin egen Son utan utlämnade honom för oss alla, hur ska han inte också skänka oss allt med honom? 33 Vem kan anklaga Guds utvalda? Gud är den som rättfärdiggör. 34 Vem är den som vill fördöma? Kristus är den som har dött, ja, än mer, som också har uppstått, och som sitter på Guds högra sida och som går i förbön för oss. 35 Vem kan skilja oss från Kristi kärlek? Nöd eller ångest eller förföljelse eller hungersnöd eller nakenhet eller fara eller svärd? 36 Det står ju skrivet: För din skull dödas vi dagen lång, vi blir räknade som slaktfår. 37 Men i allt detta vinner vi en överväldigande seger genom honom som har älskat oss. 38 För jag är övertygad om att varken död eller liv, varken änglar eller furstendömen eller makter, varken något som nu är eller något som ska komma, 39 varken något i höjden eller i djupet eller något annat skapat ska kunna skilja oss från Guds kärlek som är i Kristus Jesus, vår Herre.”

 

Och från 1 Kor 2:9 tar vi det till oss:

” Vad inget öga har sett och inget öra har hört och vad som inte har stigit upp i något människohjärta, det har Gud berett åt dem som älskar honom.”

 

/Claudio

 

Obs: Det finns 5 artiklar till om Uppenbarelseboken skrivna, men ej publicerade på grund av bristande intresse.

Kan publiceras när som helst vid behov. Skriv in i kontakt formuläret eller på annat sätt på bloggen så lägger jag ut det efter behov.

Med vänlig hälsning,

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.